Türkçenin dünya dilleri arasındaki konumu ve hangi ülkelerde türkçe kullanılıyor

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türkçenin dünya dilleri arasındaki konumu ve hangi ülkelerde türkçe kullanılıyor ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap: ALFABENİN KÖKENİ VE GELİŞİMİ
  İnsanoğlu duygularını, isteklerini konuşarak veya yazarak başkalarına anlatır. Her ikisinin de anlatın aracı “dil”dir. Her dil bir takım seslerden oluşur. Dildeki bu seslerin yazıda karşılığı olan harf topluluğuna “alfabe” denir.
  Alfabe Yunanca A(alfa), B(“be”ta) harflerinin okunuşundan gelir.
  Arapça’da ise A(elif), B(ba) harflerinin okunuşlarında gelir yani Arapça’da alfabe yerine elifba kullanılır.
  Günümüz Türkçe’sinde ise A, B(be), C(ce) abece biçiminde söyleyip yazma eğilimi vardır.
  İlk alfabeyi Fenekeliler ortaya çıkarmıştır. Araplar, Yunanlılar, Romalılar da bu alfabeden yararlanarak kendi alfabelerini yaratmışlardır.  TÜRKÇE’NİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

  Yer yüzündeki diller arasında Türkçe’nin içine girdiği gurup Ural-Altay dilleri gurubudur. Ural-Altay dilleri eklemeli dillerdir. Bunlardan başka Hint-Avrupa dillerinin tesirinde kalanlar hariç olmak üzere bu dillerde kelime sırası aşağı yukarı aynıdır.
  Ural Kolu Fin-Ugur(Fince, Macarca)
  Samoyed(Samoyedce)

  Altay Kolu Türkçe
  Mançurca
  Moğolca
  Demek ki Türkçe Ural-Altay dillerinin Altay koluna bağlı bir dildir. Bu diller içinde Türkçe’ye en yakın olanı ise Moğolca’dır.
  Dünyada en çok konuşulan beş dilden birisi olan Türkçe’miz Türkler’in eski ve zengin kültürünün aktığı bir nehir gibi yaklaşık 11 milyon kilometrekarelik bir alana yayılmış doğuda Moğolistan ve Çin, batıda Sırbistan, kuzeyde Sibirya, güneyde Bağdat’a kadar uzanmıştır. Bu coğrafya içinde 7 tanesi Türk devleti olan 23 ayrı devlet içinde Türkçe konuşan uluslar vardır. Orta Asya’ya dayanan ve tarihsel gelişim içerisinde güçlü özellikleri ile benliğini korumasını bilen Türkçe’miz lehçe farklılıkları ve etkisinde kaldığı kültürlerin yarattığı olumsuzlara rağmen Çince, Hintçe, İngilizce ve İspanyolca’dan sonra en çok konuşulan beşinci dildir.
  Toplumları ayakta tutan, ulusları parçalanıp yok olmaktan kurtaran duygu, düşünce, inanç ve kültür birliğidir. Bu birliği sağlayan ve gelecek kuşaklara aktaran dildir. Karamanoğlu Mehmet Bey Anadolu’da birliğin sağlanması için dil ve kültür öğesinin önemini kavramış 1277’de duyurduğu fermanla “Türkçe’den başka dil konuşulmaması gerektiğini ve Türkçe’nin resmi dil olduğunu” ilan etmiştir.

  TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHİ GELİŞMESİ
  1) Eski Türkçe:
  Türk yazı dilinin ele geçen ilk örnekleri Orhun abidelerinin metinleridir.(8.yy) Fakat bu metinler şüphesiz Türk yazı dilinin ilk örnekleri değildir. Orhun abidelerindeki dil çok işlenmiş, ileri düzeyde bir yazı dilidir. Bu yüzden Türk yazı dili tarihinin başlangıcının 8. yüzyıldan en azından birkaç asır daha önce olduğunu söyleyebiliriz. Fakat elimizde Orhun kitabelerinde daha eski metinler olmadığı için 8. yüzyıldan itibaren Türk dilini takip edebiliyoruz.
  Eski Türkçe devresi 12. ve 13. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu ilk yazı dili bütün Türklük’ün tek yazı dili olarak kullanılmış, Orta Asya’da geniş bir sahayı kaplayan Türklük alemi yüzyıllar boyunca hep aynı dille okuyup yazmıştır. Bu yazı dili devresinden gelen eserlerin büyük bir kısmı Uygur yazısı ile yazılmış olduğundan bu devreye Uygur devresi yazı diline ise Uygurca da denir.
  2)Kuzeydoğu Türkçe’si, Batı Türkçe’si:
  Eski Türkçe’den sonraki devrede Türkçe karşımıza birden fazla yazı dili ile çıkmaktadır. Bunun nedenleri:

  1) Orta Asya’daki Türklük aleminin parçalanarak büyük kütleler halinde Hazar denizi’nin kuzeyinde ve güneyinden batıya yayılması.
  2) Yeni kültür merkezlerinin meydana gelmesi.
  3) İslam kültürünün Türkler arasına gittikçe kuvvetli bir şekilde yerleşmesi.
  İşte bu gibi nedenlerden ötürü Eski Türkçe ömrünü tamamlamış ve ayrılan Türk kollarının yeni kültür merkezleri etrafında kendi şivelerine dayanan yazı dilleri meydana getirmeleri birden fazla yazı dilinin doğmasına ve gelişmeye başlamasına neden olmuştur.
  a)Kuzeydoğu Türkçe’si: 13. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.günümüzde yerini Özbekçe’ye bırakmıştır.
  b)Batı Türkçe’si: 13. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Batı Türkçe’si iç ve dış gelişme ve değişiklikle bakımından üç evreye ayrılır.
  1) Eski Anadolu Türkçe’si
  2) Osmanlıca
  3) Türkiye Türkçe’si
  1)Eski Anadolu Türkçe’si:
  13., 14. ve 15. yüzyıllardaki Türkçe’dir. Bu devreye Batı Türkçe’sinin kuruluş evresi olarak bakmak yerinde olur . bu devir Batı Türkçe’sinin en temiz devridir. Bu devrin sonlarına doğru Türkçe’ye Arapça ve Farsça unsurlar girmeye başlamıştır bunun sonucunda da Osmanlıca denilen dil doğmuştur.
  2)Osmanlıca:
  15. yüzyılın sonlarından 20.yüzyılın başlarına kadar devam etmiş olan yazı dilidir. Dört yüz yıldan fazla kullanılan bu dil doğal olarak değişik devrelerden geçmiştir. Osmanlıca Arap harfleriyle yazılıp Türkçe okunan bir yazı dilidir.
  Arap alfabesinin Türk dili bakımından en büyük kusuru ünlülerin azlığı, ikinci kusuru da çoğu harflerin bitişik yazılması zorunluluğudur.
  Türkler Arap alfabesinin sakıncalarını çok geç fark ettiler. Türkçe, göçebe Türkmenlerinin konuştuğu kaba bir dil sayılıyordu. Edebiyat dili olarak işlenmeye değer bulunmuyordu. Edebiyat da bilim de Arapça ve Farsça’yla yapılıyordu. O dönemde bilim de, edebiyat da dinsel nitelik taşıdığı için bu çok doğal bir durumdu.
  3)Türkiye Türkçe’si:
  Osmanlı Devleti’nde resmi dil Türkçe olduğu halde bu dil medreselerde okutulmazdı. Medreselerde öğretieln dil arapçay’dı. 1908’de Meşrutiyet’le birlikte medreselerde Türkçe eğitim başlamıştır.
  Tanzimat ve 2. Meşrutiyet dönemlerinde dil üzerine büyük tartışmalar yapılmıştır.
  Atatürk’ün 1928 yılında “Harf Devrimini” yapmasıyla Arap harflerinin yerini Latin harfleri almıştır.
 3. 3
  Hasan
  Özel Üye
  Türkçe'nin Anadili Olarak Konuşulduğu Ülkeler, Türkçe’nin Konuşulduğu Ülkeler, Türkçe’nin Dil Olarak Konuşulduğu Bölgeler


  Türkçe, Ural Altay dil ailesi içerisinde Türk dil ailesinin Oğuz Grubu‘na mensup lehçedir. Anadolu, Kıbrıs, Balkanlar ve Orta Avrupa‘da geniş yayılım alanı bulmuş olup, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Makedonya ve Kosova‘nın resmî dilidir. 4. 4
  Hasan
  Özel Üye
  ayrıca dünyada konuşulan diller ve ülkelere dağılımı.

  Afrikanca
  Güney Afrika
  Namibia
  Zambia

  Almanca
  Almanya
  Avusturya
  Belçika
  Danimarka
  İsviçre
  Liechtenstein
  Lüksemburg

  Arnavutça
  Arnavutluk

  Arapça
  Bahreyn
  Batı Sahra
  Birleşik Arap Emirlikleri
  Cezayir
  Çad
  Fas
  Filistin
  Irak
  İsrail
  Katar
  Komor Adaları
  Kuveyt
  Libya
  Lübnan
  Mısır
  Moritanya
  Somali
  Sudan
  Suriye
  Suudi Arabistan
  Tunus
  Umman
  Ürdün
  Yemen
  Eritre
  Tanzanya

  Azerice
  Azerbaycan
  Ermenistan
  İran

  Bengalce
  Bangladeş

  Bulgarca
  Bulgaristan

  Burmaca
  Burma

  Belarusça
  Belarus

  Çince
  Çin
  Tayvan

  Çeçence
  Çeçenistan
  Gürcistan

  Çekce
  Çek Cumhuriyeti

  Danimarkaca
  Danimarka
  Grönland

  Dari
  Afganistan

  Endonezyaca
  Endonezya

  Ermenice
  Ermenistan
  İran
  Lübnan
  Suriye

  Estonyaca
  Estonya

  Faroece
  Faroe Adaları

  Farsça
  İran
  Irak
  Katar
  Tacikistan

  Felamenkçe
  Aruba
  Belçika
  Hollanda
  Hollanda Antilleri
  Surinam

  Filipince
  Filipinler

  Fince
  Finlandiya
  İsveç
  Rusya

  Fransızca
  Andorra
  Benin
  Burkina
  Çad
  Dibuti
  Fransa
  Fransız Guyanası
  Fransız Polinezyası
  Gabon
  Gine
  Haiti
  İsviçre
  İtalya
  Kanada
  Kongo
  Lüksemburg
  Madagaskar
  Mali
  Martinik
  Monako
  Nijer
  Orta Afrika Cumhuriyeti
  Ruanda
  Senegal
  Togo
  Wallis ve Futuna
  Yeni Kaleydonya
  Zaire
  Belçika
  Cezayir
  Lübnan
  Tunus

  Gürcüce
  Gürcistan

  Hintçe
  Hindistan

  İbranice
  İsrail

  İngilizce
  Amerika Birleþik Devletleri
  Anguilla
  Antigua ve Barbados
  Avustralya
  Bahamalar
  Belize
  Bermuda
  Birleşik Krallık
  Botswana
  Dominikya
  Eritre
  Etyopya
  Falkland Adaları
  Fiji
  Filipinler
  Gambia
  Gana
  Gibraltar
  Granada
  Guam
  Guernsey
  Guyana
  Güney Afrika
  Hindistan
  İngiliz Virgin Adaları
  İrlanda
  İsrail
  Jamaika
  Jersey
  Kamerun
  Kanada
  Kenya
  Kiribati
  Kokolar
  Kook Adaları
  Kuzey Mariana Adaları
  Lesotho
  Liberya
  Malawi
  Malta
  Mauritius
  Mikronezya
  Montserrat
  Namibia
  Nijerya
  Norfolk Adaları
  Pakistan
  Palau
  Papua Yeni Gine
  Pitcairn Adaları
  Ruanda
  Saint Helena
  Seyþel Adaları
  Singapur
  Sierra Lone
  Somali
  Swaziland
  Trinidad ve Tobago
  Türk ve Kafkas Adaları
  Uganda
  Vanatu
  Zambia
  Zimbabve
  Marshall Adaları

  İspanyolca
  Arjantin
  Bolivya
  Dominik Cumhuriyeti
  Ekvador
  Ekvador Ginesi
  El Salvador
  Guatemala
  Honduras
  İspanya
  Kolombiya
  Kosta Rika
  Küba
  Meksika
  Nikaragua
  Panama
  Paraguay
  Peru
  Porto Riko
  Şili
  Uruguay
  Venezuela
  Andorra
  Belize
  Fas
  Filipinler

  İsveççe
  İsveç

  İtalyanca
  Arjantin
  İtalya
  Hırvatistan
  San Marino
  İsviçre
  Slovenya
  Eritre

  Japonca
  Japonya

  Katalanca
  Andorra

  Kazakça
  Kazakistan

  Kırgızca
  Kırgızistan

  Kimerce
  Kamboçya

  Kinyarwanda
  Ruanda

  Kirundi
  Burundi

  Korece
  Güney Kore
  Kuzey Kore

  Lao
  Laolar

  Litvanyaca
  Litvanya

  Macarca
  Macaristan

  Makedonca
  Makedonya

  Malayca
  Brunei
  Malezya
  Singapur
  Endonezya

  Maldivce
  Maldivler

  Maltaca
  Malta

  Moğolca
  Moğolistan

  Moldovaca
  Moldova

  Nepalce
  Nepal

  Norveççe
  Norveç

  Özbekçe
  Özbekistan

  Peftuca
  Afganistan

  Pidgin İngilizcesi
  Papua Yeni Gine

  Polonyaca
  Polonya

  Portekizce
  Angola
  Brezilya
  Cape Verde
  Gine Bissau
  Makau
  Mozambik
  Portekiz
  Sao Tome ve Prinsip
  Fransa

  Pencap Dili
  Pakistan

  Romanca
  Romanya
  Moldova

  Rusça
  Rusya
  Estonya
  İsrail
  Kazakistan
  Kırgızistan
  Latvia
  Litvanya
  Moldova

  Sırpça
  Bosna Hersek
  Hırvatistan
  Sırbistan
  Avusturya

  Sinhala
  Sri Lanka

  Slovakça
  Slovenya

  Somalice
  Somali

  Swahili
  Tanzanya

  Tacikce
  Tacikistan

  Taice
  Tayland

  Türkçe
  Türkiye
  KKTC
  Azerbaycan
  Bulgaristan
  Irak
  İran
  Yunanistan

  Türkmence
  Türkmenistan

  Ukraynaca
  Ukrayna

  Urduca
  Pakistan
  Hindistan

  Uygurca
  Çin
  Kazakistan
  Afganistan

  Vietnamca
  Vietnam

  Yunanca
  Yunanistan
  Kıbrıs Rum Kesimi
  Arnavutluk
  Bulgaristan+ Yorum Gönder
türkçenin dünya üzerindeki dağılımı,  türkiye hangi türkçeyi kullanıyor,  dunya dil aileleri hangi ulkede konusulur,  dünyada türk dilini nerelerde kullanılır ,  samoyedce nerede konusulur
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi