Türk milleti için söylenmiş sözler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türk milleti için söylenmiş sözler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Sihem
  Özel Üye

  Cevap: *Türkler size dokunmadıkça siz onlara sakın dokunmayınız. HZ.MUHAMMED (s.a.s )
  *Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü; Türk milleti birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. ATATÜRK
  *Türk'ün haysiyet, izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. ATATÜRK
  * Türk, asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek asalet ona, tabiatın hediyesidir. PİERRE LOTİ
  * Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. LA MARTİNE
  *Türkler, devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf üstatlardır. HAMMER
  * Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler. NAPOLEON

  *Eğer kendilerini tanımış olsaydınız, Türklere hayran olurdunuz. SİR MARK SYKES

  *Türk tek başına bir kuvvettir. Azmini ve iradesini kanından alır. HAMMER
  *Savaşın zevkini almak isteyen Türklerle savaşmalıdır. TAUSEND
  * Türkler barışta melek savaşta ifrit gibidir. B. GAZZİ
  * Türke düşman olmak beşeriyete düşman olmak demektir. Allah beni bu afetten korusun. LA MARTİNE
  * Türk Milleti'nin aşırı sabırlı olduğunu, fakat ayranı kabardığı zaman, Kağan Arslan gibi önünde durulmadı ını bütün tarih ve dünya bilir. NİHAL ATSIZ
  * Türkler dünyanın en mert insanları, en iyi ve asil milletidirler. VON DER GOLTZ
  *Türkler, tarihte oynadıkları rol bakımından, dünyanın birinci milletidir.
  NİHAL ATSIZ
  * Kılıcı eşsiz bir maharetle kullanan Türk eli, mağlup etti insanların yarasını sarmakta da o kadar ustadır. LORD BYRON
  * Türkler müdafaaya başkalarının vaz geçtikleri noktadan başlarlar. MOLTKE
  * Türk milleti cihana hakim olmak için yaratılmıştır.
  HACI BEKTAŞI VELİ
  * Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve doğruluktur. W. PİTT
  Türk'ü, gerçek olarak Türk'ten başkası sevemez. NİHAL ATSIZ

  * Tanrının devlet güneşini TÜRK burçlarından doğdurmuş olduğunu ve onların mülkleri üzerinde göklerin bütün teğremerini döndürmüş bulunduğunu gördüm. KAŞGARLI MAHMUT

  * Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası da vardır ÇERNAYEV
  *Ey Türk! Titre ve kendine dön. BİLGE KAĞAN
  *Türkler mağlubiyet adında bir şey olduğunu red ve inkar etmişlerdir. MAREŞAL FRENCH
  * Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur. Türklerin vücutları ve sesleri gibi konuştukları dil de azametlidir. Her Türk kendini aslan, düşmanı av, atını ceylan sayar. SEMAME İBNİ EŞREF
  * Türkler her şeylerini feda eder, fakat istiklallerini asla.
  GEORGİA
  * Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz." William Martin
  * Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş
  imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır."
  Lamartine-Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı.
  * "Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı."
  Demirbaş Şarl -İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır).
  * Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.
  Pierre Loti.
  * Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.
  Moltke.
  * Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler.
  Comenius (Çek Bilgini) .
  * Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.
  Kayzerling.
  * Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.
  Baron Büsbek.
  * Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır.
  Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır.
  Hammer.
  * Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.
  Albert Einstein
  TASSE
  "Türkten bahsediyorum. Düşmana saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç
  bir deniz ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk, dost yanında ve silahsız
  kalmış düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu
  yeli, kasırgayı, göz kamaştıran bu gölü çoşkun bir denize, ıtrında asalet
  uçan bu gülü yıldırıma çevirmek tabiatı da inciten bri gaflet olur."
  ______________________________ ____________________ _________________
  Demirbaş ŞARL
  "Poltava'da esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri
  önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi... gene kurtuldum. Fakat bugün
  esirim. Türklerin esiriyim. Denizin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar
  yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindan da değilim. Hürüm,
  istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim; şevkatin, ülüvvü cenabın, asaletin,
  nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar."
  ______________________________ ____________________ __________________
  Edmondo De AMICS
  "Türkün şevkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün değildir. Bu duygu insanı
  atalete sevkedip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir
  toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren
  diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran
  duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere
  karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu ... büyük bir nezaketle yapılan
  konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı
  da mümkün değildir."
  ______________________________ ____________________ __________________
  Conte De BONNEVAL
  "Türkleri seviyorum. Onlar, cennetten bir köşe olan bu eşsiz memlekete
  yakışan, eşsiz insanlar. Yaradılışlarında göksel bir azamet, gönül
  alışlarında ise meleklerde bulunmayan bir mahviyet var. Bu büyük ruhlu
  milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz, pek aziz.
  Lakin Türk te aziz ve çok aziz."
  ______________________________ ____________________ __________________
  Mete HAN, Hun Hükümdarı
  "Nerede bir Türk varsa, orayı kalbinden seveceksin."
  "Boyun eğmeyeceğiz!
  Zira öteden beri Hing-nu'lar (Hun) kuvveti takdir eder, tabi olmayı hakir
  görürler. Savaşcı süvari hayatımız sayesinde bri ulus olduk. Zira bilirler
  ki, savaşta savaşcıların kaderi ölümdür. Biz ölsek de, kahramanlığımızın
  şöhreti kalacak, çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin EFENDİSİ
  OLACAKLARDIR."
  ______________________________ ____________________ __________________
  PLANO CAPRİNİ
  "Dünya'da Türk kadar saygıbilir bir kavim daha yoktur. Türkler'de inzibat,
  büyüklere karşı itaat o derecedir ki, bizim keşiş (dini) sınıfımız bile
  onlardan örnek alabilir... Türkler bir tek büyük ailenin bireyleri gibi
  yaşarlar ve dar şartlar içinde olsalar dahi yiyeceklerini kardeşçe
  paylaşırlar."
  ______________________________ ____________________ __________________
  FELDMAREŞAL H. VON. MOLTKE
  "Müsellah milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak,
  katibinin kalem ve hatta kadının etek tutuşundan silaha sarılmış bir pençe
  kıvraklığı vardır... O doğduğu günden beri müsellahtır, bundan dolayı da
  hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir."
  ______________________________ ____________________ __________________
  IBN HASSUL
  "Bütün milletler içinde cesaret ve secaatte Türklerden daha ileride olan ve
  büyük amaçları elde etmek uğrunda daha ileri gidebilen bir millet yoktur.
  Allahu teala onları arslan suretinde yaratmıştır...
  Türk, bağı çözüldükten sonra, askere başbuğ olmak veya perdedarlık etmek
  veya bir topluma emir vermek ve yasak koymaktan başka bir işe razı olmaz."
  ______________________________ ____________________ __________________
  BUSBECQ
  "(Türkler) Hayvanlara bakanlar da onlara gayet iyi muamele ederler. Onları
  durmadan okşa***** muhabbetlerini kazanırlar. Son derece zorda kalmadıkça
  kızgınlıklarını çıkarmak için değnekle hayvana vurmazlar. Bunun sonucu
  olarak da atlar insanlara karşı gayet muhabbetli oluyorlar.
  ______________________________ ____________________ __________________
  PIERRE LOTİ
  "Türk asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek
  soyluluk ona, tabiatın hediyesidir. Sadelik içinde balagatı, zarif bir
  durgunluk içinde duygulu bir hayatiyeti ve parıltılı bir hayat içinde kibar
  bir hakikat hissettiren tek varlık Türklerdir. Şark hülya ve efsaneler
  alemidir. Türk, o rengarenk alemin gözüdür, dilidir, ışığıdır ve yaşayan
  gerçeğidir."
  ______________________________ ____________________ __________________
  Komutan PRINCE EUGENE
  "Şimdi, Theisis uyu, büyük zaferimizin şanlı hikayesini Donue'a (Tuna)
  götürüyor. Fakat Haşmetpenah ! itiraf etmeğe mecburum:
  Türkler, taşıdıkları parlak şöhrete layık bir biçimde döğüştüler. Türk'e
  yakışır bir feragatle ve celâdetle çarpışa çarpışa öldüler.
  Onların sönüşü, pırıltılarda göz kamaştırdıktan sonra sönen şimşekleri
  andırıyor. Karşımızdan, ağır ağır kaybolan bir ışık kütlesi gibi, beyaz bir
  eriyişle çekildiler, görünmez oldular. Onların galibiyetleri gibi
  mağlubiyetleri de şanlı ve ibretli"
  ______________________________ ____________________ __________________
  İORGA (ROMEN)"Türk ülkesinin hiç bir tarafında halktan üstün sayılabilecek
  beylerle asilzadelerden oluşan hiç bir yüksek tabaka yahut zadeğan sınıf
  mevcut değildir. İşte bundan dolayı etle kemikten ve sinirle kandan ibaret
  bütün canlu mahluklar hep aynı veziyettedir (eşittir) ve dünyanın her
  yerinde olduğu gibi vahşi hayvanlar bile nasıl secaat ve cesaretleriyle
  ayrılırlarsa, Türkiye'de de insanlar arasında ancak o kadar Türk
  gösterilebilir."
  ______________________________ ____________________ __________________
  POSTEL
  "Yeryüzündeki en ilahi disiplin Türk askerlerindedir."
  ______________________________ ____________________ __________________
  LEON CAHON
  "Türk hakanının gece uyumaması ve gündüz dinlenmemesi yanlız fakir tebasını
  besleyip giydirmek için değildir; O, Türkün şöhreti ve milletinin şanı ve
  şerefi için gece gündüz çalışmış ve çarpışmıştır. Mısır firavunu, İran şahı
  ve yahut Asur hükümdarı kendi sahısları uğruna yahut ilahlarının kudretini
  göstermek amacıyla milletlerini yok ettiği halde, Türk hakanı milletinin
  hüsn-i şöhretinden başka birşey düşünmemiştir."
  ______________________________ ____________________ __________________
  ARAP ALİMİ CAHİZ
  "Türkler yaltaklanma, yaldızlı sözler, münafıklık, kovuculuk, yapmacık,
  yerme, riya, dostlarına karşı kibir, arkadaşalarına karşı fenalık, bi'dat
  nedir bilmezler. Çeşitli fikirler onları bozmamıştır.
  Türkler pek namuslu insanlardır."
  ______________________________ ____________________ __________________
  ______________________________ ____________________ __________________
  CHARLES ROYAN (Plevne'de Gazi Osman Paşa emrinde hizmet görmüş ve sonradan
  general hütbesine kadar yükselmiş Avusturalyalı bir Dr. General)
  "Allah - Allah! nidalarıyla ve yiğit yüreklerindeki imanın kudreti ile Rus
  süngüleri üzerine öyle atılışları vardı ki, İngiltere tarihinde gördüğümüz
  kahramanlardan hiçbiri bu Türk askerlerinden fazla şecaat göstermiş
  olamazdı.
  Silah arkadaşım olmuşş bu insanların sahip bulundukları yüksek nâmus ve
  şeref duygularını, engin şecaat ve sadakatlerini, üstün vatanseverliklerini
  gönlümde gururla muhafaza etmekteyim."
  ______________________________ ____________________ __________________
  General TAVSHEND (Birinci Dünya Savaşında Irak Cephesi komutanı iken Türk
  ordusuna yenilerek esir düşmüş İngiliz Generali)
  "Avrupa'da hiçbir asker yoktur ki, (Bu sözlerimin altını çiziyorum),
  savunmakta Türklerle kıyaslanabilsin. Örnek olarak Çanakkale'yi göstermek
  isterim. Orada, bizim gemi ateşlerimizle büyük kayıplara uğramış olan
  kıtalar Türk olmasalardı yerlerinde kalamaz ve derhal değiştilirlerdi. Oysa
  Türkler tüm savaş boyunca siperlerinden ayrılmadılar.
  ______________________________ ____________________ __________________
  General HAMİLTON (Çanakkale'ye taarruz eden müttefik orduların Başkomutanı)
  "Çok cesur savaşan ve iyi sevk ve idare edilen Türk Ordusu karşısında
  bulunuyoruz..."
  ______________________________ ____________________ __________________
  Lord CASEY (1967-71 arasında Avrustralya Genel Valisi ve Çanakkale'de
  savaşmış bir Anzak)
  "... Bizler o Yarımada'dan kahraman Türk Milletine duyduğumuz takdirle
  ayrılmışızdır... Sonuç olarak belirtmek isterim ki, sizler kahraman olduğu
  kadar insan ve uygar bir milletin evlatlarısınız...
  ______________________________ ____________________ __________________
  General Liman von SANDERS (Çanakkale'de 5'nci Türk Ordusuna komuta etmiş
  Alman Generali)
  Çanakkale'yi bir asker olarak anlatmak imkânsızdır.
  Çelikten, mânevi güçten, vatan aşkından bir insan yapısı ne demektir? Bu
  sorunun cevabı işte şu gösterişten uzak, mütevekkil ve sâkin Anadolu
  çocuğunun kendisi idi!...
  Tarih kitaplarında Türkler hakkında yazılı olanlar, hatta onlarla
  savaşanların anlattıkları gerçekleri ifadeden acizdir. Mutluluk Türklerle
  aynı safta savaşmaktır. Bu şerefi ömrümün sonuna kadar taşıyacağım.
  Taş üzerinde yatıyor, Güneşe, fırtınalara, soğuğa, yağmura karşı korunmasız
  siperlerde çamur ve toz içinde günler geçiriyor, fakat dünyanın bütün vasıta
  ve imkânlarına sahip düşmanlarıyla arslanlar gibi döğüşüyorlardı. Bu ne
  sessiz, gösterişsiz bir yurt sevgisi idi!...
  Allah adını yürekten tekrarla***** saldırganın üzerine atılıyorlardı.
  Düşmanları da onlara hayrandı.
  Yıllar süren silah arkadaşlığımız döneminde, kendisini öldürmeye, yurdunu
  elinden almaya gelenlere karşı hiçbir gaddarlıklarını görmedim. Yaralı
  düşmanlarını sırtlarında siperlerine getiriyor, sargı bezi olmadığı zaman,
  yedeği bulunmayan gömleklerini yırtarak onları sarıyorlardı...
  ______________________________ ____________________ __________________
  Alman tarihçi HAMMER
  "Tarih, Türkler'den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var
  ki bunlar Medeniyetin birer ziynetidir."
  La MARTİN
  "Bence insanlığa şeref veren Türk Milleti'nin düşmanı olmak insanlığın
  düşmanı olmaktan farksızdır."
  ______________________________ ____________________ __________________
  Martin LUTHER Almanlar'a hitap ediyor;
  "Ey Almanlar, bırakınız Türkler Almanya'yı istila etsinler, hakkın, adaletin
  ne olduğunu Türkler size öğreteceklerdir."
  ______________________________ ____________________ __________________
  Albert SOREL
  "Türkler, Asya'nın güçlü ulusudur."
  ______________________________ ____________________ __________________
  Baron BUSBEK
  "Türkler, bilime saygılı ve ince duygulu bir ulustur."
  ______________________________ ____________________ __________________
  Lord BYRON
  "Kılıcı insafsız bir ustalıkla kullanan Türkün eli, yendiği insanların
  yarasını sarmakta da ustadır."
  ______________________________ ____________________ __________________
  Charles McFARLANE
  "Türklerin doğruluklarıyla, namusları ne kadar övülse yeridir."
  ______________________________ ____________________ __________________
  HAMİLTON
  "Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur."
  ______________________________ ____________________ __________________
  Semame İbni EŞREŞ
  "Her Türk kendini aslan, düşmanını av, atını ceylan bilir."
  "Türk korkmaz korkutur, bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe
  el atarsa başarır."
  ______________________________ ____________________ __________________
  TOWSHEND
  "Savaşın zevkini almak isteyenler Türklerle savaşsınlar."
  ______________________________ ____________________ __________________
  WİLLİAM PİTT
  "Türklerin tek sevdikleri şey haktır, gerçektir ve hiçbir haksızlık
  yapamadıkları halde haksızlığa uğramışlardır."
  ______________________________ ____________________ __________________
  THIERS
  "Eğer bir Türk devleti olmasaydı yaratmak gerekirdi+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi