Yazının kullanım alanları ve bilgi aktarımındaki önem

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Yazının kullanım alanları ve bilgi aktarımındaki önem ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Yazının kullanım alanları ve bilgi aktarımındaki önem

 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: Dildeki sözcüklerin, duyguların, düşüncelerin belli işaretlerle; kağıda, taşa, toprağa, tahtaya dökülmüş biçimine yazı denir Konuşma dilinin aracı ses ise yazı dilinin aracıda yazıdır Yazının düşünceyi ortaya koymada, yaymada ve iletmede önemi büyüktür Düşünce ve sanat ürünlerinin doğuşunda ve yayılmasında yazı önemli bir etken olmuştur Kimi tarihçiler, uygarlığın başlangıcını yazının bulunuşuna bağlar Çünkü yazı belli bir uygarlığa erişen toplumların anlaşma aracıdır

  Yazının Bulunuşu ve Gelişimi

  Yaşamımızda vazgeçilmez bir yer kazanan yazı birden bire ortaya çıkmamış, binlerce yıllık bir gelişme sürecinde sistemleşmiş, bugünkü halini almıştır Bugün kullanılan yazıların bulunmasına kadar çeşitli yazılar kullanılmış sonunda hep kolay okunup, yazılabilen yazılara varılmıştır
  Yazı sözcüğü, sözü çizgilerle gösterme sistemi anlamında düşünülürse en eski yazı örnekleri insanla birlikte başlar En ilkel toplumlar bile sesten başka anlaşma yöntemlerine gerek duymuşlardır Yazı öncesi toplumlarda insanın konuşma dilinden başka birçok iletişim tekniğinden de yararlandığı biliniyor İşaret ve resimler, haberleşme simgesi olarak kullanılan belli nesneler, düğümler anlaşma için başvurulan seçeneklerden bazılarıdır İncelemelere bakılarak, en eski insan topluluklarının bu seçeneklerin hepsini kullandıkları varsayılabilir Kuşkusuz bunların kullanımı ve geliştirilmesi, insanoğlunun doğal çevresi ile olan ilişkisinin ve yarattığı toplumsal çevrenin düzeyi ile ilgilidir

  Örneğin; düğüm atarak hesap yapma, hesabı tutulacak alışveriş ilişkilerinin olmasını gerektirir
  Figür öncesi şekillerden stilize resimlere doğru bir çizim/resim geleneğini yaratanlar, resim kökenli ilk yazı biçimlerine hazırlık aşamasını oluştururlar Bugün kullanılan yazının atalarıolan hiyeroglif yazının ve çivi yazısının kökleri çok eski dönemlere paleolitik çağlara uzanır Duygu ve düşüncelerin sözcüklerle ve kavramlarla ifade edilebilecek şekilde kayıt edilmesi biçimindeki yazı, MÖ 3000’lere doğru Mezopotamya’da hemen sonra da Mısır’da ortaya çıkar Yazı, yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, insanın simgesel düşüncesinin ulaştığı bir dönüm noktasıolarak da insanoğlunun kültürel değişme sürecinde uzun bir arayışın, denemenin ve birikimin sonucudur Yazının tarihi, kültür tarihi gibi tarih öncesi çağların derinliklerindedir. 3. 3
  Ziyaretçi
  Allah razi olsun yazan kardeslerime 4. 4
  Ziyaretçi
  Çivi yazısı bilinen ilk yazıdır. Çivi yazısı ilk olarak Sümerliler tarafından MÖ 3200 yılında bulunmuştur. Taş ve kil tabletler üzerine harf veya resimlerle yazılırdı. Yazının bulunması ile tarihi devirler başlamıştır. Bu yazı türü yetersiz kalınca bir süre sonra geliştirilmeye başlanmıştır. Bugün kullanılan yazıların bulunmasına kadar çeşitli yazılar kullanılmış sonunda hep kolay okunup, yazılabilen yazılara varılmıştır.Yazı bilginin depolanıp, birikmesini ve aktarılmasını kolaylaştırmıştır. Bilgileri nesilden nesile aktarmanın en kalıcı ve sağlam yolu yazıdır.

+ Yorum Gönder
yazının kullanım alanları,  yazının kullanım alanları ve bilgi aktarımındaki önemi,  çivi yazısının kullanım alanları,  yazıların kullanım alanları,  yazının bilgi aktarımındaki önemi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi