Türk polis teşkilatı ile ilgili kompozisyon

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türk polis teşkilatı ile ilgili kompozisyon ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Türk polis teşkilatı ile ilgili kompozisyon

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: Türk polis teşkilatı ile ilgili kompozisyon

  İlk Polis Teşkilatının Kuruluşu (10 Nisan 1845)
  1845 tarihi, Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir noktadır Çünkü bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat; 10 Nisan 1845 (12 Rebiü’l Evvel 1261)’den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir
  Yeniçerinin ortadan kaldırılmasından sonra, başkentte ve eyaletlerde zabıta hizmetleri eskisiyle kıyaslanmayacak derecede gelişmesine rağmen; bu hizmetler karışık ve ayrı ayrı kurumlara bağlı olarak yürütülmekteydi Teşkilat ve yürütme alanındaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla ilk defa 10 Nisan 1845’te İstanbul’da ilk polis teşkilatı kurulmuş, görevleri de yine aynı tarihte yayımlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazı ile bildirilmiştir

  Bu nizamnamede polis teşkilatının kuruluş amacı, belde güvenliğini sağlamak olarak belirtilmiştir

  Bu çalışmalara rağmen, karışıklık devam etmiş, İstanbul’da polis hizmeti; Yeniçeri Ağası yerine geçen Serasker, İhtisap Ağası ve Polis adını taşıyan teşkilatlar tarafından yürütülmüştür Taşrada ise güvenlik hizmetleri, Sipahilerden oluşan zaptiyelerle ve Asakir-i Mansure alaylarıyla yürütülmüştür

  Polis
  Polis terimi, kökeni Yunanca ve Latince olan bir kelimedir Yunanca politika, Latince politika kelimelerinden türemiştir Eski Yunanlılar kendi şehir devletlerine polis ismini vermişlerdir

  Polis kelimesi ıstılah! Olarak, kuruluşu bulunduğu yerde kamu düzen ve güvenliğini koruyan, yasaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlayan teşkilat, kolluk, zabıta, şehirde güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler anlamında kullanılmıştır Polis kelimesinin yerine emniyet deyiminin kullanıldığı da olur

  Polis görevi itibariyle; asayişi, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini koruyan, halkın ırz can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eden, yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eden, kanun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapan silahlı icra ve inzibat kuvvetidir

  Genel olarak polis, bir ülkenin sükûn, güvenlik ve düzenini sağlamak ve korumakla görevlidir Bunu yerine getirirken önceden belirlenmiş müeyyidelere uymakla yükümlü ve hükümet tarafından alınan ve yerine getirilmesi istenen kararların icrasını sağlamakla görevlidir+ Yorum Gönder
türk polisi ile ilgili kompozisyon,  polis teşkilatı ile ilgili kompozisyon,  polis ile ilgili kompozisyon,  polislikle ilgili kompozisyon,  polis teşkilatı kompozisyon
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi