Hz.Yusufun sadece hayatı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Hz.Yusufun sadece hayatı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gülehasret
  Süper Moderatör

  Cevap: Hz. Yusuf'un hayatı

  YÛSUF (as), Kur'an'da ismi geçen Beni İsrail peygamberlerinden biri

  Hz Yûsuf Kurân'da adı geçen peygamberlerden birisi olup, Yakub Peygamber'in oğludur Nesebi Hz İbrahim'e kadar varır (Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, IX, 139)

  Kur'ân-ı Kerîm'de kendi adını taşıyan bir sûre vardır Tamamı 111 âyet olan bu sûrenin 98 âyeti (4-101) Hz Yûsuf'tan bahseder Bu âyetlerde anlatıldığına göre Hz Yûsuf'un hayat hikâyesi özetle şöyledir:

  Hz Yûsuf'un on bir tane erkek kardeşi vardı Yûsuf fevkalâde güzel ve son derece zekî idi Babaları Hz Yakub en çok Yûsuf'u seviyordu Bu sevgiyi ağabeyleri kıskanıyorlardı

  Yûsuf (as) bir gece rüyasında on bir yıldızın, güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini gördü Bu rüyayı babasına anlattı Babası rüyanın, Hz Yûsuf'un büyük bir adam olacağına işaret olduğunu anladı ve Yûsuf'a rüyasını ağabeylerine anlatmamasını tembihledi Ancak, ağabeyleri bundan haberdar oldular ve Yûsuf'u öldürüp bir yere atmayı planladılarBabalarından izin alarak, gezip eğlenmek bahanesiyle Yûsuf'u alıp kırlara,götürdüler Onu bir kuyuya attılar, gömleğini da kana bulayarak, "Yûsuf'u kurt kaptı" diye babalarına yalan söylediler

  Kuyunun yanından geçmekten olan bir kafile Yûsuf'u buldu ve köle olarak satmak üzere alıp, Mısır'a götürdüler Orada az bir fiyatla onu Azîz (maliye bakanı)'e sattılar

  Azz'in hanımı Yûsuf'a göz koydu Onu kendisiyle beraber olmaya çağırdı Yûsuf (as) bunu kabul etmeyince, ona iftira edip kocasına şikayet etti ve hapse attırdı

  Hz Yûsuf senelerce hapiste kaldı Orada hükümdarın şerbetçisi ve aşçısı ile tanıştı Onların gördükleri dünyaların yorumunu yaptı Birisinin, kurtulup efendisinin hizmetine devam edeceğini, diğerinin ise öldüreceğini söyledi Sonunda dediği çıktı Hz Yûsuf, kurtulana, kendisini efendisinin yanında anmasını istedi

  Hükümdar bir gece rüyasında yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak gördü Bu rüyanın yorumunu yaptırmak istedi Hz Yûsuf'un rüya yorumu yaptığını öğrendi ve onu hapisten çıkarıp, rüyasını anlattı Hz Yûsuf, yedi sene bolluk olacağını, peşinden gelen yedi senenin ise kıtlıkla geçeceğini söyledi Bunun üzerine hükümdar, Hz Yûsuf'u maliye bakanlığına getirdi Yûsuf (as) bolluk yıllarında bütün ambarları zahire ile doldurttu; kıtlık yılları gelince bu zahireyi halka dağıtmaya başladı Aynı kıtlık, Hz Yûsuf un babasının memleketi olan Ken'an diyarında da yaşandı

  Yûsuf (as)'un kardeşleri de zahire almak için iki kez Ken'an ilinden Mısır'a geldi Sonunda Yûsuf (as) kardeşlerine kendini tanıttı ve onları affettiğini belirterek, "Bugün azarlanacak değilsiniz, Allah sizi bağışlar, o merhametlilerin merhametlisidir" (Yûsuf, 92) dedi Yûsuf (as), babası, annesi ve kardeşlerinin tamamını Mısır'a davet etti

  Ailesi Mısır'a vardığında Yûsuf (as) anne ve babasını tahta oturttu; diğer onbir kardeşi ise Hz Yûsuf'un önünde eğildiler O zaman Yûsuf (as); "Babacığım, işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın çıkışıdır; Rabbim onu gerçekleştirdiŞeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim, bana pek çok iyiliklerde bulundu Doğrusu Rabbim, dileğine lütufkardır O şüphesiz, bilendir, hâkimdir" (Yûsuf,100) dedi Bu şekilde İsrail oğulları, Filistin'den Mısır'a gelip yerleşmiş oldu Bir süre sonra Yakub (as) vefat etti Yûsuf (as), Allah Teâlâ'ya şöyle münacatta bulundu: "Rabbim, bana hükümdarlık verdin, rüyaların yorumunu öğrettin Ey göklerin ve yerin yaratanı! Dünya ve âhirette koruyanım sensin! Benim canımı, Müslüman olarak al! Ve beni iyilere kat!" (Yûsuf, 101)Yûsuf (as)'un hayat hikayesi Kur'ân-ı Kerîm'de "Ahsenü'l-Kasas, Kıssaların en güzeli" ünvanını aldı Pek çok olayları içeren bu hayat hikâyesi için Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Ândolsun ki, Yûsuf ve kardeşlerinin olayında, soranlara nice ibretler vardır" (Yûsuf, 7)

  Yûsuf (as)'un defnedildiği yer, rivâyetlere göre, İbrahim (as)'in medfun bulunduğu Kudüs yakınlarında Halilü'r-Rahman kasabasındadır

  (Mefail HIZLI)+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi