Polis Olmak İçin Gerekli Özellikler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Polis Olmak İçin Gerekli Özellikler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Polis Olmak İçin Gerekli Özellikler

 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Polis Olmak için gerekli özellikler

  Polis Olmak İçin Gerekenler


  Polis olmak için gereken şartları Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksek Okulu, Polis Koleji ve Pomem olarak dört ana gruba ayırabiliriz. Ancak Polis olmak için aşağıda belirttiğimiz ana hususlara dikkat edilmesi gerekir ve bu hususlar tüm polis okulları için geçerlidir.

  1 Yaş Sınırı

  2 Beden Kitle Endeksi

  3 Boy sınırı

  4 Sınavlardan İstenilen Baraj Puan


  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2
  Evli, boşanmış ve/veya nikâhsız yaşıyor olmamak,
  Lise ve dengi okul mezunu olmak,
  Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak (01 Ekim 1992 tarihinden sonra doğmuş olmak) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaşa göre işlem yapılır.
  Erkekler için 167 cm, bayanlar için 162 cm’den kısa boylu olmamak ve herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
  Sağlık durumu yönünden 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan sağlık koşullarını taşımak,
  Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
  Fakültenin eğitime başlama tarihinde askerlikle ilişiği bulunmamak,
  Lisans eğitimine alınacak lise mezunları için 2013 LYS sınavı (TM-1, TM-2, TM-3, MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TS-1, TS-2) bütün puan türlerinin herhangi birinden (Henüz Açıklanmadı 2012 yılında 350 Puan) ham puan, Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için ise yine aynı puan türlerinin herhangi birinden (180) ham puan veya daha yukarı puan almış olmak,
  Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak,
  Genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında idari yaptırım ile adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
  Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde sayılan suçlardan dolayı,
  a) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
  b) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
  c) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
  Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak gerekmektedir.

 3. 3
  Ziyaretçi
  polisin en önemli çözelgi sabırlı olmasıdır. 4. 4
  Ziyaretçi
  8. Sınıf öğrencisiyim yunus polis nasıl olurum?

 5. 5
  Hakan
  Administratör
  8. Sınıf öğrencisiyim yunus polis nasıl olurum?
  Polislik için açılan sınavları kazanıp sonra tercih vermeniz gerekmektedir.

+ Yorum Gönder
polis olmak için gereken özellikler,  polisin özellikleri,  polis olmak için gerekli özellikler,  polis olmak için gereken yetenekler,  polislik için gereken özellikler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 14 kişi