Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili veriler

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili veriler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili veriler

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Türkiye Nüfusunun Özellikleri
  NÜFUS  Nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder.

  NÜFUS ARTIŞI

  Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır.
  Nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadır.


  Buna göre;
  • 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l8 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" class=MsoNormal>Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler.
  • Nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise, ülkenin gelişimi artar.

  Nüfus artışının olumlu sonuçları olduğu gibi, olumsuz sonuçları da olabilmektedir.
  • Belediye hizmetleri zorlaşır.

  TÜRKİYE’DE NÜFUS SAYIMLARI VE SONUÇLARI  Nüfusla ilgili bilgiler, genellikle nüfus sayımı sonuçlarından elde edilir. Bu sayımlarla nüfusun sayısı, meslek grupları, yaş durumu, eğitim, ailedeki nüfus sayısı, kadın - erkek nüfusu, nüfus artış hızı gibi bilgiler elde edilebilir. Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında, en son nüfus sayımı ise, 22 Ekim 2000 tarihinde yapılmıştır.
  TÜRKİYE NÜFUSUNUN MİKTAR OLARAK ARTIŞ GRAFİĞİ


  TÜRKİYE’DE NÜFUSUN COĞRAFİ DAĞILIŞI  NÜFUSUN COĞRAFİ DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER


  Türkiye’deki coğrafi bölgeler, bölümler ve yöreler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır. Türkiye’de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır:
  1. Fiziki Faktörler
  a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun değildir.
  b. Yer şekilleri:Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşeli plâtosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir.
  c.Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulunduğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfusça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.
  2. Beşeri Faktörler
  a. Sanayileşme: Bütün Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır. İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.
  b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.
  c. Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç olduğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan buna örnektir.
  d. Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır.
  e. Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan illerimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur.

  NÜFUS YOĞUNLUĞU

  1. Aritmetik Nüfus Yoğunluğu
  Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun, o ülke veya bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen sayıya, aritmetik nüfus yoğunluğu denir.
  Türkiye’nin yüzölçümü (izdüşüm alanı olarak) 779.452 km2, toplam nüfusu da 62.865.574 (1997) dir. Buna göre, Türkiye’nin aritmetik nüfus yoğunluğu, 1997 yılına göre yaklaşık olarak 81'dir. Ancak, bu yoğunluk çok kaba olarak nüfusun dağılışını gösterir ve sadece ülkelerin nüfus yoğunluklarını kıyaslamak için kullanılır. Oysa il ve ilçelerin nüfusları ve yüzölçümleri dikkate alınarak yapılan aritmetik yoğunluk, gerçeğe daha yakın rakamlar vermektedir.
  NÜFUS YOĞUNLUĞU HARİTASI

  nufus-yogunlugu.jpg

  2. Tarımsal Nüfus Yoğunluğu
  Bir ülkede veya herhangi bir sahada, tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun, tarımsal alana bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna tarımsal nüfus yoğunluğu denir. Bu yöntem, aritmetik nüfus yoğunluğuna göre, daha gerçekçidir.
  Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu bölge ve iller arasında farklılık gösterir. Bunda yerşekillerinin dağlık ve ovalık olmasıyla, tarımda çalışan nüfusun miktarı etkili olmaktadır.
  Genel olarak, tarımsal nüfus yoğunluğu, dağlık alanlarımızda fazla, geniş tarımsal ovalarımızda ise düşüktür.
  3. Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu
  Toplam nüfusun, ekili - dikili alanlara bölünmesiyle ortaya çıkan yoğunluğa fizyolojik nüfus yoğunluğu denilmektedir.

  TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ

  Bir ülke nüfusunun cinsiyet, yaş, eğitim, ekonomik durumu gibi özellikleri o ülkenin nüfus yapısını gösterir.
  1. Nüfusun yaş grupları ve cinsiyetlere göre dağılımı
  • Nüfusun yaş durumu
  Nüfus, yaş gruplarına göre, genç, olgun ve yaşlı olmak üzere 3 kısma ayrılır.
  0 - 14 ® Genç nüfus
  15 - 64 ® Olgun nüfus
  65 + … ® Yaşlı nüfus
  Bu sınıflamaya göre, Türkiye nüfusunun 1990 yılında yaş gruplarına göre dağılımı şu şekildedir:
  Yaş Grubu Toplam Nüfus içinde oran%
  0-1432,2
  15-6459,7
  65ve üzeri4,1
  Buna göre, ülkemizde genç nüfus fazla, yaşlı nüfus azdır. Bunun en önemli nedeni olarak doğum oranının fazlalığı söylenebilir.
  Türkiye’de, 0 - 14 yaş grubundakilerin fazla olması beslenme, giyinme ve eğitim ihtiyaçlarının gözönüne alınması gerektirmektedir. Bu alanda yapılan yatırımlara demoğrafik yatırımlar denir. Gelişmiş ülkelerde genç nüfusun azlığı nedeni ile bu yatırımlar toplam yatırımların % 12,5'ini oluştururken, bu oran az gelişmiş ülkelerde % 42'ye kadar çıkmakta, bu da gelişme hızlarını azaltmaktadır.
  Çalışan nüfusun, bakımına muhtaç olduğu için, 0 - 14 ile 65 ve üzeri yaş grubuna aynı zamanda bağımlı nüfus denilmektedir.
  Bağımlı nüfus oranı, gelişmiş ülkelerde az iken, az gelişmiş ülkelerde fazladır.
  Türkiye’de 1935 ve 1990 yılları nüfus grafikleri
  1935 yılı Türkiye nüfus grafiği: Bu grafik, Türkiye’nin gelişmekte olduğunu gösterir. 0–4 yaş grubunun oluşturduğu tabanın çok geniş olması, doğum oranının çok yüksek olduğunu göstermektedir.
  1990 yılı Türkiye nüfus grafiği: Bu grafikten de, Türkiye’nin gelişmekte olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, 0–4 yaş grubu, 1935 yılına göre daha dardır. Bu da ülkemizde doğum oranının azaldığını göstermektedir.

  1935 YILI TÜRKİYE NÜFUS PRAMİDİ
  1935 yili nufus yogunlugu.JPG
  nufus yogunlugu1.jpg
  http://img.blogcu.com/uploads/geograpy_plk.JPG  http://www.cografyatutkudur.com/nufus/pramit.jpg

  • Nüfusun cinsiyet durumu
  1945 yılındaki sayıma kadar, ülkemizde kadın nüfusunun erkek nüfustan daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu durumda, Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı tehlikesi etkili olmuştur. Fakat, 1945'ten sonra erkek nüfusu kadın nüfusunu geçmiştir. Şu anda erkek nüfus % 1,2 oranında fazlalık gösterir.
  Türkiye’de dışarıdan göç alan İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezlerde erkek nüfus fazla iken, dışarıya göç veren Trabzon, Tokat, Yozgat gibi merkezlerde kadın nüfusu daha fazladır.
  2. Aktif Nüfus
  Aktif nüfus, çalışan nüfus veya faal nüfus olarak da adlandırılır.
  15 – 64 yaş arasındaki nüfusa çalışma çağındaki nüfus denilmektedir. Bu nüfusun hepsi bir işte çalışmaktadır. Çalışabilecek yaştaki nüfus içinde, çalışan nüfus oranı ne kadar çoksa, işsizlik oranı o kadar azdır. Genellikle, sanayileşmiş ve buna bağlı olarak gelişmiş ülkelerde işsizlik az iken, az gelişmiş ülkelerde işsizlik fazladır.
  3. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı

  Ekonomik faaliyetler üç büyük gruba ayrılır. Bunlar
  Az gelişmiş ülkelerde, toplam çalışan nüfusun % 90'a yakını tarımsal nüfus özelliği taşır. Gelişmiş ülkelerde ise tarımsal nüfus % 10 civarındadır. Diğer nüfus, hizmet ve sanayi sektöründe çalışmaktadır.
  Gelişmekte olan ülkelerde, sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus, gelişmiş ülkelere göre daha azdır.
  Aşağıdaki tabloya baktığımızda, Türkiye’de 1927 yılında nüfusun %90'ı tarım, %10'u sanayi ve hizmet sektöründe çalışmıştır.
  1950 – 1960 lı yıllarda tarım sektöründeki nüfus azalmaya başlamıştır. Özellikle 1980 li yıllardan sonra, sanayileşme hızının artmasıyla tarım sektöründeki nüfus % 50'nin altına düşmüştür.
  ÇALIŞAN NÜFUSUN SEKTÖREL DAĞILIMI

  Türkiye’de nüfusun 1927 - 1990 yılları arasındaki sektörel dağılımı
  Türkiye’de çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür. Çalışan nüfusun bölgelere göre dağılımı incelendiğinde dengesizlik görülür.
  Sanayi ve hizmet sektöründeki nüfusun büyük bölümü, Marmara Bölgesi’ndeki Çatalca - Kocaeli ve Güney Marmara bölümlerinde yoğunlaşmıştır. İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana, Mersin, Zonguldak, Ereğli, Karabük, Gazi Antep, Kayseri, Denizli, Konya gibi illerde sanayi nüfusu yoğundur.
  4. Nüfusun Eğitim Durumu
  6 yaşını bitiren nüfusa, tüm Dünya’da eğitim verilmeye çalışılır. Eğitim okur - yazarlık, ilköğretim, lise ve üniversite olmak üzere sınıflandırılabilir.
  1990 yılına göre, Türkiye’deki faal nüfusun % 55'e yakınını ilkokul mezunları, % 7,4'e yakınını okur - yazar, % 5'e yakınını ortaokul ve lise mezunları, % 4'ünü de üniversite mezunları oluşturmaktadır.

  5. Nüfusun Kırsal - Kentsel Durumu
  Türkiye’de nüfusu 10.000'den az olan yerleşmelere kır nüfusu, fazla olan yerleşmelere de kent nüfusu denilmektedir.
  Türkiye’de 1927 – 1950 yılları arasında, kırsal ve kentsel nüfus oranlarında fazla değişiklik olmamıştır. Fakat, 1950'li yıllardan sonra, ülkemizde ulaşım yollarının ve sanayi faaliyetlerinin gelişmeye başlaması bunun yanında kırsal nüfusun artmasıyla birlikte kente doğru bir göç olayı başlamıştır.

  TÜRKİYE KIRSAL-KENTSEL NÜFUS DEĞİŞİMİ
  nufus yogunlugu2.gif


  Kırsal kesimden kente göç olayı, en fazla, 1980 – 1985 yılları arasında meydana gelmiş ve 1985 li yıllarda kır ve kent nüfusu az çok dengelenmiştir. En son yapılan 1997 yılındaki sayımda kent nüfusu % 65'e ulaşmıştır. Bu sonuç, ülkemizde sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfusun arttığını göstermektedir. Aşağıdaki grafikler, Türkiye’nin kentsel ve kırsal nüfus değişimlerini daha iyi ifade etmektedir. 3. 3
  Ziyaretçi
  işime yaradı teekkürler :) 4. 4
  Ziyaretçi
  süperrrrrr

 5. 5
  Ziyaretçi
  ya arkadaşlar bide iç göç ile alakalı tablo ve grafikler varsa çok sevinirim

 6. 6
  Ziyaretçi
  aynen bencede öyle

 7. 7
  Ziyaretçi
  işime yaradı teşekür
  ederim

 8. 8
  Ziyaretçi
  işime yaradı sağolun

 9. 9
  Ziyaretçi
  harika bişi çok beğendim

 10. 10
  Ziyaretçi
  abi çok iyi yaaaa :) çok işime yaradı çok teşekkürler... çünkü başka bir siteden yapacakken bu sayfayı buldum ve fikrimi değiştirdim... tşk edrm... :)))

 11. 11
  Ziyaretçi

  gerçekten işime çok yaradı.
  Allah razı olsun

 12. 12
  Ziyaretçi
  cok süper hep bu forum alev den yapıyorum

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
iç göç kırsaldan kente tablo ve grafikler,  iç göç yıllara göre nüfus özelliklerini içerecek tablo ve grafik,  ic gocun yillara gore tablo ve grafigi,  türkiye göç grafiği,  türkiyede iç göç grafikleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 15 kişi