Sıvı basıncı nedir nasıl bulunur

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sıvı basıncı nedir nasıl bulunur ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  ACİL
  Özel Üye

  Cevap: Bir kaptaki sıvı ağırlığı nedeniyle bulunduğu kabın her noktasına basınç uygular.Sıvı içindeki herhangi bir noktadaki sıvı basıncı;P=h.d.g 1. Sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
  2. Sıvının üst yüzeyine olan uzaklıkla doğru orantılıdır.
  3. Sıvının derinliği aynı kalmak şartıyla kabın şekline ve içindeki sıvı miktarına bağlı değildi
 3. 3
  bilim101
  Yeni Üye
  SIVI BASINCI
  Bir kovaya su dolduralım. Kovanın ağırlığı­nın arttığını görürüz. Başka bir deyişle, suyun ko­vanın dibine, aşağı doğru yaptığı basınç artar.
  “Basınç” bir yüzeyin üzerinde belli bir bölgeyi, diyelim bir santimetrekareyi etkileyen, kuvvet­tir. Kovaya su doldurdukça kovanın ağırlığı ar­tar ama, kovanın dibinin yüzölçümü, yani alanı aynı kalır. Dolayısıyla alan değişmediği için, üze­rine yapılan basınç artar. Başka bir deyişle, basınç suyun derinliğiyle ya da yüksekliğiyle orantılı olarak artar. Basıncın etkisi her yönde aynıdır. Kovayı çeşitli yerlerinden delersek, her deikten su fışkırdığını görürüz.
  Sıvı basıncından birçok alanda yararlanırız. Örneğin hidroelektrik santrallarda, yüksekten akan büyük miktardaki suyun basıncını kullana­rak enerji elde ederiz. Böyle santrallarda suyun doğal yüksekliğinden yararlanılabileceği gibi, ırmak vadisine bir baraj kurularak suyun yüksek­ten düşmesi de sağlanabilir. Elbet barajlar basınç­taki artmanın derinlikle orantılı olacağı biçimde yapılır.Derin deniz dalgıçları su basıncını her zaman dikkate almak zorundadır.
  Hidrostatiğin temel kanunlarından biri de şudur: Basınç bir sıvının içinde her yönde ileti­lebilir. Bununla birlikte basıncın ilk etkisi, sıvıyı sıkıştırmak olacaktır. Gazlar basınç karşısında kolayca sıkışabilirlerse de, sıvılar hiç sıkışmaz. Ne yaparsak yapalım, bir sıvıyı sıkıştıranlayız. Sıvıların basıncı iletme özelliğinden birçok maki­nede yararlanılmıştır. Bunların başında “hidro­lik pres” gelir. Temel olarak pres biri dar, biri geniş iki silirdirden meydana gelmiştir. Silindirle­rin içinde uygun büyüklükte pistonlar vardır. İki silindir birbiriyle bağlantılıdır ve içleri sıvıyla doludur. Diyelim, dar silindirin alanı 1 santimet­re kare, geniş silindirinki ise 100 santimetrekâre. Küçük pistonu 10 Kg.’lık bir kuvvetle aşağıya doğru itersek, sıvının içinden santimetrekâre başına 10 Kg.’lık bir basınç iletilecektir. Bu ba-smç büyük pistonu (alanı 100 cm.) da etkile­yince, 10 x 100 1.000 Kg. değerinde bir top­lam kuvvet doğacaktır. Böylece ilk uygulanan kuvvet geniş ölçüde büyütülmüş olacaktır. Madenleri biçimlendirmekte 50.000 ton basınç­la çalışan dev presler kullanılır Buna benzer bir ilkeyle işleyen hidrolik aygıt­lardan birçok makinede yararlanılır. Otomobille­rin ana ayak frenleri hidroliktir. Uçakların iniş takımları da öyle. 4. 4
  Ziyaretçi
  Sıvı Basıncı
  Sıvılar da katı ve gazlar gibi basınç oluşturma etkisine sahiptir. Bir sıvının basıncı derinlik, sıvı özkütlesi ve yer çekimi ivmesine bağlıdır.Tüm sıvılar içinde bulunan cisimlere bir basınç uygularlar. Suda yüzdüğünüzü düşünün. Bu durumda derinlere daldıkça üzerinizde bulunan su vücudunuza bir baskı yapması doğaldır. Ne kadar derine inerseniz üzerinizdeki su kütlesi artar ve doğal olarak üzerinize yapılan baskı da artar. İşte bu baskı sıvı basıncından kaynaklanmaktadır.

  Sıvı basıncının Formülü
  Sıvı basıncı hesaplanırken basıncı hesaplanacak noktanın derinliği (h), sıvının yoğunluğu (dsıvı) ve yer çekimi ivmesi bilinmelidir.
  Psıvı = h.d.g

  Sıvı basıncı kabın her yönünde etki eder

  Yandaki resimde sıvı basıncının her yönde aynı etkiyi gösterdiği anlatılıyor. Resme dikkatli baktığımızda basınç ölçerlerin ucu hangi tarafa çevrilirse çevrilsin göstergelerde okunan değer değişmiyor. Bu da bize sıvı basıncının her yönde eşit büyüklükte olduğunu kanıtlıyor. Burada dikkat etmemiz gereken ölçüm yapılan noktaların derinliklerinin aynı olduğu. Eğer derinlik değişseydi ölçülen basınçlar da değişirdi.
  Sıvı Basıncına Derinliğin Etkisi
  Sıvının derinliği arttıkça oluşturduğu basınç değeri artar. İçi sıvı dolu bir kabın farklı noktalarını deldiğimizde deliklerden fışkıran sıvıların tazyikleri farklıdır. eEn alttaki delikten fışkıran suyun tazyiki diğerlerinden daha fazladır. Bu da bize derinlik arttıkça sıvı basıncının arttığını kanıtlar.

  Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir.
  Sıvıların basıncı kabın şekli değişse dahi sabit kalır. Sıvı basıncı formülüne baktığımızda derinlik, özkütle ve yer çekimi ivmesinden başka hiçbir faktör sıvı basıncını etkilememektedir. Yanda görülen resim “birleşik kaplar” olarak adlandırılır. Bu kapta farklı şekil ve kalınlıkta 3 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerdeki sıvıların hepsinin aynı hizada olması şeklin önemsiz olduğunu kanıtlamaktadır.

  Pascal Prensibi
  Bilim insanı Bleyz Pascal, kapalı bir kapta sıvıya uygulanan basıncın bu sıvının her yönüne uygulandığını söylemiştir. Paskal(pascal) prensibi olarak anılan bu etkiden yararlanarak pek çok makine yapılmıştır. Tulumbalar, Hidrolik frenler, vinçler, itfaiye merdivenleri gibi makineler sıvı basıncıyla çalışmaktadır.
  Yandaki resim otomobil tamirhanelerinde araçları kaldırmak için uygulanan bir yöntemi gösteriyor. Pascal Prensibine göre çalışan bu kaldıraçta küçük pistondan uygulanan kuvvet (Fa) sıvıya iletilmekte, sıvı da bu basıncı doğrudan diğer pistona ileterek arabanın havaya kalkmasını sağlamaktadır.

 5. 5
  Ziyaretçi
  İyi bence çok saolun

 6. 6
  Ziyaretçi
  beğendim iyi bence

 7. 7
  Ziyaretçi
  dikdortgen bir kovada alt alta 3 kere delinerek akan sıvını basıncı nedir

+ Yorum Gönder
sıvı basıncı nedir,  sıvı basıncı nasıl bulunur,  sıvıların basıncı nedir,  su basıncı hesaplama,  su basıncı nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi