Kanadanın Yeme İçme Giyinme Ve Yerleşim Özellikleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kanadanın Yeme İçme Giyinme Ve Yerleşim Özellikleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap: Kanada

  Kanada, eski adı ile Kanada Dominyonu, Kuzey Amerika kıtasında en kuzeydeki ülkedir. 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşan, merkezi olmayan, anayasal monarşi ile yönetilen, 1867'de Konfederasyon yasası ile kurulan bir federasyondur. Kanada'nın başkenti Ottawa'dır. Eski bir Fransız ve İngiliz kolonisi olan Kanada, hem La Francophonie, hem de İngiliz Milletler Topluluğuna bağlıdır.

  Kanada hakkında ansiklopedik bilgi


  Kanada, eski adı ile Kanada Dominyonu, Kuzey Amerika kıtasında en kuzeydeki ülkedir. 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşan, merkezi olmayan, anayasal monarşi ile yönetilen, 1867'de Konfederasyon yasası ile kurulan bir federasyondur. Kuzey Amerika kıtasının hemen hemen yarısını kaplayan, yüzölçümü bakımından Rusya Federasyonundan sonra dünyânın ikinci büyük ülkesi. Doğusunda Atlas Okyanusu, batısında Pasifik Okyanusu, kuzeyinde Alaska ve Kuzey Buz Denizi, güneyinde ise ABD vardır. Atlas Okyunusundan Pasifik Okyanusuna uzunluğu 5000 km, Amerika-Kanada sınırından kuzeye kadar olan uzunluğu ise 4480 kilometredir.

  Kanada'nın başkenti Ottawa'dır. Eski bir Fransız ve İngiliz kolonisi olan Kanada, hem La Francophonie, hem de İngiliz Milletler Topluluğuna bağlıdır.

  Kanada çağdaş ve teknolojik olarak ilerlemiş bir ülkedir ve fosil yakıt kaynakları, nükleer enerji üretimi ve hidroelektrik güç üretim imkanları ile enerji bakımından genelde kendine yeterlidir. Ekonomisi geleneksel olarak yüksek miktarlardaki doğal kaynaklarına dayalıdır. Her ne kadar çağdaş Kanada ekonomisi çeşitlenmişse de doğal kaynakların kullanımı halen çoğu bölgesel ekonominin önemli bir parçasıdır.

  Güney komşusu Amerika Birleşik Devletleri'nin onda biri nüfusu ile, Kanada'nın ekonomik gücünün de onda biri olması beklenirken, gerçekte bu oranı genellikle aşar.

  Tarihi

  Kanada’ya ilk yerleşenler, Bering Boğazını geçerek, Kuzey Amerika’ya gelen Kızılderililer (güney kesimde) ve Eskimolar (kuzey kesiminde) olarak kabul edilir. On altıncı yüzyılda Jacques Cartier, Kanada topraklarını keşfetti. Cartier 1534-1536 yılları arasında Saint-Laurent Körfezine girerek, bugünkü Montreal’a ve Québec’e kadar ilerleyip Kanada ülkesini bulmuş oldu ve bu toprakları Fransa’ya dâhil etti. O zamanlar ülkede mâden bulunmadığından kolonileştirme hareketi yarım kaldı ve Kanada tarafı yalnız Morino avcıları ile kürk tüccarlarının uğrak yeri oldu. Fakat Fransız yöneticilerin asıl maksadı, avcılığı, orman ve maden işletmesini geliştirmek, Fransa’nın ihtiyaç duyduğu hammaddeleri tedârik etmek ve misyonerler vâsıtasıyla Hıristiyanlığı yaymaktı.

  1629’da İngilizlerin eline geçen Kanada’yı 1632’de Fransa geri aldı. Ülkede yerleşmeyi desteklemek için her yıl göçmen ve paralı gönüllüler gönderdi.

  On sekizinci yüzyılda İngiltere’yle yapılan bir antlaşmayla Kanada İngiltere’ye bırakıldı. İngiliz göçmenlerin Kanada’ya büyük hızla yerleşmesi ile 1763-1837 yılları arasında İngiliz rejimi ülkede etkili oldu.

  1783 yılında ABD’nin bağımsızlığını tasdik eden Versailles Antlaşmasından sonra Kanada, İngiltere taraftarı göçmenlerin akınına uğradı. 1791’de İngiltere, Saint Laurent topraklarını ikiye bölerek güneydoğu tarafları Fransız, kuzeybatı tarafları da İngiliz eyâleti şekline soktu. Her iki eyâlette de parlamento rejimi kuruldu ise de, genelde İngilizler ticarette yönetimi ellerinde tutuyorlardı.

  1837’de Yukarı Kanada ve Aşağı Kanada’da meydana gelen isyan ile, Avrupalılar ülkenin yönetiminde kendilerine daha çok söz hakkı veren bir hükümetin kurulmasına imkân verdi. 1867’de Kuzey Amerika Britanya antlaşması, Ontario, Québer, Nauvelle-Ecorse ve Nouveau-Brunswich’i birleştirerek Kanada dominyonunun doğmasına sebeb oldu.

  1914-1918 yılları arasında vukû bulan Birinci Dünyâ Savaşına İngiltere’nin katılması Kanada’yı da savaşa sürükledi. Bir İngiliz kolonisi olan Kanada, İtilaf devletlerine teçhizât ve malzeme yardımında bulundu.

  1926 yılında, Londra’da imparatorluk konferansında İngiltere ve dominyonlarına statü eşitliği verildi. 1931 West Minster Tüzüğü ile Kanda bağımsız bir devlet oldu. 1939’da İkinci Dünya Savaşı patlak verince Kanada, Almanya’ya karşı savaş îlân etti ve bu savaştan güçlenmiş olarak çıktı. 1989 başında yapılan bir antlaşmayla ABD ile Kanada arasında gümrükler kalktı.

  Adının kaynağı

  “Kanada” adı bir Huron- Iroquoian kelimesi olan ve “köy”, “yerleşke” ya da “kulübeler topluluğu” anlamındaki “Kanata”dan gelir http://www.canadianheritage.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/sc-cs/o5_e.cfm; “Kanata” kelimesi daha önce şu anki adı Quebec City olan Stadacona için kullanılmıştır. Avrupalı ilk kaşiflerin yaptıkları haritalarda Ottawa Nehri, ve Montreal'in aşağısındaki Saint Lawrence Nehri “Kanada Nehri” olarak gösterilmiştir.

  1867'de Kanada Konfederasyonu aracılığıyla İngiliz Kuzey Amerika Yasası “Kanada adındaki tek Dominyon”u yarattı. Dominyon kelimesinin Kraliyet yerine seçilme nedeni ABD'de olası anti-monarşik duyguların düşman edilmesini önlemek, ve Kanada'nın İngiliz Krallığı'nin kendi kendini yöneten bir kolonisi olduğunu yansıtmaktı. Ülkenin isim ve sloganı ayrıca İncil'deki “Denizden denize ve nehirden yerkürenin sonlarına kadar bir dominyonu olmalı.” ayetiyle ilişkilendirilir.

  1960'lara kadar ülkenin adı “Kanada Dominyonu” olarak kullanılıyordu, ancak bu tarihten sonra Dominyon Hükümeti bütün resmi devlet belgelerinde ve anlaşmalarında “Kanada” adını kullanmaya başladı. Bunun amacı Kanada'nın Birleşik Krallık'tan özerkliğini göstermekti, ancak bazı eleştirmenler ülkenin uygun adının “Kanada Dominyonu” olarak kullanılmasını savunuyorlardı. 1982 Kanada Yasası ülkenin adı olarak sadece “Kanada” kelimesini kullanır. 1982'de daha sonra Dominyon Günü'nun adı Kanada Günü olarak değiştirildi.
  Fizikî Yapı

  Kanada’nın yarısına yakın bir kısmı, Laurentian yaylası da denilen Kanada Kalkanı adlı bölgeden meydana gelmektedir. Kıtanın bu bölgesi, 4.568.889 kilometrekarelik bir alanı kaplayan çok eski ve sert kayalardan meydana gelmiş bir görünümdedir. Bu bölge Hudson Körfezinin etrafında bir kalkan biçiminde yayılarak Labrador kıyılarından başlayıp, St.Lawrence Irmağı ile Huron ve Superior Gölleri boyunca uzanır. ABD topraklarına girdikten sonra kuzeybatıdaki göllerin arasından geçerek Mackenzie Irmağı ağzının yakınlarında Kuzey Buz Denizinde son bulur. Kenarları, orta kısmını meydana getiren Hudson Körfezinden daha yüksek olduğu için bu bölge, bir tabağa benzetilir. Güneydoğuda Kalkan bölgesi ovalık görünümünden sıyrılarak St.Lawrence Irmağı ve Körfezi boyunca birdenbire yükselir.

  St.Lawrence bölgesi: Kalkanın güneydoğusunda kalan bu bölge, yarımada biçimindeki Güney Ontario’yu ve Québec kentinin güneybatısında hafifçe dalgalanan alanı içine alır. Huron Gölünde Bruce yarımadasından güneydoğu uzantısına kadar bölge sert bir kireç taşı tabakası ile kaplıdır. Bu tabakanın Niyagara Irmağı tarafından yarılmasıyla ünlü Niyagara Çağlayanı meydana gelir. Kalkan ile Kanda Appalaşları arasında yer alan St.Lawrence Ovaları, târih öncesi dönemlerde denizle kaplanmışlardır. Bugün ise bir birikinti ovası görünümündedirler. Ancak bu duruma, Montreal’in doğusunda sıra halinde yükselen ve sayıları sekizi bulan Montreregian Tepelerine rastlanmaz. Ovalar Ontario yarımadasından Kalkanın güneydoğusundaki bir uzantısıyla ayrılırlar. Bu uzantı, Ontario Gölü ağzına yakın bir yerde, St.Lawrence Irmağı tarafından kesilir.

  Appalaş bölgesi: Appalaş dağ sisteminin bir parçası olan bu bölge, Québec’in doğu sınırını, New Foundland adasını ve New Brunswick, Nova Scotia ve Prince Edward adası eyaletlerini içine alır. Kuzeyde Kanada Kalkanı ile Nova Scotia’daki sert kayalık arazi arasında yer alan Maritime eyaletleri bir havza meydana getirir.

  İç ovalar: Kanada Kalkanının batısında bulunan üçgen biçimindeki bölüm, ABD’deki büyük ovaların bir uzantısıdır. Bu iç ovalar, değişik jeolojik merhalelerden geçmişlerdir. Ova içlerine doğru ilk yükselti, 490 m’lik Manitoba yüksekliğidir (Duch, Riding ve Porcupine Dağları) ikinci yükselti ise Saskat Chewan’da 910 m yükseklikteki Missouri Coteau’dur. Eski buz göllerinin birikimi, ovaların özelliğini kaybetmelerine yol açmıştır. Saskatchewon ve Albetro’daki ovalar, akarsular tarafından derin bir biçimde oyulmuşlardır. Güney kesimlerinde ise ünlü Prairie bölgesi vardır.

  Akarsular ve göller: Kanada’da doğan bütün akarsular, sularını denize dökerler. Bu nehirlerin çoğu hem ulaşım yolu, hem enerji kaynağı olarak kullanılırlar. Ülkenin en önemli nehirleri, kayalık dağların doğusundan doğan, Kuzey Buz Denizine, Atlas Okyanusuna ve Hudson Körfezine dökülen nehirlerdir. Bu nehirlerden Mackenzienin uzunluğu 3700 km olup, Kuzey Buz Denizine dökülür. Bu nehir yılın sekiz ayında donduğu için ulaşımda yararlanılamaz. Saint Laurent Nehri daha kısa olmasına rağmen, ülkenin çok önemli ulaşım yoludur. Ontario Gölünden doğar, bir dizi gölün meydana gelmesine sebeb olur ve Atlas Okyanusuna dökülür. Denize döküldüğü yerde meydana gelen haliçin uzunluğu 40 km’yi bulur.

  Göllere gelince, Kanada topraklarındaki irili ufaklı göllerin sayısı 250 bini bulur. Bunların en büyükleri Ayı Gölü 31.080 km2, Büyük Esir Gölü 28.919 km2, Winnipeg Gölü 24.530 km2dir. Saing Laurent göller serisi ise ABD ile Kanada toprakları arasında yer alır.

  İklim

  Bölgeler arasında iklim bakımından büyük farklılıklar görülür. Kuzey bölgelerinde kışlar uzun ve soğuk, batı ve güneydoğuda ise daha yumuşak geçer. Temmuz ayında ısı ortalaması 16°C’dir. iklimi etkileyen en önemli faktörler denize ve Kuzey Kutbu’na olan uzaklık ve yakınlık derecesidir. Kuzey Kutbu kuşağı içinde kalan bölgelerde, mesela Euroka’da kışın ısı ortalaması -37°C’dir. Yazın ise ancak +6°C’ye çıkar. Yağmur karyağışı da denizden olan uzaklığa bağlı olarak değişiklik gösterir.

  Tabiî Kaynaklar

  Bitki örtüsü ve hayvanlar: Kanada’nın toprağı ve bitki örtüsü iklime çok bağlıdır. Orman kuşağı, Mackenzie Irmağı ağzından Hudson Körfezinin güney sahillerine ve Ungaua yarımadasına kadar uzanır. Bu kuşağın kuzeyinde verimsiz topraklar üzerinde yalnızca tundralara rastlanır Güneyde ise “Prairie”ler dışındaki bütün alanlar ormanlıktır.

  Bu ormanlarda her çeşit yabanî hayvan ve kuşlara rastlamak mümkündür. Kutuplarda kutup ayıları ve misk sığırları yaşarlar. Denizlerde fok, mors ve balinalar vardır. Daha güneyde geyikler, siyah ve boz ayılar, kurtlar, tilkiler, kunduzlar ve diğer kürk hayvanları görülür.

  Mâdenler: Kanada geniş yeraltı zenginliklerini daha yeni kullanmağa başlamıştır. En önemli mâdenler arasında petrol gelmektedir. Çıkarılan diğer mâdenler ise nikel, demir, bakır, çinko, altın, kurşun ve uranyumdur. Kanada uzun zamandan beri dünyanın en fazla nikel çıkaran ülkesidir.

  Nüfus ve Sosyal Hayat

  Kanada 27 milyonu aşkın nüfûsa sâhiptir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgeler doğudaki deniz eyâletleridir. Ontario ve Québec; sonra daha batıdaki bölgeler (Manitoba, Saskatchewan, Alberta) ve İngliiz Kolobiyası gelir. Kuzeyde nüfus seyrektir.

  Kanada oldukça şehirleşmiş bir ülke olup, nüfûsunun üçte ikisinden fazlası şehirlerde yaşar. Nüfûsun ekseriyetini iki büyük etnik grup meydana getirir: Britanya asıllı Kanadalılar, yâni İngiliz, İrlandalı ve İskoç kökenliler (% 43) ve Fransız asıllı Kanadalılar (% 31). Nüfûsun diğer bölümünü yakın târihteki göçlerle Avrupa’dan gelenler meydana getirir: Almanlar, Ukraynalılar, İtalyanlar, Macarlar vs. Kızılderililer ve Eskimolar bütün nüfusun ancak % 1’ini teşkil eder. İngilizceyi ana dil olarak kabul eden şehirlilerin oranı Britanya asıllıların oranından fazladır. İstatistiklere göre, iki dil konuşan Kanadalıların çoğu, nüfusun Fransız kökenli olduğu bölgelerde oturmaktadır.

  Siyâsî Hayat

  Kanada, Cumhûriyet ile yönetilir. Anayasası 1867’de kabul edilmiştir. İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth aynı zamanda Kanada’nın da kraliçesidir. Ottawa’da kendisi tarafından atanan bir genel vâli bulunur. Parlamento, Senato ve Avam Kamarasından meydana gelmiştir. Senato, başbakanın tavsiyesiyle seçilen 102 senatörden müteşekkildir. Avam Kamarası, her eyâletten nüfus oranına göre, beş yıllık süreyle seçilen 264 milletvekilinden meydana gelir. Her Kanada vatandaşı 18 yaşından îtibâren bulunduğu seçim bölgesinde oy kullanma hakkına sâhiptir.

  Kanada, 10 eyâlet ve ülkeye bağlı iki toprak parçasının bir araya geldiği bir federasyondur.

  Ekonomi

  Kanada son derece zengin tabiî kaynaklara sahiptir. Geniş alanlara yayılan verimli topaklar, ülkeyi saran orman kuşakları, zengin balıkçılık sahaları ve mâden yatakları çok çeşitlidir. Bu kaynaklar sanâyiye gerekli hammaddeyi sağlar.

  Tarım: Topraklarının % 7,8’i tarıma elverişli olup, işgücünün % 10’u bu kesimde çalışmaktadır. Ülkede buğdaydan şeker kamışına, tütünden sebze ve meyveye kadar her çeşit ürün yetiştirilmektedir.

  Kanada, en çok buğday yetiştiren ülkelerden biridir. Buğday ihracatında ABD’den sonra dünyâda ikinci gelir. Diğer yetiştirdiği ürünler arasında arpa, yulaf, çavdar bulunur. Kanada, en çok elma yetiştiren ülkeler arasındadır. Elmanın yanında armut, şeftali erik gibi meyvelerin de önemi büyüktür.

  Hayvancılık: Kanada’da otlakların ve mer’aların çokluğu sebebiyle hayvancılık önemli bir gelirkaynağıdır. Süt ve et ürünleri ihraç eder. En çok yetiştirilen hayvan sığırdır. Küçükbaş hayvanların ve atların sayıları gittikçe azalmaktadır.

  Ülkede kürkçülük geliştiği için 2000’e yakın çiftlikte vizon, tilki, su samuru ve şinşila gibi kürk hayvanları yetiştirilmektedir.

  Ormancılık: Ülke topraklarının yaklaşık % 48’ini kaplayan ormanlar, orman sanayiinde büyük önem taşır. Fakat işgücünün ancak % 1’inin çalıştığı halde, orman sanâyiinin ihrâcata katkısı büyüktür. Kereste kaynaklarının en çok bulunduğu Québec’te elde edilen ürünün büyük kısmı kâğıt hamuru yapımında kullanılır. İngiliz Kolombiyası’nda yetişen çam ağaçlarından biçilmiş kütük ve kontraplak yapılır Ormancılığın kışın yapıldığı ülkede kütüklerin fabrikalara ulaştırılması için daha çok akarsulardan faydalanılır. Kanada’da senede yaklaşık 10 milyon tondan fazla gazete kâğıdı üretilmektedir. Bu ise dünya imalatının yarısıdır. Bunun büyük kısmı ABD’ye ihraç edilir.

  Balıkçılık: Kanada’nın batısı ve doğusu büyük okyanuslarla çevrili olması ve ülkede büyük göllerin bulunması sebebiyle balıkçılık çok gelişmiştir. Balık ihraç eden ülkeler arasında Japonya ve Norveç’den sonra üçüncü sırayı alır. Büyük ve modern balıkçı filosuyla som, morina, borlam, ringa ve sardalya gibi balıklar avlanır.

  Sanâyi: Kanada, ülkeye yeterli iş gücünü temin eden nüfus artışı, tabiî kaynakların bolluğu, enerji kaynaklarının bulunması ve yabancı sermayenin ülkeye akışı gibi faktörlerle dünyânın en büyük sanayi güçlerinden biri olmuştur.

  Kanada, ilâçtan dokumaya, elektronik âletlerden tarım âletlerine, uçaktan otomobile kadar birçok sanayi ürününü üreten bir güce sâhiptir. Toronto-Montreal ekseri sanâyi faaliyetlerinin en önemli merkezini teşkil eder. Ontario eyâleti îmâlâtın % 40’ını, Québec eyaleti ise % 25’ini sağlar.

  Ülkede gelişmiş olan sanâyi dalları olarak çelik sanâyii, tarım makinaları sanâyii, ulaştırma malzemesi sanâyii, kâğıt sanâyii, kimyâ sanâyii ve gıdâ sanâyii sayılabilir. Bu sanâyi kollarının bir kısmı dünyâca ünlüdür.

  Sanâyinin gelişmesinde büyük rolü olan enerji kaynakları ülkede bol, işletilmesi kolay ve ucuzdur. Bilhassa hidroelektrik enerjisi potansiyeli dikkate değer derecededir.

  Kanada dünyânın en büyük ticâret ülkeleri arasında yer alır. Ticâret hacmi bakımından ABD, Birleşik Almanya, İngiltere, ve Fransa’dan sonra dünyada beşincidir.

  Kanada dışarıya elde ettiği sanâyi ürünlerini satar. Otomobil ve yedek parça ihracatı bütün ihracatının % 25’i kadardır. Bunu kağıt, selüloz, alüminyum, nikel, uranyum, asbest, bakır, petrol, elektrik enerjisi, tabiî gaz, soy metaller, demir filizi, kurşun, kimya ve balık ürünleri takip eder. En fazla ihracat yaptığı ülkeler ABD, İngiltere ve Japonya’dır. En fazla ithalatı yine bu üç ülkeden yapar.

  Ulaşım: Kanada’da ulaşım 120.000 km uzunluğunda demiryolu ve 280.251 km’lik karayolu ile sağlanır. Bu karayollarının % 57’si asfaltlanmıştır. Demiryollarının yarısı devlete, yarısı özel sektöre aittir. Büyük göller bölgesinde bulunan St. Lawrence su yolu, dünyânın en büyük su yollarından biri olup, gölleri ve kanalları denize birleştirir.

  İki yanı denizlerle çevrili olan Kanada’da deniz ulaşımı çok gelişmiştir. Limanlarına her tonajda gemi yanaşıp, yük boşaltıp alabilmektedir. Önemli limanları Vancouver ve Sept-Iles’tir.

  Hava ulaşımı devlete bağlı Kanada Havayolları ve özel sektöre ait Kanada Pasifik Havayolları ile sağlanmaktadır. Târifeli sefer yapılan havaalanı 61’dir.


  alıntı 3. 3
  Hasan
  Özel Üye
  Daha Fazlası

  Kanada Coğrafyası:
  Kanada, eski adı ile Kanada Dominyonu, Kuzey Amerika kıtasında en kuzeydeki ülkedir. Kanada 5 bölgeye yayılmış olup 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşur; Atlas okyanusu bölgesi, Merkez Kanada, Kanada Bozkırları, Batı ve Kuzey sahilleri. Her bölgenin kültür ve nüfüsu farklıdır.
  Atlas okyanusu, Nove Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland ve Labrador eyaletlerinden oluşmaktadır. Balıkçılık, çiftçilik, turizm, ve madencilik en onemli ekonomi kaynaklarından örneklerdir.
  Merkez Kanada, Ontario ve Quebec eyaletlerinden olusmaktadır. Bu bölge Kanada’nın en çok kalabalık bölgesidir. Ontario ve Quebec Kanada’nın mal üretiminin dörtte üçünü kapsamaktadır.
  Kanada Bozkırları,
  Manitoba, Saskatchewan, ve Alberta eyaletlerinden oluşmaktadır. Bu toprakların büyük bir kısmı düz ve verimlidir, özellikle çiftçilik için mükemmel ve zengin enerji kaynaklarına sahiptir. Alberta’nın batısı Kanada bozkırlarının sonunda Rocky Dağları başlar. Kanada’nın en güzel turistik yerlerinden bir tanesi olan Rocky Dağları Kuzey Amerika’nın en büyük tepe noktalarını içermektedir. Ontario'nun batısındaki bu geniş, düzlük Kanada Bozkırları, Alberta ve British Columbia eyaletlerini ayıran Rocky Dağları sıradağlarına kadar uzanır.
  Kuzey tarafi ise Kanada’nın 3 bölgesini oluşturmaktadır; Yukon, the Northwest Toprakları, ve Nunavut. Bu 3 ana toprak Kanada’nın üçde bir toprak kitlesini oluşturmaktadır. Kuzey tarafın kaynakları yağ, doğal gaz, altın, kurşun ve çinkodan oluşmaktadır.

  Uzaklık:
  Kanada’ da uzaklık ölçme birimi kilometredir. Kanada, doğudan batıya 7,000 kilometre civarındadır. Halifax - Nova Scotia dan Vancouver - British Columbia’ya arabayla 7 gün; uçakla aynı yol 7 saat civarında olmaktadır.

  Nüfus:
  Kanada’nın nüfusu 31 milyon kişiden oluşmaktadır. Yüzde 80’ninden fazlası Amerika Birleşik Devletleri’ne 250 kilometre sınırı içerisinde şehirlerde ve ilçelerde yaşamaktadır. Ottawa, Kanada’nın başkenti olmak üzere 1 milyona yakın nüfusu oluşturmaktadır ve Ontario eyaletinde bulunmaktadır. Kanada’nın en büyük şehirleri; Toronto – Ontario (4.4 milyon nüfus); Motreal – Quebec (3.4 milyon nüfus), ve Vancouver – British Columbia (1.9 milyon nüfus).


  Fransız Nüfusu:
  Fransızca, 6.6 milyon Kanadalı’nın ana dilidir. Çoğu Fransızlar Quebec eyaletinde yaşamaktadırlar, ama 1 milyona yakın fransız Kanada’nın diğer eyaletlerinde ve bölgelerinde yaşamaktadırlar. Quebec’in dışında yaşayan fransızların yüzde 76’sı Ontario ve New Brunswick de yaşamaktadırlar. Manitoba, Alberta, ve British Columbia da yaşayan 50,000 fransız bulunmaktadır, aynı zamanda Nova Scotia 35,000, ve Saskatchewan 20,000 biraz daha az fransız nüfusuna sahip olmaktadır.

  Kanada’nın Tarihi:
  Kanada bir çok kültüre sahip olan bir ülkedir. Bundan binlerce yıl önce yerli nüfus (Aboriginal people-Kızılderili) Kanada’nın ilk yerlileridir. Kızılderililerin dışında herkes göçmendir.
  Kanada’da üç farklı yerli nüfus yaşamaktadır; First Nations, Inuit ve Metis. Sadece Kanada’da, Kanada’nın yerlileri tarafından konuşulan 50 den fazla dil bulunmaktadır. Kanada ismi aslında “Kanata” kelimesinden gelmekte olup, Huron-Iroquois (First Nations) dilinde “yerleşme” anlamına gelmektedir.
  1 Temmuz 1867'de İngiliz Kuzey Amerika Yasası'nın geçmesiyle İngiliz Krallığı Kuzey Amerikan kolonisi dört eyaletinden oluşan federasyona kendi yerel yönetim hakkı verdi. Bu eyaletlerden “Kanada” ikiye ayrılıp Quebec ve Ontario eyaletlerini meydana getirdi, diğer iki eyalet de New Brunswick ve Nova Scotia'ydı. Kanada Konfederasyonu terimi bu birleşimi ifade eder, ve genellikle sonuçlanan federasyon için de kullanılır. 1867 yılında önce Fransızlar ve daha sonra İngilizler geldi . İki tarafta kendi dillerini ve devlet sistemlerini, kültür ve kurallarını getirdiler. 1763 de İngilizler ve Fransızlar arasında olan uzun savaşlar sonrası Kanada İngilizlerin kuralları altında İngiliz Kuzey Amerika adını aldı.
  Diğer İngiliz koloni ve bölgeleri de kısa zamanda Konfederasyon'a bağlandılar; 1880'de Kanada, Newfoundland ve Labrador dışında (1949'da katıldılar) şu anki alanını kaplıyordu. Dominyon'un tüm ilişkilerinin kontrolü Westminster Tüzüğü ile 1931'de, ve 1982ide Kanada Anayasası’nın kabulü ile sağlandı. 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısında, çoğunluğu Fransızca konuşan Quebec eyaletinin bazı vatandaşları 1980 ve 1995'teki iki referandum ile bağımsızlık kazanmaya çalıştılar. Her iki referandum da Quebecois Partisi liderliğindeydi, ve ilki %60, ikincisi %50.6 hayır oyu ile reddedildi.
  Binlerce Avrupalı Kanada’ya göçmen ve mülteci olarak gelmesiyle Kanada’nın ekonomisinin inşa edilmesinde katkıları olmuştur. Dünyanın bir çok yerinden gelen insanlar iyi bir yaşam tarzıyla karşılaştılar. Bu günlerde Kanada, 240 farklı ülkeden gelen göçmenlere yeni bir “yuva” haline gelmiştir. Yeni bir hayat tarzı için gelen insanların çoğu, Kanada’nın vatandaşı olmaya karar vermişlerdir.

  Ekonomi:
  Varlıklı ve yüksek teknolojiye sahip endüstriyel bir toplum olarak Kanada bugün, serbest pazar merkezli ekonomik sisteme, üretim modellerine ve yüksek yaşam standartlarına sahiptir. Doğal kaynakları, ormancılık, madencilik, doğal gaz yatakları, çiftçilik ve balıkçılık önemli kaynaklarındandır. Kanada, telekomunikasyonda, biotechnology, uzay technologies, eczacılık alanında dünya lideri konumundadır. Servis endustrisinde ve bilgi teknolojisinde gün geçtikçe daha çok iş alanları açılmaktadır. Kanada, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşmasına (NAFTA) üyedir.
  Kanada ondalık para (currency) sisteme sahiptir. Kanada doları en basit para birimidir. En cok bilinen kağıt paralar; $5, $10 ve $ 20 dir, $50 ve $100 dolarlık kağıt paralarda kullanılmaktadır. Madeni para birimleri ise; 1 kuruş –penny – 5 kuruş - nickel, 10 kuruş – dime, 25 kuruş – quarter, $1 – loonie, $2 toonie olarak adlandırılmıştır.

  Devlet:
  Kanada parlamenter demokrasi ve anayasal monarşi ile yönetilen bir federasyondur. Devlet Başkanı ve hükümdarı “Kanada Kraliçesi” sıfatı ile Kraliçe II. Elizabeth'dir. Kraliçe'nin Kanada'daki temsilcisi Genel Vali'dir ve genellikle emekli olmuş eski politikacılar veya diğer seçkin Kanadalılar arasından Başbakan önerisiyle Kraliçe tarafından atanır. Genel Vali, siyaset dışı bir figür olup, Avam Kamarası ve Senato'nun çıkardığı kararnamelere kraliyet onayını sağlamak, devlet belgelerini imzalamak, parlamento toplantılarını resmen açıp kapatmak, ve seçimler öncesi parlamentoyu feshetmek gibi görevleri vardır. Hem Kraliçe hem de Genel Vali çok az yetkiye sahip sadece göstermelik yöneticilerdir, ve hemen her zaman Hükümet Başkanı Başbakan'ın tavsiyesi doğrultusunda hareket ederler.
  Federal Hükümet:
  Federal hükümetin sorumlulukları söyledir: Savunma
  Dış politika, ve dış ilişkiler Bankacılık Posta servisi Ceza Hukuku Goçmenlik ve, Vatandaşlık Eyalet Hükümeti: Eyalet hükümetinin sorumlulukları şöyledir:
  Eğitim BelediyeEyalet hükümeti ve Federal hükümetin ortak sorumlulukları ise: Sağlık servisleri Çiftçilik Sosyal görevli (social assistance) Taşımacılık Çevre
  Bölgesel Hükümet: Kuzeybatı bölgeleri, Yukon ve Nunavut egemen birlik değillerdir. Bu bölgeler güçlerini federal hükümetten almaktadırlar, fakat meclis seçimleri eyalet hükümetleri ile aynı şekilde olmaktadır.

  Belediye:
  Belediyeler şehir içi problemlerden ve servislerden sorumludurlar, örneğin:
  Polis ve yangın koruma Su ve kanalizasyon Recreation Şehir içi taşımacılık
  Diller: Kanada “Resmi Diller Yasası” altında iki dilli bir ülkedir; bu da demektirki Kanada Federal Hükümet’ten hem İngilizce hem de Fransızca servis alma hakkına sahiptir. New Brunswick resmi olarak “ikili dil” kullanılan tek eyalettir. Orada yaşayan insanlar servislerini her iki dilde de almaktadırlar. Bunun yanı sıra Quebec de resmi dil bir çok olayda Fransızcadır. Eyalet ve belediye servisleri Fransızca olmaktadr. Diğer bölge ve eyaletlerde ise İngilizce resmi dildir ve bölgesel servisler ingilizce sunulmaktadır.
  Kanada’da Eğitim:
  Kanada her yıl eğitim için gelen öğrencileri kucaklamış ve güzel fırsatlar sunmuştur. Eğer Kanada’ya eğitim amaçlı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız, almanız gereken özel bir izin vardir:
  Kanada eğitim merkezinden kabul mektubu Eğitiminizi ve yaşamınızı karşılayabilecek kadar paranızın göstergesi Eğitiminizi tamamladıktan sonra döneceğinize dair bir kanıt Sağlık muayenesi Kanada’ya gelmek için eğitim vizesi


  Kanada’nın Olumlu ve Olumsuz Yanları

  OLUMLU YÖNLERİ

  • Yaşam standartlarının yüksek olması
  • Dost canlısı ve sosyal insanları
  • Büyüme olanaklarına sahip, sağlam bir ekonomisinin olması
  • Çok çeşitli doğal güzelliklere sahip olması
  • Sosyal hizmetlerin ileri düzeyde olması
  • Suç işleme oranının düşük olması
  • Sosyal hayatın oldukça hareketli olması ve Türkiye’den daha az sınıf ayrımının görülmesi


  OLUMSUZ YÖNLERİ

  • Vergilerin oldukça yüksek olması
  • Bürokrasinin çok fazla olması
  • Ülkenin büyük bir bölümünde yaşanan soğuk kışlar
  • Nüfusun az olması
  • Taşra görüntüsüne sahip olması
  • Göç ederken güçlüklerle karşılaşılabilir.

  Son on yılda hazırlanmış Birleşmiş Milletler İnsan Kaynaklarını Geliştirme Raporlarında yer alan kırk göstergeye göre (insan ömrü, gelir düzeyi, eğitim) Kanada dünyada yaşanılabilecek en mükemmel yerlerden bir tanesi. Yüzbinlerce göçmen de dahil olmak üzere Kanadalı’ların çoğunluğu çok uzun zaman önce zaten bu kanıya varmıştı. Yedi milyondan fazla insan İkinci Dünya Savaşından sonra Kanada’ya göç etti. Ve bugünkü nüfusun %17 ‘si de Kanada dışında doğanlardan oluşuyor.1962 yılında devlet ırka dayalı, özellikle de İngilizlere ayrıcalık tanıyan göç kanunlarını kaldırdı. Bu tarihten sonra Kanada’ya göç eden İngilizlerin sayısında bir düşüş yaşandı. Bunun yerini Çin’den, Kore’den, Tayvan’dan ve Hong Kong’dan göç edenler aldı. Buna rağmen onlarca yıl süren İngiliz göçlerinin izlerini görmek mümkün. Nüfusun % 28’i İngiliz kökenli ve Kanada’da ikamet eden yaklaşık 800.000 kişi de İngiltere doğumlu.

  1994’te Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birliği’nin geliştirilmesiyle da Amerikan vatandaşlarının Kanada’da çalışabilmeleri daha kolay hale geldi. Bugün binlerce Amerikalı uzun yıllar hatta tüm yaşamları boyunca Kanada’da yaşayıp, çalışıyorlar.
  Kanada’nın göç konusunda izlediği politika sık sık değişiyor ve en son gelişmeler Kanada’da çalışmak isteyenler için son derece uygun. Önümüzdeki on yılda devlet yılda 300.000 göçmen çekebilmeyi umut ediyor. Bu göçmenlerin %60 ‘ının da vasıflı işçi, iş sahibi veya yatırımcı olmasını tercih ediyor. Asya’dan göç eden ailelerin sayısı %25’in altına düşerken mülteciler yeni gelenlerin %10’unu oluşturuyor. Kanada’ya giriş izni alabilmek için adeta bir yarış söz konusu. Fakat yine de 1997 ve 2000 yılları arasında başvurular %50 arttı. Kanada göç konusunda izlediği politika gereğince İngilizce ya da Fransızca konuşanları tercih ediyor. Göçmenler, İngiliz olsun, Türk olsun, Amerikalı,Hint yada Çinli olsun dostça karşılanıyorlar. İki kültürün de etkisinde kalmış topluma ve azınlık topluluklarına hemen kabul ediliyorlar.

  Bir Kanadalı’ya hakaret etmenin en kolay yolu ona Amerikalı olup olmadığını sormaktır. Her Kanadalı turist bavuluna kocaman Kanada bayrakları asar ya da Kanada rozetleri takar ki böyle bir yanlış anlaşılmaya mağruz kalmasın. Ama genelde bu pek işe yaramaz. Çünkü Avrupalılar olsun, Amerikalılar olsun pek çok kimse Kanadalı’ların sadece kalın paltolu Amerikalılar olduğunu düşünüyor. Kanada’nın ulusal kimliği daha çok güneydeki güçlü komşusundan kendisini farklı kılabilme arzusundan doğmuştur.
  ABD ticarette Kanada’nın bir numaralı ortağıdır. Kanada’nın ihracatlarının % 75 ‘inden fazlası ABD’ye gitmektedir. Ayrıca ithalatlarının %70’ini de ABD karşılamaktadır.

  Kanada’da Amerikan kitapları , dergileri okunur , Amerikan filmleri seyredilir. Ama yine de Amerikan kültürünü küçümsemektedirler. Kanada’nın avantajları bellidir. Ülkede daha az suç işlenmekte ve daha az yoksulluk görülmektedir. Askeri güçleri Amerika gibi savaş yapmakta değil, barışı korumada uzmanlaşmıştır. Ayrıca Kanada tarihinde Amerikan tarihindeki gibi kölelik veya medeni hakları kazanabilmek için yapılan savaşlara rastlanamaz. Fakat yine de bugünkü toplumunda birtakım problemler görülmektedir. Kanada vatandaşları dünyayı yakından izlemektedirler. Amerikalılar gibi cahil ve kibirli değildirler.

  Komşu ülkenin gücü yüzünden arka planda kalmış her ülke gibi Kanada’da bir çeşit milliyetçilik ve savunmacılık hakimdir. Gururla kendi ülkelerinin farklılığını savunurlar . Amerika’nın zenginliğini ve sunduğu fırsatları kıskandıklarını inkar ederler. Yine de Kanadalılar göç ettiklerinde, genelde büyük bir çoğunluk Amerika’ya gider. NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birliği ) vizesi alabilmek için yapılan başvurular incelendiğinde 2000 yılında 62.000 Kanada’lının Amerika’ya göç ettiği görülmüştür. Ancak göç edenlerin üçte biri on sene içerisinde geri dönmüştür. Belki de yaşam kalitesi için yüksek ücretler ve düşük vergilerden daha fazlasının gerekli olduğunu fark etmişlerdir.


  alıntı
 4. 4
  baris_489
  Yeni Üye
  lütfen kanada nın yerleşim özelliklerini de bulurmusunuz şimdi ACİLLLL !!!

+ Yorum Gönder
kanada yeme içme giyinme ve yerleşim özellikleri,  kanadanın kültürü,  kanadanın yeme içme giyinme ve yerleşim özellikleri,  kanada insanlarının yeme içme giyinme ve yerleşim özellikleri,  kanadanın kültürel özellikleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi