Katlı oranlar kanunu ile ilgili çözümlü sorular

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Katlı oranlar kanunu ile ilgili çözümlü sorular ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Katlı oranlar kanunu ile ilgili çözümlü sorular

 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: KİMYASAL HESAPLAMALAR
  • MOL KAVRAMI
  Mol: 6,02.1023 taneciğe 1 mol denir.
  Bu sayıya Avogadro sayısı denir.
  Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir.
  1 mol Mg atomu 6,02.1023 tane atom içerir.
  1 mol H2SO3 molekülü 6,02.1023 tane molekül içerir.
  1 mol Al2(SO4)3 molekülü 6,02.1023 tane molekül içerir.
  1 mol H2 molekülü 6,02.1023 tane molekül içerir.
  Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.
  Bir bileşiğin molekül kütlesinin gram türünden miktarına molekül-gram (1 mol molekül) denir.
  1 mol H2SO4 bileşiği: H: 1, S: 32, O : 16 olmak üzere 2.1 + 32 + 4.16 = 98 gram olarak bulunur.
  Bir iyonun gram türünden miktarına iyon–gram denir.
  Gazlar için;
  Normal şartlar altında (N.Ş.A.), (0°C, 1 atm) 1 mol gaz, 22,4 lt.dir.
  Örnek – 1
  Normal şartlar altında 11,2 lt. hacim kaplayan SO3 gazı için;
  (S: 32, O: 16)
  Kaç moldür?
  Kaç gramdır?
  Kaç tane molekül içerir?
  Kaç tane atom içerir?
  sorularını cevaplayınız?
  Çözüm
  a. 1 mol gaz N.Ş.A 22,4 lt.
  x 11,2 lt.
  x = 0,5 mol.
  b. 1 mol SO3′ün kütlesini hesaplayalım.
  32 + 3.16 = 80 gram
  1 mol SO3 80 g ise
  0,5 mol x
  x = 40 gram.
  c. 1 mol SO3 6,02.1023 tane molekül içerir ise
  0,5 mol SO3 x
  x = 3,01.1023 tane SO3 molekülü vardır.
  d. 1 mol SO3 4.6,02.1023 tane atom ise
  0,5 mol SO3 x
  x = 12,04.1023 tane atom vardır.
  BİLEŞİK FORMÜLÜ BULMA PROBLEMLERİ
  Kaba Formül (Basit Formül)
  Bir bileşiği oluşturan atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formülde molekülü oluşturan atomların kaçar tane olduğu bilinemez.
  Gerçek Formül (Molekül Formülü)
  Bir bileşiği oluşturan atomların cinsini oranını ve sayısını belirten formüldür. Molekül formülünde simgelerin altındaki sayılar, bileşiğin bir molekülü içindeki element atomlarının gerçek sayılarını gösterir.
  Bir bileşiğin kaba formülünün bulunabilmesi için bileşiği oluşturan atomların ayrı ayrı mol sayıları bulunur ve bu sayılar en küçük tamsayılar haline getirilir. Şayet bileşiğin gerçek (molekül) formülü isteniyorsa kaba formül bulunduktan sonra bileşiğin mol ağırlığı ya da içerdiği toplam atom sayısı verilmelidir.
  KİMYA KANUNLARI
  1. Kütle Korunumu Kanunu
  Reaksiyona girenlerin kütleleri toplamı, reaksiyondan çıkanların kütleleri topl***** eşittir.
  Örnek – 2
  Aşağıda bazı maddelerin molekül ağırlıkları verilmiştir.
  X in mol ağırlığı : 160 g/mol
  Y nin mol ağırlığı : 28 g/mol
  Z nin mol ağırlığı : 56 g/mol ise
  X + 3Y ® 2Z + 3T
  T’nin mol ağırlığı kaçtır?
  Çözüm
  Verilenler mol ağırlığı ise katsayısı ile çarpılıp ürünler girenlere eşitlenmelidir.
  2. Sabit Oranlar Kanunu
  Bir bileşiği oluşturan elementlerin ağırlıkları arasında sabit bir oran vardır.
  Fe2O3 bileşiğinde (Fe: 56, O: 16)
  2.56 = 112 gram Fe’ye karşılık
  3.16 = 48 g O vardır.
  birleşme oranı en sade şekilde 7 gram Fe’ye karşı 3 gram oksijendir.
  Örnek – 3
  X2Y3 bileşiğinin birleşme oranı ise hangi sonuçlar çıkarılabilir?
  Çözüm
  11 gram X2Y3 bileşiğinin 8 gramı X, 3 gramı Y’dir.
  Veya: X’in atom ağırlığı 4 ise Y’nin atom ağırlığı 1′dir, sonuçları çıkarılabilir.
  3. Katlı Oranlar Kanunu
  İki element arasında birden fazla bileşik oluşabiliyorsa, bu bileşiklerde elementlerden birinin sabit miktarına karşı diğerinin değişen miktarı arasında basit ve tam sayılarla ifade edilen orana katlı oranlar denir.
  ATOM AĞIRLIĞI BULMA PROBLEMLERİ
  Bir bileşik içerisinde atom ağırlığı bilinmeyen elementlerin atom ağırlığını bulabilmek için öncelikle bileşiğin 1 molünün ağırlığı bulunmalıdır. Atom ağırlığı verilenler kullanılarak sorulan atom bulunur.

  Örnek – 5
  9,6 gram oksijen içeren X2O3 bileşiği 32 gram ise X in atom ağırlığı kaçtır? (O : 16)
  Çözüm
  Önce bileşiğin mol sayısını hesaplayalım.
  1 mol X2O3 te 48 gram oksijen varsa
  x mol X2O3 9,6 gram oksijen varsa
  __________________________________
  x = 0,2 mol
  0,2 mol X2O3 32 gram ise
  1 mol X2O3 x
  __________________________________
  x = 160 gram
  1 mol X2O3 160 gram olduğuna göre
  2X + 3.16 = 160
  x = 56 olarak bulunur.
  DENKLEMLİ KİMYA PROBLEMLERİ
  Kimyasal hesaplamaların denklemler yardımıyla yapılmasını bu başlık altında inceleyeceğiz.
  Bu tip problemlerde;
  Denklem verilmiş ise denklemin denk olup olmadığı kontrol edilmeli, denklem denk değilse denkleştirilmelidir.
  Hangi maddelerin reaksiyona girip hangi maddelerin oluştuğu verilir. Bunlar denklemde yerine yazılmalı ve denklem denkleştirilmelidir.
  Reaksiyona giren maddeler verilir fakat ürünler belirtilmez. Bu durumda denklem yazılmalıdır ve denkleştirilmelidir.
  2Al + 3S ® Al2S3 denklemine göre (Al: 27,S: 32);
  2 mol alüminyum 3 mol S ile reaksiyona girmiş 1 mol Al2S3 oluşmuştur.
  54 g Alüminyum 96 gram S ile reaksiyona girerse 150 gram Al2S3 oluşturur.
  2. 6,02.1023 tane Al, 3.6,02.1023 tane S ile tepkimeye girdiğinde 6,02.1023 tane Al2S3 oluşur.
  yorumları yapılabilir.
  Örnek – 6
  9 g Al yeterli miktarda HNO3 ile reaksiyona girerek çözünüyor.
  a. Kaç mol HNO3 gerekir?
  b. Oluşan H2 gazı normal koşullarda kaç litredir?
  Çözüm
  Denklem yazılıp eşitlenir.
  Al + 3HNO3 ® Al(NO3)3 + 3/2H2
  1 mol 3 mol 1 mol 1,5 mol
  a. Önce Al nin mol sayısını bulalım
  mol Al 3 mol HNO3 ile reaksiyona girerse
  x
  x = 1 mol HNO3 gerekir.
  b. 1 mol Al dan 1,5 mol H2 oluşursa
  x
  x = 0,5 0,5 0,5 0,5 mol H2(g) oluşur.
  VH2 = 0,5 x 22,4 = 11,2 Lt H2 oluşur. 3. 3
  Ziyaretçi
  Teşekkür ederim 4. 4
  Ziyaretçi
  Teşekkür ederim forumalev güzel bir site :)

 5. 5
  Ziyaretçi
  bilgiler için teşekkürler

 6. 6
  Ziyaretçi
  Teşekürler ama kafam karıştı

 7. 7
  Ziyaretçi
  teşekkürler işime yaradı

 8. 8
  Ziyaretçi
  :D güzel ceviz

 9. 9
  Ziyaretçi
  güzel teşekkür ederim

 10. 10
  Ziyaretçi
  Güzle bilgiler yeterli, zor bir konuyu iyi açmışsınız ancak yine de fazla iyi değil.

 11. 11
  Ziyaretçi

  cok güzel on numara

+ Yorum Gönder
katlı oranlar kanunu ile ilgili çözümlü sorular,  katlı oranlar kanunu ile ilgili sorular ve çözümleri,  katlı oranlar kanunu çözümlü sorular,  9.sınıf kimya katlı oranlar kanunu çözümlü sorular,  9.sınıf kimya katlı oranlar kanunu ile ilgili çözümlü sorular
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 34 kişi