Bayanların polis olabilmesi için gerekli şeyler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bayanların polis olabilmesi için gerekli şeyler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Selim
  Üye

  Cevap: POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNE GÖRE 2009 YILI İÇİN POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI BAŞVURULARINDA ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
  a) T.C. vatandaşı olmak,
  b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak
  c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
  ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2009 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavından, birinci bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1,ÖSS-SAY-1,ÖSS-EA-1 VEYA ÖSS-DİL) istenilen puanı almış olmak.(Müracaat puanı ileriki tarihlerde açıklanacaktır);
  d)Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2009 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavından, birinci bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1,ÖSS-SAY-1,ÖSS-EA-1 VEYA ÖSS-DİL) istenilen puanı almış olmak.(Müracaat puanı ileriki tarihlerde açıklanacaktır);
  e)18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2009) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1986 - 01 Ekim 1991 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1984 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)
  f) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm.'den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,
  g)Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, (detaylı bilgi aşağıdadır.)
  ğ)Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev,birleşme evi, randevü evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın,yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fiilerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
  h) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,
  1. Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak,
  2. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
  3. Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
  ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır,
  İ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
  j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  k)Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
  m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,
  n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
  şartları aranır.


  DİKKAT: Geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile mülakat-yazılı sınavına girmiş ve kaybetmiş olan adaylar, diğer şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.
  İRTİBAT ADRESİ : Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları Şube Müdürlüğü 06580 Anıttepe/ANKARA
  Ayrıca, Polis Meslek Yüksekokulları Müdürlükleri

  WEB ADRESLERİ : www.egm.gov.tr ve www.pa.edu.tr

  E-POSTA ADRESİ : bilgiedinme@egm.gov.tr

  TEL : (0312) 412 12 57 / 56 / 60 / 92


  POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURULARDA KABUL EDİLECEK OKULLARI GÖSTERİR LİSTEDİR

  LİSELER
  - Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)
  - Lise, Özel Lise (Y.Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
  - Özel Lise
  - Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
  - Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
  - Fen Lisesi
  - Özel Fen Lisesi
  - Askeri Lise
  - Akşam Lisesi
  - Özel Akşam Lisesi
  - Polis Koleji
  - Sosyal Bilimler Lisesi
  - Yabancı Dil Ağırlıklı Lise
  - Spor Lisesi

  AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
  - Lise Programı
  - Endüstri Meslek Lisesi Programı
  - Kız Meslek Lisesi Programı
  - Ticaret Meslek Lisesi Programı

  ÇOK PROGRAMLI LİSELER
  - Lise Programı
  - Endüstri Meslek Lisesi Programı
  - Kız Meslek Lisesi Programı
  - Ticaret Meslek Lisesi Programı

  MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ
  - Endüstri Meslek Lisesi Programları
  - Kız Meslek Lisesi Programları
  - Ticaret Meslek Lisesi Programları

  GÜZEL SANATLAR LİSELERİ
  - Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

  ÖĞRETMEN LİSELERİ
  - Öğretmen Lisesi
  - Anadolu Öğretmen Lisesi

  TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ MESLEK LİSELERİ
  - Ticaret Meslek Lisesi
  - Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
  - Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi
  - Akşam Ticaret Meslek Lisesi
  - Özel Ticaret Meslek Lisesi
  - LİMME Programı Uygulayan Ticaret Meslek Lisesi
  - Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
  - Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
  - Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
  - Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi
  - Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
  - LİMME Programı Uygulayan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
  - Sekreterlik Meslek Lisesi
  - Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi
  - Anadolu İletişim Meslek Lisesi
  - Mahalli İdareler Meslek Lisesi
  - Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
  - Adalet Meslek Lisesi

  TEKNİK LİSELER
  - Teknik Lise (Erkek Teknik)
  - Teknik Lise (Kız Teknik)
  - Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
  - İnşaat Teknik Lisesi
  - Kimya Teknik Lisesi
  - Motor Teknik Lisesi
  - Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik
  - Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
  - Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
  - Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
  -Türk Telekom Teknik Lisesi

  DİĞER MESLEK LİSELERİ
  -Spor Meslek Lisesi

  ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
  - Endüstri Meslek Lisesi
  - Anadolu Meslek Lisesi
  - Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
  - Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
  - Gemi Yapı Meslek Lisesi
  - Kimya Meslek Lisesi
  - Matbaacılık Meslek Lisesi
  - Motor Meslek Lisesi
  - Yapı Meslek Lisesi
  - Ortopedik Özürlüler Meslek Lisesi
  - Erkek Sanat Enstitüsü
  - Tekstil Meslek Lisesi
  - Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
  - Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
  - Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
  - LİMME Programı Uygulayan Endüstri Meslek Lisesi
  - Denizcilik Meslek Lisesi
  - Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
  - Tarım Meslek Lisesi
  - Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
  - Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi

  KIZ MESLEK LİSELERİ
  - Kız Meslek Lisesi
  - Anadolu Kız Meslek Lisesi
  - Özel Kız Meslek Lisesi
  - Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Mes. Lisesi
  - Tekstil Meslek Lisesi
  - Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
  - Kuaförlük Meslek Lisesi
  - Seramik Meslek Lisesi
  - Anadolu Seramik Meslek Lisesi
  - Terzilik Meslek Lisesi
  - Anadolu Terzilik Meslek Lisesi
  - Kız Enstitüsü
  - Geleneksel Türk Sanatları Kız Meslek Lisesi
  - Uygulamalı Sanatlar Anadolu Kız Meslek Lisesi
  - İç Mimarlık ve Restorasyon Anadolu Kız Meslek Lisesi
  - Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu Kız Meslek Lisesi
  - Turizm Anadolu Kız Meslek Lisesi
  - Süs Bitkileri Meslek Lisesi
  - Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi
  - LİMME Programı Uygulayan Kız Meslek Lisesi
  - Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi
  POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURULARDA KABUL EDİLMEYECEK OKULLARIN LİSTESİDİR

  SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
  -Sağlık Meslek Lisesi
  -Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
  -Özel Sağlık Meslek Lisesi
  -Çevre Sağlığı Meslek Lisesi
  -Laboratuar Sağlık Meslek Lisesi
  -Hemşirelik Meslek Lisesi
  -Özel Hemşirelik Meslek Lisesi
  -Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Okulu
  -Sağlık Bilimleri Koleji
  -Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi
  -Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesi
  -Veteriner Sağlık Meslek Lisesi
  -Laboratuar Meslek Lisesi
  -İstanbul Anadolu Validebağ Sağlık Meslek Lisesi
  -Kırıkkale Kanuni Sağlık Meslek Lisesi

  İMAM HATİP LİSELERİ
  -İmam Hatip Lisesi
  -Anadolu İmam Hatip Lisesi
  -İmam Hatip Okulu
  -İmam Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı)

  DİĞER MESLEK LİSELERİ
  -Ev Ekonomisi Meslek Lisesi
  -Tapu Kadastro Meslek Lisesi
  -Demiryolu Meslek Lisesi
  -Meteoroloji Meslek Lisesi
  -Maliye Meslek Lisesi
  -Konservatuar
  -Laborant Meslek Lisesi
  -Gıda Teknolojisi Meslek Lisesi
  -Zirai Üretim İşletmesi ve Ekonomisi Meslek Lisesi
  -Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Ziraat Teknik Lisesi

  ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI
  -Deniz Astsubay Hazırlama Okulu
  -Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu
  -Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu
  -Kara Astsubay Hazırlama Okulu
  -Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu
  -Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu
  -Teknik Astsubay Hazırlama Okulu
  EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ


  Polis Meslek Yüksek Okuluna Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartları
  Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması
  I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR
  A)
  1) Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır. Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
  ANCAK;
  a)Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,
  b)İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar,
  c)İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG'de seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (VPS), ektopik atımlar ve sağ dal blokları,
  d)Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamış dextrokardi, dextropozisyon ve situs inversus totalis olanlar,
  e)Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,
  f)Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,
  g)Komplikasyonsuz apandektomi ve kolesistektomi operasyonları,
  h)Tam şifa bulmuş karın duvarı fıtığı operasyonları,
  i)Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,
  j)Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,
  k)İleri laboratuar tetkikleri ile organ kaybı olmadığı kanıtlanmış laporatomik ve laporasakopik operasyonlar,
  öğrenciliğe engel değildir.
  2)Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar öğrenci adaylığına kabul edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.
  3)Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA'sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA'sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.
  4)Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır.
  5)Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

  II- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
  A)
  Tam ve sağlam olacaktır. Toraksa ait hiçbir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sisteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
  ANCAK:
  1)İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,
  2)İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar, Tüberküloz hariç,
  öğrenciliğe kabul edilir.

  III- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI
  A)
  Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.
  ANCAK:
  1)Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm.ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri, (prognatileri)
  2)Ön grup (anterior bölge) haricinde sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan alt ve üst çenenin, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişleri ile üçüncü büyük azı dişleri haricinde 5 den az kısmi diş noksanlıkları,
  3)Her türlü dolgu ve endodontik tedavi ile kurtulması mümkün olan diş çürükleri,
  4)Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,
  5)Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları,öğrenciliğe kabul edilir.

  IV- GÖZ HASTALIKLARI
  A)
  1)Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
  2)İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.
  3)Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.
  4)Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.
  5) Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik)-1 Diyopri ve hipermetroplarda + 1 Diyopriyi geçemez. Mixk astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.

  V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI
  A)
  Üriner ve genital sistemler yönünden tam ve sağlam olacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır.
  ANCAK:
  1)Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,
  2)Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,
  3)İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,
  4)İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar, (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)
  5)Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla ürolitiazisi olanlar, öğrenciliğe kabul edilirler.

  VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
  A)
  Tam ve sağlam olacaktır. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.
  ANCAK;
  1)Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.
  2)Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

  VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
  A)
  Tam ve sağlam olacaktır.

  VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
  A)
  Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi ve kişilik bozukluğu olmayacaktır.
  IX- CİLT HASTALIKLARI

  A)
  Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder.
  ANCAK;
  1)Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,
  2)Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,
  3)Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi,
  olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

  X- ONKOLOJİ
  A) Tam ve sağlam olacaktır.
  şartları aranır.

  Polis Meslek Yüksek Okuluna alınmaya engel olmadığı yukarıda belirtilen operasyonların, sağlık kurulu raporundan önce geçirilmiş olması gerekmektedir.

  Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş ve Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilir.


  Yeni Sınav sistemine Göre Baraj Puanının Kaç Olacağı Açıklanmadığından Net Birşey Söylemek Yanlış Olur.Bu Şartlar Son Şartlardı 2009'a Göre.+ Yorum Gönder
bayanların polis olabilmesi için gerekli şeyler,  polislik için gerekli şeyler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi