Nöronlar arasındaki iletişim nedir ve nasıl olur? Örnekler vererek açıklayınız

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Nöronlar arasındaki iletişim nedir ve nasıl olur? Örnekler vererek açıklayınız ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Nöronlar arasındaki iletişim nedir ve nasıl olur

  [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...]
  Sinir sistemi vücudun en karmaşık sistemidir [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] ağırlığına göre oranı %2’ dir Çok hücreli canlılarda birtakım iletileri, [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] organizmaya ve organizmanın da bir kısmından diğer bir kısmına taşımakla görevli, ileri [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] farklılaşmış bir sistemdir
  [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] oluşturan hücrelere nöron adı verilir. Basit ya da karmaşık her türlü [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] beynin değişik bölgelerinde yer [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] bir grup nöronun etkinliği [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] gerçekleşir. Beynin çalışabilmesi için nöronlar arasında [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] zorunludur. Bu [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] aksiyon potansiyelleri denilen [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] sinyallerle sağlanır. [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] vücudun [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] iletişim ağıdır. Nöronların Yapısı
  Bir nöron, soma, dentrid ve [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] denilen üç ana kısımdan oluşur Soma [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] (nukleus) ve çekirdekçiği (nukleolus) ihtiva eden esas [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] kısmıdır.

  Dentrid Soma içerisinden çıkan çok sayıda dallanmalardır. [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] olarak bir ağacın dallarını andırır. Dentridlerin görevi diğer nöronlardan gelen uyarıları alıp, nöron gövdesine iletmektir.
  Akson Gövdeden çıkan ve dallanama göstermeyen sitoplazmik uzantı kısmıdır. Her nöronda bir tane bulunur. Gövdeden çıkan akson, sinir hücresinden gelen işaretleri çevreye taşımakla görevli olup, böylece sinir hücresini diğer sinir hücreleri veya bir [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] hücresi veya bir salgı bezi gibi iş yapan (effektör) hücrelerle bağlar. Mesaj iletiminde önemli rolü vardır.
  Nöronlar işlevlerine göre 3 sınıfta incelenirler
  Duyusal nöronlar duyuların alınmasını sağlarlar
  Motor nöronlar [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] ya da organ sistemlerinin işleyişinde değişiklikler oluştururlar
  internöronlar [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] ve motor nöronlar arasında yer alırlar
  [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...]Her nöron, dentritleri aracılığı ile diğer nöronlardan gelen uyarıları alır ve nöron gövdesine iletir. Bu uyarılar ya inhibitör ya da eksitatör niteliktedir. Değişik kaynaklardan gelen zıt yönlü uy [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] nöron gövdesindeki toplamına göre, nöron eksite ya da inhibe olur ve bu enformasyon nöronun aksonu aracılığıyla bağlı olduğu nöronlara ya da efektör organa ( [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] salgı bezi) iletilir. Basit ve karmaşık davranış arasındaki temel fark, karmaşık [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] daha çok sayıda ve değişik enformasyon içeren nöron gruplarının olaya katılmasıdır.
  Genellikle nöronlar, dentritleri ve aksonları arasında karmaşık ilişkilerin kurulduğu birimler oluştururlar. Her birim diğeriyle karşılıklı ilişki içindedir ve her birim alınan uyarıyı modifiye ederek ilişki içinde olduğu diğer birimlere iletir. Sinir sistemi omurilikten [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] kabuğuna, hiyerarşik bir düzen içinde birbirine eklenmiş birimlerden oluşmuştur.
  Nöronlar arasındaki bağlantı noktaları Sinapslar Uyaranların bir nörondan başka bir nörona geçişi sinaps adı verilen yapılar sayesinde gerçekleşir. Sinaps boşluğundan uyarıların (impuls) iletimi nörotransmitterler (aracı maddeler) veya mediatörler denilen maddeler sayesinde gerçekleşir. Nörotransmitterler iki sinir hücresi arasındaki bağlantıyı sağlayan [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] maddelerdir. [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] serotonin adı verilen [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] olmak üzere henüz [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] tam olarak açıklanamamış olan binlerce madde nörotransmitter olarak görev yapmaktadır
  Sinapslarda presinaptik tarafa ulaşan aksiyon potansiyeli, bu uçtan kimyasal bir mediyatör salınmasına [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] açar. Bu mediyatör postsinaptik taraftaki reseptörlerle etkileşerek, bazı iyon kanallarını aktive eder ve postsinaptik zarda elektriksel potansiyel değişikliğine yol açar. Sinaptik geçişi (transmission) sağlayan mediyatörler, nöronlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen temel ögelerdir. Bugün 30 kadar nöromediyatörün varlığı bilinmektedir.
  [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] organizasyonu Sinir sistemi merkezi (santral) sinir sistemi ve çevresel (periferik) sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır.
  Merkezi Sinir Sistemi Merkezi sinir sistemi, beyin ve omurilikten oluşur.
  Beyin (serebrum) Ortalama bir erişkinin beyni 1300-1400 gramdır. [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] boşluğunda yer alan [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] 100 milyar sinir hücresi (nöron) ve trilyonlarca “glia” denilen destek hücrelerinden oluşur.
  Beyin ve omur [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] meniks denen üç zarla koruma [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] alınmıştır. En dıştaki [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] dura mater adını alır ve kafatası kemiklerinin iç yüzeyine tutunur. Ortadaki zar bağ dokudan oluşan araknoid zardır. En içteki zar ise beyni tamamen saran ve besleyen pia mater denen zardır.
  Beyin enerjisini glukozun yıkımından sağlar. Beyin oksijensiz ya da glukozsuz kalırsa faaliyetini yitirir
  Beynin başlıca kısımları Serebral korteks Serebrumun tüm kıvrımlarını örten serebral korteksin kalınlığı 2-6 mm arasındadır. Serebral korteksin sağ ve sol yarısı korpus kallosum denilen, kalın bir bant oluşturan sinir [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] ile birbirine bağlanmıştır. insanlarda serebral korteksin yüzeyi pek çok girinti ve çıkıntıyla kaplıdır. Korteksdeki çıkıntılara girus girintilere ise sulkus denir. Bunlar yüzey alanının arttırılmasını sağlamışlardır.
  Serebral korteksin [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] düşünme, istemli [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] çıkarma, algılamadır.Serebral hemisferlerden her biri vücudun zıt tarafını kontrol eder. [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] % 90-95’inde sol hemisfer baskındır.
  Sol serebral hemisfer, sağ [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] kontrolü,konuşma ve [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] dili, [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] ve sayısal yetenek,düşünme ve [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] ve çözümleme gibi motor [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] sahiptir. 3. 3
  Ensar
  Özel Üye
  Sağ serebral hemisfer ise sol elin kontrolü, görme ve hayal, [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] ve [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] yeteneği, yüzlerin ve üç [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] şekillerin tanınması ve idrakın tamamlanması gibi özelliklere sahip motor alanlar bulunur.
  Beyin sapı [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan yapıdır. Beyin sapındaki bazı alanlar [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] basıncı, [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] hızı ve [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] gibi hayati fonksiyonların düzenlenmesinden sorumludur.
  Beyin sapındaki yapılar, medulla oblangata (omurilik soğanı), pons (köprü), retiküler formasyondur.
  Beyin sapının omurilikle birleşen en alt kısmına omurilik [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] (medulla oblangata) denir. Omurilik soğanı solunum ve dolaşım merkezidir. [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] (pons), omurilik soğanı ile orta beyni birleştirir ve formasyonu oluşturur.
  Retiküler formasyonun hem duyusal hem de motor [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] vardır. Serebral korteksi gelen duyusal sinirlere karşı uyarır.
  Orta beyin (mesencephalon), beyin sapının en kısa bölümüdür. Görme ve işitme ile bunların başlattığı reflekslerle ilgilidir. Orta beyinde substantia nigra denen geniş ve koyu [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] çekirdekler bulunur. Dopamin salgılayan bu bölgenin ha [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] parkinson adı verilen [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] oluşur.
  Serebellum (beyincik) Beyin sapının hemen arka kısmında yer alan [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] merkezi sinir sistemi ağırlığının yaklaşık % 10’luk kısmını oluşturur. Serebellum, serebral korteks gibi hemisferlere ayrılır ve bu hemisferleri saran bir korteksi vardır.
  En önemli fonksiyonları hareket, [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] ve duruşun sağlanmasıyla ilgilidir. Kas hareketlerinin zamanlamasını ayarlar.
  Omurilik ( medulla spinalis) Omurilik omurgayı oluşturan omurlar içerisinde yer alan bir yapıdır. Vücudun büyük bir kısmı ile beyin arasında [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] sağlar. Hem somatik hem de visseral spinal [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] hareketlerini gerçekleştirir. Somatik spinal refleksler kas ve [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] duyu reseptörlerinden gelen uyaranlara tepkidir. Bu refleksler duruş şeklinin ortaya çıkmasını ve hareketlerin oluşmasına yardımcı olur. Visseral spinal refleksler ise iç organlardan gelen uyaranlar ile ortaya çıkar.
  Beyin-omurilik sıvısı Özellikle kandan oluşan ve açık renkli olan bu [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] travmalarda bir [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] yastığı görevi yaparak beyni korur. Ayrıca beyin ile kan arsındaki besin maddesi ile atık madde değişimini sağlar. Muhteviyatında, çok az miktarda [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] karbondioksit, [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] ve [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] iyonları, glukoz birkaç lökosit ve bazı [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] bulunur.
  [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] Beynin tabanında yer alan [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] büyüklüğünde bir yapıdır. Hipotalamus, vücut ısısının düzenleyicisidir. Eğer vücut çok ısınırsa, hipotalamus bunu algılar ve derideki kapiler [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] genişlemesini sağlar, bu da vücudun soğumasına yol açar. Hipotalamus aynı [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] hipofiz bezini de kontrol eder. Duyguların, açlığın, susuzluğun düzenlenmesinde rol oynar.
  Talamus Talamus çevreden gelen duyusal [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] alıp bunu serebral kortekse iletir. Ayrıca serebral korteksden gelen [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] de omurilik ve beynin diğer kısımlarına iletir. [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] duyusal ve motor integrasyondur.
  L [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] Sistem Limbik sistem, verilen bir uyarıya karsı gösterilen duygusal cevabi kontrol etmede önemlidir. Bu sistemin pir parçası olan hipokampusun ise öğrenme ve [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] olaylarında önemli fonksiyonu vardır.
  Bazal Ganglia Ganglia kelimesi ganglion kelimesinin çoğuludur, yani ganglionlar anlamına gelir. Bazal ganglia hareketin koordinasyonundan sorumludur. Globus pallidus, kaudat nükleus, subtalamik nükleus, putamen ve substantia nigra denilen yapılardan oluşur.
  Perıferik Sinir Sistemi Sinir sisteminin bu bölümü beyin ve omurilik dışındaki diğer sinir hücreleri ve t [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] oluşur Periferik [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] nöron topluluklarına ganglion denir.Periferik sinir sistemi, somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olmak üzere iki bölümde incelenir.
  Somatik Sinir Sistemi Merkezi [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] duyusal [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] gönderen periferik sinirlerden ve [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] kaslarını uyaran motor sinir liflerinden oluşur. Afferent (duyusal) ve efferent (motor) bölümlerden oluşur. Afferent bölüm kas, [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] tendonlar ve duyu organlarından gelen uyarıları alır, efferent bölüm ise bu uyarıları değerlendirir.
  Otonom (visseral) Sinir Sistemi Otonom sinir sistemi salgı bezlerini, kalp kasını ve iç organların düz kaslarını kontrol eder. Otonom sinir sistemi ikiye ayrılır sempatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi.
  Sempatik Sinir Sistemi Duygularla paralel [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] eden sinir sistemi bölümüdür. [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] heyecan gibi durumlarda sempatik sinir sistemi aktive olur, kan basıncı artar, kalp hızlanır ve sindirim yavaşlar.
  SSS ekstremitelerdeki kan [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] üzerine sürekli konstrüktör etkide bulunur. [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] ve [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] gibi uyaranlarla vücudu “dövüş yada kaç” reaksiyonuna hazırlar. Kalp hızlanır, [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] bebekleri genişler, [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] terler. Kan deri ve sindirim sisteminden iskelet kaslarına yönlendirilir, sindirim ve üriner kanallardaki sfinkterler kapanır.
  Parasempatik Sinir Sistemi Parasempatik sinir sistemi genelde sempatik sinir sistemini, dengeleme [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] gösterir. Uyaranları duyu nöronları ile merkezi [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] getirir ve cevaplarını motor nöronlarla effektör [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] götürür. Parasempatik sistem [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...] yavaşlatır, tükürük ve barsak salgılarını artırır ve barsak hareketlerini artırır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi