Çevreme Karşı Sorumluluklarım Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Çevreme Karşı Sorumluluklarım Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  ENGİN
  Özel Üye

  Cevap: Vatandaşın Devlete Karşı Sorumlulukları

  1-VATANDAŞ OLMA BİLİNCİ NE DEMEKTİR? Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir

  2-İNSAN OLMA BİLİNCİNİN EKSİKLİĞİNİN ,HAKLARIN ELDE EDİLMESİNDE NİÇİN ETKİLİDİR?İnsan bilincine varmayan insanlar insan olmanın özelliklerini bilmemektedir veya yeterli sorumluluğa ulaşmadıklarından başka insanlara karşı gerektiği gibi davranamazlar

  3-VATANDAŞ OLMA BİLİNCİNİN GEREKTİRDİKLERİ NELERDİR?1 Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak

  2 Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak
  3 Yasalara titizlikle uymak
  4 Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak, şiddetten yana değil, barıştan yana olmak
  5 Her türlü ayrımcılığa karşı olmak

  4-VATANDAŞLIK HAK VE GÖREVLERİ NELERDİR?
  a-Seçme ve seçilme hakkı
  b-Kanunlara uymak
  c-Vergi vermek
  d-Askerlik yapmak
  1Seçme ve seçilme hakkı: Kendi içimizden en nitelikli, en becerikli, bilgili, ahlâklı kişiyi belirleyebilmek ve ilerleyebilmek için bu görevimizi yerine getiririz18 yaşını dolduranlar seçime katılabilirlerSadece er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler ve hükümlüler oy kullanamazlars
  2Kanunlara uymak: Toplum huzuru ve barışının sağlanabilmesi, hak ve özgürlüklerin korunabilmesi, devlet otoritesinin ve devamlılığının sağlanabilmesi için bu şarttır
  3Vergi vermek: Vergi: devletin vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, gelirine göre vatandaşından aldığı belirli bir miktar paradır
  Daha iyi şartlarda yaşamak, daha iyi hizmetlerle karşılaşabilmek istiyorsak vergimizi düzenli olarak vermek zorundayız
  4Askerlik yapmak: Devletin varlığını devam ettirebilmesi için, kendisine yönelik tehlikelere karşı hazır olabilmesi için ordu oluşturulurBiz de zamanı geldiğinde ordumuza faydalı olabilmek için temel bilgileri askerlik bilgilerini öğrenmeliyiz 20 yaşını dolduran her Türk erkeği askerlik yapar

  5-BİR ÜLKEDE VATANDAŞLAR GÖREV VE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEZLERSE HANGİ ORTAYA ÇIKAR?1 Yönetim dürüst, bilgili, çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz Yöneticiler halkı temsil edemez
  2 Devlet, ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez İçte düzeni, dışta bağımsızlığı koruyamaz
  3 Ülke bütünlüğü, bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer
  4 Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır İnsan hakları korunamaz Bazı kii ve gruplara ayrıcalık tanınır

  6-İNSANLAR NEDEN KANUNLARA UYMAK ZORUNDADIR? -Kanunlar bizlerin hayatlarını güven altına almak içindir Toplumda sorunların en aza indirilmesi ve istikrarlı bir gelecek sağlamak için kanunlar vardır

  7-TOPLUM HAYATINDA KANUNLARIN YERİ NEDİR?insanlar toplum hayatında yaşadıkları zaman bazı kurallara uymak zorundadır Bu kuralları kendi rızaları ile ortaya çıkarırlar Başkasının hür¬riyetine zarar vermemek için, kendi hürriyetimize sınır getirmek zorundayız, işte bundan dolayı hu¬zurlu bir toplum içinde devlet birçok kurallar koyar Buna kanun denir Kanuna uymayanlar devlet tarafından cezalandırılır Bizde kanunlar yasama organı olan TBM,M, tarafından yapılır

  8-SİYASİ PARTİLER NİÇİN KURULUR? CUMHURİYET DÖNEMİNDE KURULAN İLK SİYASİ PARTİ HANGİSİDİR?Demokratik yönetimlerde aynı düşünceleri taşıyan kişiler ayrı ayrı gruplar oluşturarak siyasi partileri oluştururlar Bizde de Kurtuluş Savaşı’ndan sonra TBMM’nde gruplaşmalar oluşunca Mustafa Kemal artık siyasî partilerin kurulma za¬manı geldiğine inanarak kendisi öncülük etmiş ve Cumhuriyet Halk Fırkasını kurmuştur

  9-MUSTAFA KEMAL DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ NİÇİN BAŞARISIZ OLMUŞTUR? NE ZAMAN ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİLMİŞTİR?
  Mustafa Kemal döneminde kurulan Terrakiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası amaçlarından sapıp Mustafa Kemal ve kurduğu Cumhuriyete karşı tehlikeli olmaya başlayınca kapatılmışlardır 1945 yılında çok partili hayata geçilmiştir

  10-DEMOKRASİLERDE HALK EGEMENLİK HAKKINI NASIL KULLANIR?Belirli dönemlerde yapılan seçimlerle,halk milletvekillerini seçer Seçilen milletvekilleri meclisi oluştururBir sonraki seçime kadar egemenliğini halk adına kullanır

  11-YURDUMUZDA ÇOK PARTİLİ DÖNEME NE ZAMAN GEÇİLMİŞTİR?İlk defa 1945 yılında çok partili hayata geçildi1946 ‘da bu partilerin katıldığı seçimler yapıldı

  12-VERGİ VERMEK BİZLER İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR? -Devlete verilen her kuruş vergi bizlerin tek başına yapamayacağı bir çok hizmetleri ayağımıza getirmektedir Örnek Hastaneler, Yollar, Köprüler, Okullar

  13-NİÇİN VERGİ VERİRİZ?Devletin vatandaşa sunmak isteği hizmet¬lerde paraya ihtiyacı vardır Devletin mali kay¬naklarından biri de vergidir Bunlar yasalarla be¬lirlenir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir Vergi geli¬şi güzel alınamaz Kanunlara göre, herkes gelirine göre vergi vermek zorundadır Bu gelir vatandaşa hizmet olarak geri döner Hastahane, okul, yol, köprü, baraj vb yapılır

  14-HANGİ TÜR VERGİLER VARDIR?Gelir vergisi: Kişilerin bir yıl içindeki ka¬zançlarının belli bölümünü devlete vermesi
  Kurumlar vergisi: Şirketler, kooperatifler, iş ortaklan gibi kurum ve kuruluşların ödediği vergi
  Emlâk, motorlu taşıtlar, veraset ve intikâl, akaryakıt tüketim vergisi, damga vergisi, katma değer vergisi

  15-VERGİNİN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?Vergi kalkınmanın temelidir Devletin güç¬lenmesi ve vatandaşın rahata huzura kavuşması için ekonomik gücünün iyi olması gerekir Herkes vergisini gerçek oranda verirse, hem vatandaşlık görevini yerine getirir, hem de ülkesinin kalkınma¬sına yardımcı olur

  16-ASKERLİK YAPMAK NEDEN ÖNEMLİDİR? -ülkemizin savunulması için askerlere ihtiyacımız vardır Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak için askerlik yapmak şarttır

  17- EN ÖNEMLİ VATANDAŞLIK GÖREVLERİMİZDEN BİRİ DE ASKERLİKTİR? NİÇİN?Askerlik en önemli vatandaşlık görevlerimiz¬den biridir Çünkü;
  yurdumuzun bağımsızlığını korumada en büyük görev Türk ordusuna düş¬mektedir Kuvvetli ordusu olmayan devlet günün birinde bağımsızlığını kaybedebilir Bunun örnek¬lerini daha önceki tarihlerimizde gördük Her Türk genci 20 yaşına girdiğinde askerlik görevini yap¬mak zorundadır Görevini bitirenler 41 yaşına ka¬dar askere çağırılabilirler Türk Silahlı kuvvetleri Kara, Deniz, Hava olmak üzere üçe ayrılır

  18-ÜLKEMİZDE ASKERLİK KAÇ AŞAMALIDIR?Askerlik işlemleri üç aşamalıdır:
  aYoklamalar:
  bMuvazzaflık (Eğitim) dönemi: Askerî birliğe teslim olunca başlayıp, terhis oluncaya kadar geçen dönem
  cİhtiyatlık (Yedeklik) dönemi: terhisten üç ay sonra başlayıp, 41 yaşına kadar olan süredir

  D – DAYANIŞMA

  19-DAYANIŞMA NEYE DENİR?İnsanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirine karşılıklı olarak bağlı duruma gelmesine dayanışma denir Dayanışma, toplumda kişiler arasında sevgi, saygı ve işbirliğini geliştirir Çünkü, dayanışma ahlâkî bir gerekliliktir
  Kurtuluş Savaşında verdiğimiz milli mücadele ve elde ettiğimiz zafer, milli birlik ve beraberliğin bir eseridir
  Birlik ve beraberliğin olmadığı bir toplumda kargaşa ve terör vardır

  20-DAYANIŞMADA SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?Dayanışma, sevgi, saygı ve hoşgörü varsa gerçekleşebilir Birbirini sevmeyen, hoşgörü sahibi olmayan, birbirinin haklarına saygı göstermeyen insanlar dayanışma içinde olamazlar 3. 3
  ENGİN
  Özel Üye
  Çevreye Karşı Sorumluluk

  Bir müslüman olarak, çeşitli sorumluluklarımız, borçlarımız, ödevlerimiz, görevlerimiz var: Eşimizi, çoluk-çocuğumuzu, ana-baba ve akrabalarımızı, maiyet ve astlarımızı, kavim, kabile ve milletimizi, mensup olduğumuz mübarek ümmetimizi korumak ve kollamakla görevliyiz; hatta bize emanet olarak verilmiş olan kendi vücud ve bedenimize karşı da görevler ve sorumluluklarla yükümlü bulunuyoruz: Onu hor kullanamayız, yıpratamayız, tahrip edemeyiz; sağlık ve sağlamlığını sağlamak zorundayız; sigara içmek vebal, içki içmek günah, intihar etmek haramdır

  Bunun gibi çevremizdeki doğaya, havaya, suya, toprağa, ağaca, çiçeğe, yapıya, anıta, kıra, köye, kente, tarlaya, bahçeye, yola, dağa, denize karşı da nice borçlarımız, ödevlerimiz, sorumluluklarımız bulunuyor; çünkü bunlardan istifade ediyoruz, bunlar sayesinde sağlıkla yaşıyoruz, bunlara karşı vefalı olmalıyız, müteşekkir olmalıyız, aldığımız kadar vermeli, yararlandığımız kadar onlara yarar sağlamalıyız Onları ecdadımızdan aldığımız kadar güzel korumalı, torunlarımıza daha da gelişmiş ve güzelleşmiş bir şekilde devretmeliyiz

  Bence islâm ahlâkı budur, tasavvuf âdâbı budur, insanlık icabı budur, yeryüzünde halifetullah olmak böyle olur, marifetullah böyle oluşur, muhabbetullah böyle gelişir İnsan Allah'ı sevince, O'nun mahlûkatını da, kaza ve kaderini de, emr ü nehyini de, kahr u lûtfunu da sever, "N'eylerse güzel eylediğini" anlar, dağlar ile taşlar ile, seherlerde kuşlar ile zikreder, deryalarda mâhî ile, sahralarda âhû ile hoş yaşar, yaradılanı yaradandan ötürü hoş görür, suçluyu afv eder, mazlum ve mağdûrun yardımına koşar, yoksulun elini tutar, gözyaşları ile ekin eker, şükürlerle mahsul biçer, merhametli, şefkatli olur, kadirşinas ve vefalı olur, hasılı her yönden, her şeye, her mahlûka sevgiyle yaklaşır, fayda götürür, menfaat sağlar, yararlı, olumlu, ılımlı, verimli, sevimli olur

  * * *

  Şu güzelim İzmit körfezimizin, doğa harikası İstanbul boğazımızın, yemyeşil Bursa'mızın, şîrîn Ege koylarımızın, mesîre yerlerimizin, tarih ve doğa eserleriyle şahane Anadolu şehir ve kasabalarımızın, şırıl şırıl temiz akarsularımızın, masmavi göllerimizin, ormanlık dağlarımızın benim gördüğüm 40-50 yıl öncesi ile şimdiki hal-i hazır durumlarını düşünüyorum, dehşete, korkuya, telâşa, endişeye düşüyorum; çevremizi bilinçsiz, hovarda bir mirasyedi gibi süratle harcadığımızı, güzellikleri hoyratça tahrip ettiğimizi görüyor, üzülüyor, kan ağlıyorum Ülkemizde maalesef çevreyi koruma bilinci çok geç teşekkül etti ve henüz yaygın bir hale gelip halkımıza mal olmadı İslâm bu değil, yurtseverlik bu değil, uygarlık bu değil, aydın'lık bu değil

  Avusturalya'yı, Amerika'yı, Avrupa'yı gördüm Malezya'dan, Singapur'dan geçtim Gelişmiş ülkeler sanayi ve nüfus kalabalığının çevreyi nasıl şiddetle tahrip eyleyip, güzellikleri mahv ettiğini görmüş, ciddî tedbirler almaya başlamış bulunuyor Meselâ Almanya'da çok sert kanunlar, kararlar alınmış; atıklar dikkatle takip ediliyor, bacalar muhakkak filitrelendiriliyor, çöpler çeşidine göre sınıflandırılıp toplanıyor, zehirli maddeler özel ekiplerce alınıp büyük masraflarla yapılmış özel yerlere gömülüyor Piller, boyalar, plastikler, naylonlar ayrı usullerle, pahalı önlemlerle zararsız hale getiriliyor Dönüşümlü, doğaya zarar vermeyen ambalaj malzeme ve maddelerinin imâline geçiliyor, zararların imâli ve kullanımı yasaklanıyor, kurşunsuz benzin teşvik ediliyor, mazot kullanımı ağır vergilerle caydırılıyor, insanlar doğayı korumaya, temiz hava, temiz çevrede yaşamaya özendiriliyor vs

  * * *

  Elhamdü lillah İskenderpaşa ilim ve irfan camiamız, doğa, çevre, tarih ve kültür değerlerimizi korumak ve geliştirmek konusunda çok duyarlı; yurt çapında, 40-50 kadar çevre derneği kurduk Bence bunlar çok az; her şehir, kasaba, köy ve mahallede böyle dernekleri kurmalı, çok canlı bir şekilde çalıştırmalı ve elle tutulur sonuçlar almağa gayret etmeliyiz Hedefimiz tertemiz sular; yemyeşil ormanlar; tarih değerleri çok iyi korunmuş mekânlar; çok sağlıklı, gürbüz, şen, kuvvetli, ahlâklı, nesiller; şuurlu, bilgili, görgülü, zevkli, şevkli, ârif, zarîf şahsiyetler oluşturmak ve yetiştirmek olmalı!

  Biz şanlı tarihimiz ve emsalsiz medeniyetimize lâyık yepyeni, pırıl pırıl, sapsağlam, tertemiz, dipdiri, düzenli, güçlü, mutlu, zengin, itibarlı, imanlı, imrenilen, özenilen, beğenilen muhteşem bir Türkiye istiyoruz

  Yüce Rabbımız tevfîkını bizlere refîk eylesin!
  Prof Dr MEs'ad Coşan 4. 4
  Ziyaretçi
  Sağol kardeşim teşekkür ederim

+ Yorum Gönder
çevreye karşı sorumluluklarımız,  çevreye karşı sorumluluklarımız nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi