Türkiye'de ödenen vergiler ve bunların yüzde oranları nedir?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türkiye'de ödenen vergiler ve bunların yüzde oranları nedir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: VERGİ ÇEŞİTLERİ

  1- Gelir üzerinden alınan vergi ; Kişilerin kanunca belirtilen kaynaklardan elde ettikleri vergilerdir. Gelir arttıkça vergi miktarı da artar.
  2 – Servet üzerinden alınan vergi ; Menkul ve gayrı menkul serveti oluşturan mallardan alınan vergilerdir. Örnek ; Veraset, intikal, Motorlu taşıt vergisi.
  3 – Gider (harcamalar ) üzerinden alınan vergi ; Bir kişinin gelir ve servetinin harcadığı kısımlarından alınan vergidir. Bu verginin amacı kişilerin harcamalarını vergilendirmektir. Örnek ; İstihsal, İşletme, Tekel maddeleri, spor loto – toto vb,vergilerdir.
  Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı-

  Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2011 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 2.800 TL olarak tespit edilmiştir.

  1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

  Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere 10,70 TL olarak tespit edilmiştir.

  1.3. Sakatlık İndirimi Tutarları

  Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 700 TL, ikinci derece sakatlar için 350 TL, üçüncü derece sakatlar için 170 TL olarak tespit edilmiştir.

  1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

  Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 4.600 TL, diğer yerlerde 3.200 TL olarak uygulanacaktır.

  1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

  Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden değerleme oranında artırılmıştır.+ Yorum Gönder
Türkiyede ödenen vergiler ve yüzde oranları,  türkiyede ödenen vergiler ve bunların yüzde oranları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi