Zekat nedir kimlere verilir nelerden verilir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Zekat nedir kimlere verilir nelerden verilir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Zekat nedir kimlere verilir nelerden verilir

 2. 2
  fecr
  Özel Üye

  Cevap: Sual: Fakir bir çocuğa zekat vermek istiyorum Yaşı küçük, zekatı babasına verebilir miyim?
  CEVAP
  Evet

  Sual: Bir kimse, zengin birisinin fakir çocuğuna veya fakir hanımına yahut zenginin fakir babasına zekat verebilir mi?
  CEVAP
  Bir kimse, zekatını zenginin küçük oğluna veremez, ama zenginin büyük çocuğuna, zenginin hanımına veya zenginin babasına fakir iseler zekat verebilir (S Ebediyye)

  Burada büyük demek akıl baliğ olmuş demektir Küçük ise henüz akıl baliğ olmamış demektir

  Sual: Kızımın aldığı evlatlığa zekat verebilir miyim?
  CEVAP
  Kızınızın aldığı evlatlık, onun çocuğu olmadığı gibi, sizin de torununuz olmaz Ona zekat verebilirsiniz Hatta kızınız da ona zekat verebilir

  Sual: Fakir kardeşe zekat verilir mi?
  CEVAP
  Evet

  Sual: Kız kardeşime zekat verebilir miyim?
  CEVAP
  Zekatınızı, zengin değilse kız kardeşinize veya çocuklarına vermenizde mahzur yoktur

  Sual: Bir fakir aldığı zekatı herhangi bir zengine veya bizzat zekat veren zengine hediye etse, zenginin o parayı kullanması caiz olur mu?
  CEVAP
  Fakir aldığı zekatı, zengine verebilir Verdiği hediye olur Zenginin bunu alması helal olur Çünkü fakir kendi mülkünden vermiştir Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Şu beş Müslüman zengin zekat alabilir:
  1- Allah yolunda cihad eden,
  2- Zekat toplamakla görevli olan,
  3- Borçlu ve borcunu ödeyemeyen zengin,
  4- Kendi memleketinde zengin olduğu halde, bulunduğu yerde parasız kalan ve çok alacağı varsa da, alamayıp muhtaç kalan
  5- Fakir, aldığı zekatı zengine hediye ederse, zengin bunu alabilir) [Ebu Davud]

  Sual: Zekatı her fakire vermek uygun mu?
  CEVAP
  Malını israf edene, haramda kullanana zekat ve fitre vermek layık değildir Verilirse sevabı az olur

  Salih olmayan fakir müslümana da, zekat vermek sahihtir Fakat salihleri tercih etmek çok sevaptır Fasıka zekat vermek, kıraç yere ekin ekmeye benzer, bire 3-5 alınabilir Salihlere vermek ise, mümbit toprağa ekin ekmeye benzerSulak, verimli toprağa tohum atılırsa daha çok mahsul alınır

  Kâfir, her ibadet gibi zekat vermekle de mükellef değildir Gayrı müslime zekat vermek caiz değildir Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel hazretlerini Yemen�e gönderirken, zekatın, uşrun, kimlerden alınıp kimlere verileceğini bildirirken, (Müslüman zenginlerinden al, fakirlerine ver) buyurdu (Buhari)

  Bu hadis-i şerifi açıklayan âlimler, zekatın müslüman zenginlerden alınacağını ve onların [müslümanların] fakirlerine verileceğini, gayrı müslime verilmeyeceğini bildirmişlerdir

  Sual: Akrabaya sadaka, zekat vermek çok sevap deniyor Ama benim akrabalarım fasık, verdiğim para ile gidip içki içecektir Buna da zekat ve sadaka vermem gerekir mi?
  CEVAP
  Salih akrabaları tercih etmek gerekir Çünkü zekatı, salih olan fakir akrabaya, vermek daha sevaptır Hadis-i şerifte, (Fakir akrabası varken, başkalarına verilen zekatı, Allahü teâlâ kabul etmez) buyuruldu Yani, zekat borcundan kurtulursa da, zekattan hasıl olan büyük sevaba kavuşamaz

  Sual: Zekat verilirken salih olmayan yakın akrabaya mı yoksa salih birine mi vermek daha makbul?
  CEVAP
  Salih olanı tercih etmeli

  Sual: Harbi veya zimmi olan gayrı müslime zekat verilir mi?
  CEVAP
  Zimmi, İslam idaresi altında yaşayan gayrı müslim vatandaş demektir Harbi, zimmi olmayan gayrı müslim demektirDört mezhepte de, gayrı müslime zekat verilmez (Mezahib-i Erbea)  Mumsema İslam Arşivi >> http://www.mumsema.com/showpost.php?...91&postcount=5 3. 3
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Zekat nedir?

  Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir.

  Malî ibadetlerden biri olan zekat, İslâm'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20); “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe, 9/103) buyrulmaktadır.

  Zekat kimlere verilir?

  Zekat ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir (Tevbe Sûresi, 60). Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allâh yolunda cihada koyulanlar, yolda kalmış olanlar, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimselerdir.

  Zekât nelerden verilir?
  Dört türlü zekât malı vardır:

  1- Senenin ekseri zamanında, çayırda parasız otlayan dört ayaklı hayvanlar.

  2- Altın ile gümüş.

  3- Ticâret için alınıp, ticâret için saklanılan ticâret eşyâsı.

  4- Yağmur suyu veya ırmak, dere suyu ile sulanan, topraktan çıkan mahsüller.

  Bunların zekâtına (Uşur) denir. Uşur, mahsûlün onda biridir. Kul borcu olan, borcunu düşmez. Uşrunu tam verir. 4. 4
  CBW
  Yeni Üye
  Zekat nedir?

  Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir

  Malî ibadetlerden biri olan zekat, İslâm'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır Kur’an-ı Kerim’de“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin”(Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20);“Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verirAllah işitendir, bilendir”(Tevbe, 9/103) buyrulmaktadır

  Zekat kimlere verilir?

  Zekat ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir (Tevbe Sûresi, 60)Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allâh yolunda cihada koyulanlar, yolda kalmış olanlar, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimselerdir

  Zekât nelerden verilir?
  Dört türlü zekât malı vardır:

  1-Senenin ekseri zamanında, çayırda parasız otlayan dört ayaklı hayvanlar

  2-Altın ile gümüş

  3-Ticâret için alınıp, ticâret için saklanılan ticâret eşyâsı

  4-Yağmur suyu veya ırmak, dere suyu ile sulanan, topraktan çıkan mahsüller

  Bunların zekâtına(Uşur)denir. Uşur, mahsûlün onda biridirKul borcu olan, borcunu düşmezUşrunu tam verir  Zekât Nasıl Verilir?
  İslâm şeâirlerinin en büyüklerinden olan zekâtın alenî olarak verilmesi efdaldir. Çünkü alenî olarak verilmesinde çevreye iyi örnek olma hususu olduğu gibi, zekâtı veren için de başkalarının sû'i zanlarından kurtulmak durumu bahis mevzuudur. Hem zekât, zengin için, kesin bir borç ve farîza olduğundan, edâsına riya da giremez. Halbuki nafile sadakalar öyle değildir. Onları gizlice verip, gösteriş ve faziletfüruşluk ihtimalinden kaçınmak daha faziletlidir.

 5. 5
  CBW
  Yeni Üye
  Kimler Zekat Vermelidir?
  Kişinin Zekat vermesi için müslüman olması ve belli bir miktarda zengin olması yeter ve gerek şarttır.
  Not: Diğer ibadetlede bulunan Akıl ve Büluğ şartları, zekat için geçerli değildir. Çünkü zekat, zenginliğin borcudur ve vekaletle (yani vasi veya vekil tarafından) yerine getirilebilen bir ibadettir. Zenginliğin topluma olan borcudur. Zekatın verildiği taraf açısından verenin yetişkin veya akli dengesinin önemi yoktur.


  Zekat kimlere verilir?

  Zekat ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir (Tevbe Sûresi, 60)Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allâh yolunda cihada koyulanlar, yolda kalmış olanlar, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimselerdir

  Zekât nelerden verilir?
  Dört türlü zekât malı vardır:

  1-Senenin ekseri zamanında, çayırda parasız otlayan dört ayaklı hayvanlar

  2-Altın ile gümüş

  3-Ticâret için alınıp, ticâret için saklanılan ticâret eşyâsı

  4-Yağmur suyu veya ırmak, dere suyu ile sulanan, topraktan çıkan mahsüller

  Bunların zekâtına(Uşur)denir. Uşur, mahsûlün onda biridirKul borcu olan, borcunu düşmezUşrunu tam verir  Zekât Nasıl Verilir?
  İslâm şeâirlerinin en büyüklerinden olan zekâtın alenî olarak verilmesi efdaldir. Çünkü alenî olarak verilmesinde çevreye iyi örnek olma hususu olduğu gibi, zekâtı veren için de başkalarının sû'i zanlarından kurtulmak durumu bahis mevzuudur. Hem zekât, zengin için, kesin bir borç ve farîza olduğundan, edâsına riya da giremez. Halbuki nafile sadakalar öyle değildir. Onları gizlice verip, gösteriş ve faziletfüruşluk ihtimalinden kaçınmak daha faziletlidir.
  Sadaka Nedir?

  Allah rızası için fakirlere verilen mal, para, ilim gibi insanın muhtaç olduğu herhangi bir şey`e sadaka denirSadaka farz, nâfile bütün yardımlara şâmil olduğu için, zekâta da sadaka denilmektedirFakat sadaka deyince, ilk akla gelen nâfile sadakalardırSadaka vermekte, dünyevî ve uhrevî pek çok faydalar vardırBu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:
  1 - Sadakalar günahlara keffâret, Cehennem ateşine karşı siperdirPeygamber Efendimiz, bu hususta şöyle buyurmuştur:
  "Bir hurma ile de olsa sadaka verinÇünkü o bir hurma, açlığı giderirSu ateşi söndürdüğü gibi hatâları da söndürür, yok eder" "Bir hurmanın yarısı ile bile olsa Cehennem ateşinden korununOnu da bulamazsanız, tatlı ve güzel söz söyleyin(Bu da sadaka yerini tutar)"
  2 - Sadakalar kıyâmette, sâhibini mahşer gününün dehşetinden korurPeygamberimiz bu hususu şu şekilde belirtmişlerdir:
  "Kıyâmet günü hesap görülünceye kadar, herkes sadakasının gölgesinde olacaktır"
  3 - Sadakalar Cenâb-ı Hakk`ın gazabını da söndürürHadîste: "Gizli sadaka, aziz ve celîl olan Allah Teâlâ`nın gazabını teskin eder" buyurulmuştur
  4 - Sadakalar belâ ve musibetleri de def`ederlerPeygamberimiz:
  "Sadaka, belâları def`eder" buyurmuştur İnsan, kendisinden bir şeyler isteyen kimseyi boş çevirmemeli, elinden geldiğince ona bir şeyler vermeye çalışmalıdırResûlüllah Efendimizin şu îkazını hiçbir zaman unutmamalıdır: "Sâil (dilenci) sâdık olup, cidden muhtaç halde ise, onu kovan felâh bulmaz" Hzİsâ (AS):
  "İsteyen kimseyi eli boş çeviren eve, bir hafta melekler uğramaz" buyurmuşturPeygamber Efendimiz, bir muhtaca vereceği sadakayı bizzat kendi eliyle verir, araya başka birini vasıta kılmazdıSadakanın gizli verilmesi efdaldirNitekim Peygamberimiz:
  "Üç şey iyilik hazinelerindendirBiri de verdiği sadakayı gizlemektir" buyurmuşturKur`an`da da sadakalar gizli verilmeğe teşvik edilmiştir: "Eğer sadakaları gizler ve gizlice fakirlere verirseniz; işte bu sizin için daha hayırlıdır" (el-Bakare, 271)Sadakayı gizli vermenin en mühim faydası, sadakayı verenin riyadan kurtulmasıdırAyrıca, sadaka alanın da şeref ve haysiyeti rencide olmaktan korunmuş olacaktır

 6. 6
  Ziyaretçi
  21000.tl.ne.kadar zekat parası eder

 7. 7
  Ziyaretçi
  Off bi türlü bulamadım bi yardımcı oLsanıZ yaw ödewim war ya :(

+ Yorum Gönder
zekat nelerden verilir,  zekat nedir kimlere verilir nelerden verilir ne kadar verilir,  zekatı kimler verir zekat nelerden verilir,  zekat kimlere verilir,  zekat kimler tarafından verilir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi