Kurtuluş Savaşının Önemli Olayları Ve Tarihleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kurtuluş Savaşının Önemli Olayları Ve Tarihleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  fecr
  Özel Üye

  Cevap: Kurtuluş Savaşı Kronolojisi(1919)

  1 Ocak 1919 İngilizlerin Antep'i işgali
  3 Ocak 1919 İngilizlerin Cerablus'u işgal etmeleri.
  Ardahan'da düşman işgaline mani olunmak üzere bir kongre toplanması.
  7 Ocak 1919 Konya istasyonunun düşman tarafından işgal edilmesi.
  10 Ocak 1919 Padişah Vahdettin'in İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe'a bütün umudunu İngiltere'ye bağladığını bildirdiği mesajı.
  12 Ocak 1919 İngilizlerin Ermeni amaçlarına hizmet etmek üzere Kars'a yerleşmeleri.
  14 Ocak 1919 Bir Yunan birliğinin Hadımköyü'nden Lüleburgaz'a kadar demiryolunu işgali.
  15 Ocak 1919 İngilizlerin Haydarpaşa İstasyonu'nu, Fransızların Şark demiryollarını işgal etmeleri.
  17 - 18 Ocak 1919 Kars'ta bir kongre toplanması (Büyük Kars Kongresi) ve "Cenubi garbi Kafkas Hükümeti Muvakkatesi Milliyesi" adıyla yönetim kurması.
  Cenubigarbi Kafkas Hükümeti 25 Mart 1919 tarihinden başlayarak, "Cenubigarbi Kafkas Hükümeti Cumhuriyesi" adını kullanmaya başlamıştır.
  18 Ocak 1919 İtilaf Devletleri temsilcilerinin toplandığı Paris Barış Konferansı'nın açılışı.
  22 Ocak 1919 Türk Kuvvetleri'nin Batum'u boşaltması.
  Konya İstasyonu'nun İngilizler tarafından işgal edilmesi.
  30 Ocak 1919 Paris Barış Konferansında Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasının kararlaştırılması.
  1 Şubat 1919 Kasaba (Turgutlu) Aydın Demiryolu'nun İngilizler ve Fransızlar tarafından işgali.
  3 Şubat 1919 Fransızların Pozantı'nın güneyindeki Akköprü ve Çiftehan'ı işgal etmesi.
  Venizelos'un, Paris Barış Konferansı'nda Yunan görüşünü savunması : (Bütün adaları, Trakya'yı ve Batı Anadolu'yu Yunanistan için istemesi)
  8 Şubat 1919 Fransız işgal orduları başkomutanı general Francete Esperay'in Sirkeci'den Beyoğlu'na kadar beyaz at üzerinde ve Rum tezahüratı ile yürüyüşü.
  9 Şubat 1919 Hadisat Gazetesi'nde Süleyman Nazif'in Fransız generalinin davranışını yeren ünlü yazısı. "Kara Bir Gün".
  12 Şubat 1919 Trabzon'da "Trabzon Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti"nin kuruluşu.
  19 Şubat 1919 Karadeniz Bölgesindeki Rum faaliyetlerine karşı Samsun'da, "Karadeniz Türkleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"nin kuruluşu.
  22 Şubat 1919 Maraş'ın İngilizler tarafından işgal edilmesi.
  23 Şubat 1919 Samsun'da Rum tehlikesine karşı faaliyete geçen "Karadeniz Türkleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"nin Tokat şubesinin kuruluşu
  XX. Kolordu Komutanlığına atanan Ali Fuat Paşa'nın İstanbul'dan Konya'ya hareketi.
  26 Şubat 1919 Paris Barış Konferansı'nda, Aharonyan ile Nubar Paşa'nın Ermeni isteklerini açıklamaları.
  27 Şubat 1919 İngilizlerin Birecik'i işgal etmeleri
  Rauf Beyin (Orbay) askerlikten istifası.
  2 Mart 1919 Nusaybin'den dönen Ali İhsan Paşa'nın (Sabis) Haydarpaşa istasyonunda İngilizler tarafından tutuklanması.
  3 Mart 1919 "Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Milliye Cemiyeti"nin Erzurum şubesinin kuruluşu.
  Tevfik Paşa'nın istilası.
  4 Mart 1919 Birinci Damat Ferit Paşa kabinesinin kuruluşu.
  7 Mart 1919 Kozan'ın işgali.
  10 Mart 1919 İstanbul'da İngilizlerin isteği ile bazı tanınmış kişilerin tutuklanması.
  24 Mart 1919 İngilizlerin Urfa'yı işgali.
  30 Mart 1919 İngilizlerin Merzifon'u işgali.
  Damat Ferit Paşa'nın İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe'a İngiliz himayesini isteyen bir proje vermesi.
  Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey'in Ermeni tehciri dolayısıyla, Divanı Harp kararıyla, İstanbul'da idamı ve ertesi gün halkın olayı büyük gösterilerle protesto etmesi.
  11 Nisan 1919 XI. Kolordu Komutanlığına atanana Kazım Karabekir'in İstanbul'da Mustafa Kemal Paşa'ya veda ziyareti.
  12 Nisan 1919 Albay Fahrettin Bey'in (Altay), III. Kolordu Komutanlığına atanması.
  13 Nisan 1919 İngilizlerin Kars'ı işgal edip Cenubigarbi Kafkas Hükümeti'nin dağıtması.
  16 Nisan 1919 Fransızların Afyon'u işgali.
  20 Nisan 1919 Gürcü ordusunun, milli şura kuvvetlerini bozarak Ardahan'ı işgali.
  Adana'da "Kilikyalılar Cemiyeti"nin kuruluşu.
  28 Nisan 1919 Divan-ı Harb-i Örfi'nin İstanbul'da duruşmalara başlaması
  29 Nisan 1919 Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın, Mustafa Kemal Paşa'ya "Türklerin Rumlara yaptığı baskıyı yerinde incelemek ve önlemek üzere Karadeniz Bölgesine müfettiş olarak gönderilmesinin kararlaştırıldığını bildirmesi."
  30 Nisan 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu kıtaatı müfettişliğine atanması.
  İngilizlerin Kars'ın yönetimini Ermenilere devretmesi.
  3 Mayıs 1919 XV. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'in Erzurum'a gelişi.
  5 Mayıs 1919 Paris Konferansı görüşmelerinde, Lloyd George'un Yunanlıların İzmir'e çıkarılmasını önermesi.
  10 Mayıs 1919 İtilaf Devletleri temsilcilerinin, Paris'te Yunanlıların İzmir'i işgali konusunda karar almaları.
  11 Mayıs 1919 Mardin bölgesinde Ali paşa ayaklanması.
  İtalyanların Marmaris, Fethiye ve Bodrum'u işgali.
  Bir kısım Amerikan savaş gemilerinin İzmir'e gelişi.
  14 Mayıs 1919 Genelkurmay başkanlığına Cevat Paşa'nın (ÇOBANLI) ikinci kez atanması.
  Mustafa Kemal Paşa'nın, Sadrazam Damat Ferit ile yeni görevi hakkında görüşmesi.
  İzmir civarındaki Foça, Karaburun, Urla ve Yenikale istihkamlarının İngiliz, Fransız ve Yunan birliklerince işgali.
  İtalyanların Kuşadası'na çıkarma yapması ve Selçuk İstasyonu'nun işgali.
  15 Mayıs 1919 İzmir'in yunan birlikleri tarafından işgali.
  Yunan askerlerine ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in şehit edilişi.
  Mustafa kemal paşa'nın Padişah Vahdettin tarafından kabulü.
  Muğla'da, İzmir'in işgalini protesto amacıyla miting.
  16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrılışı.
  Seferi Hisar'ın Yunanlılar tarafından işgali.
  Güllük'ün İtalyanlar tarafından işgali.
  Denizli, Tavas, Kastamonu'da İzmir'in işgalini protesto mitingleri.
  17 Mayıs 1919 Albay Refet Bey'in (BELE) III. Kolordu komutanlığına atanması.
  İtalyanların Söke'yi işgali.
  Yunanlıların Urla ve Çemşe'yi işgali.
  19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı.
  Aydın ve İstanbul'da İzmir'in işgalini protesto mitingleri.
  20 Mayıs 1919 İstanbul'da "İngiliz Muhipleri Cemiyeti"nin kuruluşu.
  Yunan kuvvetlerinin Torbalı'yı işgali.
  İstanbul'da, Üsküdar Doğancılar'da İzmir'in işgalini protesto mitingi.
  21 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan, Erzurum'dan XV. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya telgrafı: "Umumi durumumuzun almakta olduğu vahim şekilden pek elemli ve müteessirim. Millet ve memlekete borçlu olduğumuz en son vicdani vazifeyi yakından müşterek mesai ile yerine getirmek mümkün olacağı kanaatiyle bu son memuriyeti kabul ettim. Bir an evvel Zat-ı alinize kavuşmak arzusundayım"
  Menemen ve Seydiköy'ün işgali.
  22 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan Sadaret'e raporu: "Millet yek vücut olup, hakimiyet esasını, Türklük duygusunu hedef ittihaz etmiştir."
  Genelkurmay başkanı Cevat Cevat Paşa'nın (ÇOBANLI), Yunanlıların bazı yerlerde silah teslim almaları üzerine İzmir ve civarına genelgesi: "Devletin Yunanlılara kaptıracak ne bir silahı, ne de fişeği vardır. Silah teslimi gibi zilletlere meydan bırakılmamasını ehemmiyetle ilave ederim."
  Kadıköy'de yabancı işgallerini protesto mitingi.
  Balıkesir'de Doğru Söz adlı işgallere karşı gazetelerin yayıma başlaması.
  Yunanlıların Selçuk'u işgali.
  Diyarbakır'da, İzmir'in işgalini ve Doğu'da bir Ermeni devleti kurulması tasarısını protesto mitingi.
  23 Mayıs 1919 İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalini protesto amacıyla "Sultan Ahmet Meydanı"nda büyük miting.
  24 Mayıs 1919 Rauf Bey'in (ORBAY) Anadolu'ya geçmek üzere İstanbul'dan ayrılışı.
  25 Mayıs 1919 Mustafa kemal Paşa'nın Samsun'dan Havza'ya geçişi.
  Bayındır ve Karabağ'ın Yunanlılar tarafından işgali.
  26 Mayıs 1919 Yunanlıların Manisa'yı işgali.
  Yunanlıların Germencik İstasyonu'nu da ele geçirmeleri.
  Yıldız Sarayında "Şura-yı Saltanat" toplantısı (Vahdettin'in açış konuşması, Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın konuşmasından sonra üyelerin son siyasi durum hakkında görüşlerini bildirmesi.)
  27 Mayıs 1919 Yunanlıların Aydın'ı işgali.
  28 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Havza'dan, III., XV. ve XX. Kolordu Komutanlıklarına yazısı: "Milletin esaretten kurtuluşu, hakim ve müstakil oluşu topraklarında yaşayabilmesi ancak azimkar ve namuslu ellerin milletin kısa ve doğru yoldan müdafaa-i hukuk ve istiklale sevkiyle kabil olacaktır. Mülkiye memurlarının şayan-ı itimat zevatı el ele vererek İstiklalimizin müdafaası emrinde gereken teşkilatı (şüphesiz mahrem)...zaruri ediyorum. Bu husus ihtisası dolayısıyla biz askerlerin uhde, vatanperveresine terettüp etmektedir."
  Ayvalık sahillerine çıkarma yapan Yunan kuvvetlerine 172. Piyade Alay Komutanı Yarbay Ali Beyin (Çetinkaya) silahla karşı koyması.
  Yunanlıların Tire'yi işgal etmesi.
  İngilizlerin İstanbul'da Bekirağa Bölüğü'nde tutulan 67 siyasi tutukluyu Malta'ya sürmesi.
  29 Mayıs 1919 Ayvalık ve Turgutlu'nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesi.
  1 Haziran 1919 Ödemiş'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi
  Damat Ferit Paşa'nın Paris Konferansı'na davet edilmesi.
  İtalyanların Milas'ı işgali.
  Albay Kazım Bey'in (Özalp) Balıkesir'deki 61. Fırka Komutanlığı görevine başlaması
  4 Haziran 1919 Yunanlıların Nazilli'yi işgal etmesi.
  5 Haziran 1919 Yunanlıların Akhisar ile Nif'i işgali.
  İtalyanların Çin'e ile Yatağan'ı işgali.
  6 Haziran 1919 General Milne'nin Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılması için Harbiye Nezareti'ne yazısı.
  8 Haziran 1919 Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya telgrafı : "Maiyetinizdeki istimbotlardan biriyle İstanbul'a teşrifiniz rica olunur..."
  Anadolu'ya geçen Rauf Bey'in (Orbay) Ankara'ya gelişi ve Ali Fuat Paşa tarafından karşılanışı.
  9 Haziran 1919 Hacı Şükrü Bey tarafından Aydın cephesinde "Kuvay-i Milliye" teşkil edilmesi.
  11 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Havza'dan Kazım Karabekir Paşa'ya telgrafı: "Hükümet, aldatarak İstanbul'a getirtmek planını izlediğinden, ben de mümkün olduğu kadar zaman kazanmak ve karargahımı memleket içerisine sokmak için aynı usulde mukabele ve yazışma yapmaktayım."
  12 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı ile beraber Amasya'ya gelişi.
  Yunanlıların Bergama'yı işgali.
  13 Haziran 1919 Dikili'nin Yunanlılar tarafından işgali.
  15 Haziran 1919 Bergama'nın milli kuvvetler tarafından geri alınışı.
  16 Haziran 1919 Yörük Efe Müfrezesi'nin Malkoç köprüsüne baskını ve Yunan müfrezesinin imha edilişi.
  17 Haziran 1919 Yunan kuvvetlerinin Menemen'de katliam yapmaları
  Damat Ferit Paşa'nın Paris Barış Konferansı'na, Osmanlı Devleti'nin barış isteklerini bildiren muhtırası.
  19 Haziran 1919 Milli kuvvetlerin Bergama'yı boşaltarak çekilmesi.
  20 Haziran 1919 Milli kuvvetlerin Nazilli'yi geri almaları.
  Yunan kuvvetlerinin Bergama'yı ikinci kez işgali.
  22 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'dan mülki ve askeri makamlara tamimi: "Vatanın tamamiyeti, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Sivas'ta milli bir kongrenin acele toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için tekmili vilayetlerin her livasından milletin itimadına mazhar üç murahhasın mümkün olan süratle yetişmek üzere hemen yola çıkartılması icap etmektedir. Her ihtimale karşı keyfiyetin bir milli sır haline tutulması lazımdır."
  Yunanlıların Akhisar'ı yeniden işgali.
  23 Haziran 1919 Mustafa kemal paşa hakkında hükümet kararı: "Mustafa Kemal Paşa'nın azledilerek hiçbir resmi sıfatı kalmamış olduğundan tebligat ve işarların resmi mahiyeti haiz olmadığının icap eden vilayetlere tebliğinin Dahiliye nezaretine bildirilmesi."
  26 Haziran 1919 Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in: "Milli ordu teşkil etmenin ve müdafaa-i milliye hazırlamak gibi faaliyetlerin felaket olduğunu.." ilan eden beyannamesi.
  28 Haziran 1919 Balıkesir'de milli bir kongre toplanması.
  İtalyanların Burdur'u işgali.
  30 Haziran 1919 Milli kuvvetlerin Aydın'ı geri alışı.
  3 Temmuz 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın, Rauf Bey ile birlikte Erzurum'a gelişi.
  4 Temmuz 1919 Yunan kuvvetlerinin ikinci kez işgal etmesi.
  5 Temmuz 1919 Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa'nın, Mustafa kemal Paşa'yı padişah adına İstanbul'a çağırması.
  8 Temmuz 1919 Mustafa kemal Paşa'nın resmi memuriyetine son verdiği hakkında Padişah iradesi.
  Mustafa kemal Paşa'nın, göreviyle beraber askerlik mesleğinden istifası.
  9 Temmuz 1919 Mustafa kemal paşa'nın resmi göreviyle beraber askerlik mesleğinden istifasını, Orduya, Vilayetlere ve millete duyurması: "...Bundan sonra mukaddes milli gayemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere sine-i millette bir ferd-i mücahit sıfatıyla bulunmakta olduğumu..."
  Rauf Bey'in eski Bahriye Nazırı sıfatıyla Erzurum'dan vilayetlere beyanname niteliğinde telgrafı: "...Mustafa Kemal Paşa ile birlikte nihayete kadar çalışmaya mukaddesatımız üzerine yemin ettiğimizi arz ve ilan eylerim..."
  Kazım Karabekir'in Mustafa Kemal Paşa'yı ziyareti: "..Ben ve kolordum emrinizdeyiz. Bundan sonra dahi ne emirleriniz varsa ifayı bir şeref bilirim.."
  11 Temmuz 1919 Demirci Mehmet Efe'nin Kuvay-ı Milliye saflarına katılması.
  13 Temmuz 1919 Talat, Enver ve Cevat Paşalarla, Doktor Nazım Bey'in İstanbul Divan-ı Harbi tarafından gıyaben idama mahkum edilmeleri.
  23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresinin açılışı.
  26 Temmuz 1919 "Balıkesir'de ikinci bir Milli Kongre" toplanması.
  29 Temmuz 1919 Mustafa kemal Paşa ve Rauf Bey'in derhal yakalanarak, İstanbul'a gönderilmelerinin mülki memurlara bildirilmesi hakkında hükümet kararı.
  6 Ağustos 1919 "Nazilli'de bir Milli Kongre" toplanması.
  7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi'nin Heyeti Temsiliye seçiminden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın kısa bir konuşmasıyla son bulması.
  Mustafa Kemal Paşa'nın Heyeti Temsiliye Başkanlığına seçilmesi.
  16 Ağustos 1919 "Alaşehir Kongresi"nin toplanması.
  24 Ağustos 1919 Mustafa kemal paşa'nın Sivas'a gitmek üzere Erzurum'dan ayrılışı.
  2 Eylül 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas'a gelişi.
  3 Eylül 1919 Dahiliye Nazırı Adil Bey ile Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'nın,Elazığ Valisi Ali Galip'e, Mustafa kemal Paşa'nın tutuklanması ve Sivas Kongresi'nin engellenmesi hakkında emri.
  4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin açılışı.
  Demirci Mehmet Efe'nin Aydın ve havalisinin Kuvay-ı Milliye kumandanı oluşu.
  10 Eylül 1919 Ali Galip'in üzerine asker gönderilmesi sonucu yakınındakilerle Malatya'dan kaçışı, (Kahta yolu ile Urfa'dan, Halep'e kaçmıştır.)
  11 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin kapanışı
  Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti teşkil edildiğine dair beyannamenin Mustafa Kemal Paşa'nın imzasıyla Sivas Vilayeti'ne verilmesi.
  12 Eylül 1919 Sivas Kongre Heyetinin İstanbul ile ve her türlü resmi haberleşmenin kesildiğine ilişkin vilayetlere ve komutanlara bildirisi.
  14 Eylül 1919 Sivas Kongre Heyeti adına Mustafa Kemal Paşa'nın Padişah Vahdettin'e Damat Ferit Paşa'nın ihanetlerini belirten muhtırası.
  Sivas'ta İrade-i Milliye Gazetesi'nin yayına başlaması.
  15 Eylül 1919 Suriye ve Kilikya'daki işgal kuvvetlerinin değiştirilmesi hakkında İngiliz - Fransız Anlaşması.
  16 Eylül 1919 "Üçünü Balıkesir Kongresi"nin açılışı
  19 Eylül 1919 "İkinci Nailli Kongresi"
  20 Eylül 1920 Padişah Vahdettin'in İstanbul Hükümetine yardımcı olunmasını "İtidal ve sükunetin muhafazasını..." isteyen beyannamesi.
  22 Eylül 1920 Mustafa Kemal Paşa'nın Amerikan heyetinin başkanı General Herbord ile Sivas'ta görüşmesi.
  Mustafa Kemal Paşa'nın Vahdettin'in 20 Eylül tarihli beyannamesini cevaplandırması ve Damat Ferit Paşa hükümetinin derhal düşürülmesini istemesi.
  27 Eylül 1919 Birinci Bozkır ayaklanması (Bastırılışı 4 Ekim 1919)
  27 - 28 Eylül 1919 Mustafa Kemal Paşanın Padişah ve Damat Ferit Hükümetiyle Heyeti Temsiliye arasında aracı oynayan Abdülkerim Paşa ile telgraf görüşmesi.
  30 Eylül 1919 Damat Ferit Paşa'nın sadaretten istifası.
  2 Ekim 1919 Ali Rıza Paşa kabinesi (bu kabine Harbiye Nazırlığına Mersin'li Cemal Paşa getirilmiştir.)
  3 Ekim 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın sadrazam Ali Rıza Paşa'ya telgrafı: "... Yeni kabine Erzurum ve Sivas Kongrelerinde tayin ve tespit edilen milli teşkilat ve maksatlara riayetkar olduğu takdirde Kuvay-i Milliye ona yardımcı olacaktır."
  7 Ekim 1919 Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın kabine adına Mustafa Kemal Paşa'ya cevabı: "... Kabine, sizinle aynı fikirde ve irade-i milliyenin hakimiyetini kabul eder. Devletin harice karşı şeref ve haysiyetini iade için, İrade-i Milliye'ye ve Heyet-i Temsiliye'ye dayanacaktır".
  Osmanlı Mebusan Meclisi için mebus seçimlerinin başlayacağının ilanı.
  Yunan zulmünü incelemek için kurulan "milletlerarası tahkik komisyonu"nun hazırladığı raporu Paris Konferansına sunması
  20 Ekim 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın, Rauf ve Sami Beylerle birlikte Amasya'da İstanbul Hükümeti'nin Bahriye Nazırı Salih Paşa ile görüşmelere başlaması (Amasya Mülakatı)
  İkinci Bozkır Ayaklanması
  22 Ekim 1919 Amasya görüşmelerinin sona ermesi ve 5 adet protokol düzenlenerek imzalanması.
  25 Ekim 1919 Manyas bölgesinde başlayan ve Susurluk - Gönen - Ulubat'ı içine alan bölgeye yayılan Birinci Anzavur Ayaklanması. (Bastırılması 30 Kasım 1919)
  26 Ekim 1919 Hart Kasabasında Şeyh Eşref ayaklanması (Bastırılması 25 Aralık 1919)
  27 - 28 Ekim 1919 Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın, Mustafa Kemal Paşa'ya telgrafı: "Meclisi Mebusan'ın İstanbul dışında toplanması imkansız ve devlet ve memleket için büyük mahzurları davet etmiş olacağından bugünkü hükümet görüşünde sabittir."
  29 Ekim 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın telgrafına cevabı: "..Kabinenin mütalaaları, milli meclisin toplantı yeri hakkındaki görüşümüzü değiştirecek emniyeti henüz bahşetmemektedir.."
  İngilizlerin Kilis'i boşaltmaları, Kilis'in Fransızlar tarafından işgali.
  İngilizlerin Antep'i tahliye etmeleri ve Fransızların şehre girmeleri.
  30 Ekim 1919 Urfa'nın Fransızlar tarafından işgali.
  1 Kasım 1919 Maraş'ta İngilizlerin işgali, Fransızlara devretmesi.
  3 Kasım 1919 İzmir cephesinde Türklerle Yunanlılar arasında tespit edilen hattın (Milne hattı) General Milne tarafından Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya bildirilmesi.
  7 Kasım 1919 Osmanlı Meclisi Mebusanı için yapılan seçimlerde Mustafa Kemal Paşa'nın "Erzurum milletvekilliği"ne seçilmesi.
  16 Kasım 1919 Gümülcüne'de halk temsilcilerinin katılımıyla bir kongre toplanması ve Batı Trakya'nın gelecekteki durumunun görüşülmesi, (Gümülcüne Kongresi)
  Balıkesir'de İzmir'in Doğru Gazetesinin yayına başlaması.
  19 Kasım 1919 Dördüncü Balıkesir Kongresi
  27 Kasım 1919 Bulgaristan ile İtilaf devletleri arasında Neuily Anlaşması
  28 Kasım 1919 Maraş kalesin Fransız bayrağı çekilmesi üzerine, Maraş halkının direnişi, (Maraş halkının kale duvarlarına tırmanması ve Fransız bayrağının indirilerek yerine Türk bayrağının çekilmesi.)
  11 Aralık 1919 İngiliz Yüksek Komiseri J. E Robeck'in raporu: "Mustafa Kemal başlıca düşmanımızdır."
  17 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Osmanlı meclisi Mebusanına seçilen mebusların, Meclisin açılışından önce Heyet-i Temsiliye 'nin yakında İstanbul'a yakın bir yere nakledileceğini bildiren genelgesi.
  18 Aralık 1919 Karadeniz bölgesi Rumları tarafından Batum'da "Pontus Rum Hükümeti" adıyla bir hükümet kurulması.
  27 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin Ankara'ya gelişleri.  __________________________________________________ ______


  19 Mayıs 1919 ve 29 Ekim 1923 tarihleri arasında kalan önemli olaylar nelerdir? 3. 3
  fecr
  Özel Üye
  “ 19 MAYIS 1919 – 29 EKİM 1923 ARASI ÜLKEMİZDE YAŞANAN TARİHSEL OLAYLAR”

  Kurtuluş Savaşı dönemi (1919 - 1923)
  Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu işgale başlamaları üzerine, Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını" ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919'da Ankara'da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ulusal kuvvetlerin tek merkezde toplanması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı.
  Türk kurtuluş mücadelesi 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgali sırasında Hasan Tahsin tarafından düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşan I. Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvâ-yi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Fakat işgalci emperyalist devletlere karşı başarılı bir mücadele için düzenli bir ordu şarttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye-ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı.
  Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önemli aşamaları şunlardır:
  Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü'nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı
  Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa savunmaları (1919- 1921)
  I. İnönü Zaferi (6 - 10 Ocak 1921)
  II. İnönü Zaferi (23 Mart - 1 Nisan 1921)
  Kütahya-Eskişehir Muharebeleri (10 - 24 Temmuz 1921)
  Sakarya Zaferi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921)
  Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ve Takip Harekatı (26 Ağustos - 9 Eylül 1922)
  Sakarya Zaferi'nden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923'te İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanan Lozan Antlaşması'yla sonuçlandı. Bu anlaşma ile Sevr Antlaşması yürürlükten kalkmış, Türkiye Cumhuriyet'i Lozan Anlatlaşması temelleri üzerine kurulmuştur.
  23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu müjdelenmişti. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922'de hilafet ve saltanat birbirinden ayrıldı, önce saltanat ve daha sonra da hilafet (3 Mart 1924) kaldırıldı. Böylece Osmanlı hanedanının yönetimden bağları koparıldı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet (halk egemenliği) idaresi kabul edildi, Atatürk oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hükümeti kuruldu.
  Cumhurbaşkanlık yılları (1923-1938) Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM Başkanlığına seçildi. Bu başkanlık görevi, devlet-hükümet başkanlığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi.
  Atatürk'ün yenilikleri, inkılapları
  Siyasal alandaki inkılaplar
  Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
  Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını " ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919'da Ankara'da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu.
  Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı. Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'I işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşan I. Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvâ-yi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye - ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı.
  Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşının önemli aşamaları şunlardır: Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü'nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı. Çukurova, Gazi Antep, Kahraman Maraş Şanlı Urfa savunmaları (1919- 1921) I. İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921) II. İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921) Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921) Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos 9 Eylül 1922) Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla sonuçlandı. Böylece Sevr Antlaşması'yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il büyüklüğünde vatan bırakılan Türkiye toprakları üzerinde ulusal birliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması için hiçbir engel kalmadı.
  23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922'de hilâfet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'yla yönetim bağları koparıldı. 13 Ekim 1923'te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Atatürk oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet'in ilk hükümeti kuruldu.
  Türkiye Cumhuriyeti, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ve "Yurtta barış cihanda barış" temelleri üzerinde yükselmeye başladı. Atatürk Türkiye'yi "Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak" amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz: 1. Siyasal Devrimler: Saltanatın Kaldırılması (1Kasım 1922) Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
  Gazi, 28 ekim akşamı, bütün mücadelelerinde baştan beri kendisiyle birlikte olan yakın arkadaşlarını sofrasına çağırdı. Onlara, devletin cumhuriyetle idare edilmesi konusundaki düşüncelerini açtı. Açıklamalarıyla onları aydınlattı. Bunun için anayasada değişiklik yapılması gerekiyordu. Gazi bu değiştirmeyi şöyle bir önerge ile gerçekleştirmek istemekteydi: ‘Türkiye Devletinin şekli bir cumhuriyettir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur.
  O akşam, sofrada bulunanlar bu önerge üzerinde söz ve düşünce birliğine vardılar.
  Ertesi günü, 29 ekimde Meclis toplandı. Gazi kürsüye çıkarak devlet idaresinin gerçekte cumhuriyet idaresi olduğunu, adının da cumhuriyet olması gerektiğini Büyük Meclise anlattı. Cumhuriyetin kabulünü önerdi.
  Fakat Meclis içinde tartışmalar başladı. Bazı milletvekilleri buna karşı çıkıyorlardı. Gazi inandırıcı konuşmasıyla fikirlerini savundu. ‘Bana bir saat müsaade ediniz, size bir öneri getireyim.’ dedi. Sonra Meclisteki odasına çıktı. Akşam, bu konuda oturup konuştuğu ve fikir birliğine vardıkları yakın arkadaşlarını yanına çağırdı. Anayasanın bir maddesini değiştiren önergeyi yukarıdaki şekilde hazırlayıp Meclise geldiler.
  Saat 18.00 olmuştu. Gazi tekrar kürsüye çıktı. Mecliste bu konuda ikilik görülüyordu. Uzun tartışmalardan sonra nihayet Gazi’nin önerisi kabul edildi. Ve böylece saat tam 20.30 da cumhuriyet ilân edilmiş oldu.
  Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ilk başkan seçimine geçildi. Saat 20.45 de oyların ayrımından Meclisin bu oturumuna katılmış bulunan 158 milletvekilinin de Gazi Mustafa Kemal’i, Cumhurbaşkanı seçtikleri öğrenildi. Top sesleri, bu mutlu sonucu bütün Ankara’ya, bütün millete, bütün dünyaya duyuruyordu.
  Ziya Ünsel, Ata’mın Gününde, 1965/ Çocuk Edebiyatı Antolojisi
  Atatürk'ün hayatındaki dönemler
  1 Nisan 1916 9 Temmuz 1919 Tümgeneral
  9 Temmuz 1919 5 Ağustos 1921 Bağımsızlık Savaşçısı
  5 Ağustos 1921 29 Ekim 1923 Başkumandan 4. 4
  Ziyaretçi
  Kurtuluş savaşı süresince olan önemli olayları kısaca yazın ????? lütfen acil !!!!

 5. 5
  Ziyaretçi
  çok güzel ama ben dedimki kurtıuluş savaşında önemli şehirler

 6. 6
  Ziyaretçi
  çok iyi birisin.

+ Yorum Gönder
kurtuluş savaşı önemli olaylar,  kurtuluş savaşı ile ilgili olayların oluş sırası,  kurtuluş savaşı süreci önemli olaylar,  kurtuluş savaşındaki önemli olaylar,  kurtuluş savaşı ile ilgili olaylar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 27 kişi