Namık kemal'in tiyatro hakkındaki görüşlerini anlattığı tiyatro eseri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Namık kemal'in tiyatro hakkındaki görüşlerini anlattığı tiyatro eseri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap:
  Namik Kemal'in "Aile üzerine" bir yazısının orijinal Osmanlıca metninden bir kopya
  Bati etkisi altında gelişen Türk Edebiyat'ında tiyatro sahasında 1870-1900 arası içinde 400'den fazla tiyatro eseri yazılmış, çevrilmiş ve oynanmıştır. Bu donemde Avrupai tarzda tiyatro eseri yazanlardan biri olarak bildiğimiz Namık Kemal ayni zamanda tiyatronun kuramını yapmaya çalışan edebiyatçılarımızın başında gelir. Düşüncelerinin gerçekleşmesinde tiyatroyu bir araç olarak görür.

  Sosyal konuları, halka aktarmak ve halkı kendi düşüncelerinin ortağı kılmak düşüncesi O'nun bütün edebiyat türlerine sosyal fayda açısından bakmasına yol açmıştır.Namik Kemal, alışılmış şekillerin dışında sahneyi bir kursu olarak kullanır.Bu bakımdan Kemal'in tiyatro eserleri, diğer eserlerinde işlediği fikirler ve şahsiyet göz önünde bulundurulmadan tam anlamıyla anlaşılamaz.

  Namık Kemal'in tiyatro ile olan ilgisi; tiyatro seyri, oyun okuması, tiyatro ile ilgili bazı görüşler ileri sürmesi, bizzat oyun yazması ve gençleri oyun yazmaya teşvik ederek yönlendirmesi seklinde özetlenebilir.Paris ve Londra'da Namık Kemal'in tiyatroyla ne kadar meşgul olduğunu gösteren intibaları mektuplarında yer almaktadır.

  Namık Kemal tiyatroyu bütün diğer edebi türlerin üzerinde görmektedir.Avrupa'dan buna örnek vererek Victor Hugo ve Shakespeare tiyatrolarından bahseder. Namık Kemal tiyatro hakkındaki görüşlerinden söz ederken, tiyatroyu esasen marifet ya da ahlak mektebi değil adeta bir eğlence yeri olarak görmektedir. İnsan fikrinin eseri olan eğlencelerin hepsinden ustun, hepsinden faydalı olduğunu belirtir.Tiyatro nedir? sorusuna Adeta taklit,neyi taklit ediyor? sorusuna ise Beserin halini diye cevap vererek tiyatronun faydalı bir eğlence olduğunu vurgular.

  Tiyatroyu aşka benzeten Kemal, tiyatro hüzün verse dahi verdiği hüzünde bir lezzet bulunduğunu ifade eder."Dünyanın güzelliklerini, çirkinliklerini, doğrularını gözler önüne seren tiyatrodur.Tiyatro cihanın aynidir. İnsanı doya doya güldürür." der.

  Namık Kemal'in tiyatroyla ilgili olarak yazdığı iki makalesi bulunmaktadır."Tiyatrodan Bahseden Arkadaşlara" başlıklı ilk yazısında fikirlerin işlendiği önemli bir tur olarak tiyatroyu değerlendirir.Romantik tiyatroyu ve hitabet tiyatrosunu tercih ettiğini ortaya koyar.

  Namık Kemal için edebiyat bir davaya yararlı olduğu oranda değer kazanır.Tiyatro konusunda da durum aynidir. Bu bakımdan Namık Kemal'in Tiyatrosu bir dava tiyatrosudur diyenler haklidir.O eserlerinde vatanperverlik, İslam İttihadı, İnsan Hakları gibi inandığı belli başlı şeylerle cemiyetin kalkınması için lüzumlu gördüğü fikirlerini veya geleneklere karşı tenkitlerini ortaya koymaktadır.
  Bir edebiyatın gelişmesinde çevirinin oynadığı rol açıktır.Ancak Namık Kemal sürekli bir tercüme faaliyetini tavsiye etmemektedir.O'nun arzusu ihtiyaçlara cevap verebilecek eserleri Türkçe'ye nakletmekten ibarettir.
  Namık Kemal'in tiyatroya dair ikinci makalesi O'nun tiyatro turunu ne kadar sevdiğini açıklamaktadır."Eğlencelerin en edebisi, en faydalısı tiyatrodur" diye başlayan bu makalede de tiyatronun öneminden söz eder.Fakat O'nun tiyatro hakkındaki bütün görüşlerini toplayan yazısı "Celal Mukaddimesi"dir.
  Namık Kemal ortaoyunu ve benzeri seyirlikleri tiyatro olarak kabul etmez. 1867'de İstanbul'dan uzaktaki bir dostuna yazdığı mektupta:"Ortaoyunlarının halini bilirsiniz.Bunlar olsa olsa halkın bozuk bir ahlaka sahip olduğunun göstergesi olabilir.Ne derece edebe aykırı oldukları da meydandadır..." demektedir.

  Namık Kemal'in tiyatro eserlerine geçmeden önce tiyatro hakkındaki görüşleri su şekilde özetlenebilir:
  1) Tiyatro eğlencelidir ve eğlencelerin en faydalısıdır.
  2) Edebiyatın en güç ve en büyük turu olan tiyatro kitap, gazete ve benzeri basın organlarından daha tesirlidir.
  3) Halkın eğitilmesinde tiyatrolar bir araç olarak kullanılabilir
  4) Tiyatroların dili halkın anlayabileceği şekilde olmalıdır.
  5) Başka milletlerin edebiyatlarından tiyatro tercüme etmenin bir sakıncası yoktur.
  6) Batı; musiki, tiyatro gibi sanatlarla gelişmektedir.
  7) Tiyatro göze, kulağa hitap ettiği için diğer edebi türlerden daha tesirlidir. 3. 3
  Ziyaretçi
  Elinize sağlık güzel açıklamışsınız çok teşekkürler+ Yorum Gönder
celal mukaddimesi,  celal mukaddimesi hakkında bilgi,  namık kemal tiyatro anlayışı,  namık kemalin tiyatro hakkındaki görüşleri,  namık kemal mukaddime-i celal
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi