İyi bir öğrenci öğretmen iletişimi başarıyı nasıl etkiler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İyi bir öğrenci öğretmen iletişimi başarıyı nasıl etkiler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İyi bir öğrenci öğretmen iletişimi başarıyı nasıl etkiler

 2. 2
  fecr
  Özel Üye

  Cevap: ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ
  Öğretmen-Öğrenci İlişkisi
  Öğretmen Öğrenci İlişkisinde Önemli Olan Nedir ?
  Öğretme ve öğrenmenin iki değişik işlevi olduğunu özellikle vurgulamak gerekir Çünkü öğretme bir kişi tarafından gerçekleştirilirken öğrenme bir başkasında oluşur Bu olay çok açık görülse de düşünülmesi gereken bir durumdur Öğretme öğrenme sürecinin etkili olabilmesi için o iki kişi arasında çok özel bir ilişkinin kurulması gerekir Başka bir deyişle öğretmen öğrenci arasında bir tür özel bağ kurulmalıdır
  Bu özel bağ ancak etkili konuşma ile gerçekleştirilebilir Konuşma , insan ilişkilerinde yapıcı olduğu kadar yıkıcı da olduğundan, öğrenciyi öğretmene yakınlaştırabildiği gibi uzaklaştırabilirde etkili olabilmesi, niteliğine ve öğretmenin değişik durumlar için seçtiği en uygun türe bağlıdır Örneğin övgüyü ele alalım Bir çok anne baba ve öğretmen bu yöntemi kullanır Ama bazı övgüler, öğrencide anlaşılmadığı ya da yanlış yönlendirildiği duygusunu yaratır Alışılmış övgü dilinden az farklı bir ileti ise öğretmenin insancıl, içten ve öğrenciye önem veren bir kişi olarak görülmesini sağlayabilir
  Aynı zamanda yapılan araştırmalar, dinlemenin öğrenmeyi kolaylaştırmada ne kadar önemli olduğunu göstermiştir Her anne-baba ve öğretmen biyolojik olarak çocukları dinleyecek organlarla donatılmış olduğunu bilir Her zaman dinleseler de, duyduklarını sandıkları şey, çocuğun anlatmaya çalıştığı şey olmayabilir Bu arada öğrencileri dinlemenin uygun zamanı da vardır Kimi zaman sınıfta ya da teneffüste bir şey öğretirken öğrencinin davranışlarını düzen bozucu, kabul edilemez bulduğumuzda , iyi dinle! önerisini bir tarafa bırakmalıyız Böyle durumlarda güçlü iletimizi göndermemiz ve öğrencilere haklarını çiğnediğini vurgulamamız gerekir Bu tür iletileri, onları savunmaya itmeden ve duygularını incitmeden iletebileceğini göstermeliyiz
  Öğretmen öğrenci ilişkisinin niteliğinin öğretilmesinde temel etken olduğunun benimsenmesi , bilinmesi gerekir Herhangi bir konu, bir beceri, bir değer ya da inanç olabilir Tarih , matematik, Türkçe, hayat bilgisi, fen bilgisi, el becerisi dersler olabilir Bütün bu konuları heyecan verici ve ilginç kılması öğretmenin öğrenci ile iyi bir ilişki kurmayı öğrenmesine bağlıdır Bu ilişki içinde öğretmenin gereksinimlerine öğrenci, öğrencinin gereksinimlerine de öğretmen saygı gösterir Öğrenciler , öğretmenin kendilerini yanlış anladığını, güvenmediğini, bir kenara ittiğini, aşağıladığını, küçük düşürdüğünü ya da eleştirerek değerlendirdiğini hissederse, beden eğitimi, resim eğitimi gibi en ilgisini çeken derslerde bile sıkılır ve öğrenmeye inatla karşı koyarlar

  Her Zaman Karşılaşılan Disiplin Sorunu İle İlgili Ne Yapmalı ?
  Öğrencilerin çoğu genelde kabul edilemez biçimde davranır, öğretmenleri ve arkadaşları için sorun yaratırlar Öğretmenler için bu çok önemli bir sorundur Okulda ve sınıfta karşılaşılan disiplin sorunu gözardı edilemez
  Öğretmenlerin sınıfa girdiklerinde, disiplin kurmak için zaman yitirmek yerine, öğretmek istemeleri doğaldır Genç ve deneyimsiz öğretmenlerin çoğu kendilerini yeterli ve becerikli bulduklarından, sınıfta disiplin sorunu ile karşılaşmayı pek beklemezler Deneyimli öğretmenlerin çoğu ise disiplin kurmaları gerektiğinde, bu olayın sevimsiz olduğunu öğrenmişlerdir Onlarda uğraşmak değil öğretmek , öğrencilerin öğrendiklerini görmekten duyulan zevk ve gururu tatmak isterler
  Peki yanlış nerededir ? Neden bu kadar çok öğretmen öğretimle geçmesi gereken zamanın büyük bölümünü sınıfta düzeni kurmak için harcar? Çünkü, öğretmenler genelde disiplini ceza tehtidleri , cezalar ya da sözlü utandırmalarla ve suçlamalarla sağlamayı öğrenmişlerdir Ne yazık ki bu yöntemler iyi sonuç vermez Genelde bastırıcı ve güce dayanan yöntemler direnci, başkaldırmayı ve karşılık vermeyi kışkırtır Bu tür baskılar öğrencilerin davranışlarında değişiklikler oluşturmakla birlikte, öğretmen sınıftan ayrılır ayrılmaz ya da tahtaya döndüğünde , çocuklar yine eski davranışlarına yönelirler
  Öğretmenler disiplin ve düzeni sağlamak için güç kullanmayı gerektirmeyen yöntemleri uygulama becerilerini arttırdıkça , disiplinle ilgili konuşmalarında yepyeni bir dil kullanmaya başladıklarını da göreceklerdir Öğretmenler geleneksel güç dili olan ; denetim, yönlendirme, cezalandırma, gözdağı verme, sınırlar koyma, zorlama, kuralları hatırlatma, sert olma, kınama , emir verme, isteme vb disiplin sözcükleri yerine ; sorun çözme, etkilenme, yüzleşme, işbirliği yapma, ortak bir amaçta birleşme, birlikte karar verme, öğrencilerle çalışma, karşılıklı anlaşmalar yapma, gereksinimleri karşılama, bir anlaşmaya varmak için tartışma, bir işi sonuçlandırma gibi yeni deyişleri kullanmalıdır


  Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin İdeali ve Yaşanılan Düş Kırıklığı
  Bir öğretmen üniversite ortamında eğitim yöntem ve tekniklerini, her yaşa göre çocuk psikolojisini, öğretme tekniklerini vb dersleri görmüş bir şekilde mesleğine büyük bir inanç ve idealist düşüncelerle başlar Öğrencilerin okul ve sınıf ortamında tembel, yaramaz, yalan söylemeleri, kopya çekmeleri, birbirlerini aşağılamaları, sürekli birbirlerinden şikayetçi olmaları, kavgacı olmaları, az çalışma ile sınıf geçmek istemeleri gibi sürekli çekişmelerle dolu bir ortamda, öğrencilere karşı yaşam savaşı verirken bulurlar Böyle ortamla karşılaşan öğretmenler, olanları anlamaya çalışırlar Bir şeylerin yanlış gittiği ortadadır En kötüsü de bazıları suçu kendisinde bulur ve öğretmenlik yeteneğinin kendisinde olmadığını düşünür Her ne kadar bütün bu açıklamaların geçerli bir tarafı varsa da , temelde öğretmen yetiştirenler çeşitli bilgi ve uzmanlıkla donanmış olsalar da , bireysel deneyimlerini öğretmen olacak öğrencilere aktaramazlar Herkes okuldaki mesleki deneyimini kendine özgü bir biçimde edinir ve bu deneyim aktarılamaz
  Öğretmen ve öğretim ile ilgili çok kişi tarafından kabul edilmiş yaygın inançlar vardır Bunlar ;
  1- İyi öğretmen sakindir, telaşlanmaz, sinirlenmez Her zaman soğukkanlıdır ve aşırı duygularını göstermez
  2- İyi öğretmen önyargılı ve yanlı değildir Bütün öğrencilere eşit davranır Cinsiyet ayırımı yapmaz
  3- İyi öğretmen gerçek duygularını denetler ve öğrencilere göstermez
  4- İyi öğretmen bütün öğrencileri aynı biçimde kabullenir İyi öğretmenin her zaman gözde öğrencileri yoktur
  5- İyi öğretmen coşkulu, uyarıcı ve özgür bir öğretim ortamı yaratır, ama yine de bu ortamı her zaman düzenli tutar
  6- İyi öğretmen her şeyden önce tutarlıdır Değişmez, unutmaz, çok neşeli ya da asık suratlı değildir ve hata yapmaz
  7- İyi öğretmen her sorunun yanıtını bilir Öğrencilerden daha akıllıdır
  8- İyi öğretmenler birbirlerine destek olur, kendi duyguları, değer yargıları ve inançlarından etkilenmeden öğrencilerine karşı birleşik cephe oluşturur
  Kısaca iyi öğretmenler sıradan insanlardan çok daha iyi, çok daha anlayışlı, çok daha bilgili, çok daha kusursuz olmalıdır Başka bir deyişle öğretmenlerden ermiş olmaları beklenmektedir Buradaki temel yanlışa göre , öğretmenlerin insan olmayı kabul etmemeleri gerekmektedir Bu ancak abartılı rol yapıp kendi kendini düş kırıklığına uğratma pahasına elde edilebilecek davranışlardır Daha da kötüsü, pek çok öğretmen bu iyi öğretmen modelini kafalarının bir köşesinde destekler ve inançlardan hepsinin değilse bile çoğunun iyi bir öğretmende olması gerektiğine inanır Sonuçta kendilerini bu modele göre değerlendirir ve doğal olarak başarısız olduklarına karar verirler
  Öğretmenler , öğrencileri ile iyi ilişkiler kurduklarında, rolden role geçmelerine, sert davranmalarına, insanüstü ve erdemli kişiliklere bürünmelerine gerek yoktur Öğrencileri ile ilişkileri iyi olmadığı zaman, en iyi öğretim tekniklerinin bile yararsız olduğunu göreceklerdir
  Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki ;
  1- Açıklık
  2- Önemsemek
  3- Birbirine gereksinim duymak
  4- Birbirlerinden ayrı olmak
  5- Gereksinimleri karşılıklı olarak giderebilmek
  Özelliklerini içerirse , iyi bir öğretmen öğrenci ilişkisi kurulmuş olur
+ Yorum Gönder
bir öğrenci öğretmeni nasıl etkiler,  bir öğretmeni nasıl etkilerim,  bir oğrenci bir oğretmeni nasil etkiler,  öğretmenleri derste nasıl etkileriz
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi