İklimin insan Yaşantısına Etkileri Nelerdir?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İklimin insan Yaşantısına Etkileri Nelerdir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İklimin insan Yaşantısına Etkileri Nelerdir?
  Soru: İklimin insan yaşamına etkileri nelerdir
  insanlar her nerde olursa olsun iklim olmaddan yaşayamazlar.çünkü iklim hayatımızın bir parçasıdır.iklimler olmasa hayatımız ne sıcağmuru ne de kar ı görebilirdikak ne soğuk ne kış ne yaz olurdu.
  ? 2. 2
  Fatal
  Özel Üye

  Cevap:
  İklimin İnsan ve Çevre Üzerindeki Etkileri
  İnsanların yaşantısını, ekonomik etkinliklerini belirleyen en önemli etken iklimdir.
  İklimin Doğal Bitki Örtüsüne Etkisi
  Bir bölgede ormanın bulunması, alt ve üst sınırının belirlenmesi doğrudan iklimin kontrolü altındadır. Ormanın yataydaki (enleme bağlı) ve dikeydeki (yükseltiye bağlı) üst sınırını sıcaklık belirler. Yağış ise orman örtüsünün alt sınırını belirleyen önemli bir iklim elemanıdır. Ayrıca yağış miktarı ormanın yoğunluğu üzerinde etkindir. Bir yerde bitki örtüsündeki çeşitlilik de iklim elemanlarına bağlıdır.
  İklimin Tarım Koşullarına Etkisi
  Bir bölgenin sıcaklık ve nem koşulları tarım ürünlerini, sulamaya duyulan gereksinimi etkilemektedir.Yaz kuraklığının belirgin olduğu bir yerde sulamaya duyulan gereksinim fazladır. Buna kuraklık sınırı denir.
  Tarımsal etkinlikleri sınırlandıran diğer bir etken de düşük sıcaklıktır.
  Sıcaklık kutuplara doğru ve yükseklere çıkıldıkça düşer. Belli bir yerden sonra tarımsal etkinlik sona erer. Ancak, bazı ürünler düşük sıcaklığa daha dayanıklı olduğundan tarım alanları kutuplara daha yakındır.
  UYARI : Tarımın yükselti sınırı, tropikal kuşakta 4000 m, Türkiye’de 2000 m civarındadır.
  İklimin Toprak Oluşumuna Etkisi
  Bir bölgedeki toprağın türü, oluşum süresi ve derinliği iklimle yakından ilişkilidir. Değişik iklim bölgelerindeki topraklar birbirinden farklıdır. Örneğin nemli bir bölgede yağışlar ve yüzey suları ile toprağın içindeki kireç ve mineraller yıkanır. Çöllerde ise yağış azlığı nedeniyle topraktaki yıkanma minimum düzeydedir.
  İklimin Kara ve Deniz Sularına Etkisi
  İklimin, karalardaki suların oluşumu ve özellikleri üzerinde önemli etkisi vardır. Akarsular, göller, yer altı suları ve kaynaklardan oluşan kara sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri ile su potansiyelleri iklimle yakından ilişkilidir. İklim, akıntılar, denizlerin su sıcaklığı ve tuzluluk oranı üzerinde de etkilidir.
  İklimin Yer şekillerine Etkisi
  Bir bölgede etkili olan dış güçler (akarsular, buzullar, rüzgarlar) bölgenin iklim koşullarına bağlı olarak değişir.
  Örneğin Türkiye’de akarsuların oluşturduğu yer şekilleri yaygınken, İsveç, Norveç gibi soğuk enlemlerdeki ülkelerde buzul şekilleri yaygın olarak görülmektedir.
  İklimin Nüfus ve Yerleşmeler Üzerine Etkisi
  Yeryüzünde nüfusun dağılışı büyük ölçüde iklimin kontrolü altındadır. Nüfusun yatay dağılışı incelendiğinde, nüfusun yoğun olduğu ülkelerin Orta Kuşak’ta toplandığı görülür. Buna karşın sıcak ve kurak çöller ile kutuplarda nüfus yok denecek kadar azdır. Yerleşmelerin dikey dağılışı ise yükseltiye ve denize olan uzaklığa bağlıdır. Ayrıca nüfusa bağlı olarak yerleşmelerin yoğunluğu ve büyüklüğü de iklimle ilişkilidir.
  İklimin Konut Tiplerine Etkisi
  Bir yerin iklim koşulları ile konut tipleri ve yapı malzemesi arasında yakın bir ilişki vardır. Örneğin kar yağışının etkin olduğu yerlerde evler dik çatı yapılırken, sıcak ve kurak iklim koşullarının etkin olduğu yerlerde kalın duvarlı, küçük pencereli ve düz çatılı yapılır. Kent yerleşmelerinde ise yapılaşma, iklim koşullarından bağımsızdır.
  İklimin Turizme Etkisi
  Yıl boyunca sıcaklık koşullarının uygun olduğu kıyı bölgeleri deniz turizminin geliştiği yerlerdir. Örneğin Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde deniz turizmi çok gelişmiştir.
  Ayrıca yüksek dağlarda ve yüksek enlemlerdeki kar yağışına bağlı olarak yapılan kış turizmi de iklimin kontrolü altında gelişmiştir.
  UYARI : İklim özellikleri benzer bölgelerde;
  doğal bitki örtüsü,
  tarımsal etkinlikler,
  akarsu rejimleri,
  konut tipleri ve yapı malzemesi,
  turizm etkinlikleri,
  insanların gereksinimleri (giyim beslenme) benzer özellikler gösterir.
  kaynak: bilgidünyası E kitap
 3. 3
  Ziyaretçi
  Ekonomiyi etkiler
  isleri etkiler
  Kiyafetleri etkiler
  meteolojiyi etkiler
  okula gidip gelme aliskanligini etkiler
  bildiklerim bu kadar 4. 4
  Ziyaretçi
  yha bence hiç bir mewsimin tatı tuzu olmazdı kotü olurduu :)

 5. 5
  Ziyaretçi
  ekonomiyi etkiler-turizmi etkiler bitki örtüsünü etkiler-tarımı etkiler-nüfusu etkiler

 6. 6
  Ziyaretçi
  elekterikleri etkiler -binaları etkiler

 7. 7
  Ziyaretçi
  İklim doğanın seyrini etkiler bu sebeplede insan yaşamı etkilenir.

 8. 8
  Ziyaretçi
  İklimin insan Yaşantısına Etkileri Nelerdir Kisaca hayatımızı etkiler.

 9. 9
  Ziyaretçi
  Ekonomiyi
  İşleri
  Kıyafetleri
  Metrolojiyi
  Turizmi
  Okulu
  Bitki Örtüsünü
  Nüfusu
  Binaları
  Elektrik Akımını ve
  Tarımı etkilemektedir

 10. 10
  Ziyaretçi
  İnsanlar iklim olmadan asla yaşayamazlar

+ Yorum Gönder
iklimin insan yaşantısına etkileri nelerdir,  iklimin insan yaşantısına etkileri,  iklimin insan yaşamına etkileri nelerdir,  iklimin hayatımıza etkileri nelerdir,  iklimin insan yaşantısına etkisi nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 10 kişi