Bir bölgeye yapılacak yatırım için gerekli şartlar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bir bölgeye yapılacak yatırım için gerekli şartlar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Bir bölgeye yapılacak yatırım için gerekli şartlar

 2. 2
  ENGİN
  Özel Üye

  Cevap: Her kavramın kendi özel terminolojisinde farklı anlamı bulunmaktadır. Bu kapsamda yatırım da değişik anlamlar ifade edebilen bir kavramdır. Yatırım, günlük kullanımda ve akademik çevrelerde kullanıldığı yere göre farklı anlamlar kazanmaktadır.

  Örneğin Bükere göre bu gün tüketeceğinden daha çok paraya sahip olan herkes beklenir bir yatırımcıdır. Bu kişi ya da kurum ister fazla fonlarını belirli bir faiz karşılığında, bankada tutsun, ister büyümekte olan bir Şehrin yakınlarında parsellenmiş arsalar alsın bir yatırım kararı vermiş olmaktadır.

  Tasarruf yapanlar, yukarıda bahsedildiği gibi kişiler yanında kurumlar da olabilir. Ancak kişiler ve kurumların yatırım amaçları kendilerine özgü nedenlerle farklılıklar göstermektedir. Söz konusu amaçlar kişisel etkenler ve finansal etkenler olarak iki başlık altında toplanabilmektedir.

  Firmalar açısından yatırım; mevcut varlıkların yönetimini, kapasite düzeyini, fiyatlama ve üretim sürecindeki faktörlerin bileşimini de içerirken, fertler için yatırım da gelir sağlamak amacıyla tasarrufların kullanılması esastır.

  İşletmeler açısından yatırımın dikkate değer bir başka boyutunu da Aydın ülke sınırları içinde ve ülke sınırları dışında yapılan yatırımlar olarak belirlemektedir. Bir ana merkeze bağlı olarak ülke sınırları dışında faaliyet gösteren firmalar tarafından yapılan yatırımlar dış yatırımlar olarak tanımlanmaktadır. Dış yatırımlar da her zaman fiziki üretim araçlarıyla ilgili olmayabilir. Yabancı hisse senetleri ve tahviller gibi sermaye piyasası araçlarıyla, yabancı para piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir. Bu tür

  yatırımlar da yabancı mali yatırımlar ya da portföy yatırımları olarak nitelendirilmektedir.

  Dış Yatırımlar orta ya da uzun süreli bir uluslar arası sermaye akımı niteliğinde olmasına rağmen uluslararası portföy yatırımları ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında önemli farklar bulunmaktadır. Bu çalışmanın konusunu genel olarak finansal varlık yatırımları özelde ise hisse senetleri oluşturduğu için ilgi alanımıza öncelikle portföy yatırımları girmektedir.

  Yatırım yaygın bir başka tanıma göre de bugün belirli olan bir değerden, gelecekte olası fakat belirsiz bir değer için fedakârlık etmektir.

  Diğer bir kaynakta ise yatırım, para veya diğer kaynakların gelecekte daha büyük fayda sağlamak beklentisiyle bu gün taahhüt edilmesi olarak tanımlanmaktadır.

  Bir birikimi belli bir süre boyunca, enflasyon oranı, vade uzunluğu ve gelecekteki nakit akışlarının belirsizliği faktörlerini bertaraf edebilecek bir gelir sağlayabilmek için bugünden ayırmak da yatırım tanımları arasında yer bulmaktadır.

  Günümüzde iş dünyasında ve akademik alanda işletme yönetimlerinin hedefi işletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkarmak olarak tanımlanmaktadır. İşletme değerini, hissedarların varlığını maksimum yapma olarak tanımlanan ve işletmelerin nihai amacı olarak belirlenen hisse senedinin piyasa değerinin yükseltilmesi, Büker-Aşıkoğlu ve Sevil tarafından finansal yönetimin amacı olarak tanımlanmıştır.

  Toplumların zenginliğini sahip oldukları üretim kapasitesi olarak tespit eden görüş toplum üyelerine mal ve hizmet sunan üretim kapasitesini ve buna yapılan ilaveleri yatırım olarak tanımlamaktadır. Arsa, arazi, bina, bilgi, makine vb. bu kapsamda yatırım olarak dikkate alınmaktadır. Buna karşılık hisse senedi ve tahvil gibi finansal varlıklar toplumun zenginliğini belirlemekten uzaktır. Çünkü finansal varlıkların üretime ve üretim kapasitesine katkısı dolaylı biçimde gerçekleşmektedir. Buradan hareket eden bir görüşe göre bir bütün olarak ekonomide fınansal varlıklar toplamı sıfır olan bir oyunu temsil ederler. Her kreditöre karşılık bir kredi kullanıcısının varlığı ya da her hisse senedine karşılık bir hisse senedi ihraççısının bulunması bu yargının gerekçesi olarak sunulmaktadır12. Bu görüşün biraz daha ılımlı biçiminde ise Finansal varlıklar firmaların mülkiyet ve yönetimlerinin ayrıştırmasında transferinde ve fonların bir yatırımdan daha cazip başka bir yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan araçlar olarak belirtilmektedir. Aynı görüşe göre finansal varlıkların getirileri de reel varlıkların ya da kamunun üretimin bir sonucu olarak görülmektedir. Oysa belirli bir kaynak miktarı ile sağlanan belirli düzeydeki gelişmişliğin ötesine finansal varlıkların kullanımı ile sağlanan olanaklar sayesinde geçilebilir.

  Yıldırım ve Karaman ise yatırımı, fiziki sermaye stokuna yapılan net ilaveler olarak tanımlamışlardır. Net yatırımı da bir dönemde sermaye stokunda ortaya çıkan artışı ölçen bir kavram olarak tanımlamakta ve net yatırımın, gayrisafi yatırımdan amortismanların düşülmesiyle elde edildiğini ifade etmişlerdir. Finansal yatırımları ise ekonomik açıdan yatırım kavramının dışında tutarak, yatırım harcamalarını, üretim için kullanılacak inşaat yapımı, fabrika yapımı, üretim makineleri alımı ve firmaların stoklarına yapılan ilavelerdir şeklinde tanımlamaktadırlar. Bunun yanında, üretim kapasitesini arttırmaya yönelik faaliyetler olarak, eğitim ve sağlık harcamalarını da beşeri sermaye yatırımı olarak ele almaktadırlar.

  Bu çalışmada ise yatırım kavramı bireylerin veya kurumların finansal varlıklara yaptıkları yatırımlar şeklinde kullanılacaktır.+ Yorum Gönder
bir bölgeye yapılacak yatırım için gerekli olan şartlar nelerdir,  bir bölgeye yapılacak yatırım için gerekli olan şartlar,  bir bolgeye yapilacak yatirim icin gerekli olan sartlar nelerdir,  bir bölgeye yatırım için gerekli şartlar,  bir bölgede yapılacak yatırım için gerekli olan şartlar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi