İç anadolu bölgesinin önemli nehirleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İç anadolu bölgesinin önemli nehirleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İç anadolu bölgesinin önemli nehirleri

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Akarsu ve gölleri

  İç Anadolu Bölgesi'nin en önemli akarsuları Kızılırmak, Sakarya Nehri, Porsuk ve Delice çayları-dır. Bu bölge akarsuları kapalı havzada akan sel rejimli akarsulardır. İlkbahar yağışlarıyla taşar, ya-zın kuruyacak hale gelir.
  İç Anadolu Bölgesi'nin güney kesimleri sularını deniz-lere gönderemez. Bu nedenle kapalı havzalar geniş bir alan kaplar. Kapalı havzaların geniş olanları, Kon-ya Ovası, Tuz Gölü ve Akşehir - Eber gölleri çevre-sinde yer alır. Seyfe Gölü, Sultan Sazlığı (Yaygölü) gibi küçük kapalı havzalar da bulunmaktadır. İç Ana-dolu Bölgesi'nin büyük bir bölümü sularını Kızılırmak, Sakarya ve Yeşilırmak'ın kolu olan Çekerek suyu sa-yesinde Karadeniz'e gönderir. Güneydoğusundaki Uzunyayla yöresi, sularını Seyhan'ın kolu olan Zamantı suyu sayesinde Akdeniz'e gönderir. Sel rejimli akarsuların en fazla bulunduğu bölgedir.
  Bölgenin en büyük gölü Tuz Gölü'dür. Bu göl bu-harlaşmanın etkisiyle yazın büyük ölçüde kurumakta-dır. Tuz Gölü, tektonik oluşumludur. Derinliği fazla de-ğildir. Gölün alanı kışın ve ilkbaharda fazla alan kapla-dığı halde, yazın buharlaşma ve beslenme yetersizli-ğinden dolayı kapladığı alan azalır. Tuz ihtiyacımızın %30'unu karşılar. Diğer önemli gölleri ise Akşehir, Eber, Ilgın (Çavuşçu), Tuzla, Seyfe, Mogan ve Sultanısalak-i mekip gölleridir. Sakarya nehri üzerinde ise Sarıyar ve Gökçekaya barajları bulunur.
  Bölgenin çevresi yüksek dağlarla çevrili olduğundan, denizlerin nemli ılıman havası bölgeye sokulamaz, bu nedenle bölgede, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı karasal iklim hakimdir. Bölge-de, doğuya doğru gidildikçe yüksekliğin artmasına bağlı olarak karasallık derecesi artar ve kış sıcak-lıkları çok düşük değerlere ulaşır.
  İç Anadolu, ülkemizin en az yağış alan bölgesi-dir. Ortalama yağış 400 mm civarındadır. Bölge, en fazla yağışı ilkbahar aylarında sağanak halinde alır. En kurak mevsim yazdır. Yazların kurak olması ve yaz kuraklığının erken başlaması sebze türü bitkiler üzerinde olumsuz etki yapar. Bölgenin ve ülkemizin en az yağışlı yeri Tuz Gölü çevresidir (320 mm).
  Yağışların azlığı bölgenin deniz etkisine kapalı olmasından kaynaklanmaktadır. Denizden gelen nemli hava kütlesi, nemini, dağların denize bakan yamaçlarında yağış halinde bırakır. İç Anadolu Bölgesi'ne doğru eserken artık kurudur.
  Bölgede görülen yağışlar konveksiyonel ve cephe-sel kökenlidir. Kırkikindi adı da verilen konveksiyonel yağışlar İlkbaharda yaygındır.
  Bölgenin tabii bitki örtüsü bozkırdır. Bozkır, ilkba-har yağmurlarıyla yeşeren, birkaç ay yeşil kalan, yaz sıcaklığı ile sararan ot topluluğudur.
  İç Anadolu Bölgesi ülkemiz ormanlarının %7 sini kaplayarak bölgeler arasında 6. sırada yer alır. Ovaları şunlardır: Kayseri, Konya, Ereğli, Aksaray, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Develi, Nevşehir, Kırşehir, Sivas. En büyük ovası Konya ovasıdır. 3. 3
  Ziyaretçi
  teşekkürler ödevimi yaptım+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi