Macarların kuruluş dönemi, en parlak dönemi, yıkılışı, kurucusu hakkında bilgi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Macarların kuruluş dönemi, en parlak dönemi, yıkılışı, kurucusu hakkında bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Macarların kuruluş dönemi, en parlak dönemi, yıkılışı, kurucusu hakkında bilgi

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: Macarların kuruluş dönemi, en parlak dönemi, yıkılışı, kurucusu hakkında bilgi

  Macarlar, ağırlıklı olarak Macaristan'da, ayrıca azınlık topluluklar halinde Orta Avrupa'da yaşayan ve Fin-Ugor dil ailesine bağlı Macarca'yı konuşan halk.

  Batı Sibirya'da yaşayan Ugor ve Türk kökenli halkların karışmasıyla ortaya çıktıklarına inanılan tarihteki ilk Macarlar, 5. yüzyıl başlarından önce güneybatıya doğru göç ederek Hazarların yaşadığı topraklara sızmayı başardılar. 9. yüzyılın ilk yarısına doğru Don Nehrinin sağ yakasını yurt edindiler. Bu dönemde siyasal ve toplumsal örgütlenmeleri, Hazarlardan ayrılmış Kavar kökenli üç kabileyi de içine alan 10 kabilenin oluşturduğu bir federasyona dayanıyordu. 9. yüzyıl sonlarında bugün yaşadıkları yerlere geçerek, Slavlara ve Hunlara boyun eğdirdiler. Yarım yüzyıl sonra denetim altına alınıncaya değin Bremen, Orléans ve Konstantinopolis'e (İstanbul) kadar akınlar düzenleyerek bütün Avrupa'ya korku saldılar.Ugor halkının diğer adı Magyar;yani Macar'dır.Anglo-Sakson halkları tarafındansa Macarlar'a öteden beri Hun denilmektedir.Macarlar günümüzde Fin-Ugor kavimlerinin daha çok Ugor koluna mensup halk ve bu halkın soyundan gelen kimseler olarak kabul edilir. Ancak Ugorlar, tarih boyunca öteki halklarla da karışmıştır.
  Macaristan eskiden de Avrupa'nın kavşak noktalarından biriydi. Bu nedenle birçok kez istila edildi, çeşitli saldırılara uğradı ve sınırları yüzyıllar içinde bazen genişledi, bazen de daraldı. (Sözcük anlamı “sınır muhafızı” olan Sekel adının, doğu sınırlarını korumak amacıyla Transilvanya'ya (Erdel) gönderilen Macarlara bu nedenle varildiği sanılır.) Slavlar, Almanlar ve Rumenlerle çevrili olan Macarlar, sürekli ilişkiler sonunda fiziksel ve kültürel bakımdan geniş çaplı bir değişim geçirdiler. 16. ve 17 yüzyıllarda Osmanlıların, ardından güçlü bir Almanlaştırma politikası izleyen Avusturya Habsburglarının egemenliği altında kaldılar. Bununla birlikte Macar ulusal bilinci sönmedi. Macaristan 1867'de özerkliğini, 1918'de de bağımsızlığını kazandı.

  Macaristan'da II. Dünya Savaşı öncesindeki rakamlara göre nüfusun yüzde 65'i Roman Katolik, yüzde 25'i Protestan, yüzde 3'ü Rum Ortodokstu. Oranı o tarihte yüzde 6 olan Yahudi nüfusunun neredeyse tümü savaş sırasında yok edildi.+ Yorum Gönder
macarların kurucusu,  macarlar kurucusu,  macaristan kuruluş tarihi,  hazarların kurucusu,  macarlar yıkılışı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi