Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan birimler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan birimler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan birimler

 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: 1) Suni (Ampirik) Sınıflandırma
  Canlıların dış görünüşlerine ve yaşadığı ortama bakılarak yapılan sınıflandırmadır. Aristo tarafından yapılmıştır.
  Canlılar
  Bitkiler >>> a) Otlar
  b) Çalılar
  c) Ağaçlar
  Hayvanlar >>> a) Havada Yaşayanlar
  b) Karada Yaşayanlar
  c) Suda Yaşayanlar

  Dış görünüş dikkate alındığından nitel gözlemlere dayalı bir sınıflandırmadır. Suni sınıflandırmada analog organlar dikkate alınır. Analog organlar; yapıları farklı ama görevleri (yaptıkları işleri) aynı olan organlardır. Analog organları analoji inceler.
  Örnek : Kuşun kanadı – Arı kanadı – Sinek kanadı

  2) Doğal (Filogenetik) Sınıflandırma
  Canlıların organ yapılarının benzerliğine, dolayısıyla evrimsel akrabalıklarına bakılarak yapılan sınıflandırmadır. Doğal sınıflandırmada homolog organlar dikkate alınır. Homolog organlar; yapıları aynı ama görevleri farklı olan organlardır. Homolog organları homoloji inceler.
  Örnek : İnsanın kolu – Kuşun kanadı – Balinanın yüzgeci

  Organları homolog olan canlılar akrabadırlar. Akraba canlıların proteinlerindeki amino asit dizilişleri, embriyonik gelişim evreleri, boşaltım artıkları da benzerdir. Nicel gözlemlere dayanır.

  Canlıların sınıflandırılmasında temel alınan bazı özellikler :
  Hücre tipi ve sayısı (Ökaryot – Prokaryot) (Hücresel organizasyon)
  Embriyo tabakalarının sayısı (Endoderm – Mezoderm – Ektoderm)
  Embriyonik örtülerin bulunuşu (Vitellus – Koryon – Amniyon – Allontois)
  Vücut boşluğu tipleri (Gastrovasküler – Sölom)
  Simetri şekilleri (Bileteral – Işınsal)
  Vücutta segmentlerin bulunuşu (Benzer parça)
  İskeletin bulunuşu (varsa kıkırdak veya kemik)
  Azotlu boşaltım maddelerinin benzerliği (NH3 – Üre – Ürik Asit)
  DNA’ daki baz dizilişi
  Sistemlerin varlığı (Sindirim, solunum, dolaşım vs. )

  SINIFLANDIRMA BİRİMLERİ
  Sınıflandırmanın en küçük birimi türdür.

  Alem

  Regnum
  Hayvanlar

  Şube
  Filum
  Omurgalılar
  Sınıf
  Clasis
  Memeliler
  Takım
  Ordo
  Etçiller
  Aile
  Familya
  Kedigiller
  Cins
  Genus
  Kedi
  Tür
  Species
  Ev Kedisi
  İlk tür kavramını John Ray kullanmıştır. Ray’ e göre ortak ataları olan benzer bireyler topluluğuna tür denir. Bugünkü anlamda tür; ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer organlara sahip, yalnızca kendi aralarında üreyebilen ve kısır olmayan döller meydana getiren canlıların oluşturduğu topluluktur. At ile eşek birbiriyle çiftleşebilmesine rağmen yavruları olan katırın kısır olmasından dolayı farklı tür olarak alınır. Ayrıca katır tür olmadığından dolayı sistematikte yeri yoktur. Kurt ile köpeğin çiftleşmesinden oluşan kurt köpeği üreyebildiği halde kurt ve köpek farklı türdendir. Bilimsel anlamda ilk sınıflandırmayı Carl Linne yapmıştır. Aynı türden olan canlıların; kromozom sayıları, yaşama ortamları, boşaltım ürünleri, embriyonik gelişimleri aynıdır. Protein yapıları ise bir başka canlıya göre birbirine daha çok benzer. Aynı türün bütün bireylerinin kromozom sayısı aynıdır. . Ama kromozom sayısı ayı olan iki canlı aynı türden olmayabilir.
  Örnek : İnsan=46 kromozom ; Moli balığı=46 kromozom+ Yorum Gönder
sınıflandırmada kullanılan en küçük birim nedir,  canlıların sınıflandırılmasında kullanılan birimler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi