Ülkeleredeki rönesans hareketleri detaylı anlatım

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Ülkeleredeki rönesans hareketleri detaylı anlatım ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Ülkeleredeki rönesans hareketleri detaylı anlatım

 2. 2
  naberya?
  Bayan Üye

  Cevap: Rönesans Hareketleri Detaylı Anlatım

  XV ve XVIyyda, Avrupa'da edebiyat ve güzel sanatlar alanındaki yeniliklerin ve sanat anlayışının tümüne Rönesans denir

  Kelime anlamı " Yeniden Doğuş " demektir

  Nedenleri :
  *Ortaçağdan beri yapılan çalışmaların, XV ve XVI yy da olgunlaşması
  *XV ve XVI yyda, büyük sanatkarların yetişmiş olması
  *Matbaanın bulunmasıyla, yeni buluş ve düşüncelerin kolayca yayılması
  *Coğrafya keşifleri sonucu, zenginleşen Avrupa'da sanattan ve edebiyattan zevk duyan bir sınıfın oluşması
  *Yazar, şair ve sanatçıları koruyan ve destekleyen varlıklı kişilerin olması
  *Avrupa'nın, İslam medeniyetini tanıması ( Endülüs Emevilerinin etkisi )
  *İstanbul'dan ,İtalya'ya göç eden Bizans bilginlerinin etkisi ( Antikite' yi tanıtmaları )

  Rönesans, İtalya'da başlamış, Fransa, Almanya, İngiltere, XVIIyyda da İspanya ve Hollanda' ya yayılmıştır


  İtalya'da Başlamasının Nedenleri : Coğrafi Konumu: Akdeniz ülkesi olarak, Antikite ve İslam Kültür ve Uygarlığı ile tanışmıştır

  Ekonomik Durumu: Akdeniz ticaretiyle uğraştığından, İtalyan şehirleri zenginleşmişlerdi

  Tarihsel Durumu: İtalya ; Roma, Yunan ve Hellen uygarlıklarının izlerini, ve birikimini taşıyan, zengin bir uygarlık merkeziydi

  Siyasal Durumu: Şehir devletleri şeklindeki yaşamda, insanlar daha özgürdüler

  Dinsel Nedenler: Roma, Hıristiyanlığın dinsel merkeziydi Papa, bütün Avrupa'da etkili bir dini liderdi Papa, Hıristiyanlarca ziyaret edilir ve kilise'ye bağışta bulunulurdu

  İtalya 'da Rönesans Hareketleri :
  1 Edebiyat Alanında :
  *İtalya'da Rönesans hareketleri, " Hümanizma " ile başlamıştır ( Antikite edebiyatının incelenmesidir)
  *Yunanca, Latince ve İbranice metinler, Eflatun, Napoli, Yeni,Roma Akademilerinde incelenmiştir
  *Hümanizmanın öncüleri ; Dante, Petrark, Bokaçius' dur ( XIVyy)
  *XV ve XVI yyda, Makyavel, Gişarden, Ariyosto ve Tosso, Hümanizmanın önde gelen isimleridir


  2 Güzel Sanatlar Alanında :
  a Resim :
  *Anatomi Biliminin gelişmesi, perspektifin incelenmesi, insan vücuduna ve güzelliğe değer verilmesiyle resimde Rönesans doğmuştur
  *İtalya'da zamanla üç resim okulu oluşmuştur Venedik Okulu ; daha çok, manzara resmi yapmışlardır ( Paysagiste) en önemli temsilcisi Tisiyen' dir Floransa Okulu ; İnsan vücuduna, perspektif ve Anatomi'ye değer vermişlerdir Temsilcilerinden Ciyoto, İtalyan resmini, Bizans etkisinden kurtarmış ve resimde Rönesans'ın doğmasını sağlamıştır Önemli temsilcileri, Leonardo da Vinci , Mikel Anj ( Mikelancelo ) dırRoma Okulu ; Dini konuları işlemişlerdirEn önemli temsilcisi "Rafeal" ( Rafeal Sanzino ) dir

  b Mimarlık ;
  *Rönesans devrinin mimarları, ortaçağ mimarisi olan Gotik tarzını terk etmişler ve yeni bir mimari üslup oluşturmuşlardır
  *En önemli temsilcileri " Bramant " ve " Mikel Anj " dır

  c Heykeltıraşlık :
  *Antik dönem heykellerinin incelenmesi ve kopya edilmesiyle heykeltıraşlık gelişmiştir
  *En önemli temsilcileri ; Donatello, Giberti, Mikel Anj dır

  Rönesans Hareketlerinin Diğer Avrupa Ülkelerine Yayılması :
  İtalya' da başlayan Hümanizma ve Rönesans hareketleri; İtalya'nın Din ve Kültür merkezi oluşundan ve İtalya'nın Fransa,İspanya ve Almanya arasında paylaşılamaması nedeniyle çıkan İtalya Savaşlarının etkisiyle, batı Avrupa'ya yayılmıştır  Fransa'da Rönesans :
  Kralların etkisi ve çalışmalarıyla başlamıştır Önemli temsilcileri ; Rable ( Rabelais ), Ronsar ( Ronsard ), Montaigne Hümanizmada Piyer Lesko, Jan Bülan mimaride,Jan Gojon heykeltıraşlıkta, Fransuva Klue resimde

  İngiltere' de: En önemli temsilcisi, Hamlet-Otello-Romeo ve Jülyet'in yazarı Şekspir ( Shakespeare) dir

  İspanya' da: Don Kişot 'un yazarı " Cervantes "

  Hollanda' da: Ressam " Rambrand "  Rönesans'ın Sonuçları :
  *Özgür düşünce ve yeni bir sanat anlayışı doğmuştur
  *Skolastik Düşünceyi yıkmıştır ( Hıristiyanlık dininin esasları ile Aristo felsefesinin kaynaştırılmasıyla oluşmuş, dogmatik, durağan düşünce biçimi )
  *Avrupa'da bilim Rönesans'ının doğmasına ortam oluşturmuştur
  *Din ve İnanışlar üzerindeki etkisiyle, Reform hareketlerine yol açmıştır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi