Öss De Coğrafya Soruları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Öss De Coğrafya Soruları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  ENGİN
  Özel Üye

  Cevap: İç Anadolu Bölgesinde nisan ayının yağışlı, temmuz ayının kurak geçmesi buğday verimini artırmaktadır
  Buna göre, bu bölgede buğday verimi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A ) Yıl içinde yağışlı geçen gün sayısı
  B ) Yıllık yağışın miktarı
  C ) Yağışın yıl içinde dağılışı
  D ) Yıl içinde düşen yağışın biçimi
  E ) Toprağın yağışı sızdırma derecesi ( ÖSS- 1989 )

  Çözüm: Soru kökündeki açıklama dikkatlice okunduğunda buğday verimi yağışın aylara dağılışına, yani “yağışın yıl içinde dağılışına” bağlanmıştır
  Örnek 1c:
  Kum adacıkları akarsu yataklarının genişlediği ve eğimin azaldığı yerlerde oluşabilir
  Bu durum kum adacıklarının oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu gösterir?

  A ) Akarsuyun akış hızının azalmasının
  B ) Yeraltı su seviyesinin yükselmesinin
  C ) Akarsuyun akımının artmasının
  D ) Akarsuya yeni bir kol katılmasının
  E ) Yatak derinliğinin artmasının ( ÖSS–1996 )

  Çözüm: Soru kökündeki açıklamada kum adacıklarının akarsu yatağının genişlediği ve eğimin azaldığı yerlerde oluştuğu belirtilmiştir Eğimin azaldığı bir yerde ise akarsuyun akış hızının azalacağı kesindir

  Yanıt A

  c) Dikkat ile çözülebilecek sorular: ÖSS’de soru kökü ve cevap seçeneklerinin dikkatlice okunması, sorunun cevabını bulmada anahtar rolü oynamaktadır Zira öğrenciler acele ve dikkatsizce okuduklarında; çoğu kez sorulara sorunun içeriğinde olmayan anlamlar yükleyebilmektedir Bu durum öğrencinin kafasını karıştırarak soruların çözümünü zorlaştırmaktadır Bu nedenle soru kökü ve cevap seçeneklerini çok dikkatli okumak, sorunun neyi istediğini anlamak çözümün temel dayanağıdır

  Örnek 1a:
  Bir ülkede deniz ticareti filosunun geliştirilmesinin, o ülkenin ekonomik kalkınmasına aşağıdakilerin hangisi yönünde önemli bir katkı sağlaması beklenemez?

  A ) İç ve dış ticaretin canlanması
  B ) Yerli üretime yeni pazarlar sağlanması
  C ) Limanların kapasitesinin artırılması
  D ) Döviz girdilerinde artış olması
  E ) Turizmin gelişmesi ( ÖSS–2003 )

  Çözüm: Soru dikkatlice okunduğunda, soru kökünde deniz ticareti filosunun altı çizilerek ticari taşımacılığa vurgu yapıldığı görülmektedir A, B, C ve D seçeneklerinde direkt ticaret ile ilgili yargılar verilirken E seçeneğinde turizm ile ilgili bir yargı verilmiştir

  Yanıt E

  Örnek 2b:
  Orta kuşak okyanus iklimi her mevsimi yağışlı olan, yazın aşırı sıcakların, kışın aşırı soğukların görülmediği bir iklim tipidir
  Buna göre, Türkiye’nin aşağıdaki coğrafi bölümlerinin hangisinin kıyı kesiminde görülen iklim tipi orta kuşak okyanus iklimine benzer özellikler gösterir?

  A ) Antalya Bölümü
  B ) Ergene Bölümü
  C ) Ege Bölümü
  D ) Adana Bölümü
  E ) Doğu Karadeniz Bölümü ( ÖSS–2001 )

  Çözüm: Soru kökündeki açıklama dikkatlice okunduğunda her mevsimi yağışlı bir iklimden söz edilmektedir Türkiye’de her mevsimi yağışlı geçen yer Karadeniz kıyılarıdır

  Yanıt E

  Örnek 1c:

  * Japonya’da konutlar hafif ve esnek malzemelerden yapılmaktadır
  * İsveç, Norveç ve Kanada’da konutların yapımında ahşap malzeme kullanılmaktadır
  * Kuzey Afrika ülkelerinde konutlar kerForum Kurallarını Okuyalım !!!ler yapılmaktadır

  Bu gözlemler, konut yapımında kullanılan malzemelerin seçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu göstermektedir?

  A ) Gelir düzeyinin
  B ) Ekonomik etkinliklerin
  C ) Doğal koşulların
  D ) Nüfus yoğunluğunun
  E ) Ulaşım koşullarının ( ÖSS- 1997 )

  Çözüm: Soru kökündeki açıklama dikkatlice okunduğunda, konut yapımında iklim ve depremin etkisinden bahsedildiği, seçeneklerde bunun “doğal koşullar” olarak ifade edildiği görülmektedir

  Yanıt C

  d) Sorunun seçeneklerinden çözülebilecek sorular: ÖSS’deki bazı sorular seçeneklerden hareket edilerek çözülebilir Yine doğru olma ihtimali olmayan cevap seçenekleri elenerek sorunun daha kolay çözülmesi sağlanabilir Bir tane doğru cevabın istendiği sorularda, aynı hükmü içeren seçeneklerden hiç biri doğru cevap olamaz ve elenebilir Bazı sorularda birbirine zıt hükümler içeren seçeneklerden biri genel de cevaptır Numaralı öncüllü sorular çözülürken, doğru olmayan bilgi içeren öncüllerden birinin yer aldığı cevap seçenekleri çok rahat elenebilir

  Örnek 1b:
  Bir ülkenin tümüyle gösterildiği bir fiziki duvar haritası ile aynı ülkenin tümüyle gösterildiği atlas sayfasındaki bir fiziki harita,
  IYükselti değerleri
  II Ayrıntıları gösterme gücü
  III Coğrafi koordinatlar
  IV Ölçek Özelliklerinden hangisi bakımından benzerlik gösterir?

  A ) I ve II
  B ) I ve III
  C ) II ve III
  D ) II ve IV
  E ) III ve IV ( ÖSS- 1983 )

  Çözüm: Aynı ülkeye ait hiçbir haritada coğrafi koordinatlar değişmez Bundan dolayı cevap olacak seçenekte III mutlaka olmalıdır Böylece III’ün yer almadığı A ve D seçenekleri elenir Aynı ülkenin duvar haritası ile atlas haritası ölçek, dolayısıyla ayrıntıları gösterme gücü bakımından kesinlikle benzer olamaz Bu nedenle cevap seçeneğinde II ve IV’ ün de olmaması gerekir Dolayısıyla C ve E seçenekleri de elenmiş olur

  Yanıt B

  Örnek 1c:

  Aşağıdakilerden hangisi, bakı etkisinin bir sonucu olarak; güneşe dönük yamaçlarda görülen bir durum değildir?

  A ) Havanın daha sıcak olması
  B ) Orman sınırının daha yüksek olması
  C ) Güneşlenme süresinin daha uzun olması
  D ) Aynı tür bitkilerde, olgunlaşma süresinin daha kısa olması
  E ) Akarsu rejimlerinin daha düzenli olması ( ÖSS–1999 )

  Çözüm: Güneşe dönük olma durumu öncelikle sıcaklığı etkileyen bir durumdur Sorunun seçeneklerine dikkat edilirse A,B,C ve D seçeneklerinde sıcaklıkla ilgili yargılar verilmiştir E seçeneğinde ise yağış ile ilgili bir yargı verilmiştir ve cevap olması beklenemez

  Yanıt E

  Örnek 1d:
  Aşağıdaki enlem dairelerinden hangisi üzerinde 100 km doğuya gidilirse en büyük yerel saat farkı görülür?

  A ) O°Ekvator
  B ) 20°Kuzey
  C ) 40°Güney
  D ) 60°Güney
  E ) 80°Güney ( ÖSS- )

  Çözüm: Bu tür sorularda biri diğerine göre tezat oluşturan seçeneklerden biri genelde cevaptır Yani yanıt ya en büyük ya da en küçük numaralı paraleldir Dünyanın küresel şekli nedeniyle kutuplara gidildikçe meridyen aralıkları daralır Bundan dolayı eşit yol alındığında geçilen meridyen sayısı kutuplarda daha fazla olur ve daha büyük saat farkı ortaya çıkar

  Yanıt E+ Yorum Gönder
öss sınavında çıkmış coğrafya soruları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi