Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen yeterlilikleri ile ilğili belgeler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen yeterlilikleri ile ilğili belgeler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen yeterlilikleri ile ilğili belgeler





 2. 2
  Sihem
  Özel Üye





  Cevap: 1-Anaokullarında eğitim etkinliklerinin yapıldığı alanların dışında uygun bulunan bir yerde, Atatürk İlke ve İnkılaplarını içeren anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde Atatürk Köşesi düzenlenir ve köşe sürekli güncellenir. (Okul Öncesi Eğitim Kur.Yön.Mad.47)
  2-Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında eğitim etkinliklerinin sağlıklı ve iyi bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için oyun alanı ile bahçenin bulunması ve amacına uygun olarak düzenlenmesi esastır. Düzenlemeler eğitim-öğretim olmadığı zamanlarda yapılır. Bu düzenlemeler yapılırken; trafik eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçları, (salıncak, tırmanma merdiveni, kaldıraç vb.), ayrıca çocukların fen ve doğa çalışmaları yapabilmeleri için yeterli toprak alan bulundurulmasına özen gösterilir.(Yön.Mad.54)
  Kaynak: Eğitim-Öğretim http://www.reformturk.com/showthread.php?t=50375
  3-Okul Öncesi Eğitim Kurumları, (Bağımsız Anaokulları, Anasınıfları ve Uygulama Sınıfları) ilkyardım dolabı veya ilkyardım çantasını, kaza ve acil durumlarda kullanılmak üzere mevzuatta belirtilen standartlara uygun olarak bulundurur.(Yön.Mad.53)
  4-Yangından korunma ve sivil savunma tedbirleri alınır.
  5-Anasınıfları derslikleri giriş kapısına bölümü gösterir levhanın asılması gerekir.
  6-Dersliklerin duvarlarının mümkün olduğunca kolay temizlenebilen yağlı boya ile boyanması ve yumuşak, dinlendirici renklerden seçilmesi gerekir.
  7-İlköğretim okulları bünyesindeki anasınıfı öğrencilerinin kullanabilecekleri ve yeterli sayıda wc�nin ayrılması, lavabo ve pisuvar boylarının öğrenciye göre olması gerekir. (Aşağıya düşürülebilir veya zemine 10-15 cm�lik ızgara konularak ayarlanabilir.)
  8-Okul Öncesi Eğitimi öğrenci dersliklerinin binanın giriş katında ve eğitime elverişli, çocuk sayısına uygun, yeteri kadar ışık ve güneş alması, iyi ısıtılmış, havalandırılmış ve güven verici olması gerekir.
  9-Derslik tabanlarının sağlık ve temizlik yönünden elverişli şekilde döşenmesine özen gösterilmelidir. (Halı, halıfleks vb.),
  10.Öğrencilerin ayakkabı, palto, kaban vb. eşyalarının koyulabileceği dolap veya vestiyerlerin olması gerekmektedir.
  11.Okul Öncesi Eğitim öğrenci dersliklerinin (sınıfların) bir kısmı ev tipi, diğer bir kısmı da sınıf tipi düzenlenmelidir. Sınıf olarak düzenlenen kısımda; Türk Bayrağı, Atatürk Fotoğrafı, Gençliğe Hitabe, İstiklal Marşı levhaları, Türkiye Siyasi Haritası ve zaman şeridinin yanında, çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere yazı tahtası (seyyar olabilir), sağlam ve kolay bükülmeyen, çocukların yaşına, boyuna uygun masa, sandalyeler ile oyun materyalleri bulundurulur. Diğer taraftan öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çeşitli bölümler düzenlenmelidir. Bu bölümler; evcilik, kitap, blok, masa oyuncakları, kukla ve dramatizasyon, müzik, sanat etkinlikleri, fen ve tabiat köşeleri ile çalışmaların sergilenmesi açısından panolar ( resim ve iş çalışmaları vb.) bulunmalıdır.
  12-09.08.2006 Tarih 26254 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğine uygun olarak okul, sınıf ve bölümlerinin adlandırma tabelaları yeniden düzenlenmelidir.
  EĞİTİM-ÖĞRETİM:
  Planlama:Bakanlığımızca hazırlanarak 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 20.02.2006 tarih ve 26086 sayılı R.G) yayımlanan ve yürürlüğe giren Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği gereğince; Okul Öncesi Öğretmenleri (Anaokulu, Anasınıfı ve Uygulama Sınıfı Öğretmenleri) yıllık ve günlük planlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 10/08/2006 Tarih ve 336 Sayılı Kararı ile kabul edilen �Okul Öncesi Eğitim Programı� doğrultusunda yapıp uygulamak üzere hazırlamalıdır. Bir plan defterinde aşağıda belirtilen bölümler bulunmalıdır.
  a)Öğretmenin Kimliği: Adı-soyadı, Mebsis/Sicil No, Branşı, Mesleki Kıdemi ve Kadrosu, Okuttuğu Sınıf
  b)İş Takvimi
  c)Yıllık Çalışma Programı
  d)Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar Tablosu ( Program ekinde bulunmaktadır)
  e)Yıllık Plan: Öğretmen kullanma kolaylığı açısından planı kağıt veya deftere çizelge şeklinde yapacaktır.
  f)Günlük Plan
  Yıllık plan:(Eğitim Programı ve Öğretmen Klavuz Kitabından yararlanılarak yapılacaktır.)
  Yıllık Plan, bir eğitim-öğretim yılı içinde yapılacak tüm öğrenme etkinliklerinin planlanmasını içerir. Diğer bir deyişle yllık plan, öğretmenin bir öğretim yılı süresince, öğretmeni olduğu grup için program uyarınca belirlediği amaçlar ve kazanımların, kavramların, aile katılım çalışmalarının, alan gezilerinin, belirli gün ve haftalarda yapacağı etkinliklerin, etkinliklerde kullanacağı yöntemler ve değerlendirme yöntemlerinin aylara göre dağılımını gösteren ve öğretmen tarafından hazırlanarak eğitim-öğretim yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planıdır. Yıllık plan yapılırken çocukların gelişimsel özellikleri ve düzeyleri göz önünde bulundurulmalıdır. Öğretmen yıllık planı pograma uygun olarak kendi başına ve diğer öğretmenlerle birlikte hazırlayabilir.
  Günlük plan: (Eğitim Programı ve Öğretmen Klavuz Kitabından yararlanılarak yapılacaktır.)
  Günlük plan, o gün için belirlenen amaçları, kazanımları, kavramları, etkinliklerin hangi ortamda ve hangi yöntemle gerçekleştirileceğini, etkinliklerdeki öğrenme süreçlerini, kullanılacak materyal, araç ve gereçleri, etkinlikler arası geçişleri, beslenme, tuvalet gibi tüm etkinlikleri, varsa planlanan aile katılımı çalışmalarını ve değerlendirme boyutunu içeren ve her gün öğretmen tarafından hazırlanan bir plandır. Yıllık planda olduğu gibi günlük plan hazırlanırken de çocukların gelişim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Günlük plan hazırlanırken fazla ayrıntıdan sakınılmalı; ancak çok kısa ya da dağınık bir plan yapmamaya özen gösterilmeli, değişik tekniklere yer vermeli, farklı kaynaklardan yararlanmalı, çocukların eğlenerek öğrenecekleri çeşitli eğitim ortamları oluşturmaya dikkat edilmelidir.
  Kaynak: Eğitim-Öğretim http://www.reformturk.com/showthread.php?t=50375
  Değerlendirme:
  Amaçlar doğrultusunda planlanan ve uygulanan eğitim etkinliklerinin çocukların davranışlarında oluşturduğu değişikliğin ölçülmesi ve yorumlanması amacıyla yapılan değerlendirmedir. Değerlendirme,
  1)Çocuğun tanınması ve değerlendirilmesi,
  2)Programın değerlendirilmesi,
  3)Öğretmenin kendini değerlendirmesi ,
  olarak farklı yönlerden ele alınmalıdır.







+ Yorum Gönder
26254 sayili resmi gazetede okul öncesi tuvalet standartlari
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi