Basit makineler ile ilgili kompozisyonlar

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Basit makineler ile ilgili kompozisyonlar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Basit makineler ile ilgili kompozisyonlar
  Soru: basit makineler ile ilgili en iyi kompozisyonlar, kaldıraçlar, makaralar, eğik düzlem,dişliler,

  tek ve çift taraflı kaldıraçlar
  ? 2. 2
  gogogogogo
  Yeni Üye

  Cevap: nerde bunlar yah bi bulamadım bilen warmı? 3. 3
  ENGİN
  Özel Üye
  Basit Makineler - Basit makinelerin yaşantımızdaki önemi - basit makinaların önemi - basit makinelerin yaşamımızdaki önemi

  Bir işi daha kolay yapabilmek için kullanılan düzeneklere basit makineler denir. Bu basit makineler kuvvetin doğrultusunu, yönünü ve değerini değiştirerek günlük hayatta iş yapmamızı kolaylaştırır.
  Basit Makinelerin Genel Özellikleri :
  1. Basit makine ile, kuvveten, hızdan ve yoldan kazanç sağlanabilir. Fakat aynı anda hepsinden kazanç sağlanamaz. Birinden kazanç varsa, diğerlerinden aynı oranda kayıp vardır.
  2. Kuvvet kazancı, yükün kuvvete oranı olarak ifade edilir. Yük kuvvet ile dengede ise,

  3. Hiçbir basit makinede işten kazanç yoktur. Hatta sürtünme gibi nedenlerden dolayı kayıp vardır. Sürtünmenin olmadığı ideal basit makinelerde işten kayıp yoktur. Bu durumda makine tam kapasite ile çalışır. Yani verim % 100 olur.
  Bir basit makinenin verimi,

  4. Basit makinelerde moment ve iş prensipleri geçerlidir.
  a. Moment Prensibi
  Sistem denge iken,
  Kuvvet . Kuvvet kolu = Yük . Yük kolu
  b. İş Prensibi
  Bir cisme uygulanan kuvvet ile, kuvvete paralel yolun çarpımı F kuvvetinin yaptığı işe eşittir.
  W = F . x dir. İş prensibi ise,
  Kuvvet . Kuvvet yolu = Yük . Yük yolu dur.  KALDIRAÇLAR
  a. Destek ortada ise,
  Sağlam bir destek etrafında dönebilen çubuklara kaldıraç denir.
  Bir kaldıraçta kuvvetin desteğe olan uzaklığına (y) kuvvet kolu, yükün desteğe uzaklığına (x) yük kolu denir.
  Şekildeki desteğin ortada olduğu ağırlığı önemsiz kaldıraç dengede iken, yük ile kuvvet arasındaki ilişki moment prensibinden bulunur.

  F . y = P . x dir.


  Burada P ile F kuvvetleri paralel olduğu için çubuğa dik bileşenlerini almaya gerek yoktur. Kuvvet kolu, yük kolundan büyük (y > x) ise, kuvvetten kazanç sağlanır ve cisimler ağırlığından daha küçük kuvvetlerle dengede tutulabilirler.
  Bu tip basit makinelere örnek olarak pense, makas, tahterevalli, kerpeten, manivela ve eşit kollu terazi sayılabilir.

  b. Destek uçta ise,
  Şekildeki ağırlığı önemsiz olan kaldıraçta, F ile P arasındaki ilişki moment prensibinden bulunur.
  F . y = P . x dir.
  Bu tip kaldıraçlarda, y > x olduğundan kuvvetten kazanç sağlanır. El arabası, gazoz açacağı, fındık kırma makinesi, kağıt delgi zımbası bu tip kaldıraca örnek olarak verilebilir.


  c. Yük ve destek uçta ise,
  Şekildeki ağırlığı ö-nemsiz olan kaldıraçta, F ile P arasındaki ilişki yine moment prensibinden bulunur.
  F . y = P . x dir. x > y olduğundan kuvvetten kayıp, yoldan ise kazanç vardır. Cımbız ve maşa bu tip kaldıraçlara örnek olarak verilebilir.

  MAKARALAR
  Makaralar sabit bir eksen etrafında serbestçe dönebilen, çevresinde ipin geçebilmesi için oluğu olan basit bir makinedir.

  a. Sabit makaralar
  Çevresinden geçen ip çekildiğinde yalnızca dönme hareketi yapabilen makaralara sabit makara denir.
  Moment prensibine göre
  F . r = P . r => F = P dir.
  Makara ile ip arasında sürtünme önemsiz iken aynı ipin bütün noktalarındaki gerilme kuvveti aynı olduğundan F = P dir. Kuvvetten kazanç yoktur.


  b. Hareketli Makara
  Çevresinden geçen ip çekildiğinde hem dönebilen hem de yükselip alçalabilen makaralara hareketli makara denir.
  Aynı ipin bütün noktalarındaki gerilme kuvveti aynı olduğundan, dengenin şartına göre,

  Hareketli makarada makara ağırlığı ihmal edilmez ise, makaranın ağırlığı P yüküne dahil edilir. Ağırlığı ihmal edilen hareketli makarada kuvvetten kazanç vardır. Ağırlığı ihmal edilmiyor ise ağırlığa göre kuvvetten kazanç olabilir de olmayabilir de. Hareketli makarada F kuvveti ile ipin ucu h kadar çekilirse, karşılıklı paralel iplerin herbirinden h/2 kadar kısalma olur ve cisim h/2 kadar yükselir.

  Şekilde, makara ağırlıkları önemsizise, F ile P arasındaki ilişki denge şartından bulunabilir. Sürtünmeler önemsiz iken aynı ipin bütün noktalarındaki gerilme kuvvetleri eşit olur. Yukarı yönlü kuvvetlerin toplamı aşağı yönlü kuvvetlerin toplamına eşit olduğundan,


  PALANGALAR
  Hareketli ve sabit makara gruplarından oluşan sistemlere palanga denir.
  Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsiz olduğu palanga sistemlerinde, kuvvet ile yük arasındaki ilişki, makaralarda olduğu gibi denge şartlarından bulunur.
  Makara ağrılıkları ihmal edilmiyor ise, hareketli makaraların ağırlıkları yüke ilave edilerek aynı işlem yapılır. Sabit makaraların ağırlıkları ise, tavana bağlı olan iplerle ya da bağlantı maddeleriyle dengelenir.
  EĞİK DÜZLEM
  Ağır yükleri belli yüksekliğe kaldırmak zor olduğu zaman eğik düzlem yardımıyla yükten daha az bir kuvvet ile cisimler istenilen yüksekliğe çıkarılabilir.
  Sürtünmeler önemsiz ise, eğik düzlemde iş prensibi geçerlidir.

  Kuvvet . Kuvvet yolu = Yük . Yük yolu

  F . S = P . h
  Kuvvet yolu, kuvvete paralel olan S yolu, yük yolu ise, yüke paralel olan h yoludur. Kuvvetten kazanç sağlanır. Fakat aynı oranda yoldan kayıp olur.
  ÇIKRIK
  Dönme eksenleri aynı yarıçapları farklı iki silindirin oluşturduğu sisteme çıkrık denir.
  Şekilde görüldüğü gibi yük, yarıçapı küçük olan silindirin çevresine dolanan ipin ucuna asılır. Kuvvet ise, silindire bağlı kolun ucuna uygulanır.

  Moment prensibine göre,
  F . R = P . r dir.
  R > r olduğundan kuvvetten kazanç vardır. Daha küçük F kuvveti ile dengede tutmak veya yükü sabit hızla çıkarmak için oranını küçültmek gerekir.
  Et kıyma makinesi, el matkabı, araba direksiyonu, tornavida, kapı anahtarı gibi araçlar çıkrığa örnektir.

  VİDA
  Vida, iki yüzeyi birbirine birleş-tirirken, en çok kullanılan, basit makinelerden birisidir. Vidada iki diş arasındaki uzaklığa vida adımı denir. Vidayı tahtaya vidalamak için tornavida ile kuvvet uygulayarak döndürmek gerekir.
  Vida başı bir tam dönüş yaptığında vida, vida adımı (a) kadar yol alır. N kez döndüğünde ise N . a kadar yol alır.

  Vidayı döndürmek için uygulanan F kuvvetinin yaptığı iş, vida tahtaya girerken R direngen kuvvetinin yaptığı işe eşittir.
  İş prensibinden
  Kuvvet . Kuvvet yolu = Yük . Yük yolu
  F . 2pr = R . a dır.
  Vidanın baş kısmı daire olduğu için bir turda kuvvet yolu dairenin 2pr çevre uzunluğu kadar olur.

  DİŞLİLER
  Dişli çarklar, üzerinde eşit aralıklarla dişler bulunan ve bir eksen etrafında dönebilen silindir şeklindeki basit makinedir. Dişler çarkların birbirine geçmesini sağlar. Dişlilerden birine uygulanan kuvvet dişler yardımı ile diğerine iletilir. Dişlilerin çalışma prensibi çıkrığınkine benzer.
  Eş merkezli dişliler birbirine perçinli olduğu için hep aynı yönde dönerler ve devir sayıları da eşittir.

  Şekildeki gibi birbirine temas halinde olan dişliler için, herbir dişli bir öncekine göre,
  a. Zıt yönlerde dönerler. Dolayısıyla K ve M aynı yönde döner.
  b. Devir sayıları yarıçapları ile ters orantılıdır.
  c. K ve M nin aralarındaki devir sayıları oranı L nin yarıçapına bağlı değildir.

  KASNAKLAR

  Kasnaklar dişleri olmadığı için kayış ya da iple birbirlerine bağlanırlar.

  Devir sayıları yine yarıçapları ile ters orantılıdır. Dönme yönleri ise, şekilde görüldüğü gibi kayışların bağlanma şekline göre değişir.

  Birbirlerini döndüren dişli ve kasnaklarda dönme sayısı ile yarıçapların çarpımı eşittir. 4. 4
  Ziyaretçi
  BASİT MAKİNELERİN YAŞANTIMIZDAKİ ÖNEMİ

  Basit makineler kuvvetten, hızdan ve yoldan kolaylık sağlarlar. Basit makineler günlük hayatımızı kolaylaştırmak için vardır. Basit makineler olmasa bazı işleri yapmak çok daha zor ve zahmetli olurdu.
  Bu yüzden hem fazla enerji, güç ve zaman kaybetmemiş oluruz. Bu yüzden basit makinelerin hayatımızda büyük bir önemi vardır. Çok az parçadan oluşan ve yalnızca tek bir kuvvet çeşidini kullanan makineler “Basit makine” olarak adlandırılır. Basit makinelerle, uygulanan kuvvetin büyüklüğü ve yönü değiştirilerek iş yapma kolaylığı sağlanır. Bu tür makineler insanoğlu tarafından binlerce yıldır kullanılmaktadır. Genellikle kuvvetten kazanç sağlamak için kullanılır. Yani az kuvvet uygulanılarak büyük ağırlıklı cisimleri hareket ettirme planlanır. Basit makinelere kaldıraçlar, makaralar, palangalar, çıkrık, kasnak , dişliler, vida vb... gibi aletleri örnek olarak verebiliriz.Örneğin kaldıraçlar, sabit bir nokta etrafında dönebilen sistemlere denir. Kaldıraçlar desteğin bulunduğu yere göre üç tipte incelenir. Bu tip makineler günlük yaşantımızda kuvvet kazancı sağlar, yoldan kaybettirir. Yük ve destek uçta olarak tasarlanmış kaldıraçlar vardır. Bunlara da cımbız ve maşa örnek olarak verilebilir.

  Basit makinelerin hayatımızın her alanında önemli bir yeri vardır.
  Buradan çıkaracağımız sonuç basit makineleri hayatımızın birçok alanında kullanıyoruz ve bizim enerjiden, kuvvetten ,zamandan ve daha birçok şeyden kazanç sağlamamıza yardımcı oluyor.  MEVLÜDE


  umarım işinize yarar (ben yazdım)

 5. 5
  Ziyaretçi
  allah razı olsun çok teşekkürler

 6. 6
  Ziyaretçi
  tşkr ederim çok işime yardı

 7. 7
  Ziyaretçi
  çok tşkr ederim

 8. 8
  Ziyaretçi
  bilgi için sağol çak işime yaradı

 9. 9
  Ziyaretçi
  çok işime yaradı. çok teşekkür ederim. ödevimden 100 aldım :)

 10. 10
  Ziyaretçi
  çok güzel olmuş .. umarın ödevden 100 alırım

 11. 11
  Ziyaretçi

  çok teşekkürler kısa ve öz bi yazı oolmuş :D

 12. 12
  Ziyaretçi
  çok güzel yazmışın tebrik ederim :D :D :D :D

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
basit makineler ile ilgili kompozisyon,  basit makinelerin yaşantımızdaki önemi ile ilgili kompozisyon yazma,  basit makinelerin hayatımızdaki önemi ile ilgili kompozisyon,  basit makinalarla ilgili kompozisyon,  basit makinelerle ilgili kompozisyon
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 19 kişi