Şamanizm nedir - şamanizm hakkında bilgi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Şamanizm nedir - şamanizm hakkında bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Şamanizm nedir - şamanizm hakkında bilgi
  Soru: şamanizmle ilgili gerçek ve detaylı bilgi istiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim...:)))))) ? 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Şamanizm nedir?Şamanizmin inançlar arasındaki yeri.

  Şamanizm bir inanç sistemidir.Şamanizm puta tapma putlardan yardım dileme gibi ilkel ritüellerle karıştırılmamalıdır.
  Şamanizm bir dindir.Şamanizmi dinler kategorisine sokmamak yanlış olur.Aslında bu dini Şamanizm olarak adlandıranlar yanlışlığı baştan yapmaktadırlar.Şaman kimdir, şamanın görevi nedir bunu düşünmemişlerdir.
  Şaman dini törenleri yöneten,topluluk adına tanrıdan yardım dileyen,taleplerde bulunan,tanrı katından haberler veren bir din adamıdır.Hırıstiyanlığa papaizm,Müslümanlığa imamizm denmiyorsa bu dine de şamanizm denemez.Bu dinin adı Şamanizm değil tek tanrı dini ya da Türkler'deki deyişiyle Gök Tanrı inancı,Gök Tanrı dinidir.Şamanizm de bir tanrı vardır.Bu dinin mensupları tek Tanrıya taparlar.Oysa genel görüşe göre şamanlar onlarca tanrıya ve bu tanrıların putlarına tapan ilkel bir inancın mensuplarıdır.Yanlış söylemiyle Şamanizm,doğrusuyla GökTanrı inancı Kuzey ve Orta Asya Türk topluluklarında halen yaşamaktadır.Şamanizm'de bir tek yaratıcı Tanrı vardır.Şamanizm ölümden sonra insanların yeniden dirileceğine dünya üzerindeyken Tanrı'nın hoşuna gidecek davranışlarda bulunanların mükafat,Tanrı'nın buyruklarına karşı gelenlerin ise ceza göreceklerine inananır.Şamanizm'de cennet (Uçmağ) cehennem (Kızıl Tamu) inancı vardır.Öyleyse Şamanizm yani Gök Tanrı inancı sistemli kuralları olan gerçek bir dindir.

  Şaman kimdir,şamanın görevleri nelerdir?

  Şaman öz Türkçe bir kelime değildir.Şaman kelimesiHindistanda yaşayan yerel bir gurup olan pali'lerin dilindeki
  Samana'dan gelmektedir.Aslında şaman batılı araştırmacıların yanlış bir adlandırmasıdır. Ruhlardan ilham alan kişi anlamındaki şaman kelimesini bütün toplulukların dinlerinin ismi yerinekullanmışlardır.Şamanın Türkçedeki karşılığı Kam'dır.Türklerin dini törenlerini yöneten kişidir Kam.Kam kelime anlamı olarak harekete geçiren,hareketli demektir. Kamçının vazifesi gibi şaman yani Kam'da dini törenler esnasında hareketlidir.Şaman içinde bulunduğu toplumu karşılaştıkları sorunlara çözüm yolunda harekete geçirir.Şamanın ana vazifesi insan ve doğanın uyum içinde oluşunu sağlamaktır.

  Şamanların şaşırtan yetenekleri ve şaman falı.

  Şaman hastaları tedavi eder fakat şamanın tedavi ettikleri psikolojik rahatsızlığı olan kişilerdir.Şaman Türkler'de doktor görevi yapan Otacı'yla karıştırılmamalıdır.Şaman tıp değil din otoritesidir.Şaman transa geçerek yeraltına inebilir,isterse şaman gökleri dolaşabilir.Ve yine şaman çok uzaklardaki yerlere bir an içinde gidip gelebilir.Örneğin şamanın düşmanların savaş için yola çıktığını görüp toplumunu uyardığı çokca duyulmuş bir olaydır.Yine Şamanın şaşırtıcı bir yeteneğide cinlerden Çıvı adlı bir bölük toplayarak düşman ordusu ve bu ordunun cinleriyle kendi Çıvılarını savaştırmasıdır.Yada taşıyla yağmur kar,dolu,fırtına meydana getirmekte şamanların inanılması güç bir yeteneğidir.
  Şamanların baktığı şaman falına ayrı bir bölümde değinmek gerekir.Çünki şaman falı şamanlıkta çok esrarengiz veşaşırtıcı özel bir konum oluşturur.Şaman falı özetlenecek olursa,şaman falının çeşitli yöntemleri mevcuttur. Duruma,soruna yada sorulacak olan soruya göre şaman falı çeşitlerinden biri şaman tarafından seçilir.Şaman şaman falına başlamadan önce transa geçer belirlediği şaman falı yöntemini seçer.Şaman ruhlara ve cinlere danışarak şaman falını yorumlar.Geçmiş ve gelecekle ilgili şaman fallarında verilen bilgiler tam anlamıyla isabetlidir. Şaman asla yalan söylemeyen bir kişiliğe sahip olduğundan şaman falında hile ve yalan,aldatmaca yoktur.Böylece fal türleri arasında şaman falı en gerçekçi ve tutarlılığı en yüksek olarak birinci sıradaki mevcudiyetini korur.Şaman falıyla ilgili bilgiler gizlidir .Şaman falı şamanın ve geçmişte yaşamış şaman falı ustası şaman ruhlarının verdikleri bilgilerle bakılır.Şaman falının sırları çözülmeyi bekleyen binlerce yıllık bir bilmece gibidir.

  Nasıl şaman olunur?Her isteyen Şamanlık yapabilirmi?

  Şamanlık şaman olan bir babadan veya anneden çocuğa geçer.Şaman çocuğa şamanlıkla ilgili bilgiler verir,nelerle karşılaşacağını sorunları çözmek için ne gibi yollara başvuracağını anlatır.Gerisi çocuğun yeteneğine kalmıştır.Her isteyen şaman olamaz.Şaman olmak için mutlaka geçmiş ataları içinde şamanlık yapmış olanlarbulunmalıdır.Şamanın ruhlar dünyası ve yer altı dünyasına yapacağı gezilerde bu atalar ona yardım edecektir.Şayet bir topluluk içinde hiç şaman soyundan gelen kalmamışsa geçmişte yaşamış bir şamanın ruhu bu topluluk üyelerinden bir çocuğu seçer ve ruh bu çocuğu şaman olmaya zorlar.Şamanlık sadece erkeklere has değildir,kadın erkek ayrımı olmaz. Özellikle Kuzey Asyada kadın şamanlar da vardır.

  Şamanın tören giysisi nasıl olmalıdır?

  Şaman törene başlamadan önce giysisini giyer,başlığını takar eline def ya da davulunu ve sopasını alır.Şamanın giysisi ruhların tarifi üzerine dikilir.Şamanın tören elbisesi genellikle geyik derisinden veya beyaz koyun derisinden yapılır.Şamanın elbisesinin ana kısmı ceketten oluşur.Buna diğer parçalar da eklenerek giysi tamamlanır.Şaman tören giysisinin üzeri boncuklarla ve bez,deri çeşitli renklerde püsküllerle,çıngıraklarla ve resimlerle süslenir.Şaman tören giysisinin tamamlayıcısı şamanın başına giydiği külah börktür.Börksüz şamanlık yapılamaz.Şamanın başlığının ana gövdesinin üzeri kırmızı bezdendir,Şamanlıktan kalma Kızılbaş deyimi de buradan gelir.Ayrıca şamanın börküne vaşak derisinden üç parça eklenir,üzeri boncuklarla süslenir.Şamanın giysisini şamandan başkası giyemez.Şaman öldüğünde şamanın giysiside şamanla beraber gömülür.

  Şaman davulu nasıl yapılır ne yapmak için kullanır?

  Şaman için tören giysisi nasıl vazgeçilmezse davul da şaman için o kadar vazgeçilmezdir.Şaman davulunun ana gövdesi ağaçtan oluşur .Şamana ait def yani davulun gövdesini oluşturan iskeleti söğüt ve kayın ağacından yapılır.Şaman davulun tutacak kısmına demir bir çubuk takar,üzerini çıngıraklarla süsler.Şamanın davulunun üzerine at derisi gerilir.Şaman davulu çalmak için tokmak kullanır,bu tokmak genellikle geyik boynuzu veya geyik kemiğinden yapılır.Şaman bunun sapını bez ve deri parçalarıyla süsler.Şaman bunu bir kamçı olarak veya hayali atını koşturmak ve kötü ruhlarla cinleri kovmak için kullanır.Şaman tokmağı kamçı olarak kullanırken tokmak bazen de şamanın atı olur,şaman onunla göklere çıkarak dolaşır.Bazen davul şamanın sandalıdır,ruhlar dünyasında yoluna çıkan azgın nehirleri onunla geçer,tokmakta şamanın küreği olur.Davul aynı zamanda şamanı transa geçiren müziği oluşturan bir müzik aletidir.Şaman davulun ritimleriyle hareketlenir,ritimleriyle sakinleşir. Şaman öldüğünde davulun deri bölümü çıkarılır ,parçalanıp atılır,davulun ana gövdesi bir ağacın dalına asılır. Şaman o ağacın altına törenle gömülür.

  Esrarengiz Yada Taşı ve Şamanların Gücü

  Şamanların kullandığı Yada taşı hakıkında çok şey söylenmiş ve yazılmış bir cisimdir.Yada taşı şamanın yağmur yağdırmasına,kar yağdırmasına,şamanın dolu yağdırmasına,hatta şamanın bir anda fırtına çıkarmasına yarayan,Türklere Tanrı Tarafından gönderildiğine inanılan ve şamanların güçlerini pekiştiren parlak siyah renkli,üzeri ince damarlı, tutulduğunda çok soğuk,kimi zaman yumruk büyüklüğünde olan kutsal bir taştır.Yada taşı kulağa yaklaştırılıp sallandığında içinden sesler gelir.Yada taşını üzerinde taşıyan şamana yıldırım düşmez onu ateş yakmaz denir. Şamanlar Yada taşını bir beze sarıp ateşe attıklarında bezin yanmadığı hayretle gözlemlenmiştir.Susayan şamanlar Yada taşını ağızlarının içine yerleştirdiklerinde susuzluk çekmezler denir.Şamanlar Yada taşını kullanmadıkları zamanlar suyun içinde muhafaza ederler.Şamanların dediklerine göre Yada taşları kullanıldıktan üç yıl kadar sonra güçlerini kaybetmeye başlar.Bu yüzden şamanlar Yada taşını hayvan ciğerine sararak yeniden gücüne kavuşturur adeta şarj eder. Yada taşını şamanlar kullanır,kimileri bu şamanlara Yadacı der.Şamanların Yada taşı aracılığıyla bir köyün yarısına yağmur yağdırdıkları diğer yarısınınsa günlük güneşlik olduğunu şamanların bu olağan üstü gösterisini seyredip bizzat gözleriyle görenler anlatmışlardır.Yine Yada taşı sayesinde savaşlarda şamanların düşman ordusu üzerine dolu yağdırdığı da yazılı kaynaklarda mevcuttur.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi