Toprağın havanın ve suyun önemini belirten kompozisyon

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Toprağın havanın ve suyun önemini belirten kompozisyon ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Ateş, Hava, Su Ve Toprak Grupları  Zodyak ya da Burçlar kuşağı 12 Burçtan oluşur. 3 Ateş elementi, 3 Hava Elementi, 3 Su Elementi ve 3'te Toprak elementi vardır. Elementler esasında günümüz Jung psikolojisine göre şöyle değerlendirilebilir. Ateş grupları Sezinsel tiplemeye girerler. Sezinsel yapıya sahip olan ateş gruplarından Koç ve Yay Burçları çok çabuk birşeyler sezinleyip hemen harekete geçerler. Yani üzerinde çok düşünmeden karar alıp, ona bağlı haraket edebilirler. Aslan burcu, Koç ve Yay burcuna nazaran daha temkinli haraket eder.

  Psikolojik açıdan Sezinsel Tiplemenin Zıddı Duyumsal Tiplemedir. Astrolojide buna Toprak Grupları denk gelir. Toprak grupları Duyumsal'dır, Dokunmak, tutmak isterler. Genellikle tutulabilir, dokunulabilir olan şeylere inanmaya meğillidirler. İşlerini emniyete almak, maddi kazançlarından emin olmak, arkalarını daima güvencede tutmak isterler.

  Hava ve Su gruplarıda psikolojik açıdan birbirlerinin zıddını oluştururlar. Tıpkı Ateş ve Toprakta olduğu gibi. Nasıl ki Ateş Grubu bir burç sezgiyle ilerlerken, Toprak grubu mantıkla ilerler. Toprak grupları yapıcakları işten emin olmak isterler, halbuki Ateş grupları sezgileriyle haraket edip, ona göre davranır ve yaşarlar.

  Mesela Düşünsel tiplemede ki bir kişi, yaşadığı bazı olayları duygusal karşılamak yerine, o olayı mantığıyla halletmeye ve çözmeye çalışır.
  Hava Gurupları Objektif olarak değerlendirilirken, Su Grupları daha Subjektif olarak görülür. Su Grupları hissel bir yapıdayken, Su Grupları Duygusal bir yapıdadır.
  Bu yazıyı beğendiyseniz aşağıda bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yazarken saygılı ve dikkatli olmaya özen gösterin. 3. 3
  Ziyaretçi
  soruymun cevabını istiyorum 4. 4
  mustazaf
  Özel Üye
  SUYUN ÖNEMİ
  Bir yetişkin günde 10 bardak su kaybeder. Bu sebeple kaybedilen suyun yerine yenisinin konulması gerekir. Her ne kadar diğer içeceklerden su ihtiyacımızı karşıladığımızı düşünsek de kahve çay ya da meşrubat gibi içecekler idrar söktürücüdür ve bedenimizin ihtiyacı olan suyu kaybetmemize yol açar.
  Su vücudumuz için çok önemlidir. Su kalori içermez Bu nedenle de diyet yaparken de su ön plana çıkar. Yağ yakımında ve toksinlerin vücuttan atılmasında önemli rol oynayan su diyet ve egzersizlerde fazla abartıya kaçılmadan tüketilmelidir. Zira aşırı su tüketimi halinde bedenimiz ihtiyaç duyduğu vitaminleri de kaybeder.
  Su yaşamımızda vazgeçilmez olmasına karşın temel problem su içme kültürümüzü geliştirmeyişimizdir.

  Temiz havanın Önemi

  canlıların Havaya ihtiyacı Dünyamızı kalın bir hava tabakası sarmaktadır. Bu tabakaya havaküre atmosfer denir. Havaküre, güneşli günlerde açık mavi renkte görünür. Aslında havanın rengi yoktur. Bulutlu günlerde hava, koyu gri, gri ve pamuk yığınına benzeyen bulutlarla kaplıdır. Yeryüzünde insanlardan başka bitki, hayvan ve gözle görülemeyen pek çok küçük canlı vardır. Bu canlıların yaşamak için besin, su havaya ihtiyacı vardır. Bütün canlılar besinsiz, susuz uzun süre yaşayabilir ama, havasız yaşayamaz. Havanın içinde oksijen, azot ve az miktarda da başka gazlar bulunur. Canlılar soluk alıp verirken havadaki oksijeni kullanır. Soluk alıp verdikçe ciğerlerimizdeki kirli hava çıkar. Yerine temiz hava dolar. Temiz havadaki oksijen kanımızı temizler. Havadaki oksijen canlıların hayat kaynağıdır. Havasız yerlerde oksijen çok azdır

  Temiz Havanın Sağlığımıza Faydası Kapalı bir odada bir süre kalınca, başınızın ağrımaya başladığını anlarsınız. Dersten her çıkışımızda öğretmenimiz, pencereleri açmamızı, sınıfı havalandırmamızı ister. Bütün bunları bir sebebi vardır.

  nefes alırken akciğerlerimize hava dolar. Aldığımız bu havanın oksijeni, kanımızın temizlenmesini sağlar. Nefes verirken kanımızdaki kirli gazları, özellikle karbondioksit gazını dışarı atarız.

  Oksijeni bol olan hava temiz havadır. sağlıklı olabilmek için her fırsatta, açık havada gezmeliyiz. Temiz hava, vücudumuza canlılık verir. Kapalı yerde uzun süre oturduğumuzda başımız ağrır, vücudumuzda bir halsizlik hissederiz.

  Odamızın Havasının Temizliği Oturduğumuz odanın, ders yaptığımız dershanenin havası çabuk kirlenir. Nefes alıp verdikçe, bu kapalı yerlerin havası bozulur. Oksijeni azalır. Odamızda ve sınıfımızda yanan soba, ocak ve benzeri ısınma araçları da içerdeki havanın bozulmasına sebep olur.

  Odamızı, dersliğimizi sık sık havalandırırız. Aksi halde, kirli hava temizlenmez ve başımız ağrır. Kapı ve pencereleri açarız. içeriye oksijenli hava dolar ve içerdeki karbondioksitli hava dışarı atılır. Kirli hava hafiftir. Kapı ve pencere açılınca hemen üstten dışarı çıkar. Ağır olan temiz hava alttan içeriye dolar.

  Sağlıklı yaşamak istiyorsak, oturduğumuz yerleri sık sık havalandırmalıyız Bir ders boyunca arkadaşlarımızla oturduğumuz dershanemizi her dinlenme saatinde havalandırmalıyız. Evimizde, odalarımızı sık sık havalandırmak, sağlığımız yönünden gereklidir. Yatak odamızda geceler i çiçek ve benzeri saksı bitkileri bulundurmamalıyız. Bitkiler geceleri oksijen alır, karbondioksit çıkarır. Bu durum havadaki oksijeni azaltır. Zararlı bir gaz olan karbondioksiti çoğaltır. oksijenin azalıp karbondioksit gazının artması havanın kirlenmesi demektir. Açık havada oksijen bol olur. Bunun için kapalı odaları sık sık havalandırmalıyız.


  Toprak Nedir?

  Toprak; kayaların ve organik maddelerin çeşitli derecedeki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan ve katı yer kabuğunun, uzun zaman içerisinde belirli özellikler kazanan en üst kısmını saran doğal, dinamik bir yapıdır.
  Toprak, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer ile temas halinde bulunan yeryüzüne çıkmış, kayalar, mineraller ve organik maddelerden ibaret toprak ana materyelinin fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışması sonucunda oluşmaktadır. Bu oluşumda az çok birbirini izleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar büyük rol oynarlar.
  Fiziksel parçalanma olaylarının başında, sıcaklık değişmeleri, ıslanma, kuruma, donma-çözülme, bitki köklerinin ve diğer canlıların mekanik etkileri olmak üzere, materyal üzerindeki basıncın azalması, tuz bırakması ve tuzların hidrasyon, akarsu, buzul ve rüzgarların etkileri sayılabilir.

  Toprak oluşumuna hizmet eden kimyasal olayları da, oksidasyon, redüksiyon, hidroliz, hidrasyon-dehidrasyon, kompleksleşme, karbonatlaşma ve çözünme şeklinde sıralamak mümkündür. Biyolojik olaylar ise etkinliklerini parçalanma ve ayrışmaya katkıda bulunmak suretiyle gösterirler.
  Fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışma, belli koşullara sahip doğal bir çevrede (belli iklim ve bitki örtüsü) uzunca bir zaman süresi içerisinde, belli topografyaya sahip olan bir ana materyal üzerinde gerçekleşir.

  Toprağın Yeryüzü İçin Önemi  Toprak bütün biyolojik varlıklar için vazgeçilmez bir yaşama ortamı, doğal bir mekandır.

  1- Toprağın Tarımsal Önemi : Daha ilk çağlardan beri anlaşılmış olup, arkeolojik araştırmalar toprağın ilk insanlar tarafından bitki yetiştirmek amacıyla kullanılmasının Milattan en az 8000 yıl önce başladığına işaret eder. Toprak uzun süre herhangi bir ıslah işlemi ve madde ilavesi yapılmadan kullanılmıştır. İnsanların toprağa yaptığı ilk müdahale sulama, ikincisi gübrelemedir. İlk ıslah işlemi ise teraslamadır. Günümüz koşullarında toprak bitkisel üretim için hala vazgeçilmez bir yetiştirme ortamı olarak kullanılmaktadır.

  2- Toprağın Endüstriyel Önemi : Toprağın endüstriyel önemi de eski çağlardan beri farkedilmiş, günlük yaşamda kullanılan ilk ev ve mutfak gereçleri topraktan yapılmıştır. Günümüzde topraklar tuğla-kiremit, seramik, porselen ve cam sanayinin temel hammadde kaynağını oluşturmaktadır. Öte yandan tüm sanayi kuruluşlarının fiziksel varlıkalrına durak yeri ve mekan olanağı sağlamaktadır.

  3- Toprağın Ekonomik Önemi : Toprağın ekonomik önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bütün yeraltı servetlerinin yatağı olarak toprak her türlü sanayiinin temel dayanağını, taşınmaz mal olarak da zenginlik ve servetin gerçek kaynağını oluşturmaktadır. Artan nüfusa ve gittikçe kıtlaşan miktarına bağlı olarak toprağın ekonomik değeri her geçen gün daha da artmakta, büyük rantlar sağlamaktadır.

  4- Toprağın Ulusal Önemi : Ülkelerin gözünde toprakları kutsaldır.

  Toprak insanların yaşamında çok önemlidir.Besinleimizi elde edebilmemiz toprağa bağlıdır. Toprak sadece insanlar için değil, tüm canlaılarb için önamlidi.Bitkiler ancak topraktaki su ve madensel maddeleri alarak büyüyüp gelişirler.Otçul hayvanlar ve insanlar ise bitkileri besin olarak kullanırlar.


  İnsanlar ve hayvanlar dolaylı olarak besinlerini topraktan sağladıkları gibi onun üzerinde gezinir, dinlenir, barınırlar.Yani toprak tüm canlıların hem beslendiği hem de barındığı yerdir.

  Doğal zenginlik kaynaklarımız olan ormanların, bitkilerin, evcil ve yabani hayvanların yaşaması, ancak toprak sayesinde olur.Toprağın hem kendisi hem de üzerinde bulunan ormanlar, bitkiler ve hayvanlar birer doğal zenginlik kaynağıdır.

 5. 5
  Ziyaretçi
  susuz duramayız fazla içersek altımıza yaparız.....
  toprak doğa için önemlidir..tüne yatıp yuvarlanmak güzel ama yuvarlanırsak annemiz kafamızı kırar....
  nefes ALMADAN DURamayız odamızı havalandırmazsak kokar annemiz terlikle kovalar..

 6. 6
  Ziyaretçi
  hava öncelikle bizim hava almamız için en gerekli şeydir toprak camı yapar onun için ogözlüklerin camını yapar su insan günde 10 bardak su kaybeder bunu da bilemiyorsanız

 7. 7
  Ziyaretçi
  toprak hava suyun dış maddeleri astom karbonattır

 8. 8
  Ziyaretçi
  Toprak bitkilerin yuvası bazı hayvanlaın yuvası bazılarının yaşam kaynağı insanların ise yaşamının bir bölümünü doldurur.Bir insan günde 10 bardak su kaybeder,1 yılda 3650 su kaybeder. Susuz hiç bir canlı yaşayamaz.Canlılar oksijensiz ancak 1 dakika yaşayabiir

 9. 9
  Ziyaretçi
  valla siz daha güzel şeyler yazdınız

 10. 10
  Ziyaretçi
  daha toprağın ne olduğunu bilmiyosunuz

 11. 11
  Ziyaretçi

  Ilk konuşan arkadaş süpersin :d:d:d:d:d

 12. 12
  Ziyaretçi
  yeryüzündeki her canlı, metabolizma etkinlikleri için gerekli olan enerjiyi havadan, sudan, toprakta yetişen besinlerden elde ederler. Canlıların yaşamını sürdürebilmeleri için öncelikle havaya ve suya ihtiyaçları vardır. Hava olmadan yaşamak mümkün değildir. Yaşamın devam etmesi için oksijene ihtiyacımız bulunmaktadır. Havada bulunan karbondioksit, azot gibi gazlarda canlıların yaşamını sürdürebilmeleri için elzemdir.

  İnsan organizmasının %60-70′i sudur. Bu suyun 2/3′ü hücreler içerisinde, kalanı da dokular arası sıvıda ve kanda bulunur. Proteinlerden zengin gıdaların tüketildiğinde proteinlerin parçalanmasıyla ortaya çıkan üre idrarla atılmaktadır. Bu nedenle de suya duyulan gereksinim de artmaktadır. Su vücuttan zararlı toksinlerin atılmasını kolaylaştırmaktadır. Sağlıklı her insanın günde en az 1,5- 2 litre su tüketmesi gerekmektedir. Genellikle günlük su gereksinimi 2500-3000 kaloriye karşılık her bir kalori için 1 lt hesabı ile 2,5-3 litre olarak hesaplanır. Canlıları fizyolojik gereksinimi için suyu her gün tüketmeleri gerekmektedir. Bunun yaklaşık %50′sini içeceklerden, %35′ini yiyeceklerden ve %15′ini de oksidasyon suyu olarak vücuttaki gıdaların yakılmasından elde edilmektedir.

  Toprak insan yaşamında gerekli olan besinlerin elde edilmesinde en gerekli unsurdur. Doğada bitkilerin yetişmesi için toprak, hava ve suya ihtiyaçları vardır. Toprak birçok canlının barınmasında da gereklidir. Oksijeni sağlayan ormanlar toprak olmayan bir yerde yetişmezler, ormanlar olmazsa yağmurlar, yağmaz, kuraklık olur, dahası oksijen üretilmez. Doğada her şeyin dengesi sağlanmıştır. Birisi eksik olsa diğeri etkilenmektedir. Bitkiler fotosentez yaparak havadaki karbondioksiti oksijene çeviren hayat kaynaklarımızdır.

  Bütün bu yararları sürdürebilmek için doğanın, doğal kaynaklarımızın, bitkilerin, ormanların, çevrenin korunması gerekmektedir. Gelecek kuşaklara da yaşanılabilir bir çevre bırakabilmek için doğal kaynaklarımızı korumalıyız. Çevremizi kirletmemeliyiz.

+ Yorum Gönder
suyun önemini anlatan kompozisyon,  hava su toprak ile ilgili kompozisyon,  su neden değerlidir kompozisyon,  toprak su hava ile ilgili kompozisyon,  toprağın önemi ile ilgili kompozisyon
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi