Coğrafyada Harita Bilgisi yardım

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Coğrafyada Harita Bilgisi yardım ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Coğrafyada Harita Bilgisi yardım

 2. 2
  cansel06
  Usta Üye

  Cevap:
  Coğrafya - Harita Bilgisi(Kartoğrafya)


  Harita
  • Kuşbakışı görünümün
  • Ölçekli
  • Düzleme aktarılmasıdır.


  ***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir.
  Kroki

  • Kuşbakışı görünümün
  • Kabataslak (ölçeksiz)
  • Düzleme aktarılmasıdır.

  Not: Dünya haritalarında yer şekilleri gerçeğe tam uygun olarak gösterilemez. Alan açı uzunluk bozulmaları meydana gelir. Sebebi: Küre şeklindeki bir yüzeyin düzleme aktarılmış olmasıdır (dünyanın şekli). Haritalardaki bozulma Ekvator'dan Kutuplara doğru artar.


  Projeksiyon Yöntemleri (haritalardaki bozulmaları azaltmak için)

  • Silindir Projeksiyonu: Ekvator çevresini göstermek için kullanılır.
  • Düzlem Projeksiyonu: Orta enlemler çevresini göstermek için kullanılır.
  • Koni Projeksiyonu: Kutuplar çevresini göstermek için kullanılır.

  Harita Çiziminde Dikkat Edilecek Özellikler  • İlk olarak kullanım amacı belirlenmeli ve amaca uygun konu başlığı konulmalı.
  • Küçültme oranı (ölçek) belirlenmeli.
  • Çizim yöntemi belirlenmeli.
  • Enlem ve boylam gösterilmeli. Eğer çok küçük alan ise yön işareti konulmalıdır.
  • Lejant belirtilmeli (Lejant: Haritalarda kullanılan işaret ve renklerin ifade edildiği tablodur.)
  HARİTA ÇEŞİTLERİ
  A-Konularına Göre Haritalar


  • Fiziki haritalar: Yer şekillerini gösteren haritalardır.

  • Siyasi (idari) haritalar: Sınırları gösteren haritalardır.
  • Beşeri ve Ekonomik haritalar: Nüfusun dağılışı ırk dil dinlere göre dağılışı tarım hayvancılık ormancılık sanayi madencilik gibi özellikleri gösteren haritalardır.
  • Özel haritalar: Konunun uzmanlarınca çizilen haritalardır. İklim (izoterm izobar gibi) haritaları turizm depremtoprak karayolları haritaları gibi.

  B- Ölçeklerine Göre Haritalar
  • Büyük ölçekli haritalar:

  Planlar: Ölçeği 1/20.000 ‘den daha büyük olan haritalardır. En ayrıntılı haritalardır.


  Topoğrafya haritaları: Ölçeği 1/20.000-1/200.000 arasında olan haritalardır.Yer
  şekillerini en ayrıntılı gösteren haritalardır.
  • Orta ölçekli haritalar: Ölçeği 1/200.000-1/500.000 arasındaki haritalardır.
  • Küçük ölçekli haritalar: Ölçeği 1/500.000 ‘den daha küçük ölçekli haritalardır.
  Plan –Harita
  Benzer özellikleri:Kuş bakışı olarak çizilme ve ölçekli olmalarıdır.
  Farkları: Ayrıntıları gösterme gücü ve kullanım alanları farklıdır.

  Büyük ölçekli haritalar  Küçük ölçekli haritalar  Ölçek paydası küçük Büyük Gösterilen alan dar Geniş Ayrıntı fazla Az Bozulma az Fazla Harita alanı geniş (aynı bölge için) Dar İzohipsler arası yükselti farkı az (10-20 m gibi) İzohipsler arası yükselti farkı fazla (100-200 m gibi)
  1.KESİR ÖLÇEK
  Kesirlerle ifade edilen ölçeklerdir. Kesir ölçekte birim yazılmaz. Her zaman cm cinsindendir.


  Örnek: Gerçekte 90 km olan Manisa-Soma arası haritada 6cm ile gösterilmiştir. Haritanın ölçeği nedir?

  Gerçek Uzunluk= Harita U. x ölçek Paydası
  Örnek:1/200.000 ölçekli haritada 16cm ile ölçülen bir uzunluk gerçekte kaç km’dir?
  G.U= 16x200.000=3.200.000 cm=32 km

  Örnek: Gerçekte 250 km olan bir yol 1/1.250.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?

  Ölçeklerle ilgili bütün sorularımızda kullanabileceğimiz formül üçgeni
  ***Ölçek ne kadar değişirse değişsin; gerçek alan gerçek uzunluk enlem- boylam ve özel konum değişmez.

  2.ÇİZGİ (GRAFİK ) ÖLÇEĞİ

  Çizgilerle ifade edilen ölçeklerdir. Bu ölçekte çentikler arasındaki uzaklık farkı birbirine eşittir.
  ***Bir yolun gerçek uzaklığı ile kuş uçuşu uzaklığı arasında fark fazla ise o yol engebeli bir yerden geçmektedir. Fark az ise yol düz bir yerden geçmektedir.


  YER ŞEKİLLERİNİ GÖSTERME YÖNTEMLERİ
  • Renklendirme Yöntemi: Fiziki haritalarda kullanılır. Her renk belirli bir yüksekliği göstermek için kullanılır.
  • Tarama Yöntemi: Bu yöntemde eğimin fazla olduğu yerlerde taramalar sık kalın ve kısa geçirilirken eğimin azaldığı yerlerde uzun ince ve seyrek geçirilmektedir. Düz yerler ise boş bırakılmaktadır.
  • Gölgeleme Yöntemi: Haritanın bir köşesinden 45 açıyla ışık geldiği varsayılmaktadır. Buna göre ışık alan yerlerde herhangi bir işlem yapılmazken ışık almayan yerde gölgeleme yapılmaktadır. Tek başına kullanışlı değildir.
  • Kabartma Yöntemi: Maket türü haritalardır. Yer şekillerini en iyi gösteren haritalardır. Fakat yapılması ve taşınması zor olduğundan pek kullanışlı değildir.

  Kafkasya Bölgesinin 1:800 000 yatay ve 1:80 000 düşey ölçeğindeki iki parçadan oluşan renkli kabartma haritası; 140x144 cm. ebadında olup çerçevesi orijinal ve yazıları eski Türkçe'dir (1887 yılında yapılmıştır).

  İzohips (eş yükselti) Yöntemi:
  İzobat: Eş derinlik (deniz ve göllerde kullanılır.
  İzoterm: Eş sıcaklık
  İzobar: Eş basınç
  İzohyet: Eş yağış
  İzohel : Eş güneşlenme


  İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ
  • İç içe kapalı eğrilerdir.
  • Birbirini kesmezler.
  • Yükseltisi en az olan en dıştadır.
  • Yükseltisi en fazla olan en içtedir.
  • Aralarındaki yükselti farkı birbirine eşittir (Equdistance)
  • Aynı izohips çizgisi üzerindeki bütün noktalarda yükselti aynıdır.
  • İzohips çizgisi üzerinde olmayan bir noktanın kesin yükseltisi bilinemez.
  • Kıyı çizgisi (deniz kıyısı) sıfır metredir.
  • İzohipslerin sık veya seyrek geçmesi yer şekillerine bağlıdır.
  • İzohipslerin sık geçtiği yerde eğim fazladır. Seyrek geçtiği yerde eğim azdır.

  • Dağ dorukları (zirveler ) nokta halinde gösterilir.
  • Akarsu vadileri yükseltinin arttığı yöne doğru girinti oluşturur.
  • Ok işareti çevresine göre çukur olan (kapalı çukur-çanak-krater) yerleri gösterir.
  • Tabanı aynı olan iki tepe arasındaki küçük düzlüğe boyun denir.


  • Tabanları aynı olan tepelerin başlangıç yükseltileri de aynıdır.
  • Akarsudan sonraki ilk yükseltiler birbirine eşittir.
  • Yükseltinin arttığı yöne doğru "U " harfi oluşmuş ise buna sırt denir.

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi