Cami han hamam köprü medrese hakkında bilgi lazım

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Cami han hamam köprü medrese hakkında bilgi lazım ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  ÆSiя
  Özel Üye

  Cevap: Cami:İçinde bazı dinî törenlerin yapıldığı, Cuma ve Bayram namazlarının kılınabildiği büyük Müslüman tapınağı. İçinde "mimber"i bulunmadığı ve "hutbe" okunmadığı için Cuma ve Bayram namazlarının kılınmadığı tapınaklara mescit denir. Doğrudan doğruya cami olarak yapılmış ya da sonradan cami haline getirilmiş bütün Müslüman tapınaklarının içinde mutlak surette birer mihrap, Cuma namazının kılındığı mimber, büyük ya da küçük müezzin mahfili, maksuresi, son cemaat yeri, dışarda geniş ya da dar avlusu, çoğu şadırvan şeklinde olan abdest alacak yeri, tek ya da çok şerefeli minaresi bulunur.

  Han:Osmanlı padişahlarının ve bazı Türk beylerinin kullandıkları unvandır "Devlet başkanı, hükümdar" anlamındadır
  Eski Türklerde "Kan" şeklinde olan bu unvan, "kağan" ve daha sonraki çağlarda da "bakan" şeklinde kullanılmıştı
  Osmanlılarda Mehmed Han, Selim Han gibi kullanılan bu unvandan Türkçe'deki "hanım" kelimesi türemiştirBağımsız bir Han'ın idaresi altında bulunan devletlere "Hanlık" adı verilirdi
  Mimaride ise bu kelime, tüccarların, iş adamlarının yolcuların seyahat yolları üzerinde hayvanları ve eşyaları ile birlikte kalabilecekleri ve onlara yatacak güvenilir bir yer ve yiyecek sağlayan yapılara verilen addır Ana yollar üzerinde inşa edilen bu yapılara "kervansaray" da denmektedir

  Hamam:Genel yıkanma yerleri (Evlerdeki yıkanma yerlerine de hamam denir). Hamam denilen genel yıkanma yerleri, eski Romalılar ve Bizanslılarda da yapılmışsa da buharla ısınan ve çok geliştirilmiş olan hamamlar asıl Türklerde yapılmıştır. Bu sebeple, buharla ısınan hamamlar ,genel olarak Türk hamamı adı ile anılır.

  Köprü:Akarsu, diğer bir yol, demiryolu ve benzeri manialarını geçmek üzere inşa edilen ve imla altında olmayan; gözlerinden her hangi birinin MESNET eksenleri arasındaki açıklığı, köprü ekseni boyunca 10 metreden büyük olan yapılardır. (Kemer köprülerde açıklık ölçüsü için özengi sathının en alçak seviyesindeki dik serbest açıklık esas alınır

  Medrese:Medrese, Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı. Medrese kelimesi Arapça ders (درس) kökünden gelir. Medreselerde ders verenlere müderris denir.+ Yorum Gönder
cami han hamam köprü medrese,  han hamam,  han hamam cami köprü medrese,  cami han hamam medrese köprü,  önemli köprü han hamam medrese cami
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi