Osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya çalışmasından sonra burada meydana getirdiği mimari eserler(cami,han,hamam,köprü,medrese) hakkında bilgi

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya çalışmasından sonra burada meydana getirdiği mimari eserler(cami,han,hamam,köprü,medrese) hakkında bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya çalışmasından sonra burada meydana getirdiği mimari eserler(cami,han,hamam,köprü,medrese) hakkında bilgi

 2. 2
  Gülehasret
  Süper Moderatör

  Cevap:
  Üsküp Davud Paşa Hamamı

  Davut Paşa Hamamı, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ve Taş Köprü'nün yanında bulunan çifte hamamdır. II. Beyazıt döneminde sadrazamlık yapmış olan Davut Paşa tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde sanat galerisi olarak hizmet veren hamam, İsabey Hamamı ile birlikte üsküp'te ayakta kalabilen iki tarihi hamamdan birisidir.

  Çarşı Hamamı

  Ramazanoğlu Piri Bey tarafından 1529 yılında yaptırılmıştır. Soğukluk, sıcaklık bölümü ve halvet odalarıyla klasik Osmanlı hamam mimarisinin tipik örneklerindendir. Giriş kapısındaki taş işçiliği ilginçtir.

  Valide Sultan Hamam

  Konya Karapınar ilçe merkezinde bulunan Valide Sultan Hamamı, XVI. yüzyılda Yavuz Sultan Selim’in annesi Hürrem Sultan tarafından yaptırılmıştır. Sultan II.Selim Külliyesi ile beraber yaptırılan hamam da Mimar Sinan eseridir.
  Günümüze harap bir halde gelebilen bu hamam, kesme taş ve moloz taştan yapılmıştır. Kare planlı bir yapı olup, soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiştir. Üzerini merkezi bir kubbe örtmüştür. Hamamın kapı ve pencere alınlıkları sivri kemerli nişler halindedir.

  Gazi Mehmed Paşa Hamamı


  İsa Bey Hamamı


  İsa Bey Hamamı (Selçuk) İzmir ili Selçuk ilçesinde, Ayasuluk Kalesi ile St. John Kilisesi’nin bulunduğu tepenin yamacında bulunan bu hamam İsa Bey Camisi ile birlikte yapılmıştır. Kitabesi günümüze gelemediğinden, yapım tarihi kesinlik kazanamamakla beraber caminin yapım kitabesine dayanılarak h. 776 (1375) yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır.

  Hamam kesme taş ve tuğladan yapılmış olup, klasik Türk hamamlarının özelliklerini yansıtmaktadır. Soğukluk, ılıklık ve sıcaklıktan meydana gelmiştir. Bütün bu bölümler pandantifli kubbelerle örtülmüş olup, kubbe kasnaklarında stalaktitli bir friz çepeçevre dolaşmaktadır.

  Hamam günümüzde iyi bir durumdadır.


  II. Murad Hamamı


  Hacı Hamza Hamamı (II.Murat Hamamı-Belediye Hamamı) (İznik) Mahmut Çelebi Camisi’nin kuzeydoğusunda Maltepe Sokak ile Belediye Sokağın kesiştiği köşede yer alan bu hamamın kitabesi olmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır. Hamamın plan şekli, duvar yapım tekniği ve erkekler kısmının giriş eyvanının Yeşil Cami’ye, soğukluk kubbe kasnağının Bursa’daki Eski kaplıcaya benzerliğinden ötürü XIV.yüzyılın sonu ile XV.yüzyılın başlarında yapıldığı sanılmaktadır.

  Osmanlı mimarisi hamam tipleri arasında çifte hamam olarak nitelenen gruptandır. Günümüzde erkekler bölümü hamam olarak işlevini sürdürmekte, kadınlar bölümü ise kubbe çatlaklarından ötürü kullanılmamaktadır. Hamamın erkekler kısmına güney yönündeki beş basamaklı bir merdivenle inilip, sivri bir kemerli kapıdan geçildikten sonra girilmektedir. Bu kapının doğusunda bulunan pencereler kapatılmış ve nişe dönüştürülmüştür. Buradan girilen soğukluk doğu duvarının doğrultusunda olup, üzeri tromplu kubbelerle örtülmüştür. Bu bölümün içerisinde de örülerek kapatılmış pencereler, kuzeyinde dikdörtgen bir niş, kuzey duvarında da yine iki niş bulunmaktadır. Bu bölümün etrafı oturma sekileri ile çevrelenmiştir. Soğukluğun batı duvarındaki bir kapıdan ılıklığa geçilmektedir. Ilıklık kuzeyde sivri, güneyde çapraz tonozlu bölümlerden oluşmakta olup, aynı zamanda güneyde iki hela bulunmaktadır. Sıcaklık bölümünün ortasında sekizgen mermer bir göbek taşı, bunun çevresinde de beşik tonozlu, dört eyvanlı, kare planlı halvet vardır. Halvetlerin üzeri kubbe ile örtülüdür. Bu bölümün bütün kubbeleri onarımlar sırasında betonla sıvanmış ve özelliğini yitirmiştir. Hamamın batısında külhan ve su depoları tüm cepheyi boydan boya kaplamaktadır.

  Hamamın kadınlar kısmı erkekler bölümünün kuzeyinde yer almaktadır. Bu bölümün soğukluk kısmına da doğudaki beş basamakla inilen bir kapıdan girilmektedir. Buradaki sivri kemerli giriş kapısı erkekler bölümüne göre daha sadedir. Soğukluk 9.30x9.30 m. ölçüsünde kare planlıdır. Bunun üzeri de tromplu sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülü olup, üzeri kiremit kaplıdır. Soğukluğun batısındaki bir kapıdan dikdörtgen planlı ılıklığa geçilmektedir. Ilıklığın kuzeyinde bir eyvan, güneyinde de kubbe ile örtülü, bir başka bölüm daha bulunmaktadır. Ilıklığın güneyindeki bir kapıdan helalara geçilmektedir. Diğer bir kapıdan da üzeri stalaktitli bir kubbenin örttüğü kare planlı sıcaklık ve halvete girilmektedir.

  Hamamın duvarları kaba moloz taştan yapılmıştır. Bunun üzerinde bir taş sırasını iki sıra tuğla izlemektedir. Bu duvar örgüsünün aralarına da yer yer dikey tuğlalar yerleştirilmiştir. Köşelerde mermer blok taşlar kullanılmıştır. Bu taşların bazıları antik döneme tarihlendirilmektedir. Ayrıca pencere kemerlerinde üç sıra tuğla ve bir sıra da kesme taş kullanılmıştır.
 3. 3
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Nusretiye Camii
  Ortaköy, Yıldız, Emirgan, Dolmabahçe ve Nusretiye Osmanlı döneminin son dönemine ışık tutan 'Selatin Camileri' olarak dikkat çekiyor. İstanbul'un sahilinde yer alan ve Barok uslupla inşa edilen Nusretiye Camii, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin canlı örneği olarak varlığını sürdürüyor.
  Yıldız Camii
  Ortaköy, Yıldız, Emirgan, Dolmabahçe ve Nusretiye Osmanlı döneminin son dönemine ışık tutan 'Selatin Camileri' olarak dikkat çekiyor. 'Hamidiye Camisi' olarak da bilinen Yıldız camisi Abdulhamid Sani Vakfına Kayıtlı. Cami 1885 yılında Sultan II. Abdulhamid tarafından yaptırıldı. boyuna Dikdörtgen planlıharım, hunkar mahfeli ve ve selamlık merasimi için kabul dairesinden oluşan yapı, eklektisist özellik göstermektedir. harımın üzeri yüksek kasnaklı fazla büyük olmayan tek kubbe ile örtülü ve diğer Selatin Camilerinden farklı olarak tek minareli.
  Ortaköy Camii
  Ortaköy, Yıldız, Emirgan, Dolmabahçe ve Nusretiye Osmanlı döneminin son dönemine ışık tutan 'Selatin Camileri' olarak dikkat çekiyor. 'ortaköy' Adıyla bilinen ve 1853 yılında Sultan Abdulmecit tarafından yaptırılan Büyük Mecidiye Camisi'nin mimarı Nikogos Balyan. Cami, Sultan mecit Han ve Mehmet Kethuda Vakfına Kayıtlı. Vaktiyle bu caminin yerinde Mahmut Ağanın yaptırdığı harap olan mabedin yerine 1721 yılında Sultan III. Ahmet zamanında İbrahim Paşa Kethudası Mehmet Ağa tarafından yeni bir mabed yaptırıldı. Buda harap olunca günümüzdeki Ortaköy Camisi inşa ettirildi.
  Emirgan Camii
  Ortaköy, Yıldız, Emirgan, Dolmabahçe ve Nusretiye Osmanlı döneminin son dönemine ışık tutan 'Selatin Camileri' olarak dikkat çekiyor. 'hamid-i Evvel Camisi' olarak da bilinen Emirgan Camisi, Emirgan İskelesi'nin karşısında yer alıyor. Cami Sultan I. Abdulhamid Tarafından 1781 yılında yaptırıldı. Önceleri Feridun Paşa Bahçesi adıyla anılan yeri Padişah IV. Murat, revan seferinden sonra Emiroğlu yusuf Paşa'ya verdi, o da buraya bir köşk inşa ettirdi. Köşk yıkılınca 1. Abdulhamid buraya günümüzdeki camiyi yaptırdı. Duvarları taş ve tuğla, çatısı ahşap, minaresi ise tek şerefeli olan caminin büyük bir hünkar dairesi ile muvakkıthanesi bulunuyor.
  Dolmabahçe Camii
  Ortaköy, Yıldız, Emirgan, Dolmabahçe ve Nusretiye Osmanlı döneminin son dönemine ışık tutan 'Selatin Camileri' olarak dikkat çekiyor. İstanbul'un sahilinde yer alan ve Barok uslupla inşa edilen Dolmabahçe Camii, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin canlı örneği olarak varlığını sürdürüyor. 4. 4
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Haseki Hürrem Sultan Hamamı
  Sultanahmet Meydanı’ndadır. Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Haseki Hürrem Sultan tarafından 1556 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Ayasofya Hamamı olarak da anılır. Çifte hamam tarzında yapılmıştır. Klasik dönem Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden birisi olan hamam aynı zamanda istanbuldaki en büyük hamamdır. 1910 yılına kadar hamam olarak kullanılan yapı, 1980 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek Kültür Bakanlığının kullanımına verilmiştir.
  Haseki Hürrem Sultan Hamamı 1988 yılından itibaren el halıları sergi ve satış yeri olarak kullanılmaktadır.  Tahtakale Hamamı


  İstanbul Ansiklopedisi yapı hakkında;


  “Yapı, 2. Mehmet Dönemi (1451-1481)’nde inşa edilmiş, İstanbul’un en eski Osmanlı Eserleri arasındadır. Hakkında ilk bilimsel çalışma 1916-17 de H. Glück tarafından yapılmış, o günlerde harabe halindeki yapının kabaca planı çıkarılmıştır.” yazar.

  Aksiyon Dergisi 464. sayısında (2003) tahtakale hamamı hakkında şunlar yazar.

  “Tahtakale Hamamı, İstanbul”un en büyük ve en eski hamamı olmasına rağmen artık “hamam” değil. Hamam birçok badireler atlatmış. Birinci Dünya Savaşı”ndan sonra Vakıflar idaresi tarafından satılması, yeni sahibinin uzun süre hamamı nasıl işleteceğine karar verememesi bunda etkili olmuş. 1980″li yıllarda soğuk hava deposu olarak işlev görmüş. Tarihi hamam, Eminönü ve İstanbul”un buz ihtiyacını karşılarken, peynir stoklamak için de kullanılmış.”

  Yapı Doğan Kuban tarafından restore edilmiş. Günümüzde iş hanı olarak kullanılıyor.

  Süleymaniye Hamamı

  Süleymaniye külliyesinin bir parçası olan yapı Mimar Sinan tarafından(Mimar Sinan “kalfalık eserim” olarak tanımlar) 1557 yılında yapılmıştır

  Çinili Hamam  Sultan Süleyman zamanında Kaptan-ı Derya makamına getirilen meşhur Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yapılmıştır. Hamam, Mimar Sinan’ın yaptığı ilk ve en büyük hamamlardan biri olması açısından dikkat çekicidir.


  Banisinden dolayı Hayrettin Paşa ve ya Kaptanpaşa Hamamı olarak ta bilinen yapı, bulunduğu semtten ötürü Zeyrek Hamamı ismiyle de anılmaktadır Hayrettin Paşa’nın Beşiktaş’taki medresesine gelir sağlamak maksadıyla yaptırdığı bu hamamın tarihi tam olarak bilinmemesine karşın 1540-1546 yılları arasında inşa edildiği tahmin edilmektedir
  Çardaklı Hamamı


  Hüsrev Kethüda (Ortaköy) Hamamı

  1550′li yıllarda Veziriazam Kara Ahmet Paşa’nın kahyası Hüsrev Kethuda tarafından Mimar Sinan’a inşaa ettirilmiştir. Ortaköyün ayakta kalan en eski yapısıdır.


 5. 5
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Tarihi Hanlar ve Köprüler


  EMİR HAN

  Emir Han (Bey Hanı), Orhan Gazi Külliyesi’nin bir parçası olarak 1340 yılında yapılmıştır. 36 mahzen ve 38 odanın yer aldığı, ortasında şadırvanlı bahçenin bulunduğu, Ulucami’nin yakınında yer alan Emir Han dün olduğu gibi bugün de hem ticaret hem de kent merkezini oluşturma görevini devam ettirmektedir. Asırlardır iki ulu çınarın bekçilik yaptığı Emir Han’da tekstil ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.


  KOZA HAN

  Ulucami ve Orhan cami arasında yer alan bu bu iki katlı tarihi han, 1490/92’de Sultan II. Bayezit tarafından yaptırılmıştır. Bahçenin ortasında alt katı çeşme olan iki katlı mescit bulunur. 95 odası bulunan Koza Han, Türkiye’nin koza alım merkezidir.
  Handaki dükkânlardan ipek eşarp ve kumaşlar satın alabileceğiniz gibi, bahçesinde çay ve kahvenizi yudumlayarak soluklanabilirsiniz.


  PİRİNÇ HAN

  1508 yılında Sultan II. Bayezit tarafından yaptırılan Pirinç han; büyük bir avlunun çevresinde iki katlı olarak yapılmış olup toplam 78 oda bulunmaktadır.

  Han avlusunda çevresi 7.10 metre olan tarihi çınar ağacının gölgesinde dinlenebilirsiniz.


  İPEK HAN

  Sultan Mehmet Çelebi tarafından yaptırılmış olup, zemin katta 39, üst katta 41 olmak üzere 80 oda bulunmaktadır.
  Bursa’nın çarşı merkezinde yer alan, en güzel ve en büyük yapılarından biri olan İpek Han’da tekstil ve mefruşat esnafı hizmet vermektedir.


  GEYVE HAN

  Hanlar Bölgesi’nin en özgün yapılarından biri olan Geyve Han 15. yüzyılda yaptırılmıştır. İki katlı yapıda kare bir avlu çevresinde sıralanmış, alt katında 26, üst katında ise 30 oda vardır. Bursa Osmangazi Belediyesi’nce 2007’de restore edilen Han’ın yaklaşık 100 yıldır kapalı olan Kuzey kapısı da açılmak suretiyle Han’ın Bursa ile yeni yüzüyle buluşması sağlanmıştır.


  TUZ HANI

  Bursa hanlar Bölgesinde Uzunçarşı’da Tuzpazarı Caddesi üzerinde yer alan Tuz Hanı 1454 yılında avlu etrafında sıralı iki katlı olarak yaptırılmıştır. Üst katta 23, alt katta da 20 adet odası mevcuttur. Yapı, Bursa’nın en küçük hanlarından biridir.


  BALİBEY HAN

  15 yy. sonlarında Fatih Sultan Mehmet döneminin Niğbolu Sancak Beyi Hamza Bey’in oğlu Balibey tarafından yaptırılan han, Bursa’nın en önemli tarihi miraslarındandır.

  Kapalıçarşı’daki ticari faaliyet için kent dışından gelen kafilelere hizmet etmesi amacıyla, çarşının karşısında bulunan bir alan üzerine yaptırılan 3 katlı hanın içerisinde 64 oda bulunmaktadır.

  Atatürk Caddesi üzerinde yer alan, orijinali 3 katlı ve 64 odalı olan Balıbey Han aslına uygun olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 2007 yılında restore edilmiştir. Geleneksel Türk kahvehanesi ile turistik bir restoranın hizmet vereceği 500 yıllık tarihi geçmişe sahip Balıbey Han’da; çini, gümüş, halı, antika, havlu, ipek gibi turistik ve hediyelik eşyaların satışa sunulduğu dükkânlar bulunuyor.

  2008 Mart ayında şehri ile buluşturulan Balibeyhan içerisinde, Bab-ı Ziyafet Restaurant ve Balibeyhan Kahvehane hizmet vermektedir.


  BEDESTEN VE KAPALIÇARŞI

  Orhan Gazi’nin yaptırdığı ve ilk Bedesten olarak bilinen Emir Han’ın yetersiz kalması üzerine Yıldırım Bayezit tarafından XIV. yy’ın sonunda yapılan 100 dükkânlı Bedesten günümüzde hem Bursa’nın hem de Kapalıçarşı’nın kalbini oluşturmaktadır.

  Kentin merkezindeki Emir Han, Koza Han, Geyve Han gibi hanların aralarının zaman içinde çatı ile kapatılarak oluşturulan Kapalı Çarşı; daha sonraları Sahaflar, Aktarlar, Yorgancılar, Sandıkçılar, Kuyumcular, Kavukçular, İplikciler, Sipahiler ve Bakırcıların ilave edilmesiyle genişletilmiştir.
  Geçmişte alışveriş ve ticaretin nabzının attığı Ulucami’nin arka tarafındaki Kapalıçarşı ve Bedesten günümüzde de tüm zenginliği ve canlılığı ile hizmet vermeye devam ediyor.


  IRGANDI KÖPRÜSÜ

  Gökdere üzerinde, Setbaşı Köprüsü’nden ovaya doğru inildiğinde ilk köprüdür. 1442 yılında, Irgandı Hoca Muslihiddin’in babası Pir Ali tarafından yaptırılmıştır.

  1855 depreminde büyük hasar gören köprü, son olarak Yunan işgalinde bombalanarak büyük darbe alır. 1940′lı yıllara kadar trafiğe bile kapalı olan köprü, tarihi dokusuna uygun olarak yeniden hayata kazandırılır. Nitelik ve özellik açısından dünya üzerinde yer alan arastalı yani çarşılı dört köprüden biri olan köprü, yeni işlevi ile bir yakadan diğer yakaya yalnızca ulaşımı sağlama aracı değil aynı zamanda bir sanat köprüsü olma özelliğini de taşır. Bugün Bursa’da; Abdal, Nilüfer, Mihraplı, Setbaşı, Irgandı, Tatarlar gibi birçok tarihi köprü bulunuyor.


  MİHRAPLI KÖPRÜSÜ

  Çelebi Sultan Mehmed’in kızı Selçuk Hatun tarafından 15. yüzyılda yaptırılmıştır. Nilüfer Deresi’nin iki ana kolu üzerinde kurulmuş, yarım haldeki köprünün müzeye kaldırılmış olan kitabelerinde “Bu köprü, Osman oğlu Orhan oğlu Bayezid oğlu Mehmed’in kızı, kadınların sultanı, melikelerin melikesi, iyilikleri son dereceye ulaşmış olan Selçuk Hatun’un emri ile kuruldu. Allah iffet ve ismetini devam ettirsin” denilmiş ve köprü kalıntısının yetkililerce korunması vasiyet edilmiştir. Günümüzde köprünün hemen yanına yenisi yapılmıştır.  NİLÜFER KÖPRÜSÜ

  14. yy’da Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun tarafından yaptırıldığı için O’nun adıyla anılan bir diğer tarihi köprü ise Geçit köyünün güneybatısında bulunan ve bugün kullanılmayan Nilüfer Köprüsü’dür. Bursa’nın varlığını sürdüren en eski yapıtlarından ve bilinen en eski köprüsü olan Nilüfer Köprüsü, kesme taşlarla ve tuğla kullanılarak yapılmıştır. Biri büyük olmak üzere 4 sivri kemerden oluşmakta iken sonraki yıllarda yatağın dolması üzerine tuğladan 4 küçük kemer daha eklenmiştir.


  ABDAL KÖPRÜSÜ

  Yine Nilüfer deresi üzerinde yer alan bir başka köprü ise Abdal Köprüsüdür. Günümüzde Osmangazi ilçesi sınırları içerisinde kalan ve 1669 yılında Bursalı tüccar Abdal Çelebi tarafından hayrat olarak yaptırılan Abdal Köprüsü, döneminin önemli sivil mimari eserlerinden biridir. Kesme taşlardan yapılan bu köprü, 1978 yılından sonra restore edilerek araç trafiğine kapatılmıştır.


 6. 6
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Balkanlardaki Türk eserlerinden Bazıları:

  ARNAVUTLUK - Tiran: Kaplan Paşa Türbesi Korça: Mirahor Camii ve Mirahor Türbesi İşkodra: Buşatlı Mehmet Paşa Camii Vlora: Muradiye Camii Berat: Bekârlar Camii Elbasan: Çarşı Hamamı

  BOSNA HERSEK - Sarayevo: Ferhat Bey Camii Bursa Bedesteni Travnik: Süleyman Paşa Camii Banyaluka: Ferhat Bey Camii Mostar: Saruca İbrahim Paşa Camii Kladanj: Hacı Bali Bey Camii Odzak: Çarşı Camii Visoko: Tekke Tuzla: Cami

  BULGARİSTAN - Filibe(Plovdiv): Perşembe Pazarı Camii Razgrad: İbrahim Paşa Camii Köstendil: Fatih Camii Provadija: Abdulaziz Camii Selvievo: Malkoç Bey Türbesi Karlovo: Karlı İli Mehmed Bey Camii

  HIRVATİSTAN - Zadar: Valpovo Han Dırniş: Cami Osijek: Kaleiçi Mustafa Paşa Camii

  KARADAĞ- Podgoriça: Hasan Ağa Camii ve Türbesi Bar: Starigrad Camii minaresi Çetinje: Türk Konsolosluğu binası

  KOSOVA - Priştine: Yaşar Paşa Camii Prizren: Gazi Mehmed Paşa Hamamı Prizren KalesiPrizren Rüştiyesi Cakova: Büyük Tekke

  MACARİSTAN - Eger: Valide Sultan Hamamı Peç: İdriz Baba Türbesi Yakovalı Hasan Paşa Camii Zigetvar: Kanuni Sultan Süleyman Camii Erd Camii

  MAKEDONYA - Ustrumca: Banitsa Köyü Camii Hünkâr Camii İştip: Hüsamettin Bey Camii Pirlepe: Çarşı Camii Manastır: Haydar Kadı Camii İshakiye Camii Radoviş: Cami minaresi Pirlepe: Çarşı Camii Debre: Fatih Camii


  ROMANYA - Köstence: Hünkar Camii Hırşova: Sultan Mahmut Camii İshakça: Mahmut Yazıcı Camii


  SIRBİSTAN - Belgrad: Şeyh Mustafa Paşa Türbesi Niş: İslam Ağa Camii Novi Pazar: Altın Âlem Camii İsa Bey Hamamı


  YUNANİSTAN - Selanik: II. Murad Hamamı Hamza Bey(Hafse Hatun) Camii Serez: Mehmet Bey Camii İskeçe: Sünne Camii Gümülcine(Komotini): Eski Cami Yenitsa (Yenice Vardar): Evrenos Bey Türbesi Yanya: Mimar Sinan Camii Tırkala: Osman Şah Camii

 7. 7
  Ziyaretçi
  TeŞŞekküR eDeRiM kanqa

 8. 8
  Ziyaretçi
  teşekkür ederim .)

 9. 9
  Ziyaretçi
  tarihten günümüze kazandırdıkları eserler

 10. 10
  Ziyaretçi
  tesekkrler :D

 11. 11
  Ziyaretçi

  tesekkr ederm

 12. 12
  Ziyaretçi
  eyvallah bacıım :D

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği mimari eserler,  osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği medreseler,  osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği eserler,  osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği camiler,  osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği köprüler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 35 kişi