Ege bölgesinin ovaları nelerdir?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Ege bölgesinin ovaları nelerdir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Ege bölgesinin ovaları nelerdir?

 2. 2
  ÆSiя
  Özel Üye

  Cevap: Coğrafya

  Ege Denizi'nin yerinde eskiden Ege karası bulunmaktaydı Bu kara parçasının çökmesi sonucunda bugünkü adalar ve yarımadalar meydana geldi Bölge dağları kıyıya dik uzandığı için kıyı girintili-çıkıntılı olan Enine Kıyı Tipidir Kıyıda birçok körfez, koy, yarımada ve buruna rastlanır Edremit, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük, Gökova başlıca körfezleridir Reşadiye, Bozburun, Dilek ve İzmir - Karaburun başlıca yarımadalarıdır Ege kıyıları girintili-çıkıntılı olduğu için Ege Bölgesi Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip bölgesidir

  Sınırları  Ege Bölgesi sınırları içinde yer alan iller şunlardır:
  • İzmir
  • Denizli
  • Manisa
  • Aydın
  • Kütahya
  • Afyonkarahisar
  • Uşak
  • Muğla
  • Bilecik
  Kıyı şeridi Çanakkale'de Ayvacık'dan başlayıp, Marmaris'e kadar uzanır

  Ovalar

  Ege Bölümü'nde horstlar arasında kalan grabenler birer alüvyon ovasıdır Bunlar Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes grabenleridir Bu grabenler fiziksel bir haritada yeşil renk ile gösterilir Gediz ağzında Menemen Delta ovası, Büyük Menderes ağzında Balat Delta ovası oluşmuştur

  Akarsular

  Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderesin nehirleri başlıca akarsularıdır İç kısımlarda Susurluk ve Sakarya nehirlerine ait kollar da bulunmaktadır Akarsular Graben ovaları üzerinde akışını sürdürmektedir Graben ovalarında eğim az olduğu için akarsular sık sık yatak değiştirerek menderesli vadi oluştururlar

  Göller

  Bölge sınırları içindeki başlıca göller Bafa gölü (Çamiçi),Marmara, Işıklı,Simav, Serçin ve Azap gölleridir

  Nüfus ve Toplumsal Yapı

  Ülkemiz nüfusunun 1/8 kadarı Ege Bölgesi'nde yaşamaktadır Bu nüfusun yarıdan fazlası(%62,2) kentlerdedir Ege Bölgesi'nin ortalama nüfus yoğunluğu ise Türkiye ortalamasının üzerindedir Nüfus yoğunluğu açısından Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci sırada bulunur Ege Bölümü'ndeki ovalar üzerinde fazla olan nüfus yoğunluğu, İç Batı Anadolu Bölümü'nde ve Menteşe Yöresi'nde azalır


  Nüfus bakımından Ege Bölgesi'ndeki illerin sırası şöyledir:
  1. İzmir = 992,617,76
  2. Manisa = 991,625,63
  3. Aydın = 163,635,10
  4. Denizli = 163,635,09
  5. Muğla = 162,699,99
  6. Afyonkarahisar = 701,600
  7. Kütahya = 584,000
  8. Uşak = 499,999
  Merkezi nüfus bakımından sıralama şöyledir (2007 sonuçları):
  1. İzmir :999,702,99
  2. Denizli :323 200
  3. Manisa :281 900
  4. Kütahya :213 000
  5. Uşak :172 700
  6. Aydın :168 000
  7. Afyonkarahisar :160 000
  8. Muğla :52 900
  Tarım

  Ege Bölgesi’nde nüfusun çoğunluğu iklim toprak koşulları ve ulaşım kolaylıklarının da elverişliliğiyle geçimini tarımdan sağlar Ege bölümünde Akdeniz iklimine uygun bazı bitkiler (zeytin, üzüm vb ) ağır basar Ege bölümünden, İçbatı Anadolu bölümüne geçildikçe, tarımın niteliği değişir; tahıl ekimi artar ve hayvancılık geçimde daha önemli yer tutar Tahıl ekiminde buğday başta gelir, onu arpa ve mısır izler Buğday özellikle Afyon ve Denizli’de üretilir bu illeri İzmir, Aydın ve Muğla izler Arpa ise Afyon ve Manisa illerinde, mısırın da başlıca ekim alanı Manisa’dır Pirinç ekimine ovalarda az miktarda yer verilir Bölgede yaş ve kuru sebze üretimine de önem verilir İklim koşulları uygun olduğu için, turfanda sebze (domates, fasulye vb ) yetiştirilerek öbür bölgelere yollanır Soğan ve patates ekimi yaygındır; baklagillerden en çok nohut ekilir Kavun ve karpuz üretimi de yaygın biçimde yapılmaktadır
  Bölgede yetiştirilen sanayi bitkileri arasında tütün, pamuk, susam, keten ve şekerpancarı baş sıralarda yer alır Edremit Körfezi kıyıları yağ zeytini üretimi kesir ağaç sayısı bakımından başta gelir bakımından önemlidir Üzüm bağlarına da bölgenin her yerinde rastlanır Üzüm ayrıca şarap ve pekmez yapımında da kullanılır Kuru üzüm İzmir yöresinde, kış soğuna dayanamayan incir ise kıyı kesimlerde yetişir Ülkemizdeki incir ağaçlarının yaklaşık olarak %81’i Ege Bölgesi’ndedir Turunçgiller bölgenin özellikle güney kesiminde yetişir; Bodrum’da mandalina; Aydın ve Nazilli arasında portakal yetişir

  Hayvancılık

  Ege bölgesinde hayvancılık çok gelişmemiştir Üstelik yakın dönemde otlakların daralması nedeniyle, hayvan sayısında azalma gözlenmektedir Kıyı kesimde daha çok kıl keçisi, tiftik keçisi ve koyun, iç kesimlerde sığır ve manda besiciliği yaygındır Balıkçılık ise eski önemini kaybetmiştir özellikle İzmir Körfezi’nin sularını pis olmasından dolayı Yine eski önemini yitirmiş olmakla birlikte Bodrum kıyılarında sünger avcılığı yapılmaktadır Aynı zamanda Ege Bölgesi'nde kümes hayvancılığı ve arıcılık da yapılmaktadır

  Yeraltı Kaynakları

  Ege Bölgesi yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengindir; ama madenlerin birçoğu İlkçağ’dan beri işletildiğinden, tükenmiştir Bölgede yaygın olan linyit yatakları, Kütahya ve Soma yörelerinde toplanmıştır Kütahya yöresindeki linyitlerin işletilmesi Kütahya-Balıkesir demiryolunun yapılmasıyla kolaylaşmıştır İşletilen yataklardan biri Değirmisaz havzasıdır; Tunçbilek bölgesindeki yataklarsa daha önemlidir Soma’dan da oldukça iyi nitelikli linyit kömürü çıkarılmaktadır Demire katılarak çelik elde etmeye yarayan krom, Kütahya ve Balıkesir arasındaki yataklardan Çardı’da çıkarılırken, günümüzde bu ocak tükendiği için bırakılmış, onun yerine Dağardı ve Dursunbey dolaylarındaki ocaklar işletilmeye açılmıştır Bölgedeki çok sayıda demir yatağının başlıcaları Edremit yöresinde, Ayvalık’ın güneyinde ve Simav çevresinde yer alır; Selçuk, Uşak ve Tire’de zımpara yatakları işletilir Ayrıca çeşitli mermer, civa, bor, manganez yatakları vardır Türkiye’nin en önemli maden suyu Afyon dolaylarında Kızılay tarafından işletilmekte İzmir’in Çamaltı tuzlalarından da Türkiye’nin toplam tuz ürünün 3/5’ü elde edilmektedir

  Sanayi Etkinlikleri

  Ege Bölgesi Türkiye’de Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci sırada yer alır Özellikle İzmir’de toplanmış olan başlıca sanayi kolları arasında dokumacılık, makine ve madeni eşya yapımı, besin sanayisi (un, makarna, konserve fabrikaları), tütün işletmeciliği sayılabilir Pamuklu, dokumacılık, İzmir’in yanı sıra Aydın, Nazilli, Denizli, ve Uşak’ta gelişmiştir Yağ sanayisi tesisleri özellikle Edremit-Ayvalık yöresinde, şeker fabrikaları Uşak, Kütahya ve Afyon’da yer alır Uşak, Kula, Gördes ve Simav’da halıcılık gelişmiştir

  Ulaşım

  Ege Bölgesi ulaşım bakımından Türkiye’nin işlek bölgelerindendir Doğu-batı doğrultulu vadi olukları, karayollarının iç kesimlere kadar ulaşmasına olanak verir Bölge çeşitli demiryolu hatlarıyla öbür bölgelere bağlanır (Ülkemizde ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın hattı, 1856’da Ege Bölgesi’nde hizmete girmiştir) Karayolları ve demiryolları, İçbatı Anadolu’da Afyon ve Kütahya’da düğümlenir Denizyolları açısından İzmir limanı (ticaret etkinlikleri bu limanda toplanmıştır) dışında önemli liman yoktur Turizm bakımındansa Bodrum, Kuşadası, Güllük, Datça ve Marmaris limanları önemlidir İzmir düzenli hava seferleriyle de İstanbul ve Ankara’yla bağlantı kurmaktadır

  Sanayi

  Sanayi bakımından Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci sırada gelir Bölümler arasında gelişmişlik ve sanayi oranı bakımından büyük farklılık vardır Asıl Ege Bölümü sanayi bakımından daha gelişmiştir Zaten bölgenin en büyük ve gelişmiş kenti İzmir de bu bölümde yer alır İzmir sanayisi, fuarı, ve ihracat limanı ile önemli bir kentimizdir İzmir’de Aliağa Petrol Rafinerisi de bulunmaktadır İzmir'de otomotiv, madeni eşya, kimya, seramik, dokuma, çimento, sigara ve zeytinyağı, Edremit ve Ayvalık'ta zeytinyağı, Aydın, Denizli ve Manisa'da dokuma, Uşak'ta şeker, dokuma ve deri, Afyonkarahisar'da şeker, çimento, kâğıt ve mermer, Uşak, Gördes, Kula, Demirci ve Simav'da halıcılık sektörleri vardır

  Yerleşme Özellikleri, Ticareti ve Turizmi

  Ege Bölgesi'ndeki kentler, çoğunlukla ana yolların geçtiği oluklar ve verimli ovaların kenarlarında yer alır; kıyı kesiminde ise körfezlerin kenarlarında bulunur Kırsal yerleşmeler, genellikle ovalardaki akarsu kenarlarında ve vadi içlerinde görülür
  İzmir Türkiye'nin en büyük tarım ürünleri ihracat limanıdır

  Turizm

  Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi'nden sonra turizm geliri en fazla ikinci bölgedir Akdeniz ikliminin görüldüğü kıyılar deniz turizmi açısından zengindir Bunlardan Çeşme, Kuşadası, Didim, Bodrum en ünlüleridir Bölgede İlkçağ uygarlıklarından ve Türk Devletleri'nden kalan tarihi eserlerde turistlerin ilgisini çeken yerlerdir Bu tarihi yerler İzmir'deki Efes ve Bergama, Milet, Muğla'da Bodrum Kalesi ve Halikarnas Müzesi, Kütahya'da ki Frig Vadisidir Seferihisar’daki Teos Antik Kenti, Karagöl ve Sığacık Kalesi'dir Ulubey-Eşme (Uşak) civarlarında derin vadilerle çevrili dünyanın 2 büyük kanyonları bulunmaktadır Aydın-Kuşadası her yıl turist vardır Ve en çok sevilen Aydın Kuşadasındadır
  Bölge turizminde Pamukkale önemli yer tutar 3. 3
  Ziyaretçi
  teşekkürler aradığımı buldum 4. 4
  Ziyaretçi
  Arkadaşlar bu konu ile son ödevimde bitmiş oldu good by

 5. 5
  Ziyaretçi
  Lütfen bana izmirdeki ovaların özelliklerini kısaca yazar mısınız

 6. 6
  Hakan
  Administratör
  Lütfen bana izmirdeki ovaların özelliklerini kısaca yazar mısınız
  Tanınmış verimli topraklardan oluşmaktadırlar.

+ Yorum Gönder
izmirin ovaları,  izmirdeki ovalar,  izmirin ovaları nelerdir,  izmir ovaları,  izmirdeki ovaların özellikleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi