John locke eğitim üzerine düşünceler kitabının özeti

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden John locke eğitim üzerine düşünceler kitabının özeti ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  John locke eğitim üzerine düşünceler kitabının özeti

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Eğitim Üzerine Düşünceler / John Locke / eleştiri

  BİREYSEL EĞİTİM
  İnsan zihninin başlangıçta “boş levha” (tabula rasa) ve insan bilgisinin tek kaynağının tecrübe olduğu tezinden yola çıkarak eğitimin etkililiği için on insandan dokuzunun iyi ya da kötü, faydalı ya da faydasız vs. oluşlarını aldıkları eğitimin bir sonucu olarak düşünen Locke, insan kişiliğinin temelini eğitime dayandırmaktadır.
  Pratik-faydacı ve ferdiyetçi eğitim anlayışının çok önemli olduğunu vurgulayan Locke, eğitimin doğru uygulandığında ülkeye büyük yararlar getireceğini aksini düşünenlerin besledikleri hayvanlardan farklı olmayacağı düşüncesindedir.
  Locke, çocuğun tabii yetenek ve eğilimlerinin gözlenip saptanmasını, eğitimin tabiatın yolunu izlemesini, yani eğitimin görevinin, tabiatın varisi olan şeyi, en yüksek dereceye çıkarması ve tabii gelişimi desteklemesi gerektiğini söylemektedir.
  Dostlarının ısrarı üzerine “Eğitim Üzerine Düşünceler” yazılarını yayınlatmaya karar verdiğini söyleyen Locke’nin, “İnsanın mutluluk ve sıkıntısı çoğunlukla kendi eseridir.” sözleriyle bireysel eğitimin ve kararların hayat üzerindeki belirleyiciliğine dikkatleri çekmesinin alt yapısını oluşturan eğitim üzerine düşünceleri, kitapta belli bir sınıflandırma yapılmadan aktarılmasına rağmen biz, iki yüz elli sayfada verilen bilgileri kendi içinde sınıflandırma yaparak değerlendireceğiz.
  1- Sağlık ve Beden Eğitimi
  “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” cümlesiyle mutluluğun kısa ama kesin tanımını yapan Locke, eğitimde önceliği bedensel eğitime vermektedir. Çünkü bedeni zayıf ve hastalıklara yatkın olan bir insan fazla verimli olamaz. Eğitim, sorunun temeline yönelik olmalıdır. Ve bu temelin üzeri kerpiç kulübede savsaklanmamalıdır. Temel sağlam dayanaklar üzerine inşa edilmelidir. Temelin sağlam olmasına inan Locke, kitabına bilimsel incelemelerinden önce beden sağlığıyla başlamış. O dönemin koşulları açısından önemli, bugünün okuyucusu için ise bilindik sıradan konular.
  Kitabın ilk bölümün sağlıkla ilgili konulardan oluşması ve konuların bilindik olması okuyucuyu kitaba karşı soğutabilir. Çünkü bilinen şeylerle karşılaşan okuyucu sabırlı olmayıp ilerleyen konulara gelmeden kitabı elinden bırakabilir. Siz siz olun diğer bölümlere gelmeden kitabı yarıda bırakmayın.
  Basit ve uyulması kolay olan beden ve sağlık kurallarını özetleyelim:
  Bol ve temiz hava alınacak, fiziksel hareketliliğe ve uykuya dikkat edilecek, basit yiyecekler tercih edilecek, şarap ve öbür alkollü içkilerden uzak durulacak, ilaç çok az alınacak ya da hiç alınmayacak, elbiseler çok sıcak tutmayacak ve çok dar olmayacak, özellikle baş ve ayaklar serin tutulacak, ayaklar soğuk suya alıştırılıp sık sık ıslatılacak…
  2- Ruh Eğitimi
  Beden gibi ruh da sağlıklı olmalıdır. Locke, insan bedenin ruhuna baş eğecek ve emirlerini yerine getirecek şekilde güçlendirdikten sonra anlayış sahibi varlığın onur ve soyluluğuna uygun şeyleri kabul etmeye eğimli hale getirmek gerektiğini vurguluyor.
  İnsandaki alışkanlıkların ve yeteneklerin kaynağında eğitimin yattığına inan Locke’un, çocukların ruhlarının biçimlendirilmesine büyük özen göstermenin vurgusunu yapmasının nedeni insandaki iyi ve kötü davranışlarını eğitime bağlamasıdır.
  İnsanın varlık sebebini, insanın kendi arzularına boyun eğmemeyi becerebilmesi, kendi eğilimlerine karşı gelebilmesi ve hırsı başka yöne götürmek istese de yalnızca aklın gösterdiği yolu izlemesi olarak izah etmektedir.
  Ancak insanın at, öküz, köpek gibi hayvanları işine yarar hale getirmek için eğitecek kadar bilgi ve yöntem sahibi olmasına rağmen kendi çocukları söz konusu olduğunda yine bilgi ve yöntem sahibi olsa da çocuklarını eğitmekte aciz olduğunu onlara kötü alışkanlıklar kazandırdığını; fakat onların iyi insanlar olmasını beklediği tespitiyle insanın acizliğine ve çelişkisine parmak basmaktadır.
  Locke, eserinin hemen hemen birçok yerinde “dayak pedagojisi”ne karşı olduğunu belirtir. Çünkü ona göre aşırı bir sertlik, çocuğun hür olan tabiatını yıkar ve köleci bir disiplin, onda kölelik ruhu yaratır. Yine Locke, fazla kurallardan kaçınılması gerektiğini, çok yerine az ama en gerekli kurallar olmalıdır. Çünkü çocuklara çok kural yüklenirse doğal olarak iki sonuç ortaya çıkacaktır: ilki çok sık cezalandırmaktır ki bunun sonuçları kötü olacaktır; çünkü cezayı sıklaştırıp kanıksanmış hale getirecektir. İkincisi ise çok sık ceza vermemek için birçok kuralın çiğnenmesini görmezden gelmektir ki bu durumda doğal olarak kurallar çocuğun gözünde hor görülecek ve ana babanın otoritesi sarsılacaktır. Onun içindir ki kurallara uyulup uyulmadığına titizlilikle dikkat edilmelidir.
  Hırs, cezalar, saygı, özveri, cesaret, dövmek, ödüller, utanma, alışkanlık edinme, erdem, model alma… ve nice ara başlıklarla ruh eğitimin inceliklerine değinen Locke, çocukların yaşına ve tabiatlarına göre oyun arzusu ve zevki verilmesi gerektiğini, en önemlisi ise çocuğa yaptırılmak istenen şeylerin oyun ve eğlence havasına sokularak verilmesi gerektiğinin altını önemle çizmiştir.
  3- Didaktik Metot
  Didaktik metot konusunda Locke, çocukların geleneksel öğretim tarzında olduğu karmaşık kurallar ve emirlerin yükü altında ezilmelerinin önlenmesini talep eder. Çocuklara, öğretilen şeylerin tabii ve sürekli bir alışkanlık halini alabilmesi için sık tekrarlarla talimler yaptırılmalı, fakat çocuk, eğiticinin kendisini yönettiğinin farkına bile varmamalıdır.
  4- Ahlak Eğitimi
  Locke’a göre ahlak eğitimin amacı çocuğa doğru ve hakiki erdemleri benimsetmektir. Çünkü erdem eğitimle elde etmeye çabalanan zor ve değerli bir hazinedir. Eğitim yardımıyla alışkanlıkları erdemle donatmalı, kişiliğin içine sabitlemeli ve çocuk ya da genç ona karşı gerçek bir eğilim hissetmeye ve gücünü, onurunu ve hazlarını ona yöneltinceye kadar bu uğurda çalışmalıdır. Zamanı geldiğinde diğer iyi alışkanlıkların ortaya çıkması ve kişiliğin bu şekilde yapılanması kolay olacaktır.
  Locke’a erdemlerle süslü bir kişilik eğitimin anne – baba ya da evde bir eğitmen tarafından gerçekleşmesini istemektedir. Böyle bir durumun okulda alacağı eğitimden daha iyi sonuçlar doğuracağına inanmaktadır.
  Ahlak eğitiminden bahsetmişken Locke’nin Tanrı ile ilgili düşüncelerini vermeden geçemeyeceğim. Locke’a göre eğitimde tanrı anlayışı şöyle olmalıdır: erdemin temeli olarak da çocuğun yüreğine; bütün şeylerin asıl nedeni ve yaratıcısı, sahip olduğumuz her şeyi aldığımız, bizi seven ve her şeyi veren bağımsız ve en yüce varlık olarak gerçek tanrı kavramını işlemek gerekir. Ve çocuğu bu en yüce varlığa karşı sevgiyle doldurmalıdır. Locke göre başlangıç için çocuğa bu kadar bilgi yeterlidir. Çünkü çocukla gereğinden önce ruhlarla ve manevi konularla ilgili konuşulursa ve çok erken gösterilen bir coşkuyla ona bu edebi varlığın anlaşılamayan doğası açıklanmaya çalışılırsa, kafasının ya Tanrının yanlış izlenimleriyle dolması ya da anlaşılamayan kavramlarla karışması tehlikesi doğar. Çocuk sadece uygun düşerse, Tanrının her şeyi yarattığını ve yönettiğini, her şeyi duyduğunu ve gördüğünü ve onu sevip ona itaat edenlere her türlü iyiliği yönelttiğini öğretmelidir…
  Kitap değerlendirmeleri ya da eleştirileri okuyucuya nitelikli materyallerden haberdar etmek ve okuyucuya bir fikir vererek okuyucuyu kanalize etmek açısından güzeldir. Ancak bazen ise tam tersine okuyucuyu zihinsel tembelliğe ve şartlanmışlığa da götürebilmektedir. Modern okuyucunun kitap özeti peşine düştüğünü göz önünde tutarak Locke’nin eğitim üzerine olan düşüncelerini bundan sonrasını alt başlıklar vererek okuyucunun alt başlıkları doldurması uğraşı içine girmesinin daha verimli olacağı düşüncesindeyim. Eserin içeriğine dayanarak oluşturabileceğimiz alt başlıklar şöyle: Zihni Eğitim, Pratik Beceriler, Seyahatler ve Halk Tabakalarının Eğitimi gibi başlıklar altında toplayabiliriz.
  Eğitim Üzerine Düşünceler, eğitimcilerin dışında öğrencilerin, anne – babaların da çok rahatlıkla okuyabileceği bir dile sahiptir. Dilin sadeliğinin yanında eserin konu bütünlüğünü içermesi, konuların anlaşılır olması esere sıkılmadan, zorlanmadan rahatlıkla okunabilme özelliği kazandırmıştır.
  Eğitim üzerine yoğunlaşmadan erdemlerle yoğrulmuş bir eğitim bilinci oluşmadan, eğitimdeki aksaklıklar devam edecektir. Eğitim herkesin bireysel anlamda hissetmesi ve kaygısını taşıması gereken önemli bir konudur. Locke’nin bu eserinin, birçok yönden, bireyleri aydınlatacağı kesindir.

  Osman Tatlı+ Yorum Gönder
john locke eğitim üzerine düşünceler,  john lockeun eğitim anlayışı,  john locke eğitim anlayışı,  john lock eğitim üzerine düşünceler,  john locke eğitim üzerine düşünceler özet
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi