Mastürbasyon yapmak dinimiz de günah mı?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Mastürbasyon yapmak dinimiz de günah mı? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gülizar
  Bayan Üye

  Cevap: Ramazan ayında oruçluyken mastürbasyon yapmak orucu bozar. Aynı ramazan ayında bunu iki sefer yaparak orucunu bozan kimseye ise hem kaza hemde kefaret gerekir. Yani önce 60 gün kefaret orucunu tutar daha sonra kaç gün kaza varsa o günleri kaza etmesi gerekir. 3. 3
  Ziyaretçi
  Sual: İstimna nedir?
  CEVAP
  İstimna, mastürbasyon demektir. Bu da, ne şekilde olursa olsun, kendi kendini tatmin ederek orgazma ulaşmak demektir. Bu iş, zevk için olursa haramdır. Sükunet bulmak, rahatlamak için olursa caiz, zina tehlikesi olursa, vacip olur. Demek ki, sırf zevk için mastürbasyon günahtır. Ama; insan sıkılmıştır, erkeklerde olur, boşalma ihtiyacı duyar, o zaman caiz olur, günah olmaz. Kadın için veya erkek için zina tehlikesi varsa, o zaman mastürbasyon vaciptir, yani orgazma ulaşıp o sıkıntıdan kurtulmalıdır.

  Mastürbasyon yapılıp meni gelince, gusül gerekir, orucu da bozar.

  Kadınlarda meni gelmesi daha zor olur. Meni gelmez de, mezi denen akıcı sıvı gelirse gusül gerekmez. Meni, titreyerek gelir, kasılmalar olur. Gelenin mezi mi, yoksa meni mi olduğu bu şekilde de, anlaşılabilir.

  Sual: Bir erkeğin haramdan korunması için, mastürbasyon veya başka ne yapması gerekir?
  CEVAP
  Böyle bir sebeple, mastürbasyon caiz olmaz. Harama bakmamak için en uygun çare, namazı doğru kılmaktır. Harama bakmanın zararı bilinmelidir. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Yabancı kadını görüp, azab-ı ilahiden korkarak, başını ondan çevirene Allahü teâlâ ibadetin tadını duyurur.) [Hakim]

  (Neresine olursa olsun, kadına şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun dökülecek, sonra Cehenneme atılacaktır.)
  [M. Enhür]

  (Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin!)
  [Beyheki]

  Sual: İstimna, rahatsızlığı gidermek için caiz oluyor. Peki, rahatlayınca zevk hasıl olmuyor mu?
  CEVAP
  Zevk almak için istimna günahtır. Ama çok rahatsız olunca, sakinleşmek için boşalmak günah olmaz. Boşalırken elbette zevk alınır. Zina tehlikesi olunca da öyle. Yani o zaman da zevk alınır. Fakat zina önlenmiş olduğu için günah olmuyor. Dinimiz her kötülüğü önleyici ruhsatlar vermiştir.

  Sual: Sükunet bulmak için istimna caizdir. Sükunet nedir?
  CEVAP
  Şehvetin giderilmesidir.

  Sual:
  Kadınların istimna hükmü, erkeklerin ki gibi mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual:
  Mastürbasyon orucu bozar mı, bozarsa kaza mı kefaret mi gerekir?
  CEVAP
  Orucu bozar, sadece kaza gerekir. Bir Ramazanda iki defa mastürbasyon yapana kefaret de gerekir. Çünkü Ramazanın bir gününde, kaza gereken bir şey yaparak orucunu bozan kimse, başka gününde de bu şeyi kasıtla yine yaparsa, kefaret de gerekir.

  Sual:
  Mastürbasyonun kimseye zararı olmadığına göre niye haram ki?
  CEVAP
  Dinimiz, bir şeyi haram etmişse, haramdır. Haramsa, niye haram denmez. Besmelesiz kesilen kuzu eti de haramdır. Mutlaka bir kimseye zararı olması gerekmez.

  Mastürbasyonun, kendi vücudumuza da zarar verdiği, erken iktidarsızlığa sebep olduğu açıklanmıştır.

  İmam-ı Kurtubi hazretleri buyuruyor ki:
  (Onlar, eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini, [zina, livata, mut’a nikahı, hayvana tecavüz, mastürbasyon gibi meşru olmayan her şeyden] korurlar. Doğrusu bunlar [helal olan eşleri ile beraber oldukları için] yerilemez, ayıplanmazlar. Şu halde, bunun ötesine gitmek isteyen, [zina, livata ve mastürbasyon yapan, muvakkat nikah yapan, hayvana tecavüz eden, meşru yolun dışına çıkmakla] haddi aşmış olur.) [Müminun 5-7] (Cami-ul-Ahkam) (Bu âyet-i kerimeler, Medarik tefsirinde de aynı şekilde açıklanmıştır.)

  Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
  (Elini nikah eden [Ne şekilde olursa olsun, mastürbasyon yapan] lanetlenmiştir.) [İ. Baverdi] 4. 4
  Ziyaretçi
  peki affettirmenimn yolu yokmu yani böyle yapan insanlar tövbe etse affolunmazmı???

  kızlık zarına zarar vermeden yapılan matrrübasyon günahmı dır

 5. 5
  Ensar
  Özel Üye
  Mastürbasyon yapmak haram mıdır?

  Mastürbasyonun dinimizdeki hükmü nedir? Bunu yapmak istemeyen fakat kendine engel de olamayan bir insan ne yapabilir?


  Mastürbasyonun dinimizce hükmü konusunda İslam alimlerinin çeşitli görüşleri mevcuttur. Çoğu İslam alimine göre Mastürbasyon yapmak (istimna) haramdır. "Bazı durumlarda" ise İslam alimlerinden bazılarına göre mübah, bazılarına göre ise vaciptir.
  “Ve o kimseler ki, onlar ırzlarını koruyucudurlar.”,“Ancak kendi eşleri veya sâhib oldukları câriyelerine karşı (olan münâsebetleri) müstesnâ. Çünki şübhesiz onlar (bundan dolayı) kınanmış kimseler değildir.” (Mü’minün, 5-6) âyetini delil getiren Şafiî, Mâliki âlimleri ve İmam-ı Nesefî, istimnanın haram olduğuna hükmetmişlerdir.
  Hanefi ve Hanbeli Mezhebi İmamları; "Bekâr kimse harama gireceğinden korktuğu zaman şehvetiniteskin için istimna caizdir. Bu işinden dolayı ne sevap, ne de günah kazanır. Fakat sırf lezzet almak için yaparsa günahkâr olur." görüşündedir.
  Eğer mastürbasyon yapmaksızın zinadan korunulamayacağına kanaat hasıl olursa bu durumda yapılması vacib olur diyen alimler de vardır. Çünkü iki şerden daha az zararlı olanın tercihi İslamî bir kuraldır.
  İnsan şehvet hissini yenerse böyle bir duruma hiç gerek kalmaz. Peki insan şehvet hissini nasıl yener?

  Şehvet hissi neslin devamı için Allah'ın (cc)insan fıtratına yerleştirdiği bir histir. Şehvet fıtratın gereği neslin devamı içindir...
  Şayet Allah (cc) bu hissin içine lezzet koymasaydı insanlar doğum, çocuk yetiştirme gibi zahmetli şeyleri kaldıramayacak ve insan nesli devam edemeyecekti. Yani Allah (cc)insan neslinin devamını istiyor. Bunun için de bu zahmetli işi insanın devam ettirebilmesi için dünyevi bir ücret olarak lezzetli bir şehvet hissi veriyor. Neslin devamı için olan vazifeye karşılık dünyada insana bu ücret verilse de asıl ücret ahirette ihsan edilecektir.
  Allah'ın (cc)insana yerleştirdiği bu şehvet hissinin kontrolde tutulmasında en önemli tedbir, tahrik edici unsurların bulunduğu ortam ve yayınlardan kaçınmaktır. Çünkü Allah (cc) “zina yapmayın” değil “zinaya meyletmeyin” emreder. Meylin oluşabileceği her ortam ve yayın zaten zinayı netice verecektir.
  Çünkü cinsel isteğin insanın iradesini aciz bırakacak seviyeye ulaşması elbette birden bire olmaz. İlk öncesinde meyil oluşur. Önemli olan da bu meyli oluşturan ortamlardan irade kullanılabilir durumdayken kaçınmaktır. O ortama girdikten sonra “ben kendime hakim olamıyorum, ne yapayım?!” demek zaten bir saçmalık olur.
  Çözüm ve tedbir; harama meylin oluşmaması için haram ortamlardan kaçınmak, onun yerine alternatif bulmaktır. Hem hayırlı, hem eğlenceli arkadaş ve işler bulmak o kadar zor bir şey değildir. Yeter ki insan Allah'ın (cc)rızasını istesin..
  Bir kudsi hadiste Allah (cc): “Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim” buyurmaktadır. İnsan Rabbine yöneldiğinde.. Allah (cc) rahmet kucağına aldığı o kulunu elbette günahlardan kurtaracaktır..
  Hadis-i şerifte peygamberimiz; bir günahından istiğfar eden o günahı hiç işlememiş gibi olur, buyurur. Bu kadar şefkatli bir Allah'ı (cc) olan insan, günahtan kaçmak için Rabbinden yardım istemelidir. Allah’ın (cc)yardımı elbette kuluna ulaşacak, onu affedecek ve o kul günahlardan kaçamasa bile Allah (cc), günahları o kulundan kaçıracaktır..
  Dua eden ve çok istiğfar eden kimseyi Allah (cc)günahlardan korur
  Allah’ın (cc) razı olmadığı hallerden kurtulmanın en tesirli çarelerinden biri; ısrarla dua ve çok sık istiğfar etmek gerekmektedir. Dua vesilesi ile Allah (cc)iradeyi güçlendirir ve insan hayırlı işlere yönelir. Çok istiğfar etmek de insanın günaha olan meylini azaltır.
  Evlenmenin geciktirilmemesi harama girmeye çözümdür
  Fitne-i ahir zamanda insanı haramdan muhafaza edecek en önemli ve gerekli esaslardan biri de hayırlı bir izdivaç yapmakta gecikmemesidir.
  Nafile oruç tutmak nefsi eğitir
  Ergenlik çağına girince evlenmeye engel birtakım sebepler söz konusu olduğunda ise; İslam nafile oruç tutmalarını tavsiye eder. Çünkü oruç, şehvetin galeyanını durdurur, isteği azaltır, cinsel duygunun hiddetini kırar.
  "Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir." (Hadis-i Şerif)
  İyi huylu, güzel ahlaklı, uyumlu arkadaş seçmek, insanı haramlardan alıkoyar
  Ergenlik çağına girmiş bir çocuk kendisine iyi ahlaklı, uyumlu arkadaşlar arayıp bulmalıdır. Çevre insanın ahlakı üzerinde önemli bir tesir yapar. Hayırlı insanlarla birlikte olan hayırlı işlerler meşgul olur. Hayırlı işlerle çok meşgul olan da Allah’ın (cc) razı olmadığı hallerden çabuk kurtulur, hayırlı insanlardan olur.
  "Kişi yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın." (Tirmizi)
  Ahlaksız, günahkar, asi ve müfsid kimseyle arkadaşlık etmek kişiyi sapıklığa çekip götürür. Onu ancak derin çukurlara, bataklıklara iter.
  Boş vakitlerin yararlı şeylerle doldurulması harama girmeye mani olur
  İlmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri
  1. Şehvet hislerini kamçılayıcı başıbozuk eserler değil, ciddi ve faydalı eserler okunmalıdır. İnsan hangi konuda eser okursa, düşünce ve duyguları az-çok onun te'sirinde kalır.
  2. Dar pantolon veya dar şort giymemelidir. Cinsel organlarını sıkıştıracak kadar dar olan elbiseler, şehvet hislerini dürter. Bu da genci mastürbasyona davet eder.
  3. Yatarken, bacaklar mümkün olduğu kadar açık tutulmalıdır. Zira cinsel organı sıkıştırılmazsa, şehvet hissi daha kolay kontrole alınabilir.
  4. Yatarken, ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. İdrar sıkıntısı olduğu zaman, bunun yanı sıra şehvet hisleri de kabarır. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir. O halde hemen kalkıp su dökmek, yerinde bir tedbirdir.
  5. Şehvet hissi kabarıp mastürbasyon akla geldiği zaman, bu arzunun yatıştırılması için iyi bir çare de, cinsel organ bölgesinin soğuk suyla iyice yıkanmasıdır.
  Yıkanmak için banyoluğa giren gençler, çok defa burada -şartlar müsait olduğundan- mastürbasyon tehlikesiyle karşılaşırlar. Burada bundan korunmak için en güzel çare, hemen ilk anda belden aşağısını soğuk suyla yıkamak, hatta mümkünse bütün vücuduna soğuk su dökünmektir. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. Önceden asla tenasül organı ellenmemelidir. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes'ele değilse de, hislerine mağlup olanların bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
  6. Bir işle meşgul olunmalıdır. Mastürbasyona en çok müptela olanlar, umumiyetle başıboş kalanlar, meşguliyeti az olanlardır.
  7. Sportif faaliyetlerde bulunmalıdır. Her genç, bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmalıdır.
  8. Bekârlık sırasında fındık, fıstık, çikolata, muz vs. gibi şehvet arttırıcı gıdalara düşkünlük gösterilmemesi iyi olur.
  9. Şehvet verici sohbetlerden uzak kalmalıdır.
  10. Mastürbasyona başka türlü son veremeyen bekarlar, yaşları ve halleri müsaitse evlenmelidirler.
  Dinî-manevi Çareler
  1. Zaruret olmadıkça mastürbasyon yapmanın, günah ve İlâhî cezaya müstahak olduğu idrak edilmelidir.
  2. Körü körüne mastürbasyon yapıp günaha girerek manevi değerini aşağı düşürmektense, biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sağlamlaştırmak, insan için bir üstünlüktür.
  3. Oruç tutmanın şehvet hislerini yatıştırmak için önemli te'siri olduğundan, bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür. Böylece hem oruç sevabı, hem de mastürbasyondan uzaklaşma sevabı kazanılmış olur.
  4. Mastürbasyonda bulunurken, bu halin Allah (cc)ve melekler tarafından görüldüğünü unutmamalı; mecbur kalmadıkça, bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymalıdır!

 6. 6
  Ziyaretçi
  Arkadaşlar ALLAH katın da her gunah gereği gibi tevbe edildiği vakit af edilir fakat kul hakkı af edilmez ..

 7. 7
  Ziyaretçi
  Ya abiler ben 15 yaşındayım oruçluyken dayanamadm masturbason yptım orucu bozdugunu bilmiyordum yenı ogredm orucuma dvam edeyımmı yoksa yemek fln yıyeblırmıyım :( yardımcı oln .. Soru için özur dılerım ...

 8. 8
  Ziyaretçi
  ramazan ayında oruçsuz iken ve eşsiz iken meni akıtmak günahmı

 9. 9
  Ziyaretçi
  Gölge Adam'a: Selâmün Aleyküm kardeşim ilk başlarda güzel güzel sual-cevap şeklinde yapmışsın. Yakın ilişkiden kaçınmak için yapılan mastürbasyon yapmanın ve sperm birikmesinden dolayı boşalma ihtiyacı duyduktan sonra mastürbasyon yapmanın bir sakıncası yoktur demek istemişsin fakat yazının sonunda: ''Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
  (Elini nikah eden [Ne şekilde olursa olsun, mastürbasyon yapan] lanetlenmiştir.) [İ. Baverdi]'' Demişsin bu hadis-i şerifte ilk söylediklerini çürük düşürüyorsun yani kısacası hiçbir şey anlamadım. Biz gençlere rehberlik edin her yere baktım fakat net bir cevap bulamadım. İki zorunlu mastürbasyon dışında mastürbasyon yapmak mı, mastürbasyon yapmak mı günahtır? Kafayı çok karıştırmadan kısa ve öz şekilde cevaplarsanız çok sevinirim. Not: Gölge Adam seni eleştirmiyorum aksine teşekkür ederim fakat biraz daha net cevap verirseniz çok sevinirim... Hayırlı geceler.

 10. 10
  Ziyaretçi
  son yazan arkadasım Allah c.c insan oğlında en çok aklı sever:) Masturbasyonu nikah edinen diyor hadiste dikkat edersen.. bunun anlamı farklı yanı huy halıne getırmek devamlı ve gereksız yere yapmak ağır basıyor bence... burda en kotusunden Allah korusun zınadan (her türlüsü) kaçınmak ve ağrıdan kurtulmak gerektıgı zaman gunah yemıyecegımız belırtılıyor ınallah..

 11. 11
  Ziyaretçi

  Allah sizden razı olsun hocaysa Admin ise her kimse sonuçta Allah'ın bir Müslüman kulu Teşekkürler :)

 12. 12
  Ziyaretçi
  evet kardeşim malesef bozar sen 1 kere yaptıysan oruç tutacaksın ama 2 ise hem oruç tutup kefaret tutacaksın geçmiş olsun

+ Yorum Gönder
mastürbasyon yapmak günahmı,  masturbasyon yapmak günahmı,  mastürbasyon yapmak günahmıdır,  masturbasyon yapmak gunahmi,  masturbasyon yapmak günahmıdır
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 17 kişi