Atasözleri Ve Anlamları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Atasözleri Ve Anlamları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Atasözleri Ve Anlamları

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Türk Atasözleri ve Anlamları

  Türk Atasözlerinin hemen hemen hepsi bu yazıda. Türk atasözlerini görebilir, anlamlarını bildikleriniz için yorum yazabilirsiniz. Yorumlanan atasözleri yazıya sizin isminizle eklenecektir.

  BÜTÜN TÜRK ATASÖZLERİ AÇIKLAMALARI VE ANLAMLARIYLA BİRLİKTE

  Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz.
  Anlamı: "Her şey zamanında yapılırsa kişi kazançlı olur" anlamında bir söz.

  Abanın kadri, yağmurda bilinir.
  Anlamı: "Daha önce kıymetsiz gibi görünen bir çok şeyin,kullanım zamanı geldiğinde değeri artar. Sosyal seviyesi eşit insanlar birbirlerini çekemezler" anlamında bir söz.

  Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister.
  Anlamı: "Sosyal seviyesi eşit insanlar birbirlerini çekemezler" anlamında bir söz.

  Abdal ata binmiş bey oldum sanmış.

  Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.

  Abdala "kar yağıyor" demişler, "titremeye hazırım" demiş.

  Abdalın arkadaşlığı yol görününceye kadardır.

  Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.

  Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.

  Acele giden ecele gider.

  Acele işe şeytan karışır.
  Anlamı: "Düşünüp taşınmadan, çabuk davranılarak yapılan işten iyi sonuç beklenmemelidir; o iş ya yanlış ya da bozuk olur" anlamında bir söz.

  Acele yürüyen yolda kalır.

  Acemi katır kapı önünde yük indirir.
  Anlamı: "Elinden yeterince iş gelmeyen kimseler,kendilerine verilen görevi istenildiği biçimde yapamazlar" anlamında bir söz.

  Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur.

  Acemi nalbant gavur eşeğinde öğrenir

  Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına.
  Anlamı: "Söylediği sözlerle yaptığı işler arasında tutarlılık yoktur.Bunu da genellikle bilmeyerek yapar" anlamında bir söz.

  Acı acıyı bastırır, su sancıyı.

  Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
  Anlamı: "Hayatta birçok problemlerle karşılaşıp bunlardan başarı ile çıkmış olanlar,bundan sonra karşılaşacakları zorlukları da atlatıp başarı ile çıkarlar" anlamında bir söz.

  Acı söz insanı dininden çıkarır, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.

  Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.

  Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur.

  Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.

  Acıyan çok, ama ekmek veren yok.

  Aç ayı oynamaz.

  Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.

  Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.

  Aç ayı oynamaz

  Aç gözünü, açarlar gözünü.

  Aç doymam, tok acıkmam sanır.

  Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur.

  Aç koynunda azık durmaz.

  Aç köpek fırın deler.

  Aç kurt arslana saldırır.

  Aç tavuk rüyasında kendini buğday ambarında görür.

  Aç tokun halinden anlamaz.

  Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.

  Açık yaraya kurt düşmez.

  Açık ağız aç kalmaz.

  Açık yerde tepecik kendini dağ sanır.

  Açılan solar, ağlayan güler.

  Açın imanı olmaz.

  Açın karnı doyar gözü doymaz.

  Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.

  Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.

  Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir olsa da çulu.

  Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur.

  Adam kıtlığında keçiye Abdurrahman Çelebi derler.

  Adam olana bir söz yeter.

  Adam sandık eşeği, altına serdik döşeği.

  Adam sandım eşeği, alnıma çarptı daşşağı

  Adam yenilmekle marifetli olur, yanılmakla âlim.

  Adamak kolay, ödemek güçtür.

  Adamakla mal mı tükenir?..

  Adamakla mal tükenmez.

  Adamın iyisi iş başında belli olur.

  Adı çıkacağına canı çıksın.

  Adı çıktı dokuza, inmez sekize.

  Adın ne? Yumuşak... Sert olsa ne yazar?

  Ağaç kökünden yıkılır.
  Anlamı: "Toplulukların bozulmasında topluluğun başınba bulunan kişi çok etkilidir" anlamında kullanılan bir söz.

  Ağaç ne kadar meyve verirse, dalı o kadar yere eğilir.

  Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez.

  Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer.

  Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer.

  Ağaç yaşken eğilir.
  "Terbiye ve eğitimin etkili olması için küçük yaşta bu eğitime başlamak gerekir" anlamında kullanılan bir söz.

  Ağaca balta vurmuşlar "sapı bendendir" demiş.
  Anlamı: "Bir kişi veya topluluğa en büyük zararı yine o kişi veya topluluk ile çok yakın ilişkide olan kişi veya kişler verir" anlamında kullanılan bir söz.

  Ağacın kurdu içinde olur.
  Anlamı: "Toplumlarda kötü veya erdemsiz kişiler ortalarda gözükmez, saklanırlar" anlamında kullanılan bir söz.

  Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız.

  Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur.

  Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.

  Ağaca dayanma çürür, insana güvenme ölür.

  Ağacı kurt, insanı dert bitirir.
  Anlamı: "İnsanlar çok fazla üzüldüklerinde sağlıklarını yitirirler" anlamında kullanılan bir söz.

  Ağaçlı köyü su basmaz.

  Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer.

  Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.
  Anlamı: "Yetenek ve özellikleri uygun olmayan insanlar verilen görevler yapamazlar" anlamında kullanılan bir söz.

  Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakla! Veren el ve attığını vuran yiğit övülmektedir

  Ağzına sahip olamayan, başka yerine de sahip olamaz !

  Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez.

  Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar.

  Ağır git ki yol alasın.

  Ağır kazan geç kaynar.

  Ağır otur, batman götür.

  Ağır taş batman döver.

  Ağır taş yerinden oynamaz.

  Ağız yemeyince yüz utanmaz.

  Ağlama ölü için, ağla deli için.

  Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

  Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.

  Ağlayak da gözden mi olak?

  Ağlayanın malından gülene hayır gelmez.

  Ağrısız baş mezarda olur.

  Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride (Zahmarıda) kazanı kaynar.

  Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın.

  Ağzı açık ayran delisi.

  Ağzına bir zeytin verir, ardına tulum tutar.

  Ağzından bal akıyor.

  Ah alan unmaz, ah yerde kalmaz.

  Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar.

  Ak akçe kara gün içindir.
  Anlamı: "Emek vererek, alın teri dökerek kazandığımız paranın bir kısmını, sıkıntılı anlarımız ve zor günlerimizde kullanmak üzere bir kenara ayırmalıyız" anlamındaki bir atasözü.

  Ak gün ağartır‚ kara gün karartır.

  Ak ile kara dere kenarında belli olur.

  Ak koyunun kara kuzusu da olur.

  Ak köpeğe koyun diye sarılma.

  Akan su yosun tutmaz.
  Anlamı: "Uğraştığı işlerde çalışmaya devam eden kişiler, bilgilerinden birşey kaybetmez" anlamında bir söz.

  Akan su, pis tutmaz.

  Akçe bulsam, çıkı yok.

  Akıl akıldan üstündür.

  Akıl para ile satılmaz.

  Akıl yaşta değil baştadır.

  Akıl yiğide sermayedir.
  Anlamı: "Kişinin yaptığı işte başarı sağlaması,aklını kullanması ile orantılıdır" anlamında bir söz.

  Akılı olmayana neylesin sakal, kayışı tarladan götürür çakal.

  Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş, torunu olmuş.

  Akıllı olan katar katar yer, akılsız olan satar satar yer.

  Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

  Akılsız köpeği yol kocatır.

  Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü.

  Akıl mı üstün, para mı üstün

  Akıllı deliye söyletirmiş

  Akılsız dosttan akıllı düşman iyidir (yeğdir)

  Akıntıya kürek çekme, kurak yere ekin ekme.

  Akşamın hayrından sabahın şerri

  Akşamın işine gündüz gülermiş

  Alacağını alamayan, vereceğini veremez

  Alet işler el övünür, talih işler kul övünür!

  Alışkanlık, gavurluktan zordur

  Alışkın olmayan götte don durmaz!

  Alışmış, kudurmuştan beterdir

  Allahümme ferden, sen sakla Allah’ım topalla körden

  Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste

  Altın, yere düşmekle pul olmaz

  Altına küçük demişler imiş, fiatı büyük demiş

  Altından yel geçen mala, malım var dememeliymiş

  Amirin eşekse binme! Tut, çilbirinden çek!

  Akıllı bir yol izle. İdare etmeyi öğren! anlamında (M. Baz, 1929’lu, 9.1.2006)…

  Anam babam kesem!.. Elimi soksam soksam yesem!..

  Anamı yoldan çıkaran kadı, davaya kimden gideyim?

  Anasına bak kızını al, kıyısına bak bezini al

  Anası ölen hanım olur, babası ölen bey olur.

  Aptal ata binince bey oldum sanır

  Arap eli öpmekle Arap olunmaz

  Arap eli öpmekle dudak kara olmaz

  Armudu farıdan aşıymış, insanı farıdan eşiymiş

  Akranıyla konuşmayanın sesi, semadan gelir.

  Akşam gelen misafirin, yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi.

  Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir.

  Al elmaya taş atan çok olur.

  Al malın iyisini çekme kaygısını.

  Al yakışırken, el bakışırken.

  Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun.

  Alçak tavuk kendini ferik gösterir.

  Alışmış kudurmuştan beterdir.

  Alim unutmuş, kalem unutmamış.

  Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir(miş).

  Allah dağına göre kar verir.

  Allah şaşırttı mı, dayıya hala dedirtirmiş.

  Allı yelek, pullu yelek, canfes neye gerek?

  Alma el kızının ahını, gökten indirir şahini.

  Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

  Alma mazlumun ahını, gökden indirir şahını

  Almadan vermek Allah'a mahsustur.

  Almak kolay ödemek zordur.

  Altın anahtar, her kapıyı açar.

  Altın eşik, ağaç eşiğe muhtaçtır.

  Altın kılıç demir kapıyı açar.

  Altın yere düşmekle pul olmaz..

  Altının değerini sarraf bilir.

  Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyar olmaz.

  Anan gibi saç büyüteceğine, baban gibi bıyık büyüt.

  Anan turp, baban şalgam, sen içinde gülbe şeker.

  Ananın bastığı yavru incinmez.

  Ananın bastığı yerde yavru ölmez.

  Anasına bak kızını al, astarına bak bezini al.

  Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.

  Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

  Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur.

  Ar gözden, kâr yüzden anlaşılır.

  Ar namus hak getire.

  Arap eli öpmek, dudak karartmaz.

  Arayan belasını da devasını da bulur.

  Arayan bulur, inleyen ölür.

  Arefe günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar.

  Arı bal yapacak çiçeği bilir.

  Arı kahrını çekmeyen balın kadrini ne bilir.

  Arı satmış namusu tell&arirc;la vermiş.

  Arkadaş dediğinin gölgesinde suç işlenir.

  Arkadaşını söyle ki, sana kim olduğunu söyleyeyim.

  Arkalı it kurdu boğar.

  Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle.

  Armudun iyisini ayılar yermiş.

  Arpa eken darı biçmez.

  Arpa ekip buğday bekleme.

  Asıl azmaz, bal kokmaz; kokarsa yağ kokar, onun da aslı ayrandır.

  Aslan yatağından, şahan oturağından belli olur

  Aslandan korkulur bağlı bile olsa

  Aslan yattığı yerden belli olur.

  Anlamı: "Kişiyi yaşadığı yer anlatır ve davranışlarını açıklar" anlamında kullanılan bir söz.

  Aslı neyse nesli odur.

  Aslına çekmeyen haramzadedir.

  Aslında olan tırnağına getirir.

  Aslını inkâr eden haramzâdedir.

  Aslını inkar eden, haramzade olur

  Aslını inkâr edenin nesli gevşek olur.

  Aş kaşık ile, iş keşik ile.

  Aş sabahın iş sabahın.

  Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.

  Aşağıdan çıkarsa kışa, yukarıdan çıkarsa boşa

  Aşk olmayınca meşk olmaz.

  At alırsan yazın, deve alırsan güzün, avrat alırsan gezin ha gezin.

  At binenin kılıç kuşananındır.

  At ile avrat yiğidin ikbalindendir.

  At karnından yiğit burnundan bellidir.

  At olacak tay yürüyüşünden belli olur.

  At ölür itlere bayram olur.

  At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır

  At ver hasım ol, kız ver hısım ol.

  At yedi günde, it yediği günde unutur.

  At, sahibine göre kişner.

  Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp.

  Ata et, ite ot verilmez.

  Ata sözü tutmayan, uluya uluya kalır.

  Ateş düştüğü yeri yakar.

  Ateş ile barut bir arada olmaz.

  Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

  At bir dizginde, öküz bir çizide belli olur

  At görmediysen, bokundan da mı atlamadın!

  At, avrat ömrü uzatır

  Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler

  Atlıya selam kelam, eşekliye sonra gine gelem

  Atmaya niyeti olmayan Kürt, taşın büyüğüne sarılır

  Atı alan Üsküdar'ı geçti.

  Atılan ok geri dönmez.

  Atımın anlı sakar, lakabını ele takar.

  Atın iyisi arkadan gelmez.

  Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

  Atın ölümü arpadan olsun.

  Atlar tepişirken arada eşekler ezilir.

  Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış.

  Attan düşen kaba döşek, eşekten düşen kazma kürek.

  Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür.

  Attan indi eşeğe bindi.

  Attığın taş ürküttüğün kuşa değmez.
  Anlamı: Bir işi yapmak için kullanılacak kaynağın, işin sonucunda elde edeceğin faydadan daha küçük olacağı durumlarda kullanılan bir söz.

  Avradı er zapt etmez, ar zapt eder.

  Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.

  Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür.

  Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz.

  Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz.

  Ayağını yorganına göre uzat.

  Aydan gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne.

  Avcı ne kadar hile bilse, ayı o kadar yol bilir.
  Anlamı: "Rakiplerimizi hafife almamız gerekir" anlamında bir söz.

  Avradın dolaşığı, akşamdan sabaha kor bulaşığı

  Ay buluttan çıksın da gör, ayva tüyünü atsın da gör

  Ayaklar ıslanmadan balık tutulmaz

  Ayı yavrusunu severken öldürürmüş.

  Ayırıcı gelmiş, seçici gelmiş. Orta yere sıçıcı gelmiş

  Ayranım ekşidir diyen olmaz.
  Anlamı: "Her kişi neyi ele almışsa onun iyi olduğunu savunur" anlamında bir söz.

  Ayvaz kasap hepsi bir hesap.
  Anlamı: "Hepsi aynı hesaba gelir" anlamında bir söz.

  Az yetmez, çok artmaz

  Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır.

  Az menfaat çok zarara mal olur.

  Az sabırda, çok keramet vardır.

  Az tamah, çok ziyan getirir.

  Az veren candan, çok veren maldan verir.

  Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa.

  Azan mevlasını da bulur, belasını da.

  Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.

  Azıcık aşım, kaygısız başım.

  Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur.

  Baba borç yapar çol çocuk aç yatar.

  Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan ekmeği.
  Anlamı: "Kadınlar için baba evinde kalmak,belli bir zamana kadar normaldir.Evlendiği zaman ise kendi kurallarına göre yaşayacağından dolayı daha rahat olacaktır" anlamında bir söz.

  Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.
  Anlamı: "Aile reisi olan babanın önceleri yaptığı kötü bir işin sıkıntısını çocuğu çeker" anlamında bir söz.

  Baba mirası yanan mum gibidir.

  Baba oğula bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.

  Babadan mal kalır, kemal kalmaz.
  Anlamı: "Babası ölen kişiye maddi varlıklar kalabilir ama olgunluk ve fazileti miras olarak kalmaz" anlamında bir söz.

  Baban bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım.

  Babası ölen bey, anası ölen kadın olur.

  Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.

  Babaya dayanma, karıya güvenme.
  Anlamı: "Kişi,maddi konularda babasına değil kendine güvenmelidir.Kadın ise kolay etkilenen bir varlık olduğu için verilen sırları bir başkasına aktarabilir" anlamında bir söz.

  Baban döver hurmayla, eller döver yarmayla

  Babasından bir göz evi kalan, yerden direk çıktı demeyle birlikmiş

  Baca eğri de olsa, dumanı doğru çıkar.
  Anlamı: "Yaradılışı itibariyle iyi olan kişi en kötü durumda bile olsa bu niteliğini kaybetmez" anlamında bir söz.

  Bacası görülmeyen yerden kız alınmaz

  Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var

  Bağ dua değil, çapa dua ister.

  Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

  Bağa gir izin olsun ki, yemeye yüzün ola.

  Bağlı aslana tavşan bile hücum eder.

  Bağrında merhameti olmayanın dini imanı olmazmış derler

  Bana benden olur her ne olursa, başım rahat eder dilim durursa

  Bahar çiçeğiyle güzeldir.

  Baht olmayınca başa, ne kuruda biter, nede yaşta.

  Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma.

  Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

  Bakkal ölenin borcunu, diriye ödettirir.

  Bakmakla öğrenilseydi, kediler kasap olurdu

  Bal döksen yalanır.

  Bal olan yerde sinek de bulunur.

  Bal tutan parmağını yalar.

  Bal yiyen baldan bıkar.

  Bal demekle ağız tatlanmaz.
  Anlamı: "Güzel sözler söylemekle güzel şeyler her zaman gerçekleşmez" anlamında bir söz.

  Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer.

  Baş olan boş olmaz (Resul Tosun):

  Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa.

  Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.

  Baskın basanındır.

  Baskısız yongayı yel alır.

  Bastığın yer bayram olsun.

  Baş başa, baş da padişaha bağlıdır.

  Baş nereye giderse, oyak oradadır.

  Başıma uymayan takke elin olsun.

  Başındaki fese bak, girdiği kümese bak.

  Başını ecemi berbere teslim eden, cebinde pamuk eksik etmesin.

  Başsız evin köpeği çok havlar.

  Bazen inek, erkek; bazen de dişi doğurur.

  Bebeler birbirinden huy kapar, ayranlarına su katar.

  Bedava sirke baldan tatlıdır.

  Bekâr gözü ile kız alınmaz.

  Bekâr gözü kör gözü.

  Bekâra karı boşamak kolay gelir.

  Bekârlık maskaralıktır.

  Bekarın ahmağı akşam, evlinin ahmağı sabah traş olur.

  Bekârın parasını it yer, yakasını bit.

  Bekleyen derviş muradına ermiş.

  Ben ağa, sen ağa! İnekleri kim sağa

  Her akıl bir olsa, davara çoban bulunmaz

  Ben ben (benim) için demem, verseniz bile yemem

  Ben gücendiğim dağın odununu kırk sene yakmam

  Beylere zor yok

  Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu

  Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete... (Anonim)

  Bir evde iki kız, biri çuvaldız, biri bez

  Bir gece rahat uyudum. O gece de komşunun eşeği öldü

  Bir iki ondört, ben örttüm sen de ört

  Bir kararında Mevla durur

  Bir laf vardır: Baban döver hurmayla, eller döver yarmayla derler

  Bir tutam ot, deveyi yardan attırır! “Bir tutam ot, deveyi yardan düşürür!

  Bir tutam ot, deveyi yardan düşürür! “Bir tutam ot, deveyi yardan attırır.

  Bir uyuz, bir sürüyü boklar!

  Bir vuruşta, çam yıkılmaz!
  Anlamı: Hiçbir şey göründügü kadar kolay değildir ve bir seferde olmaz manasında

  Bir yiğit kırk yılda gelir meydana, erebilene aşkolsun

  Biz yenecek aşı, buğundan biliriz!
  Anlamı: İnsanın niteliği davranışlarından bilinir anlamında

  Bodur tavuk her zaman piliç görünür
  Anlamı: Kilolu olmayan, minyon tipli insanlar, olduğundan daha genç görünür anlamında…

  Beleş peynir fare kapanında bulunur.

  Belli düşman, gizli dosttan yeğdir.

  Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt.

  Benim adım Hıdır, elimden gelen budur.

  Benim sakalım tutuştu, sen cigara yakmak istersin.

  Besle kargayı oysun gözünü.
  Anlamı: "Kıymet bilmez kişiler kendilerine yapılan iyiliğe,kötülükle karşılık verebilirler" anlamında bir söz.

  Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı, babayı.

  Beş kuruşluk fener o kadar yanar.

  Beş parmağın beşi de bir değil

  Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir.

  Bıçak sapını kesmez.

  Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.

  Bıldır ki hurmalar götünü tırmalar.

  Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer.

  Bilinmedik aş, ya karın ağrıtır ya baş.

  Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz.

  Bilmediklerimi ayağımın altına koysam, başım göğe değer.

  Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.

  Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen.

  Bin bilsen de bir bilene danış.

  Bin dinle, bir söyle.

  Bin ölçüp bir biçmeli.

  Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler.

  Binin yarısı beş yüz o da ben de yok.
  Anlamı: Düşünceli kimseleri avutmak için söylenir.

  Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın.

  Bir adamın karısı onun yarısıdır.

  Bir ağaçta gül de biter, diken de.

  Bir ağaçtan, oklukta çıkar boklukta.

  Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır.

  Bir ahırda at da bulunur eşek de.

  Bir ayağı çukurda

  Bir bulutla kış gelmez.

  Bir bütün bir yarımdan iyidir.

  Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir.

  Bir dirhem et, bin ayıp örter.

  Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

  Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın.

  Bir eve bir baca, bir kadına bir koca.

  Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

  Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır.

  Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer.

  Bir koyundan iki post olmaz.

  Bin nasihatten bir musibet yeğdir.
  Anlamı: "Yanlış bir yol tutmuş kimi insanlar vardır ki, onlara ne kadar çok öğüt verirsen ver, tuttukları yanlış yoldan onları çevirmekte bu öğütler bir fayda temin etmez. Ama takip ettiği yanlış yolda başına gelen bir felâket, onu doğru yola getirmekte daha etkili olur. Çünkü kötü tecrübelerin öğretme gücü oldukça büyüktür" anlamında bir söz.

  Bir nalına vurur, bir mıhına.

  Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork.

  Bir yiğit kırk yılda meydana gelir.

  Biri eşikte, biri beşikte.

  Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar.

  Birlikten kuvet doğar.

  Bitli baklanın kör alıcısı olur.

  Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp geçelim.

  Boğaz, insanı iki adam yapmaz ama, iyi bir adam yapar

  Boğulursan büyük suda (denizde) boğul.

  Bok ile yapılan, sidik ile yıkılır
  Anlamı: Haram ile kazanılan mal heba olur. Bu manayı vermek için “Haydan gelen, huya gider“ atasözü de kullanılır.

  Bokunu yiyen kepçesini kaldırır

  Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir.

  Borç yiğidin kamçısıdır.

  Boş çuval dik durmaz

  Boş duranı Allah da sevmez kuluda.

  Boş fıçı çok langırdar.

  Boş torbaya hayvan inmez!:- Ne zahmet ettin Şerife bılla?

  Boş torbaya hayvan inmez dememişler boşuna...

  Boşadığın karının (hanımın) topuğuna bakılmaz

  Boşboğazı ateşe atmışlar,odun yaş diye bağırmış.
  Anlamı: "Aklına her geleni söyleyen kişiler,toplum içinde sevilmezler" anlamında bir söz.

  Boşboğazın sigarası yanmaz.

  Boyum sıra buldum, huyum sıra bulamadım (Hacı Hatiplerin Hasibe’den F. Dağdaş, 24.2.2000): Dengime düşemedim, huyuma uygun biriyle evlilik yapamadım anlamında.

  Bozacının şahidi şıracı.
  Anlamı: "Toplumda uygunsuz işleri yapanlar kendi haklılıklarını, benzer kişileri göstererek savunmaya çalışırlar." anlamında bir söz

  Böğürtlen büyüye büyüye boy aldım sanmış, süprüntüyü yığmışlar dağ oldum sanmış, Türk ata binmiş bey oldum sanmış
  Anlamı: 50-60 sene öncesine kadar köylerde ağalık düzeni varken ağa ve sülalesi dışındaki halka Türk denilmekte imiş. Ağalara atfen söylenmiş olan bu sözde, halk hakir görülmektedir. O dönemi yansıtan bir anlayışın ürünü olarak ortaya çıkmış bir atasözüdür

  Bu arpa kelle bağlamaz
  Anlamı: “Bundan hayır çıkmaz/Bundan iş çıkmaz!” anlamında olumsuzluk kanaatini ortaya koyan değerlendirme.

  Bu davullar sana çalınıbbarı (çalınıyor) kızım, ama benim senden umudum yok
  Anlamı: Beceriksiz, işten anlamayan kişi için söylenmektedir.

  Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez giden bilmez.

  Bugünün küçükleri yarının büyükleri.

  Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer.

  Bugün bana ise yarın sana.

  Bugünkü işini yarına bırakma.

  Bugünkü tavuk, yârınki kazdan iyidir.

  Buğday başak verince orak pahaya çıkar.
  Anlamı: "Değersiz gözüken şeylerin zamanı gelince değeri artar" anlamında kullanılan bir söz.

  Bülbülü altın kafese koymuşlar "ah vatanım" demiş.

  Bülbülün çektiği; dili belasıdır.

  Büyük boğaz, küçük boğaz, beşikteki başını sallar
  Anlamı: Çor çocuğu fazla olanın yaşadığı telaşı, sıkıntıyı anlatan bir atasözü.

  Büyük ekmek, büyük bezeden olur.

  Büyük lokma çukurda kalır

  Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.
  Anlamı: "Hayatta hiçbir zaman başkalarının durumu küçümsenmemelidir" anlamında bir söz. "Asla emin olmadan önemli şeyler söyleyip utanılacak duruma düşme" anlamında bir söz.

  Büyük zekâlar birlikte düşünürler.

  Cahil adam meyve vermeyen ağaca benzer.
  Anlamı: "Bilgisiz kişiler etraflarına faydalı olamadıklarından ve davranışlarında olumlu sonuçlar beklenmediğinden dolayı faydalı kişiler değildirler" anlamında bir söz.

  Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir.

  Cahile söz yetmez, çalıda gül bitmez (Selahaddin Duman, Sabah, 15.09.2001, s. 15)

  Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir.
  Anlamı: "Alim her şeyi bilen kimsedir. Yaptığının sonuçlarını bilir ve katlanır.Kendisi ile dost olmak mümkün olduğu gibi düşman olunduğu zaman da bir noktada anlaşmak mümkündür.Cahil kişiler iyi niyetli görünseler de onlarla anlaşmak güçtür,hatta mümkün değildir" anlamında bir söz.

  Cahill arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin.

  Cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur.
  Anlamı: "Bir toplulukta çok kişi ve fikir olsa da karar verme yetkisine sahip kimseler,kendi bildiklerini uygularlar" anlamında bir söz.

  Caminin kapısını bilmez, sofuluk taslar.

  Can, boğazdan gelir.
  Anlamı: "İnsanın hareketli ve üretken bir yaşam sürdürebilmesi için beslenme biçimine dikkat etmesi gerekir" anlamında bir söz.

  Can cümleden azizdir.
  Anlamı: "İnsanlar kendi çıkarlarını her zaman başkalarının çıkarlarından üstün görürler.Aksi şekilde davrandıklarında bile kendi çıkarları söz konusu olduğu zaman fedakarlık yapmaktan vazgeçerler" anlamında bir söz.

  Can çıkmadan ümit kesilmez.

  Cana gelecek mala gelsin.

  Canı acıyan ne demez! Karnı acıkan ne yemez!

  Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır.
  Anlamı: "Güzel ve varlıklı bir yaşam sürmek isteyen kişi kendisine bu yaşamı sağlayacak olan varlıkları çok yakınında bulundurmalıdır" anlamında bir söz.

  Canı yanan eşek atı geçer.
  Anlamı: "Karşılaştığı bir konuda ziyan gören,canı yanan kimse aynı zarara uğramamak için var gücüyle çalışır" anlamında bir söz.

  Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilemez.
  Anlamı: "Hayatında dert ve sıkıntı çekmemiş olan kişiler,mutluluğun kıymetini anlayamazlar" anlamında bir söz.

  Cingen cingenden köy kıskanır

  Cingen cingene çatmayınca, kasnak boğazına geçmezmiş

  Cingenler çayda döğüs etmiş de taş bulamamıslar!
  Anlamı: Her an elinizin altında olan birşey, aranınca bulunmaz manasında

  Cins kedi ölüsünü göstermez.
  Anlamı: "Soylu kimseler çok zor durumda da olsalar,durumlarını belli etmezler" anlamında bir söz.

  Cinstir çeker, boktur kokar
  Anlamı: Muhakkak benzer tarafı olur, babası yapıyorsa oğlu da yapar anlamında. Irsiyetin, huyun nesilden nesile geçebileceğine dikkat çeken bir atasözü.

  Cömert derler, maldan ederler, yiğit derler candan ederler.

  Cömert ile nekesin harcı birdir.
  Anlamı: "Parayı kullanma biçimi,onun niteliğini değiştirmez" anlamında bir söz.

  Cumhura muhalefet kuvveihatadandır.
  Anlamı: "Halkın tuttuğu bir davaya karşı çıkılmaz" anlamında kullanılan bir söz.

  Çabuk parlayan çabuk söner.

  Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.

  Çağrıldığın yere git, ar eyleme; çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme.

  Çağrılmadık yere, çörekçi ile börekçi gider.

  Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez.

  Çalışan demir pas tutmaz. Çünkü ölür

  Çalışmak ibadetin yarısıdır

  Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.

  Çamura taş atma üstüne sıçrar.

  Çatal kazık yere batmaz.

  Çıkmayan candan umut kesilmez.

  Çıngıraklı deve kaybolmaz.

  Çıracı olsam ay akşamdan doğar.

  Çiftçilik, eşeğin kuyruğuna benzer, ne uzar ne kısalır.

  Çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane "gelecek yıl" çıkmış.

  Çiftçiye yağmur, yolcuya kurak, cümlenin muradını verecek hak.

  Çingene ciğer pişirir, yemeden karnını şişirir.

  Çingen çalıyor, Kürt oynuyor.

  Çingenenin ipini, kendisine çektirirler.

  Çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış.

  Çirkefe taş atma, üzerine sıçrar.

  Çoban ne yesin ki köpeğine yedirsin

  Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider.

  Çocuk oyundan, aptal düğünden usanmaz.

  Çocuğu işe gönder, peşinden sen git.

  Çocuk evin meyvesidir.

  Çocuktan al haberi.

  Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin.

  Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz.

  Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir.

  Çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez.

  Çürük iple kuyuya inilmez.

  Çürük tahtaya çivi çakılmaz.

  Dağ adamı, hasta eder sağ adamı!

  Dağ başından duman eksik olmaz.
  Anlamı: "Toplumda yüksek ekonomik ve sosyal seviyeye sahip insanların,bu konumlarından kaynaklanan bir takım üzüntü ve sıkıntıları vardır.Bu durum,zenginlik ve yüksek makam devam ettiği sürece hiç eksilmez" anlamında bir söz.

  Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstünde olmaz.
  Anlamı: "En olmayacak şeyler bile bir gün gerçekleşebilir.Ama iki ailenin aynı ev ortamında yaşaması düşünülemez" anlamında bir söz.

  Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur.

  Dağ dumansız insan hatasız olmaz.

  Dağa çıkan keçinin dağa çıkan oğlağı olur.
  Anlamı: “Anaları ne ki, danaları ne olsun.” deyiminin anlamına yakın anlamda düşünülebilir. Komşu ilçe Gölhisar ve civarında “Çama çıkan kişinin, çama çıkan oğlağı olur.” şeklinde kullanılmaktadır.

  Dam alçak, sopa kalkmaz!
  Anlamı: Bu atasözü; iktidarların icraatlarında her istediğini, gönlünden geçeni rahatlıkla yapamadığını, farklı kesimlerden gelebilecek tepkileri zaman içinde eritmeyi, adım adım yol almayı tercih ettiklerini anlatmak için kullanıldı.

  Dam tıpırtısı, karı bıtırtısı, var ömrümü yok etti!

  Dama dama göl olur, dada dada heç olur
  Anlamı: “Damlaya damlaya göl olur, azar azar kullanmakla biter” anlamında.

  Damlaya damlaya göl olur.
  Anlamı: "Küçük çabalar,büyük problemlerin çözümüne yardımcı olabilirler" anlamında bir söz.

  Danışan dağ aşmış, danışmayan yolu şaşmış.
  Anlamı: "Bilmediğini başkalarına soran kimse,işi iyi ve çabuk bitirir.Fikir alışverişinde bulunmayanlar ise başarı elde edemezler" anlamında bir söz.

  Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz.
  Anlamı: "Kötü malzeme ile güzel bir iş meydana getirilemez" anlamında bir söz.

  Darlıkta dirlik olmaz.

  Davetsiz gelen döşeksiz oturur.

  Davul dengi dengine çalar.
  Anlamı: "Birlikte yaşayacak veya arkadaş olacak insanların eşitiyle beraber olması lazımdır. Yoksa yapılacak her işte başarısızlık kaçınılmaz olur" anlamında bir söz.

  Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

  Dayak bile nasiple yenir

  Dediğim dedik, çaldığım düdük.
  Anlamı: "Başkalarını dinlemeyip, sadece kendi kararlarını uygulamaya çalışmak" anlamında kullanılan bir söz.

  Deli kız, akıllı gelin olur
  Anlamı: Kız gelin olunca gerçek sorumluluk sahibi olur anlamında…

  Deli deliyi gördüğünde, değneğini saklarmış.

  Değirmende doğmuş sıçan gök gürlemesinden korkmaz.
  Anlamı: "Zor şartlarda yetişen kişiler, zorluklar karşısında yılmazlar" anlamında bir söz.

  Dem de çift, gam da çift gelir
  Anlamı: Üst üste gelen iki musibeti açıklamak için kullanılan bir atasözü.

  Deme dostuna, der dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna.

  Demir nemden insan gamdan çürür.

  Demir tavında dövülür.
  Anlamı: "Bir işin başarılması için,o an değerlendirilmesi gereken zaman dilimleri vardır" anlamında bir söz.

  Demir tavında, dilber çağında.

  Deniz sevilir de, densiz sevilmez.

  Deniz yoğurt olmuş da yemeye kaşık bulunmamış.

  Denize düşen yağmurdan korkmazmış.

  Denize düşen yılana sarılır.

  Derdini söylemeyen derman bulamaz

  Dere her zaman kütük getirmez
  Anlamı: Her zaman ticarette kazanç olmayabilir, bu nedenle ileriye dönük tedbir almak gereklidir anlamında.

  Dereyi görmeden paçayı sıvama.

  Dert gezer, derman da gezer

  Dert saklayanda kalır.

  Dertsiz baş yok, yarasız çam yok
  Anlamı: Herkesin bir sorunu, derdi var.

  Dervişin fikri ne ise zikri de odur.

  Devden büyük dert var.

  Deveye boynun eğri, demişler; nerem doğru ki, demiş.
  Anlamı: Yapılan işin bir yerinin değil, her tarafının kusurlu olduğu anlamında bir söz.

  Deve boynuz ararken kulaktan olmuş.

  Deve, devenin ötüşünden bilir

  Deveyi yardan atlatan, bir tutam ottur.

  Deveye kalkta oyna demişler bir damla bir çardak yıkmış.

  Dibi görünmeyen sudan geçme.

  Dibin ahlat, doruğunu kim aşıladı
  Anlamı: "Soyuna dön!" anlamında

  Dikensiz gül olmaz.
  Anlamı: "Yaşanan her başarı ve mutluluğun yanında,bu sürecin parçası olan küçük olumsuzluklar da mevcuttur" anlamında bir söz.

  Dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister ya bayramda.
  Anlamı: "çıkarından başka bir şey düşünmeyen kimse ile ilişki kurma, seni nerede rahatsız edeceği belli olmaz" anlamında kullanılan bir söz.

  Dilin durdu başın esen, dilin durmaz başın kesen (Fatmana Dağdaş): “Bana benden olur her ne olursa, başım rahat eder dilim durursa!„ atasözü ile de aynı anlama gelmektedir.

  Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak.
  Anlamı: "Ellerindeki az ile yetinmeyip, daha çok peşinde koşanlar bazen ellerindeki azı da yitirebilirler" anlamında bir söz.

  Dinsizin hakkından imansız gelir.

  Dinsizin ipi ile Kuyuya inilmez.

  Dişi kuş yapar yuvayı, içini dışını sıvayı sıvayı.

  Doğru söyleyeni Dokuz köyde kovarlar.

  Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek.

  Domuzdan post gâvurdan dost olmaz.

  Dost acı söyler.

  Dost ayağa, düşman başa bakar
  Anlamı: Bu atasözü başka yörelerde "Dost başa, düşman ayağa bakar!" şeklinde kullanılıyor.

  Dost başa düşman ayağa bakar.

  Dost kara günde belli olur.

  Dost kazan dost! Düşman anandan da doğar.

  Dost olmayınca düşman bilinmez (F. Dağdaş, Aralık 1980)!

  Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.

  Dostlar alışverişte görsün.
  Anlamı: Laf olsun diye iş yapanlar için söylenir.

  Döner taşım yok öter kuşum yok.
  Anlamı: "Hiçbir şeye sahip olmamak" anlamında kullanılan bir söz.

  Dövüşerek pazarlık et, güle güle ayrıl.

  Dut kurusuyla yar sevilmez.

  Dünya duaylan (dua ile), elek sıvaylan (sıva ile)
  Anlamı: Dua etmenin önemli olduğu, eleği korumanın onun bakımıyla olduğu misal getirilerek anlatılmaktadır.

  Dünya malı dünyada kalır.

  Dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamış.

  Dürüst yolda yürüyemezken, döşemeye at koşturmaya gidersin

  Düşenin dostu olmaz.

  Düşman ayağa dost basa bakar.

  Düşmanı karıncaysa, sen fil olur.

  Düşmanım yok deme! Anan doğuruverir (F. Dağdaş, Aralık 1980)!

  Düşmanın karıncaysa da kork.

  Düt demeye dudak gerek.
  Anlamı: "Niteliği ne olursa olsun,bir işi başarabilmek için yetenek ve imkanlar gereklidir" anlamında bir söz.

  Düzlükte kurt ulusa, evde itin bağrı sızlar.
  Anlamı: "Geçmişte kötü olay yaşayanlar, en ilişkisiz şeylerle bu olayı hatırlarlar" anlamında bir söz. 3. 3
  Ziyaretçi
  teşekkür ederim işime çok yaradı zaten ben bu siteyi çok seviyorum çok bilgilendirici bir site 4. 4
  Ziyaretçi
  tatlı dil yılanı deliğinde çıkarır

 5. 5
  Ziyaretçi
  teşekkür ederim işime çok yaradı zaten ben bu siteyi çok seviyorum çok bilgilendirici bir site .

 6. 6
  Ziyaretçi
  sakla samanı gelir zamanı anlamı :bir şeyi boşa harcamamak

 7. 7
  Ziyaretçi
  çok teşekkür ederim bu site benim de çok işe yaradı gerçekten çok bilgilendim çok beğendim ben bu siteyi artık hep bu siteye gireceğim
  çok bilgilendirici gerçekten size katılıyorum tekrar çok teşekkürler

 8. 8
  Ziyaretçi
  teşekkür ederim işime çok yaradı zaten ben bu siteyi çok seviyorum çok bilgilendirici bir site

 9. 9
  Ziyaretçi
  damlaya damlaya göl olur birikim yapmalıyız

 10. 10
  Ziyaretçi
  Aç ayı oynamaz;İnsanların veya hayvanların her şeyden önce karınlarını doyurmayı düşünmesidir:)

 11. 11
  Ziyaretçi

  kendine yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapma

+ Yorum Gönder
atasözleri ve anlamları,  atasozleri ve anlamlari,  atas,  kısa atasözleri ve anlamları,  atasözleri ve anlamları kısa
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 43 kişi