İşitme engelli çocuklar için eğitici etkinlik oyun şarkı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İşitme engelli çocuklar için eğitici etkinlik oyun şarkı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İşitme engelli çocuklar için eğitici etkinlik oyun şarkı

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: işitme engelli çocuklar için eğitici etkinlik oyun şarkı

  İŞİTME ENGELLİLERE YÖNELİK HİKAYELER

  tüm resimler anlamlı bir sıra izliyor Bu yönüyle işitme engellilerin anlam bağı kurmasında kolaylık sağlar nitelikte

  Hikayelerin resimleri basit olması nedeniyle sınıf düzeyi olarak genellikle yuva, 1 veya 2 sınıf düzeyine hitap ediyor(Ancak 5 sınıftaki öğrencilerde de kullandım çok hoşlarına gitti)

  Hikayelerin powerpoint sunusu şeklinde olması yazılı materyal olarak kullanılması için engel değildir İstediğiniz gibi renkli çıktı alıp kullanabilirsiniz Hatta sıralama kart olarak da çok rahat kullanılabilir

  Hikayelerin cümleleri kısa, anlaşılır, somut aktarılabilecek ve işaretle desteklenebilir cümleler Ancak öğrencilerinizin dil ve bilgi düzeyine göre cümleleri tabiki kolaşlaştırıp, zorlaştırabilirsiniz


  DİNLEME VE İŞİTME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ETKİNLİKLERİ

  *Dinleme ve işitme becerisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara, mümkün olduğu kadar erken yaşta başlanmalıdırİşitme engeli tanısı konulduğu zaman eğitime başlama zamanı olarak kabul edilmelidir

  *İşitme kaybı derecesine bakılmaksızın, her çocuk dinleme ve işitme etkinliklerine dahil edilmelidir

  *Etkinlikler, olabildiğince bireyselleştirilmelidir

  * Etkinlikler, tüm duyularla desteklenmelidir Çocuk dinlemeye, görme ve işitme başta olmak üzere bütün duyuları ile katılmalıdır

  *Etkinlikler, küçük çocuklarda oyun, yaş ve sınıf büyüdükçe ünite ve diğer etkinliklere bağlı olarak ele alınmalıdır

  *Genellikle okul, öğretmen ya da bir yetişkin tarafından planlanan dinleme ve işitme becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler yapılması olağansa da ara sıra çocuklara kendi istedikleri sesleri dinleme, duyma fırsatı verilmeli, hatta zaman zaman bunun için uygun ortamlar yaratılmalıdır Doğal seslerden anında yararlanılarak fırsat eğitimi yapılmalıdır

  *Etkinliklere, önceleri doğa ya da araç sesleri gibi kaba sesleri ayırdetme çalışmaları ile başlanmalı sonradan konuşma seslerine geçilmelidir

  *Dinleme ve işitme becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler, önceleri ayrı birer çalışma olarak ele alınmalı, daha sonra ünite ve diğer derslerle bağlantılı olarak, sözel iletişim gerektiren her durumda bu etkinliklere yer verilmelidir

  *Etkinliklere, genel ses ayırt etme çalışmalarından başlanıp, daha sonra özel ses ayırt etme çalışmalarına yönelinmelidirÖnce sesin varlığı, daha sonra sesin çeşidi fark ettirilmelidir Davul sesi, zil sesi , gök gürültüsü, top patlaması gibi sesleri birbirinden ayırt edebilen öğrenci ile konuşma sesleri üzerinde çalışmalıdır Konuşma sesi çalışmalarında benzerlik ve farklılık bulma çalışmaları yapılabilir

  *Seslerden doğal olarak yararlanma olanağı bulunmadığında sesin depolanma özelliğinden yararlanılmalıdır Kasetler ve benzeri materyaller bu amaçla biriktirilmelidir

  *Teyp, trampet, davul, düdük, megafon, video, bilgisayar, vb gibi yardımcı araç ve gereçlerden mümkün olduğunca çok yararlanılmalıdır

  *Etkinliklerde bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, yalından karmaşığa doğru bir sıra izlenmesi önemlidir

  *Dinleme ve işitme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda sürekliliğin sağlanması önemlidir

  *Çalışma ortamında öğrenciye iletilmek, fark ettirilmek istenen ses ve o andaki gürültü oranı dinlemeye uygun olmalıdır


  DUDAK OKUMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ ETKİNLİKLERİ

  *Dudak okuma etkinliklerine imkanlar elverdiğince erken başlamak gerekir

  *Dudak okuma çalışmaları, yaş, zaman ya da ders saatleriyle sınırlı tutulmamalı, sürekli bir etkinlik olarak düşünülmelidir Bütün öğretim etkinliklerinde dudak okumaya yer verilmelidir

  *Dudak okuma tek bir yerle sınırlı tutulmamalı, evde, derslikte, sokakta kısacası çocuğun yaşamının geçtiği her ortamda yer almalıdır

  *Çocuk, konuşanı değişik açılardan takip etmeyi öğrenmelidir

  *Konuşan kişi, konuşma hızını, ağız hareketlerini abartmamalı, normal konuşmaya özen göstermelidir

  *Dudak okuma etkinliklerinde, görme duyusu ile birlikte işitme, dokunma, koklama ve tatma duyularından yararlanılarak, kavram kazandırmaya çalışılmalıdır Ayrıca çocuğun cihazının düzgün olarak çalıştığından emin olunmalıdır

  *Çocuk, konuşanın yüzünü en iyi görebileceği yere geçerek, konuşmayı oradan izlemeyi alışkanlık haline getirmeyi öğrenmelidir

  *Çocuk, değişik kişilerle karşı karşıya getirilmeli, sadece bir kişinin konuşmasına alışmamalıdır

  *Çocukla konuşurken kısa ve anlaşılabilir cümleler kullanılmalıdır

  *Dudak okuma etkinliklerinde, tek tek sözcükler yerine bütünün anlaşılması üzerinde durulmalıdır

  *Dudak okuma etkinliklerinde, günlük konuşma kalıplarından yararlanılmalıdır

  KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE SES ÇALIŞMALARI ETKİNLİKLERİ


  *İşitme engellilerin ses çıkarabildiği unutulmamalıdır

  *Ses çalışmalarına erken başlanması ve sürekliliğin sağlanması önemlidir

  * Çocuğun sağlık durumu ile ses problemi arasında ilişki olabilir Onun için ses problemi olan her çocuk, doktor muayenesinden geçirilmelidir

  *Ses bozukluğunun sebepleri ya da yan etmenleri iyice bilinmelidir Ses bozukluğunun sebeplerinin ortadan kaldırılmasına ya da azaltılmasına öncelik verilmelidir

  *Çocuğa sesinin aksayıcı bir yönü olduğu fark ettirilmelidir

  *Ses probleminin giderilmesinde dinleme ve işitme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmaların yararı vardır

  ARTİKÜLASYON ÇALIŞMALARI ETKİNLİKLERİ  *Artikulasyon çalışmalarına olabildiğince erken başlanması ve sürekliliğin sağlanması önemlidir

  *Arikülasyon çalışmalarında çocukla birebir çalışma esas alınır

  *Artikülasyon çalışmaları tek bir yerde sınırlı kalmamalı, çocuğun yaşamının geçtiği her ortamda yer almalıdır

  * Öğrencinin ve öğretmenin artikülasyon organlarının sağlıklı olması doğru bir artikülasyon için önemlidir

  *Artikülasyon çalışması için tek bir yöntem yoktur Bu alanda kullanılan yöntemleri ve bunların karışımından oluşan yöntemleri, duruma göre kullanmak gerekmektedir

  *Artikülasyon çalışmalarında dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da, seslerin kelime bütünlüğü içerisinde çıkartılmaya çalışılmasıdır

  * Çocuğun çıkaramadığı sesler arasından öncelikle ünlü sesler çalışılmalı, daha sonra ünsüz seslere geçilmelidir

  *Çalışmalar, kolaydan- zora , önden – geriye, bilinenden- bilinmeyen seslere doğru yapılmalıdır (Örneğin /p/ sesi /k/ sesinden daha kolay çıkarılabileceği için /p/ sesinden başlanabilir /b/ sesi ağzımızın ön kısmından çıkar, /g/ sesi ise arka seslerdendir Bu yüzden / b/ sesinden başlanabilir)

  *Etkinlikler çocuğun yaşına göre oyun şeklinde verilirse, daha başarılı olunabilir

  *Artikülasyon çalışmaları önceleri yoğun bir şekilde daha sonra ise azaltılarak yapılabilir

  *Artikülasyon çalışmalarında tüm duyulardan yararlanılmalıdır

  *Artikülasyon çalışmalarında kullanılan eğitim araç ve gereçlerinin çeşitlendirilmesi önemlidir

  *Artikülasyon çalışmalarında seslerin abartılmadan, normal ağız hareketleriyle çıkartılmasına özen gösterilmelidir+ Yorum Gönder
işitme engelliler için eğitici oyunlar,  engelli.cocuklar icin egitsel etkinlikler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi