Mol kavramı hakkında öss de cıkmıs soular

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Mol kavramı hakkında öss de cıkmıs soular ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye





  Cevap: Mol Kavramı ÖSS Soruları ve Cevapları - 22 Soru

  1. Aşağıdaki gazlardan hangisinin 10 gramı, normal koşullar altında en büyük hacme sahiptir?
  (H : 1, He : 4, C : 12, O : 16)

  A) H2 B) He C) C2H2 D) CO E) O2
  (1981 - ÖSS)


  Gazların hacimleri mol sayıları ile doğru orantılıdır. Mol sayısı en çok olanın hacmi en büyük olacaktır. Gazların kütleleri aynı olduğundan mol kütlesi küçük olanın mol sayısı büyük, dolayısıyla aynı şartlarda hacmi büyük olacaktır. Mol kütlesi en küçük olan H2 olduğundan eşit kütledeki diğer gazlara göre mol sayısı en büyük olacaktır. Aynı zamanda normal koşullarda en büyük hacme sahip olacaktır.



  2. 2KMnO4 + 16HCl 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2
  3,16 5,84 1,49 2,52 1,44 ?
  Yukarıdaki denklemde tepkimeye giren ve oluşan maddelerin miktarları gram cinsinden altlarına yazılmıştır.
  Miktarı belirtilmemiş olan klor gazı kaç gramdır?

  A) 3,55 B) 7,1 C) 14,2 D) 35,5 E) 71
  (1982 - ÖSS)


  2KMnO4+16HCl 2KCl+2MnCl2+8H2O+5Cl2
  3,16 5,84 1,49 2,52 1,44 ?
  Denklemde reaksiyona giren ve oluşan maddelerin kütleleri altlarına verilmiştir. Kütlenin korunumuna göre reaksiyona giren ve ürünlerin toplam kütlesi birbirine eşit olacaktır.
  Buna göre,
  3,16 + 5,84 = 1,49 + 2,52 + 1,44 + x
  eşitliğinden x = 3,55 gram olarak bulunur.




  3. Azot ve oksijenden oluşmuş iki bileşikten:
  Birincisinde,
  14 gr azot 8 gr oksijenle
  İkincisinde,
  14 gram azot 40 gr oksijenle
  birleşmiştir.
  Birinci bileşik N2O ise ikinci bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

  A) NO B) N2O3 C) N2O5

  D) N2O4 E) NO2
  (1982 - ÖSS)


  Azot ve oksijenden oluşmuş iki bileşikten,
  l. sinde 14 g azot 8 gram oksijen
  ll. sinde 14 g azot 40 gram oksijen
  ile birleşmiştir. Birinci bileşik N2O ise ikinci bileşik N2O5 dir. Çünkü l. ve ll. bileşikteki azot miktarları eşittir, ll. bileşikteki oksijen miktarı birincinin 5 katıdır. Buna göre cevap N2O5 olur.



  4. Eşit sayıda su ve alkol moleküllerinden oluşan bir çözelti elde edebilmek için 90 gr suya kaç gram alkol (C2H5OH) katılmalıdır?
  (C : 12, O : 16, H : 1)

  A) 46 B) 90 C) 138 D) 184 E) 230
  (1982 - ÖSS)


  H2O = 2.1 + 16 = 18 g/mol n = = 5 mol

  Eşit sayıda su ve alkol moleküllerinden oluşan bir çözelti elde edilmek isteniyor. Su 5 mol olduğundan etil alkol de 5 mol olmalıdır.
  C2H5OH = 2.12 + 5.1 + 16 + 1 = 46 g/mol
  Etil alkolün kütlesi 46.5 = 230 gram olarak bulunur.



  5. Hacmi 10 lt olan bir kapta 32 gr oksijen vardır.
  Aşağıdaki işlemlerden hangisi birim hacimdeki toplam molekül sayısını iki katına çıkarmaz?
  (O = 16 , C = 12 , H = 1)

  A) 32 gr metan (CH4) eklemek
  B) 2 gr hidrojen eklemek
  C) 32 gr oksijen eklemek
  D) Sabit sıcaklıkta basıncı iki katına çıkarmak
  E) Hacmi 5 lt ye indirmek
  (1983 - ÖSS)


  32 gram O2 gazı 1 moldür.
  10 litre hacimde 1 mol O2 gazı vardır. Birim hacim de toplam molekül sayısının iki katına çıkması, mol sayısının 2 katına çıkması ya da hacmin yarıya inmesi ile mümkündür.
  32 gram CH4 ilave etmek (CH4 : 16 g/mol) 2 mol ilave etmek demektir. 1 mol de kapta vardı, toplam 3 mol olur. Kaptaki molekül sayısı 3 katına çıkmış olur.
  2 gram H2, 1 mol dür. Kaptaki molekül sayısı 2 katına çıkar.
  32 gram O2, 1 moldür. Kaptaki molekül sayısı 2 katına çıkar.
  Sabit sıcaklıkta basıncı 2 katına çıkarmak demek, hacmi yarıya indirmektir. Dolayısıyla birim hacimdeki tanecik sayısı 2 katına çıkar.
  Hacim 5 litreye indirildiğinde birim hacimdeki tanecik sayısı 2 katına çıkar.


  6. 0,1 molünde 0,3 mol X ve 0,4 mol Y içeren bir kimyasal bileşiğin formülü nedir?

  A) XY B) XY3 C) X4Y D) X3Y4 E) X4Y3
  (1983 - ÖSS)


  0,1 molünde 0,3 mol X ve 0,4 mol Y içeren bileşiğin 1 molünde 3 mol X ve 4 mol Y vardır. Bu bileşiğin kimyasal formülü
  3X + 4Y X3Y4
  olarak bulunur.



  7. N avogadro sayısını gösterdiğine göre...







+ Yorum Gönder
mol kavramı çıkmış sorular,  mol kavramı öss de çıkmış sorular,  mol kavramı ile ilgili çıkmış sorular,  mol kavramı ile ilgili öss de çıkmış sorular,  öss de çıkmış mol soruları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi