Tüketim alışkanlıkları ile ilgili afiş

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Tüketim alışkanlıkları ile ilgili afiş ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Tüketim alışkanlıkları ile ilgili afiş

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Tüketicilerin ve ailelerin çevre ile ilgili olarak üzerinde durması gereken
  hususlardan bazıları şunlardır;  • Kağıt, plastik, pet, cam, pil ayrı toplanmalı, bu konuda önderlik
  edilmelidir.
  • Bu tür malzemeden yapılan ambalajlar daha az tercih edilmeli, geri
  dönüşebilir ve doğa dostu malzeme seçilmelidir.
  • Her türlü deterjan yeterli ölçüde kullanılmalı, daha fazla kullanıldığında
  ekonomik açıdan zararın yanı sıra çevrenin kirleneceği unutulmamalıdır.
  • Su gereksiz tüketilmemeli, daha az kullanma olasılığı varsa bu
  değerlendirilmelidir.
  • Daha az elektrik enerjisi kullanılmalıdır
  • Kullanılmış piller ayrı toplanmalı, çocuklara oynamaları için
  verilmemelidir. Pillerin nikel ve kadmiyum gibi kimyasal maddeler
  içerdiği unutulmamalı, doldurulabilir piller tercih edilmelidir.
  • Hava kirliliğini arttırmamak için seçilen yakıt ve yakma tipine dikkat
  edilmelidir.
  • Konuyla ilgili kampanyalara karşı duyarlı olunmalı, katılmalı ve çevreye
  karşı uyarıcı olmalıdır.
  • Konuttaki gürültüyü önlemek için yüksek sesle konuşulmamalı, ev
  eşyalarını sürüklememeli ve gürültülü araç kullanılmamalıdır.
  • Markasız, etiketsiz plastik malzemeler kullanılmamalıdır.
  • Kullanılan araç-gereç ve eşyaları seçerken sadece estetik kriter göz önünde
  bulundurulmamalıdır

  Çocuğa okul öncesinde verilecek eğitimin bir başka boyutu da erken yaşta
  doğru tüketim davranışlarının kazandırılmasıdır. Çocukların küçük yaşta
  öğrendikleri tüketim alışkanlıkları, gelecekte yetişkin olduklarında çevreyi
  etkileyecek en önemli faktörlerdendir. Aile, çocukların tüketici olarak
  sosyalleşmesinin başladığı ilk yerdir. Çünkü tüketim alışkanlıkları ve kalıpları
  öncelikle ailede kazanılmaktadır. Bir başka deyişle aile, çocuk büyürken yalnızca
  gelişimini yönlendirmekle kalmaz, aile içinde veya dışında çocuk için tüketim
  davranışlarıyla ilgili bir davranış modeli oluşturur. Üstelik çocuklar hangi havayı
  soluyacaklarını, hangi suyu içecekleri, hangi yiyecekleri tüketecekleri, hangi
  giysiyi giyecekleri konusunda tamamen anne-babalarının tercihlerine uymak
  zorunda kalmaktadır (Anon, 1994). Bu yüzden ailelerin bilinçli tüketim
  davranışları ile ne satın almak istiyorlarsa, bu ürünlerin sonradan çevreye tekrar
  kazanılabilir olup olmadığına dikkat etmeleri, yeniden kullanılabilen ürünleri satın
  almaya özen göstermeleri ve bu ürünlerin kullanımını alışkanlık haline getirmeleri,
  çocuğun bu davranışları örnek alması bakımından önemlidir (Kocakurt, Güven,
  2005).

  Çevre korunmasında bilinçli bir tüketiciye düşen görev ve sorumluluklar şöyle
  sıralanabilir;
  •Tüketiciler ihtiyaç önceliklerini saptayarak gerçekçi ve planlı satın almayı
  benimsemelidirler. Böylece para, zaman ve enerji tasarrufu sağlanabilir.
  •Tüketiciler satın alma sırasında ürünlerin etiketlerine, içerdikleri maddelere
  dikkat ederek, doğaya zarar vermeyen, fazla ve zararlı atık oluşturmayan ve
  yeniden kullanılabilen maddelerden yapılmış ya da bu tür maddelerle
  ambalajlanmış ürünleri tercih etmelidirler (ambalajda “yeşil nokta” uygulaması
  tüketicileri bu konuda uyarmak açısından önemlidir.)
  •Evsel atıkları azaltmak ve verimli hale getirmek gerekmektedir. Örneğin; boşalan
  cam, plastik ve kağıt ambalajlar saklanarak ya da diğer atıklardan ayrı toplanarak
  yeniden kullanılabilir.
  •Ailelere çocuklarının bilinçli bir tüketici olarak sosyalleşmesinde önemli
  sorumluluklar düşmektedir. Aile bu sorumluluğunu çocuğun çevre koruma
  olgusunu anlamasını ve bilinçlenmesini sağlayarak yerine getirmelidir.
  •Tüketiciler çevre korunması konusunda etkin sonuca ulaşabilmek için
  örgütlenmelidirler. Bugün batı’da özellikle gelişmiş ülkelerde bu örgütlerin pek
  çok örneğini görmek mümkündür. Türkiye’de de bu konuda faaliyet gösteren
  çeşitli dernek, vakıf ve organizasyonlar bulunmaktadır. Çevreyi ve doğayı koruma bilincinin tabana yayılmasını sağlayabilmek için bu tür örgütlerin küçük ve yerel boyutlara indirgenmesi önemlidir (Gönen, Hablemitoğlu 1992).+ Yorum Gönder
tüketim alışkanlıkları ile ilgili sloganlar,  bilinçli tüketici afiş örnekleri,  su ile ilgili afişler,  tüketici hakları ile ilgili afiş örnekleri,  tüketim ile ilgili sloganlar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi