Polis Mesleği Olmasaydı Hayatımızda Ne Gibi Zorluluklar Olurdu

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Polis Mesleği Olmasaydı Hayatımızda Ne Gibi Zorluluklar Olurdu ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  fecr
  Özel Üye

  Cevap: polislik mesleği nedir? polisler ne iş yapar?

  Polis terimi, kökeni Yunanca ve Latince olan bir kelimedir. Yunanca-Latince politika kelimelerinden türemiştir. Eski Yunanlılar kendi şehir devletlerine polis ismini vermişlerdir. Polis kelimesi, kuruluşu bulunduğu yerde kamu düzen ve güvenliğini koru-yan, yasaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlayan teşkilat, kolluk, zabıta, şehirde güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler anlamında kullanılmıştır. Polis kelimesinin yerine emniyet deyimi de kullanılmaktadır.  Polis, görevi itibariyle; asayişi, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini koruyan, halkın ırz can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eden, yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eden, kanun ve nizam-namelerin kendisine verdiği vazifeleri yapan silahlı icra ve inzibat kuvvetidir.  Genel olarak polis, bir ülkenin sükûn, güvenlik ve düzenini sağlamak ve korumakla görevlidir. Bunu yerine getirirken önceden belirlenmiş müeyyidelere uymakla yükümlü ve hükümet tarafından alınan ve yerine getirilmesi istenen kararların icrasını sağlamakla görevlidir.  Polis yasasına göre polisin görevi, hukuk ve ve toplum düzenini güvence altına almak, asayişi ve güvenliği sağlamak, aynı zamanda suç işlenmesini önceden engellemek, işlenen suçları günışığına çıkartmak ve yargı makamlarına yargıya hazır olacak biçimde ulaştırmaktır.  Polis ayrıca, kendisi için özel olarak belirlenmiş görevleri yerine getirmekle ve herkese kendi görev bütünlüğünün içine giren konularda yardımda bulunmakla yükümlüdür.  Polisin yetkilerinin temel amacı, kamu otoritesini ve kamu yararını sağlamaktır. Polis,”kamu yararı” için çalışmaktadır. Kamu yararının sağlanması ise, kamu düzeninin sağlanması ile mümkündür.


  Polisin görevleri çok çeşitlidir. Günlük hayatta polisin görev alanına girmeyen ve polisi ilgilendirmeyen hemen hiç bir konu yok gibidir. Polisin görevleri kanuni, geleneksel ve demokratik olarak sınıflandırılabilir. En başta PVSK olmak üzere daha birçok kanun polise görev vermiştir.

  Polisin kanuni görevlerini genel asayiş, sosyal yardım, devletin yürütme gücüne yardım, önleme, olayları bastırma ve adli görevleri olmak üzere altı ana başlık altında toplamak mümkündür.  Polisin geleneksel görevlerini kanunları uygulamak, kamu düzenini sürdürmek ve sosyal yardım hizmetleri olarak üç grupta toplamak mümkündür.  Polisin temel görevlerinden olan kamu düzeninin dört unsuru vardır. Bunlar, güvenlik, sağlık, esenlik ve genel ahlaktır.  Polis hizmetlerinin yürütülmesinde emir-komuta, amir-memur ilişkisi önemlidir. Emir, yapılması istenen bir hizmetin sözlü veya yazılı ifadesidir. İyi bir emir, açık, kısa, net ve anlaşılır olmalı, sınırları açıkça belirtilmeli, uygulanabilir olmalı, eşit, adil, dengeli olmalı ve bir hizmeti içermeli, yetkili kişi tarafından verilmeli, kanuna uygun olmalıdır.


  TANIM
  Bireylerin güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan ve düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir.GÖREVLER
  - Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olur,
  - İzinsiz toplantı ve yürüyüşlere engel olur ve bununla ilgili önlemler alır
  - Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde olay yerinde tedbirler alır,
  - Trafik düzenini ve akışını sağlar,
  - İzinsiz açılan otel, gazino, kahvehane, bar, sinema vb. yerleri kapatır,
  - Halkın huzurunu bozan, kaçak mal, uyuşturucu madde alan ve satan, aşırı derecede sarhoş olanları yakalayıp yargı organlarına teslim eder, haklarında yasal işlemleri yapar,
  - Güvenlik altında bulunan kişi, bina vb. yerlere yapılan saldırıları engeller,
  - Devlete karşı suç işleme eğiliminde olanları izler, suç kanıtlarını belirler ve suçluları yakalar. 3. 3
  fecr
  Özel Üye
  Görev ve İşlem Basamakları : Asayiş Polisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
  a) Olay yerini tespit etmek ,
  b) Olayın devamını ve kargaşayı önlemek,
  c) Yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağlamak,
  d) Olay yerini muhafaza altına almak,
  e) Olay yeri görgü ve tespit tutanağı düzenlemek,
  f) Olayla ilgili kimlik tespiti yapmak,
  g) Suç delillerini belirlemek, muhafaza etmek,
  h) Olay taraflarından ve tanıklarından bilgi almak,
  i) Şüpheli şahısları belirlemek,
  j) Olayla ilgili teknik bilgi toplamak,
  k) Olay failini tespit etmek,
  l) Maddi delilleri hukuki anlamda kullanılır hale getirmek (suç aletlerinin balistik incelemesinin yapılmasını sağlamak, delillerin biokimya incelemesinin yapılmasını sağlamak vb.),
  m) Failin bulunduğu yeri tespit etmek,
  n) Yakalama planı yapmak,
  o) Çevre güvenliği almak,
  p) Yakalama mahalline girmek,
  q) Faili etkisiz hale getirmek,
  r) Olay failini gözaltına alma işlemlerini yapmak,
  s) Sanığı ifade almaya hazırlamak, sanık ifadesini almak, sanık ifadesini değerlendirmek,
  t) Sanığa olay tatbikatı yaptırmak,
  u) Tahkikat dosyasını hazırlamak,
  v) Tahkikat dosyası ve sanığın savcılığa sevkini yapmak ve adliye işlemlerini takip etmek,
  w) Şubeler ve kurumlar arası yazışmaları yapmak, adli ve idari evrakların kaydını tutmak, asayişle ilgili verileri bilgisayara girmek, suç defteri tutmak vb. idari işlemleri yapmak,
  x) Önleyici güvenlik hizmetlerini yürütmek
  vb. görev ve işlemleri yerine getirir 4. 4
  police10
  Yeni Üye
  burda polisin ne iş yaptığını yazıo bn polis olmasa neler olurdu hayatımızda onu istiom

 5. 5
  fecr
  Özel Üye
  burda polisin ne iş yaptığını yazıo bn polis olmasa neler olurdu hayatımızda onu istiom
  Aksini Düşünebilirsin..

 6. 6
  Ziyaretçi
  polis mesleği olmasa ne olur onu istiyom görevlerini değil

 7. 7
  Ziyaretçi
  çok güzellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

+ Yorum Gönder
meslekler olmasaydı ne olurdu,  polis olmasaydı ne olurdu,  pilot mesleği olmasaydı ne olurdu,  polisler olmasaydı ne olurdu,  pilot olmasaydı ne olurdu
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 22 kişi