Harita ile ilgili soru ve cevaplar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Harita ile ilgili soru ve cevaplar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Harita ile ilgili soru ve cevaplar

 2. 2
  RüzgarGülü
  Bayan Üye

  Cevap: 1) 1/500.000 ölçekli bir haritada Burdur Gölü 16 cm olarak
  gösterilmiştir.Buna göre aynı gölün 4 cm olarak gösteri-
  lebilmesi için ikinci haritanın ölçeği ne olmalıdır?
  A) 1/10.000 B) 1/100.000 C) 1/500.000
  D) 1/1.000.000 E) 1/2.000.000
  2) Haritalarda ayrıntıları gösterme gücünü aşağıdakilerden
  hangisi belirler?
  A) Lejant B) Kullanılan projeksiyon
  C) Enlem ve boylam sistemi D) Kullanılan sistem
  E) Yerşekillerini gösterme biçimi
  3) Türkiye ekvator üzerinde bir ülke olsaydı doğusu ile
  batısı arasında kaç km lik mesefe bulunurdu?
  A) 666 B) 1200 C) 1900 D) 2000 E) 2109
  4) A - B şehirleri arasında uzaklık 110 km'dir. Bu uzaklık
  haritada 5 cm olarak gösterilmiştir.Fakat bir başka ha-
  ritada bu uzaklık 10 cm olarak gösterilmiştir.İkinci hari-
  tanın ölçeği nedir?
  A) 1/220.000 B) 1/1.100.000 C) 1/1.400.000
  D) 1/2.100.000 E) 1/4.400.000
  5) Plan ile krokiyi birbirinden ayıran en önemli özellik aşa-
  ğıdakilerden hangisidir?
  A) Kroki daha ayrıntılıdır.
  B) Planlar daha geniş alanları gösterir.
  C) Planın ölçeği daha büyüktür.
  D) Krokinin başlığı yoktur.
  E) Plan ölçekli, kroki ölçeksizdir.
  6) Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden bi-
  risi değildir?
  A) Deniz kıyısından başlarlar.
  B) Kapalı eğrilerdir.
  C) Birbirleri ile kesişirler.
  D) En içteki eğri en yüksek yeri gösterir.
  E) Nokta ile de gösterilirler.
  7) İzohipslerle gösterilen bir yerin fiziki haritasında aşağı-
  dakilerden hangisi bulunmaz?
  A) Konum B) İki nokta arası uzaklık
  C) Dağların yükseltisi D) Eğimli araziler
  E) Nüfus dağılımı
  8) 1/3.500.000 ölçekli haritada 4,2 cm gelen bir gölün ger-
  çek alanı kaç km dir?
  A) 985 B) 1450 C) 3250 D) 4500 E) 5145
  9) Bir Türkiye fiziki haritasında İzmir ile Menderes arası
  1 cm olarak gösterilmiştir.
  Haritanın ölçeği 1/2.500.000 ise İzmir ile Menderes ara-
  sı gerçek uzunluk kaç km dir?
  A) 5 B) 25 C) 75 D) 100 E) 125
  10) km
  5 0 5 10 15 20
  Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 25 cm dir.Bu çizgi ölçeği-
  ni kesir ölçek olarak nasıl gösteririz?
  A) 1/ 100.000 B) 1/ 1.100.000 C) 1/ 10.000
  D) 1/ 1.000.000 E) 1/ 1.500.000
  11) 1/500.000 ölçekli haritada 20 cm olarak ölçülen bir
  yer gerçekte kaç km dir?
  A) 10 B) 20 C) 25 D) 50 E) 100
  12) 1/ 600 ölçekli dersane planında 1 cm olarak gösterilen
  bir sınıf gerçekte kaç m dir?
  A) 24 B) 36 C) 72 D) 86 E) 94
  13) Bir noktanın yerel saatine göre öğle vakti aşağıdakiler-
  den hangisine göre belirlenir?
  A) Başlangıç meridyenine olan uzaklığına
  B) Gece - gündüz süresine
  C) Güneş ışınlarının düşme açısına
  D) Ekvatora olan uzaklığına
  E) Coğrafi konumuna
  14) Bir şehrin alanı 900 km dir. Bu şehir bir haritada 25 cm
  ile gösterilmiştir.Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) 1/200.000 B) 1/360.000 C) 1/400.000
  D) 1/600.000 E) 1/3.000.000
  15) 1 / 2.000.000 ölçekli bir haritada 4 cm ile gösterilen bir
  uzunluk 1 / 1.000.000 ölçekli başka bir haritada kaç
  cm olarak gösterilir?
  A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 8
  16) 1 / 500.000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir
  göl gerçekte kaç dam dir?
  A) 25 B) 125 C) 2.500 D) 12.500 E) 1.250.000
  17) 1 / 3.000.000 ölçekli bir haritada L-H noktaları arası
  3 cm ile gösterilirken, ikinci bir haritada 1,5 cm ile
  gösterilmektedir.
  Buna göre ikinci haritanın ölçeği nedir?
  A) 1/ 300.000 B) 1/ 600.000 C) 1/ 1.000.000
  D) 1/ 6.000.000 E) 1/ 12.000.000 )1/ 7.000.000
  18) 1200 km lik yer kaplayan bir gölün haritada 3 cm ile
  gösterilebilmesi için haritanın ölçeği aşağıdakilerden
  hangisi olmalıdır?
  A) 1/ 20.000 B) 1/ 200.000 C) 1/ 400.000
  D) 1/ 2.000.000 E) 1/ 4.000.000
  19) 1/ 500.000 ölçekli haritada 20 cm olan bir ada başka
  bir haritada 5 cm gelmektedir.
  İkinci haritanın ölçeği nedir?
  A) 1/ 12.500 B) 1/ 62.500 C) 1/ 1.000.000
  D) 1/ 1.250.000 E) 1/ 10.000.000 3. 3
  RüzgarGülü
  Bayan Üye
  20) Bir A şehrinin planının çiziminde aşağıdaki ölçeklerden
  hangisi kullanılamaz?
  A) 1/1.000 B) 1/10.000 C) 1/15.000
  D) 1/19.000 E) 1/250.000
  21) 1/ 2.000.000 ölçekli haritada bir gölün alanı 4,1 cm ola-
  rak ölçülmüştür.Bu gölün alanı gerçekte kaç km dir?
  A) 482 B) 820 C) 1640 D) 2700 E) 3280
  22) 1/ 400.000 ölçekli haritada 10 cm gelen uzaklık hangi
  ölçekli haritada 5 cm ile mesafade gösterilir?
  A) 1/ 800.000 B) 1/ 850.000 C) 1/ 900.000
  D) 1/ 500.000 E) 1/ 1.000.000
  23) 1200 km lik yer kaplayan bir gölün haritada 3 cm ile
  gösterilebilmesi için haritanın ölçeği aşağıdakilerden
  hangisi olmalıdır?
  A) 1/ 20.000 B) 1/ 200.000 C) 1/ 400.000
  D) 1/ 2.000.000 E) 1/ 4.000.000
  24) 1/ 650.000 ölçekli bir haritada 6cm gelen bir alan ger-
  çekte kaç km dir?
  A) 253,50 B) 25350 C) 2,535 D) 23,350
  E) 25,350
  25) km
  4 0 4 8 12 16 20
  Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 6 cm dir. Kesir ölçek ola-
  rak gösterin.
  A) 1/ 400.000 B) 1/ 2.000.000 C) 1/ 4.000.000
  D) 1/ 40.000 E) 1/ 4.000
  26) Bir alan 1/ 400.000 ölçekli haritada 2 cm ile gösterilmiş-
  tir.Aynı alan 1/ 800.000 ölçekli başka bir haritada kaç
  cm ile gösterilir?
  A) 0,5 B) 0,8 C) 5 D) 50 E) 500
  27) km
  25 0 25 50 75 100
  Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 10 cm dir.Kesir ölçek
  olarak gösterimi nedir?
  A) 1/ 125.000 B) 1/ 12.500 C) 1/1.250.000
  D) 1/ 12.500.000 E) 125.000.000
  28) 300 km lik bir gölün 3 cm ile gösterildiği bir haritada
  8 cm lik bir uzunluk gerçekte kaç km dir?
  A) 60 B) 80 C) 100 D) 200 E) 800
  29) 1/ 3.500.000 ölçekli haritada 4,2 cm gelen bir alan ger-
  çekte kaç km dir?
  A) 985 B) 1450 C) 3250 D) 4500 E) 5145
  30) İki kent arasındaki uzaklık 1/ 2.000.000 ölçekli bir ha-
  ritada 10 cm olarak ölçülmüştür.Aynı uzaklık bir başka
  haritada 8 cm olarak ölçüldüğüne göre ikinci haritanın
  ölçeği hangisidir?
  A) 1/ 100.000 B) 1/ 250.000 C) 1/ 300.000
  D) 1/ 2.500.000 E) 1/ 3.000.000
  31) 150* doğu meridyeni üzerinde Pazar saat 6.00 iken,
  başlangıç meridyeni üzerinde gün ve saat aşağıdakiler-
  den hangisidir?
  A) Pazar 21.00 B) Pazar 04.00
  C) Cumartesi 22.00 D) Cumartesi 10.00
  E) Cumartesi 22.20
  32) Yerel saati 30* batı meridyeninin saatinden dört saat
  ileri olan meridyen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 90* batı B) 60* batı C) 30* doğu
  D) 60* doğu E) 90* doğu
  33) 75* batı boylamında yerel saat 04.30 iken yerel saatin
  10.50 olduğu meridyen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 180* batı B) 95* batı C) 20* batı
  D) 20* doğu E) 95* doğu
  34) 1/500.000 ölçekli bir haritada 30 cm olarak gösterilen
  bir alan gerçekte kaç km dir?
  A) 135 B) 225 C) 450 D) 675 E) 750
  35) 45* batı boylamında 08.40 da doğan güneş 35* doğu
  boylamında kaçta batar?(23 Eylülde)
  A) 15.20 B) 03.20 C) 14.00 D) 15.30 E) 05.35
  36) Gerçek alanı 3200 km olan bir göl hangi ölçekli haritada
  2 cm lik alan kapsar?
  A) 1/ 4.000.000 B) 1/ 2.000.000 C) 1/ 640.000
  D) 1/ 400.000 E) 1/ 200.000
  37) 40 * doğu boylamında 21 Mart tarihainde 06.44 de do-
  ğan güneş 70* doğu boylamında kaçta batar?
  A) 16.44 B) 14.44 C) 20.44
  D) 20.45 E)18.55
  38) 1/ 2.700.000 ölçekli bir haritada 14 cm gelen bir me-
  safe gerçekte kaç km dir.
  A) 37,8 B) 38,7 C) 36,8
  D) 33.6 E) 40,4
  39) Gerçek alanı 800 km olan bir göl 1/ 500.000 ölçekli ha-
  ritada kaç cm lik alan kaplar?
  A) 4 B) 16 C) 32 D) 80 E) 100 4. 4
  kevser
  Yeni Üye
  cok iyi site her sey var:onay:;):D:rolleyes::cool::)

 5. 5
  Tuna385
  Yeni Üye
  Cevaplarıda eklense fena olmaz

 6. 6
  kamil6565
  Yeni Üye
  saqol arkideş;):rolleyes::D:P

 7. 7
  Ziyaretçi
  Bilgiler için teşekkürler

 8. 8
  Ziyaretçi
  harikasınız

+ Yorum Gönder
harita ile ilgili sorular ve cevaplar,  harita soruları ve cevapları,  kroki ile ilgili problem ve cevapları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi