Dil anlamak neden önemlidir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Dil anlamak neden önemlidir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Dil anlamak neden önemlidir

 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap: Bir kişinin oturuşundan; el, kol veya omuz hareketlerinden veya mimik çizgilerinden nasıl biri olduğunu anlamak mümkün.  Uzmanlar anlatıyor: “Beden dili, gözleri, dudakları, başı, elleri, ayakları, omuzları, jestleri, dokunmayı, hareketleri ve duygusal yüz ifadelerini kapsamaktadır.”

  Karşınızdaki kişinin mutlu ya da üzgün olduğunu jest ve mimiklerinden anlayabilirsiniz.
  Gerçek mutluluğun yüzdeki ifade edilişi, dudaklardan ve göz kapaklarından anlaşılır. Yoğunluk ise dudak hareketiyle belirlenir. Ağız ve dişler bazen eşlik eder. Mutlu bir kişinin ifadesinde, burnun dışarıya ve ağzın köşelerine doğru aşağıya yayılmasından dolayı alında kırışıklık çizgileri yer alır. Bu duruma naso-labial katlanma denir. Gülümsemenin şiddetine göre yanaklar kabarır. Ne kadar gülünürse o kadar naso-labia katlanma kendini belli eder, yanaklar kabarır ve gözlerin altında çizgiler oluşur. Üzüntünün yüzün üç bölgesinde kolaylıkla ayırt edilebilen bir görünümü vardır. Kaşların içteki köşeleri gerilir, göz kapaklarının içteki köşeleri yukarı kaldırılır ve dudakların köşeleri aşağıya doğru bükülür. Aşırı korkmuş bir yüz, kaşların ikisi birlikte yukarı kaldırılmış, gözler açık ve alt dudak gergin ve şaşkınlıktan farklı olarak dudaklar yana doğru gerilmiş olur. Şaşkın bir yüzde ise kaşlar yukarıya çan eğrisi şeklinde kalkmış, dudaklar gergin olmayan bir biçimde açık ve çene aşağıya sarkmıştır.

  İletişim kurarken, gözlerinizi kaçırmayın
  Göz teması ise bir diğer önemli araçtır. Kültürümüzde dinleyen, konuşanla daha fazla göz teması kurma eğilimindedir. Ancak hiç kurulmayan göz teması kendine güvensizliğe ve aşırı göz kırpma yoğun kaygının habercisi olabilir. Kayan ve bir noktaya odaklanan gözler, kişinin düşündüğünü ya da bir şey hatırlamaya çalıştığını gösteriyor olabilir. Göz bebeklerinin (pupil dilation) açılması ise dikkatin verildiğine, odaklanıldığına işaret eder.

  Karşınızdaki kişinin konuşmadan, beden diliyle anlamak istedikleri
  • Omuzları öne doğru eğmek, ilgilenmek dinlemek anlamına gelir. Sarkmış, kamburlaşmış bir omuz sizi dinlemediğini ya da üzgün olduğunu gösterebilir.
  • Omuz silkmek ise, istemediğinin, kızdığını ya da kafasının karıştığına işaret edebilir.
  • Kolların kapanması savunmayı ya da iletişime kapalılığı, kolların ve ellerin açık olması ise açık olmayı gösterir.
  • Ayaklar ve bacaklar rahat görünüyorsa, kişilerarası etkileşime daha açık olunduğunun, ayaklar gergin ve huzursuz ise özellikle kaygının ağır bastığını saptamışlardır.


  Sağlıklı bir iletişim için dikkat edilmesi gerekenler
  Sağlıklı bir iletişim için sözel olduğu kadar sözel olmayan davranışları da gözlemleyin; aklınızda tutun, eğer bariz bir ikilem varsa, bunu yargılayıcı bir biçimde söylemek yerine (utandın ki kızarıyorsun, neden kızarıyorsun gibi), betimleyici bir biçimde (farkında mısın bu konuda konuşunca yüzün kızarıyor gibi geldi gibi) söyleyebilirsiniz.

  Hangi yüz ifadelerini ne şiddette kullandığınızı görmek için aynaya bakın, mimiklerinizi izleyin. Bazen bazı duygu ifadelerini kontrol etmekte güçlük çekiyor olabilir ya da dikkati kaydıran fazla jest kullanıyor olabilirsiniz. Bunların neler olduğunu öğrenmek için yakınlarınızın geri bildirimlerine açık olun ve en önemlisi farkındalık kazanın.

  "Beden dilini okurken kültür ve sosyal bağlam da önemlidir"
  Psikiyatrist Doktor Güray Gülseren'e göre, sözel dil kadar sözel olmayan dil de sağlıklı bir iletişimde çok önemli bir rol oynar. Çoğu zaman farkında olmadan karşımızdakine sözel dilimizi desteklemeyen ve çoğu zaman gerçek düşüncelerimizi açığa çıkaran mesajlar göndeririz. Ne var ki bunları yorumlarken içinde bulunduğumuz kültür ve sosyal bağlam çok önemlidir. Örneğin, gözlerinden yaş gelmesi mutluluğun da, gerginliğin ya da öfkenin de temsilcisi olabilir. Otururken kıvranmak, sallanmak kaygının ve huzursuzluğun ya da mide ağrılarının göstergesi olabilir.


  alıntı 3. 3
  gökbörü
  Yeni Üye
  Yabancı bir dil öğrenmenin bir dil daha bilmenin ötesinde başka faydaları da olabileceğini düşündünüz mü? Yabancı bir dil öğrenerek ek kazanımlar elde edeceğinizi bilmek dil öğrenmek konusunda küçük de olsa teşvik edici bir unsur olabilir.Evet, yabancı dil öğrenmenin de, tıpkı ilaçlar gibi yan etkileri vardır, ancak bunlar aranıp da bulunamayan türden olumlu etkilerdir. Yabancı dil öğreniminin, dinleme becerisini ve hafızayı geliştirdiği ve böylece iletişim olgusuna önemli bir boyut kazandırdığı belirlenmiştir. Yine, ikinci dil öğrenenlerin kendi dillerini okuma-anlama becerilerini de geliştirdikleri ve ayrıca okuma sınavlarında daha yüksek notlar aldıkları bilinmektedir. Birçok durumda, başka bir dil öğrenmek çocuğun Türkçe yeteneğini geliştirir. Çocuklar diğer dillerin yapılarını öğrenirken Türkçe hakkında da birçok şey öğrenirler. Genel kelime bilgisi de ayrıca çocuğun Türkçe yeni kelimelerin anlamlarını öğrenmesine yardımcı olur. Deneysel çalışmalar, sürekli ikinci bir dil alan öğrencilerle sadece Türkçe eğitim gören öğrenciler arasında Türkçe anadil gelişiminde hiçbir uzun süreli gecikme olmadığını göstermektedir. Yabancı bir dili öğrenmiş olan çocuklar, diğer kültürlere karşı kültürel çoğulculuk, açıklık ve takdir duygusu beslerler. Başka ülkelerde rahatça seyahat edebilme, yabancı dil edebiyatını, film ve müziklerini orijinal şekilleriyle görme ve dünyadaki kültürel farklılığı anlama imkanı kazanırlar. Kendini ifade etme kabiliyetleri gelişir. Kelime hazineleri genişler ve bunun yanında kendi dilini yeni alanlarda kullanma becerileri artar. Son yıllarda, The Admissions Testing Program of the College Board, Amerikalı öğrencilerde yabancı dil öğrenimi ile SAT (Scholastic Aptitude Test) sınavı sonuçları arasında kesinlikle pozitif bir korelasyon olduğunu belirtmiştir. Yabancı dil öğrenenlerin Yetenek Testi'nde başka alanlarda 4 yıl veya daha fazla eğitim gören öğrencilere göre daha başarılı oldukları bildirilmiştir. Aynı şekilde, yabancı dilprogramlarına kayıt olan öğrenciler okullarında uygulanan standart testlerde daha başarılı olmaktadırlar. Lisede bir yabancı dili öğrenmiş olan öğrencilerin kendi dillerini ve matematiği öğrenme performansı, öğrenmemiş olanlardan daha yüksektir. Daha ayrıntılı araştırmalar, matematik problemlerini çözmek için gerekli olan zihinsel işlem becerilerinin, dil işlemleri tarafından da geliştirildiğini göstermiştir. Ayrıca 4 yıl veya daha fazla yabancı dil eğitimi alan öğrencilerin ortalama matematik notları aynı süre boyunca matematik öğrenimi gören öğrencilerin ortalama notlarıyla aynıdır. Yabancı dil öğrencileri, çok farklı kariyer fırsatlarına, kendilerinin ve diğer milletlerin kültürlerini daha iyi anlayabilme imkanına sahiptirler. Bazı deliller yabancı dil eğitimi alan çocukların daha yaratıcı olduklarını ve karmaşık problemleri çözebildiklerini göstermektedir. Nebraska Yabancı Diller Örgütü (1996) yabancı dil öğrenmenin, bugünün ve yarının dünyasında kariyer seçimi konusunda bir rekabet aracı olduğunu belirtir. Bu durum, New York Çalışma Departmanı ile yaptıkları görüşmede, ikinci bir yabancı dilde iletişim kurabilen işçi istediklerini belirten işverenlerce kanıtlanmıştır. Birçok iş alanı da yabancı dili yeterli elemana ihtiyaç duymaktadır. Yiyecek, turizm ve otelcilik gibi hizmet endüstrilerinde; film, radyo ve müzik üretimi gibi alanlarda ve uluslararası şirketlerde dili yeterli konuşabilen elemanlar çalıştırılmaktadır ve bu sadece onların dil kabiliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Tıp, hukuk, ticaret, gazetecilik, politik bilimler, kütüphanecilik ve müzecilik gibi diğer iş alanlarında ve daha genel resmi işlerde, yabancı bir dilde yeterli olmak size diğerleri karşısında çok önemli bir avantaj sağlayacaktır. Birçok lisans programı bir ve bazen de üç dilin en azından okunabilmesini gerekli kılmaktadır. Yabancı dili bilmek, yabancı üniversitelerde öğrenim görme, resmi görevlerde çalışma ve uluslar arası/yabancı kaynaklı şirketlerde iş bulma imkanı sağlar.alıntı 4. 4
  gökbörü
  Yeni Üye
  birde kendi yorumumu ekleyeyim dedim bir sözümüz vardır bir dil bir insan 2 dil iki insan dilin özelliklerinden en büyüğü kendini tarif, tasvirdir, kendini ifadedir ve konuşma aracıdır. bildiğimiz her dilde o dili konuşan milletlerden başka kültürlerden insanlarla tanışıp kendini geliştirmen ve hayata farklı yönlerdende bakabilmen için büyük bir araçtır farklı dil...

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi