Solunum yolu hastalıkları ile ilgili bakım planı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Solunum yolu hastalıkları ile ilgili bakım planı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Solunum yolu hastalıkları ile ilgili bakım planı
  Soru: solunum yolu hastalıkları ile ilgili bakım planı hazırlamaya çalışıyorum yapanvarsa yardım eder mi ? 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Dahiliye Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı
  İÇİNDEKİLER

  BÖLÜM I: HASTANIN İHTİYAÇLARI
  A. HASTANIN İHTİYAÇLARI
  1. Sağlık ve Hastalık Kavramı
  2. Hasta-Hemşire İlişkileri

  B. UYKU
  1. Uyku Kavramı
  2. Uykusuzluk Çeken Hastalarda Hemşirelik Bakımı


  C. AĞRI VE KORKU
  1. Ağrı Kavramı
  2. Ağrılı Hastada Hemşirelik Bakımı
  3. Korku Kavramı ve Korkunun Giderilmesi

  BÖLÜM II: SIVI-ELEKTROLİT ve ASİT-BAZ DENGESİZLİĞİ

  A. SIVI-ELEKTROLİT ve ASİT-BAZ DENGESİNDE BAZI KAVRAMLARIN TANIMI ve ORGANİZMADAKİ DENGE SİSTEMLERİ


  B. SIVI - ELEKTROLİT DENGESİNİ BOZAN DURUMLAR ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ
  1. Tanımlar
  a. Dehitratasyon
  b. Ödem
  2. Elektrolit Dengesizlikleri
  a. Su-Sodyum Dengesizliği (Hiponatremi-Hipernatremi)
  b. Potasyum Dengesizliği (Hipopotasemi- Hiperpotasemi)
  c. Kalsiyum Dengesizliği (Hipokalsemi- Hiperkalsemi)
  d. Magnezyum Dengesizliği (Hipomagnezemi- Hipermagnezemi)
  e. Klor Dengesizliği

  C. ASİT-BAZ DENGESİNİ BOZAN DURUMLAR ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ
  1. Vücutta pH’yı Dengeleyen Sistemler
  a. Hidrojen İyonların Ekstrasellüler Sıvıda Dilüe Olması
  b. Tampon Sistemler
  c. Solunum Sistemi
  d. Renal Sistem
  2. Asit-Baz Dengesi Bozuklukları
  a. Metabolik Asidoz
  b. Metabolik Alkaloz.
  c. Solunum Asidozu (Respiratuar Asidoz)
  d. Solunum Alkalozu (Respiratuar Alkaloz)

  BÖLÜM III: ŞOK

  A. ŞOKUN TANIMI
  B. ŞOKUN NEDENLERİ ve SINIFLANDIRILMASI
  1. Şokun Nedenleri
  2. Şokun Sınıflandırılması
  a. Hipovolemik Şok.
  b. Kardiyojenik Şok.
  c. Norojenik Şok.
  d. Psikojenik Şok
  e. Metabolik Şok
  f. Septik Şok.
  g. Respiratuar Şok.
  h. Anafilâktik Şok
  C. ŞOKUN BELİRTİ VE BULGULARI
  D. ŞOKUN TEDAVİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  BÖLÜM IV: KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI ve HEMŞİRELİK BAKIMI

  A. KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
  B. KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİ HASTALIKLARININ
  TANISINDA YAPILMASI GEREKEN TETKİKLER
  C. KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİ
  HASTALIKLARININ GENEL BELİRTİLERİ
  D. KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİ HASTALIKLARI
  I. Kalp Yetmezlikleri
  a. Sol Kalp Yetmezliği
  b. Sağ Kalp Yetmezliği
  2. Kalp Kapak Hastalıkları
  a. Mitral Stenozu
  b. Mitral Yetmezliği
  c. Triküspid Stenozu
  d. Triküsbid Yetmezliği
  e. Aort Stenozu
  f. Aort Yetmezliği
  g. Fallop Tetrolojisi
  3. Koroner Damar Hastalıkları
  a. Koroner Skleroz.
  b. Anjina Pektoris
  c. Myokard Enfarktüsü
  4. Korpulmonale
  5. Konjenital Kalp Hastalıkları
  6. Kalp Dokusunu Etkileyen Hastalıklar
  7. Periferik Damar Hastalıkları
  a. Arterioskleroz
  b. Tromboangitis Obliteras (Buerger Hastalığı)
  c. Raynaud Hastalığı
  d. Varisler
  e. Tromboflebit
  f. Flebotromboz
  g..Endarteritler
  8. Hipertansiyon
  E. KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN KORUNMA, ERKEN TEŞHİS ve TEDAVİNİN ÖNEMİ

  BÖLÜM V: SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
  A. SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI İLE İLGİLİ
  TERİMLER VE KAVRAMLAR
  1. Solunum Sistemi Hastalıklarında Genel Tanı Yöntemleri
  2. Solunum Sistemi Hastalıklarında Genel Belirtiler
  a. Balgam ve Çeşitleri
  b. Öksürük ve Özellikleri
  c. Solunum ve Tipleri
  B. ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
  1. Farenjit
  2. Larenjit
  3. Anjin
  C. BRONŞ HASTALIKLARI
  1. Bronşit
  2. Bronşiyolit
  a. Astım Bronşiyolit
  b. Bronşektazi
  3. Akciğer Amfizemi
  D. AKCİĞER HASTALIKLARI
  1. Pnömoni
  2. Akciğer Absesi
  3. Akciğer Emboli ve İnfarktüsü
  4. Akciğer Tümörleri
  E. PLEVRA HASTALIKLARI
  1. Plorezi
  2. Ampiyem
  3. Pnomotoraks
  4. Hemotoraks
  5. Hidrotoraks
  6. Atelelektazi
  F. SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA GENEL
  TEDAVİ YÖNTEMLERİ

  BÖLÜM VI: ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI ve HEMŞİRELİK BAKIMI
  A. ÜROLOJİ İLE İLGİLİ TANIMLAR VE KAVRAMLAR
  B. ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARINDA TETKİK
  ve TANI YÖNTEMLERİ
  C. ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARININ GENEL BELİRTİLERİ
  D. BÖBREK HASTALIKLARI
  1. Akut Böbrek Yetmezliği
  2. Kronik Böbrek Yetmezliği
  3. Akut Glomerulo Nefritler
  4. Kronik Glomerulo Nefrit
  5. Piyelonefrit
  6. Nefrotik Sendrom
  7. Böbrek Taşları
  8. Böbrek Tümörleri
  9. Böbrek Tüberkülozu
  10. Mesane Hastalıklar
  11. Prostat Hastalıkları
  12. Anatomik Bozukluklar
  E. ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARINDA GENEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

  BÖLÜM VII: GASTROİNTESTİNAL SİSTEM (SİNDİRİM SİSTEMİ) HASTALIKLARI ve HEMŞİRELİK BAKIMI

  A. SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI ve GENEL ÖZELLİKLERİ
  1. Sindirim Sistemi Hastalıklarının Tanı Yöntemleri
  2. Sindirim Sistemi Hastalıklarının Genel Belirtileri
  B. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
  C. ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
  1. Kalazya ve Akalazya
  2. Hiatus Hernisi
  3. Özofajit
  4. Özofagus Tümörleri
  D. MİDE HASTALIKLARI
  1. Gastrit
  2. Mide Ülserleri (Peptik Ülser)
  3. Mide Tümörleri
  E. DUODENUM HASTALIKLARI
  F. İNCE VE KALIN BAĞIRSAK HASTALIKLARI
  1. Enterit.
  2. Polip ve Divertiküller
  3. İnce Bağırsak Tümörleri
  4. Ülseratif Kolit
  5. Apandisit
  6. Akut Batın Tablosu
  7. İleus
  G. KARACİĞER HASTALIKLARI
  1. Hepatit
  2. Siroz
  3. Kist Hidatik
  H. SAFRA KESESİ HASTALIKLARI
  1. Kolesistit.
  2. Kolelitiyazis
  İ. PANKREAS HASTALIKLARI
  J. REKTUM HASTALIKLARI
  1. Hemoroid
  2. Rektum Fistülleri.
  3. Prolapsus
  4. Makat Kanseri
  K. HERNİLER

  L. SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA GENEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

  BÖLÜM VIII: ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI ve HEMŞİRELİK BAKIMI

  A. ENDOKRİN SİSTEM, TANI YÖNTEMLERİ ve HASTALIKLARININ GENEL BELİRTİLERİ

  B. PANKREAS HASTALIKLARI (DİABETES MELLİTUS)
  1. Hipoglisemi
  2. Hiperglisemi (Ketoasidoz)
  3. Diabetik Acillerde Tanı ve Tedavi
  C. TİROİD BEZİ HASTALIKLARI
  1. Hipertiroidi
  2. Hipotroidi
  3. Basit Guatr
  D. PARATİROİD BEZİ HASTALIKLARI
  1. Hiper Paratroidi
  2. Hipo Paratroidi
  E. BÖBREK ÜSRÜ (SÜRERENAL GLAND) ASTALIKLARI
  1. Adisson Hastalığ
  2. Cushing Sendromu
  3. Feokromasitoma

  F. HİPOFİZ BEZİ HASTALIKLARI
  1. Diabetus İnsipidus
  2. Akromegali
  3. Jigantizm
  4. Dwarfizm (Cücelik)

  BÖLÜM IX: KAN HASTALIKLARI ve HEMŞİRELİK BAKIMI
  A. KAN HASTALIKLARI İLE İLGİLİ TANIM ve KAVRAMLAR
  B. KAN HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ
  C. KAN HASTALIKLARININ GENEL BELİRTİLERİ
  D. KAN HASTALIKLARI
  1. Lösemi
  2.Lenfomalar
  3. Agranülositöz
  4. Pıhtılaşma Bozukluklar
  a. Hemofili
  5. Trombostopeni
  6. Anemi ve Çeşitleri
  a. Demir Eksikliği Anemisi
  b. Hemolitik Anemi
  c. Pernisiyöz Anemi
  d. Aplastik Anemi
  e. Sikle Cell (Sıkl Sel) Anemi
  f. Talasemi
  7. Polisitemia Vera
  E. HEMATOLOJİK GENEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

  BÖLÜM X: SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI ve HEMŞİRELİK BAKIM1

  A. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TANITIMI
  B. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ
  C. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARINDA GENEL BELİRTİLER
  D. SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN ENFEKSİYON HASTALIKLARI.
  1.Menenjit
  2. Ensefalit
  3. Beyin Apseleri
  E. SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR
  1. Tromboz
  2. Emboli
  3. Serebral Kanamalar
  a. İnterserebral Kanama
  b. Subaraknoid Kanama
  c. Epidural Kanama
  d. Subdural Kanama
  4. Beyin Anevrizmaları
  F. KAFA TRAVMALARI
  G. DİĞER SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
  1. Beyin Tümörleri
  2. Epilepsi
  3. Parkinson
  4. Migren
  5.Polinöropatiler ve Gullian Baree Sendromu
  6. Myastenia Gravis
  7. Disk Herni'ler (Boyun ve Bel omurları fıtığı)
  8. Multiple Skleroz
  H. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARINDA GENEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

  BÖLÜM XI: EKLEM HASTALIKLARI ve HEMŞİRELİK BAKIMI

  A. EKLEM HASTALIKLARI İLE İLGİLİ TANIMLAR
  B. EKLEM HASTALIKLARI İLE İLGİLİ GENEL TANI YÖNTEMLERİ
  C. EKLEM HASTALIKLARI İLE İLGİLİ GENEL BELİRTİLER
  D. ROMATOİD FEVER (ROMATİZMAL ATEŞ)
  E. ROMATOİD ARTRİT
  F. DEJENERATİF ARTRİT (OSTEOARTRİT)
  G. GUT ARTRİTİ
  H. SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS (SLE)
  İ. POLİARTRİTİS NODOZA (PAN)
  J. SKLODERMA
  K. DERMATOMİYOZİT ve POLİMİYOZİT
  L. EKLEM HASTALIKLARI İLE İLGİLİ GENELTEDAVİ YÖNTEMLERİ


  BÖLÜM XII: ALERJİK HASTALIKLAR
  A. TANIM ve KAVRAMLAR
  B. ALERJİ (AŞIRI DUYARLILIK)
  C. ASTIM BRONŞİYALE
  D. ALERJİK RİNİT
  E. BESİN ALERJİSİ
  F. GASTROİNTESTİNAL LERJİSİ
  G. ATOPİK DERMATİT
  H. ÜRTİKER
  İ. İLÂÇ ALERJİSİ

  BÖLÜM XIII: CİLT HASTALIKLARI ve HEMŞİRELİK BAKIMI
  A. CİLT HASTALIKLARI İLE TANIMLAR
  B. CİLT HASTALIKLARI İLE İLGİLİ GENEL TANI YÖNTEMLERİ
  C. CİLT HASTALIKLARI İLE İLGİLİ GENEL BELİRTİLER
  D. ELEMANTER LEZYONLAR
  E. BEN VE SİĞİLLER
  F. ALERJİK REAKSİYONLAR
  G. EGZEMA (Dermadit)
  H. SEDEF HASTALIĞI (Psoriasis)
  İ. MANTAR ENFEKSİYONLARI
  J. UYUZ
  K. BİTLER
  L. ERİZİPEL (Yılancık)
  M. PYODERMA
  N. ZONA ZOSTER (Herpes Zoster)
  O. UÇUK (Herpes Simplex)
  P. CİLT HASTALIKLARI İLE GENEL TEDAVİ YÖNTENMLERİ


  BÖLÜM XIV: ONKOLOJİ ve HEMŞİRELİK BAKIMI

  A. KANSERİN TANIMI ve ÖNEMİ
  B. KANSERİN NEDENLERİ
  C. KANSERİN BELİRTİLERİ
  D. TANI YÖNTEMLERİ
  E. KANSER TÜRLERİ
  F. KANSERDE TEDAVİ
  G. KANSERLİ HASTALARDA HEMŞİRELİK BAKIMI+ Yorum Gönder
bronşektazide hemşirelik bakımı,  solunum sistemi hastalıklarında genel hemşirelik bakımı,  pnömotoraks hemşirelik bakım planı,  farenjit hemşirelik bakım planı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi