Türkiyenin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türkiyenin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Türkiyenin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları
  Soru: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde analiz eder.

  Türkiyenin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları
  ? 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: Yasama 1982 Anayasasının 87’nci maddesinde sayılan yetkilerdir şeklinde tanımlayabiliriz. Kapsamı.- Bu maddeye göre “yasama yetkisi”nin kapsamında şu yetkilerin bulunduğu söylenebilir:

  1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

  2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.

  3. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.

  4. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

  5. Para basılmasına karar vermek.

  6. Savaş ilânına karar vermek.

  7. Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.

  8. Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilânına karar vermek.

  9. Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.

  10. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.kaynak

  Yargı yürütmeyi denetleyen ve vatandaşların yasal haklarını kanun önünde koruması için çalışan erktir. Hukuksal olarak; Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karardır. Diğer bir ifadeyle; Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi.Yani hükümdür.kaynak

  Yürütme, yargı ve yasama ile birlikte, güçlerin ayrılığı ilkesine dayanan demokrasi rejimlerindeki üç erkten (güç) biridir.Yürütme, yargıya ve yasalara bağlı olarak ülkenin ve hükümetin icraatını gerçekleştiren erktir.+ Yorum Gönder
ulkemizin yonetim yapisina uygun kavramlar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi