Sağlık ve çevre ile ilgili yazı istiyorum

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sağlık ve çevre ile ilgili yazı istiyorum ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Hozukcan
  Emekli

  Cevap:
  İnsanların öncelikle çevresine karşı duyarlı olması gerekir. Temiz, düzenli ve tertipli olması lazım. İnsanlar sağlığına önem vermesi gerekir. Bu yüzden insanların temizliğine önem vermesi lazım. Temizlik ve sağlık ilk başta yer alır. İnsanlar sağlığını düşünüyorsa temiz olmalı, çevresini kirletmemeli duyarlı olmalıdır. Çevrelerine duyarlı olmalıdır çünkü bu çevre tek bizim değil diğer canlıların ve insanlarındır. Temiz olmak sadece bizim için değil diğer canlılar içinde önemlidir. Bu yüzden hem temiz olmalı, diğer canlıların da barınaklarını kirletmemeliyiz. Size bir mesaj vermek istiyorum:
  Lütfen çevreyi kirletmeyelim canlıları öldürmeyelim
 3. 3
  naberya?
  Bayan Üye
  Sağlık ve Çevre

  1998 yılında kurulan Çevre için Hekimler Derneği'nin amacı, ekolojik dengenin bozulmasının insan sağlığına etkilerini incelemek ve çevre ve insan sağlığı konularında hekimlere ve topluma yönelik eğitimler vermektir.


  Derneğin yürüttüğü "Çevre ve Sağlık Bilgi İletişim Ağı Projesi"yle çevreyi kirleten maddeler ve bunların sağlık üzerindeki etkileri hakkında toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında çevre ve sağlık seminerleri ve web sitesi geliştirme çalışmaları sürmektedir.


  Çevre için Hekimler Derneği'nin bir diğer projesi de "Kalıcı Organik Kirleticiler Toplumsal Farkındalık Projesi"dir. Projenin amaçları kalıcı organik kirleticiler (KOK'lar) konusunda yetkilileri, uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek, haberleşme ve iletişim ağı oluşturmak, bilimsel bilgileri herkesin anlayacağı bir dilde hazırlamak ve toplumun ilgisini KOK'lara çekerek bu konuda önlemler alınmasını sağlamaktır. 24 Aralık 2005 tarihinde "Kalıcı Organik Kirleticiler ve Sağlık Sempozyumu" düzenlenmiş ve "Kalıcı Organik Kirleticiler Bildirgesi" yayımlanmıştır. "Kalıcı Organik Kirleticiler ve Sağlık" kitabının hazırlıkları da sürmektedir. Proje Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye tarafından desteklenmektedir.

  Sağlık ve çevre konularında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki siteleri inceleyebilirsiniz:

  Sağlık Bakanlığı
  http://www.saglik.gov.tr
  Çevre ve Orman Bakanlığı
  http://www.cevreorman.gov.tr
  Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü
  http://www.cevreorman.gov.tr

  Yasalar ve uygulamalar

  Ülkemizde sağlık ve çevreyi doğrudan kapsayan bir yasa yoktur. Ancak çok sayıda yasa ve yönetmelik bu konuyla ilgili düzenleme yapmaktadır. Bunlar arasında "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" ve "Gayrısıhhi Müesseseler Yönetmeliği" (26.10.1983) gibi düzenlemeler sayılabilir. Ayrıca "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" (02.11.1986), "Su Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" (31.12.2004) ve "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" (14.03.1991) gibi çevre sağlığı ve temizliğiyle ilgili yönetmelikler de çevre sorunlarının insan sağlığına etkilerini azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerdir.

  "Büyükşehir Belediyesi Kanunu" da büyükşehir belediyelerine sağlık merkezleri ve hastaneleri işletmek, sağlık hizmetleri için bina ve tesisler kurmak, bu hizmetleri veren bina ve tesislerin bakım ve onarım işlerini yapmak ve buralara maddi destek sağlamak gibi sorumluluklar vermektedir. Büyükşehir belediyeleri bu hizmetleri özellikle Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Sağlık Müdürlüğü, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla yürütürler.

  Çevre ve Orman Bakanlığı
  • Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi
  • Kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması
  • Ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığıyla doğal zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi
  • Ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman alanlarının genişletilmesi
  • Ormanların içinde ve yakınında yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması
  • Orman ürünlerine olan gereksinimin karşılanması ve orman ürünleri sanayinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.
  Çevre ve Orman Bakanlığı sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, program ve projenin değerlendirilmesi, denetlenmesi ve izlenmesine yönelik çalışmalar da yapmaktadır. Bu çalışmalar Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünce, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir.

  Toplum sağlığını tehdit eden sorunları önlemeye yönelik çalışmalarıysa Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı müdürlükler yürütür. Ayrıca kentlerde çöp alanlarının düzenlenmesi ve sağlık açısından iyileştirilmesiyle ilgili belediye çalışmaları ve yasal düzenlemeler de bulunmaktadır.

  Uluslararası çevre yönetiminin en önemli konularından biri "Kalıcı Organik Kirleticiler"dir. Bu sorunun çözülmesi için 22 Mayıs 2001'de "Stockholm Konvansiyonu" kabul edilmiş ve 17 Mayıs 2004'de yürürlüğe konmuştur. 151 ülke tarafından imzalanan ve 114 ülke tarafından onaylanmış bulunan "Stockholm Konvansiyonu", Türkiye tarafından da imzalanmış, ancak henüz TBMM tarafından onaylanmadığı için yürürlüğe girmemiştir.

  Sağlıklı Kentler Programı

  Dünya Sağlık Örgütü'nün "Sağlıklı Kentler Programı", yerel yönetimleri sağlık konusunda kapsamlı çalışmalar yapmaya özendiren dünya çapında bir programdır. Bu programın Türkiye'de gelişebilmesi, benimsenmesi ve uygulanabilmesi için resmî bir düzenlemeye gereksinim duyulmuş ve bu konuya önem veren kentlerin bir araya gelmesiyle "Sağlıklı Kentler Birliği" kurulmuştur. Bu birliğe 23 kent üyedir. Üye belediyelere belediyecilik, sağlık, planlama, çevre, konut, ulaşım, eğitim, güvenlik gibi konularda bilgiler, belgeler ve proje deneyimleri aktarılmaktadır.+ Yorum Gönder
temiz dünya kirli dünya karikatür
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi