Çocuk haklaRıyla ilgili resim ve yazılar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Çocuk haklaRıyla ilgili resim ve yazılar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Çocuk haklaRıyla ilgili resim ve yazılar
  Soru: resim ve yazı olmasını istiyorum. bu proje ödevi olduğu için güzel şeyler olsun. slogan ve altında bir söz olsun lütfen!!! ? 2. 2
  fecr
  Özel Üye

  Cevap: DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ
  Dünya çocuk gününde,
  Neşeliyiz hepimiz.
  Bizi mutlu yapana,
  Çok teşekkür ederiz.
  Evet bugün küçüğüz,
  Yarın büyüyeceğiz.
  Sizin işlerinizi,
  Bizler yürüteceğiz.
  “Çocuk umuttur” diye,
  Büyük Ata’ma minnet!
  Bekliyoruz sizlerden,
  Himaye, sevgi, şefkât.
  Hayriye GARİBOĞLU

  ÇOCUK
  Çocuk deyip geçmeyin,
  Onun da dünyası var.
  Güzel- çirkin seçmeyin,
  Her çocuk şefkât arar.
  Bir kez düşün kendini,
  Çocuktun daha önce.
  Eksik etme sevgini,
  Bir küçüğü görünce.
  O, yuvada bir çiçek,
  Sonra meyve verecek.
  Toplum doğacak ondan,
  Ülkemiz yükselecek.
  İbrahim ŞİMŞEK

  ÇOCUK
  Çiçek olur açılır,
  Koku olur saçılır,
  Ondan vaz mı geçilir ?
  Çocuk evin şenliği,
  Yurdun egemenliği,
  Kuş olur dalımızda,
  Tat olur balımızda,
  Ak akçe elimizde,
  Çocuk evin şenliği,
  Yurdun egemenliği,
  Çocuk baş tacımızdır,
  Şifa ilacımızdır,
  Tükenmez gücümüzdür,
  Çocuk evin şenliği,
  Yurdun egemenliği,
  Tarık ORHAN

  ÇOCUK
  Oynayın çocuklar tutun el ele
  Sevinç neşe ile dolanın gezin,
  Bu eşsiz vatanı bezeyin güle
  Şanlı bayrağımız göğe yükselsin,
  Atatürk yoludur yolunuz sizin.
  Milletin baş tacı, milletin kolu
  Yarının büyüğü olan çocuklar,
  Sizin tuttuğunuz ışıklı yolu,
  Gördükçe kalbimiz gururla dolu,
  Pembeleşsin yurtta bütün ufuklar.
  Ali Osman ATAK

  BİR ÇOCUK BAHÇESİNDE
  Çocuklar beni de alın içerinize,
  Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim,
  Çocuklar, imreniyorum şimdi size,
  Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim.
  Benim de devleri vardı masallarımın,
  Keloğlan kahramanıydı sihirli dünyamın,
  Periler uyurdu altında kiraz dallarının,
  Bir çini kadar zengindi içi dünyamın.
  Benim de sapanlarım vardı söğüt dalından yapılı
  Benim de kuşlarım vardı kafessiz ve şen,
  Bir güzel evim vardı ki altın kapılı,
  Benim de bir annem vardı ağlarken gülen.
  Ceyhun Atuf KANSU


  DÜNYA ÇOCUKLARI
  Yaşamak gerekiyorsa eğer,
  Bir çocuk oyunu kadar renkli olsun.
  Dünyayı kardeşlik dallarında,
  Uçan kuşlar doldursun.
  Sen dargınlık ağacı barış ve yemiş ver.
  Birleşiniz bütün dünya çocukları,
  Kalp kırılmadıkça sürüp gider oyun.
  Yorulunca bir dost sesiyle uyuyun,
  Sabah, kalbinize örtsün şafakları…
  Tanrım yorgunluktan koru bu ayakları,
  Bu küçük ayaklar böyle hep beraber
  Oraya, o kardeş bayramına gider
  Kucaklaşır bütün dünya çocukları.
  Ceyhun Atuf KANSU

  BEN DE BİR ÇOCUĞUM
  Ben de bir çocuğum, diğerleri gibi,
  Şefkatle öpülmek, sevilmek isterim.
  Ellerimde tutsun büyüklerim,
  Annesinin yanında bir çocuk görsem,
  Kederle dolar, yaşlı gözlerim.
  Ben de bir çocuğum diğerleri gibi,
  Neşeyle dolup gülmek isterim.
  Bir sevgi denizinde,
  Açılmak sonsuza doğru.
  Ninnilerle, türkülerle büyümek,
  Bayramların bayram olduğunu bilmek,
  Her çocuk gibi benim de hakkım.
  Sıcak bir yuvadır düşlerim,
  Ne olur, beni de görün,
  Beni de sevin büyüklerim.
  Arife HANCI

  BİR DÜNYA BIRAKIN
  Oynaya oynaya gelin çocuklar
  El ele, el ele verin çocuklar.
  Bir vatan bırakın biz çocuklara
  Islanmış olmasın göz yaşlarıyla.
  Bir bahçe bırakın biz çocuklara
  Göklerde yer açın uçurtmalara.
  Oynaya oynaya gelin çocuklar
  El ele, el ele verin çocuklar.
  Bir barış bırakın biz çocuklara
  Ulaşsın şarkımız güneşe ve aya.
  Oynaya oynaya gelin çocuklar
  El ele, el ele verin çocuklar.
  Bir dünya bırakın biz çocuklara
  Yazalım üstüne sevgili dünya
  Oynaya oynaya gelin çocuklar
  El ele, el ele verin çocuklar.


  Adnan ÇAKMAKÇIOĞLU 3. 3
  fecr
  Özel Üye
  Dünya Çocuk Günü Güzel Sözler

  • · Çocuk bugünün yarını, yarının umududur.
  • · Çocuğuna değer veren uluslar ölmez.
  • · Bugünün çocuğu, yarının büyüğüdür.
  • · Çocuk, ulusun en kutsal varlığıdır.
  • · Çocuk, yuvanın mutluluğudur.
  çocuk hakları nelerdir- çocuk hakları resimleri
  20 Kasım 1959′da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “Çocuk Hakları Bildirgesi” ile kabul edilmiştir. Çocukların erişkinden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “Çocuk Hakları Bildirgesi” ile kabul edilmiştir.
  Bu Sözleşmeye Taraf Devletler:
  Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, do uştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek,
  Birleşmiş Milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, insan olarak taşıdığı haysiyet ve değere olan kesin inançlarını Birleşmiş Milletler Andlaşmasında bir kez daha doğrulamış olduklarını ve daha geniş bir özgürlük ortamında tòplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlama yolundaki kararlılıklarını hatırda tutarak,
  Birleşmiş Milletlerin, Insan Hakları Evrensel Bildirisinde ve Uluslararası Insan Hakları Sözleşmelerinde herkesin, bu metinlerde yeralan hak ve özgürlüklerden ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka durumdan kaynaklanan ayırımlar dahil, hiçbir ayırım gözetilmeksizin yararlanma hakkına sahip olduklarını benimsediklerini ve ilân ettiklerini kabul ederek,
  Uluslararası Insan Hakları Evrensel Bildirisinde, Birleşmiş Milletlerin, çocukların özel ilgi ve yardıma hakkı olduğunu ilân ettiğini anımsayarak,
  Toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle çocukların gelişmeleri ve esenlikleri için doğal ortamı oluşturan ailenin toplum içinde kendisinden beklenen sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli koruma ve yardımı görmesinin zorunluluğuna inanmış olarak,
  Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul ederek,
  Çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilân edilen ülküler ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini gözönünde bulundurarak,
  Çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliğinin, 1924 tarihli, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisinde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler (27 Ocak 1995 tarihli ve 22184 sayılı Resmi Gazete’den aynen alınmıştır).
  Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisinde belirtildiğini ve Insan Hakları Evrensel Bildirisinde, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nde (özellikle 23 ve 24 üncü maddelerinde) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara Ilişkin Uluslararası Sözleşmede (özellikle 10 uncu maddesinde) ve çocukların esenliği ile ilgili uzman kuruluşların ve uluslararası örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde tanındığını hatırda tutarak,
  Çocuk Hakları Bildirisinde de belirtildiği gibi “çocuğun gerek bedensel gerek zihinsel bakımdan tam erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle doğum sonrasında olduğu kadar, doğum öncesinde de uygun yasal korumayı da içeren özel güvence ve koruma gereksiniminin bulunduğu” nu hatırda tutarak,
  Ulusal ve uluslararası düzeyde çocukları aile yanına yerleştirme ve evlât edinmeye de özel atıfta bulunan Çocuğun Korunması ve Esenliğine Ilişkin Toplumsal ve Hukuksal Ilkeler Bildirisi; Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Beijing Kuralları) ve Acil Durumlarda ve Silâhlı Çatışma Halinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına Ilişkin Bildirinin hükümlerini anımsayarak, Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altında yaşayan ve bu nedenle özel bir ilgiye gerèksinimi olan çocukların bulunduğu bilinci içinde,
  Çocuğun korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her halkın kendine özgü geleneklerinin ve kültürel değerlerinin taşıdığı önemi gözönünde tutarak,
  Her ülkedeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşama koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası işbirliğinin taşıdığı önemin bilincinde olarak, aşağıdaki kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır
 4. 4
  fecr
  Özel Üye
  İSLAMDA ÇOCUK HAKLARI  Çocuk haklarıyla ilgili meselelerin müstakillen ele alınması Batı’da pek yenidir. Çünkü Batı yakın zamana kadar “Çocuğa küçük insan, yaşlıya büyük çocuk” nazarıyla bakarak aralarında fark görmemiştir. Bilhassa suçlar meselesinde, küçüğün cezası ile büyüğün cezası arasında fark görülmemiş, işlediği suç büyükler için idamlık cezayı gerektiriyorsa çocuk idam edilmiştir. Bu uygulama, Amerika’nın bazı eyaletlerinde hâla câridir.

  Ayrıca, İslam dışı hukuk sistemlerinde çocuk, himaye edici kanunlarla korunmamıştır. Mesela eski Yunanistan’da çocuk devletindir. Babanın sınırlı bir mülkiyet hakkı vardır. Rüştüne erdiği vakit velayet hakkı kalkar. Roma’da ise, aksine, devlet âile hâkimiyetine müdahale etmiyor ve hatta aile üzerindeki babanın hâkimiyeti karşısında âciz kalıyordu. Babanın çocuk üzerindeki hakkı hudutsuzdu: çocuğu dilerse terk edebilir, satabilir, bir uzvunu kesebilir ve hatta öldürebilirdi, bu işlerde sorumluluğu vicdanına ve tanrısına karşı idi.

  Germenlerde de çocuğun durumu Romadakine benziyordu. Kabîleye kabulden önce terk dilebilir, öldürülebilirdi.

  Çocuğu himayeye yönelik kanunlar Batı’da 18. asırda teşrî edilmeye başladı. Bunu ilk defa Rousseau, Kant, Lock, Voltaire gibi tabiî hukukçular ele aldı. Fransa’da 1791, 1793 yıllarında çocukları himaye eden bazı kanunlar çıktı. 1826, 1854, 1855 yıllarında Ìngiltere’de bazı himaye kanunları görüldü. 1866’da Ìngiltere’de 17 serseri çocuk için ıslah evi kuruldu.

  1899’da Amerika’da Çocuk Mahkemesi açıldı.
  1919’da çocukların çalışma şartları üzerine bazı esaslar kabul edilir.
  1935’te Milletler Cemiyeti, yoldan çıkan çocukların kurtarılması için terbiyevî tedbir alınması tavsiyesinde bulunmuştur.
  1948’de Birleşmiş Milletler’de kabul edilen Ìnsan Hakları Beyannamesi’de çocukları himayeye yönelik bazı maddelere yer vermiştir (20, 25, 26. maddeler).
  20 Kasım 1959’da Birleşmiş Milletler’de 10 maddelik bir Çocuk Hakları Beyannamesi kabul edilmiştir.

  Ìslamda Çocuk Hakları meselesine gelince, Batılılar görmezden gelse de, bu, Hz. Peygamber’le başlar. Hatta “çocuk hakkı” tabirini ilk defa telaffuz eden Zât Aleyhissalâtu vesselâm’dır. Mesela bazı hadisler “Çocuğun babası üzerindeki hakkı diye başlar ve: “Ìsmini ve edebini güzel yapması, yazı öğretmesi, atıcılık, yüzme öğretmesi, helal şeyle beslemesi .... gibi teferruatları zikreder. Çocuğun bir kadın tarafından bakılması, süt emmesi, doğumunda akîka kesilmesi, sünnet edilmesi vs. de hakları arasında zikredilir.

  Hemen belirtelim ki, bazı âlimler bu hakları “farz olanlar” “mendub olanlar” diye iki kısımda mütâlaa ederler.

  Çocuk bahsinde ikinci esas: Ìslam’ın net bir şekilde büyükle çocuğu ayırmasıdır. Pek çok cihetten bu ayrılığı esas alır. Bu prensip Hz. Peygamber’in “Üç kişiden kalem kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyandan, şifâ buluncaya kadar deliden, büluğa erinceye kadar çocuktan” hadîsine dayanır. Batı bugün “ayrı bir çocuk antropolojisi gerekir” diyecek kadar bu fark meselesine ehemmiyet vermiştir.

  Ìslam alimleri çocuğa üç mühim hak verir:
  1- Velayetü’t-terbiye
  2- Velayetü’n-nefs
  3- Velâyetü’l-mal.

  Bunlardan birincisine hidane de denir. Çocuğu, zarar veren şeylerden koruma, temizliği, beslenmesi, beşikte uyutulması vs. buna dahildir. Daha ziyade anneye terettüp eder.

  Ìkincisi, hidâneyi tamamlamayı, büluğdan sonraki himayeyi sağlamayı, kâsırları evlendirmeyi gaye edinen terbiyedir, bu daha ziyade babaya terettüp eder. Çocuğun hayat hakkı garanti edilmiştir. Savaşta bile öldürülmez.

  Çocuğa karşı işlenen cinayetler büyüğe karşı işlenen cinayetler gibidir, aynı ceza uygulanır.

  Velayetu’l-mal, çocuğun malını koruyup artırmayı gözetir. Büluğa kadar ki kazancından kimse istifade edemez, babası bile olsa haramdır.

  Güzel terbiye hakkı üzerinde durulması gereken bir tabirdir. Bunun içine temel eğitimi, bu eğitimde farz-ı ayn bilgileri alması, büluğ’a kadar bir de meslek öğrenmesi girer.

  Büluğ öncesi terbiye, çocuğun tek başına hayatını idame ettirecek zaruri bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmasını hedefler. Bu hedefe ulaştıracak terbiyeyi almak çocuğun hakkıdır, bunu vermekten âile sorumludur. Çocuk bu hedefi önleyici meşguliyetlerden korunmalıdır.


 5. 5
  fecr
  Özel Üye
  çocuk haklaRıyla ilgili resim ve yazılar

  çocuk haklaRıyla ilgili resim

  cocuk haklari.gif
  cocuk haklari1.jpg
  cocuk haklari2.jpg
  cocuk haklari3.jpg
  cocuk haklari4.gif
  cocuk haklari6.jpg
  cocuk-haklari7.jpg

 6. 6
  Ziyaretçi
  Saolun ARKADAŞLAR..

 7. 7
  Ziyaretçi
  teşekkür ederimm saolunn

+ Yorum Gönder
çocuk hakları ile ilgili yazı,  çocuk hakları ile ilgili resimler,  çocuk hakları ile ilgili görseller,  cocuk hakları ile ilgili resim,  çocuk hakları ile ilgili afişler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 24 kişi