Coğrafya Alan Hesaplama Ve Haritada Uzunluk

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Coğrafya Alan Hesaplama Ve Haritada Uzunluk ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Coğrafya Alan Hesaplama Ve Haritada Uzunluk

 2. 2
  Fatal
  Özel Üye

  Cevap: HARİTALARDA UZUNLUK VE ALAN HESAPLAMALARI
  Gerçek Uzunluğu Hesaplama

  Arazi üzerindeki uzunluk demektir ve aşağıdaki formülle hesaplama yapılır.

  Gerçek Uzunluk = Ölçek (Payda) * Harita Uzunluğu

  formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır.

  Örnek : 1 / 500.000 ölçekli bir haritada A - B kentleri arası 12 cm ölçülmüştür. Buna göre iki kent arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km'dir?


  Formülle Çözüm :

  Gerçek Uzunluk = Ölçek * Harita Uzunluğu
  Gerçek Uzunluk = 500.000 *12
  Gerçek Uzunluk 6000000 cm = 60 km'dir.

  Orantıyla Çözüm :

  Ölçeğe göre, arazi üzerindeki 500.000 cm haritada 1 cm gösterilmiştir.
  1 cm 500.000 cm'yi gösterdiğine göre
  12 cm x cm'yi gösterir.
  ----------------------------------------------------------------
  x = 12 * 500.000 / 1 = 6000000 cm

  cm'yi km'ye çevirmek için 5 basamak sola doğru gitmek gerekir.

  6000000cm = 60 km'dir.

  Haritadaki Uzunluğu Hesaplama

  Harita üzerindeki uzunluğu bulma çalışmasıdır.

  Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda)

  formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır.


  Örnek : Arazi üzerindeki 80 km'lik uzunluk 1 / 200.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?


  Formülle Çözüm :

  Ölçeğe göre, arazi üzerindeki 900.00 cm haritada 1 cm gösterilmiştir.

  Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda)
  Harita Uzunluğu = 80 km / 200.000 cm
  Harita Uzunluğu = 8000000 /200000 cm

  Harita Uzunluğu=80/2=40 cm

  Orantıyla Çözüm :

  1 / 200.000 ölçeğinde,

  1 cm 2 km'yi gösteriyorsa
  x cm 80 km'yi gösterir.
  ----------------------------------
  x = 1* 80 / 2 = 40 cm'dir.


  Haritadaki Uzunlukların Karşılaştırılması

  İki harita uzunluğunun karşılaştırılması esasına dayanan sorular ters orantı kurularak ya da iki aşamalı olarak çözülür.

  Örnek : 1 / 750.000 ölçekli bir haritada A-B noktaları arasındaki uzaklık 12 cm ölçülmüştür. Aynı uzaklık
  1 / 1.500.00 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir.

  Çözüm l :

  1 / 750.000 ölçekli haritada 12 cm'lik uzaklık, 1 / 1.500.000 ölçekli haritada x cm gösterilir.

  Ölçekler arasında 750.000 / 1.500.000 oranı bulunduğuna göre harita uzunlukları arasında 12 / x oranı vardır.
  x = 750.00 * 12 / 1.500.000 = 6 cm'dir.

  Çözüm 2:

  1. haritadan yararlanarak gerçek uzaklığı bulalım

  1 cm 7.5 km'yi gösteriyorsa,
  12 cm x km'yi gösterir.
  -----------------------------------------------------
  x = 12 * 7.5 / 1 = 90 km'dir.

  2. haritadan yararlanarak haritadaki uzunluğu bulalım :

  15 km'yi 1 cm gösteriyorsa
  90 km'yi x cm gösterir
  ---------------------------------
  x = 90 * 1 / 15 = 6 cm'dir.


  Harita Ölçeğinin Bulunması

  Formül:
  Harita Ölçeği= Harita Uzunluğu/Gerçek Uzunluk
  Formülü ile hesaplanır.
  Örnek: 60 km lik bir uzunluğun 20 cm ile gösterildiği haritanın ölçeği nedir?

  Harita Ölçeği= 20 cm/ 60 km
  Harita ölçeği= 20 cm/ 6000000 cm
  Harita ölçeği=1/ 300000


  Orantıyla Çözüm :

  60 km cm'ye çevrilir.
  20 cm 6000.000 cm'yi gösteriyorsa
  1 cm x cm'yi gösterir.
  -----------------------------------------------
  x = 1 * 6000.000 / 20 = 300.000 cm'dir.
  Ölçek : 1 / 300000'dir.
  ALAN HESAPLAMALARI
  İzdüşümsel alan, yer şekillerinin izdüşümünün alınması ile hesaplanan alandır. Arazi üzerindeki gerçek alan hesaplamalarında ise yer şekilleri yüzölçümü dikkate alınır. Bu nedenle bir yerin izdüşümü alanı ile gerçek alanı arasındaki fark yardımıyla arazinin engebeliliği hakkında bilgi edinilebilir.

  İzdüşümü alanı ile gerçek alan arasındaki fark fazla ise, arazinin engebesi de fazladır.

  Gerçek Alan
  Gerçek Alan = Ölçek (Payda)2 * Haritadaki Alan

  formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır.

  Örnek : 1 / 700.000 ölçekli bir haritada bir adanın kapladığı alan 15 cm2 olduğuna göre adanın izdüşümsel alanı kam km2 dir?

  Orantıyla Çözüm :

  Ölçeğe göre, 1 cm 700.000 cm'yi göstermektedir.
  1 cm2 49 * 1010 km2 yi gösterdiğine göre,
  15 cm2 x km2'yi gösterir.

  --------------------------------------------------------------
  x = 15 * 49 * 1010 = 735 * 1010 cm2 dir.

  cm2'yi km2'ye çevirmek gerekir. 735 * 10 cm2 = 735 km2'dir.

  Formülle Çözüm :


  İzdüşümsel Alan = (Ölçek Paydası)2 * Haritadaki Alan

  İzdüşümsel Alan = (700.000)2 * 15
  İzdüşümsel Alan = 49 * 1010 * 15 = 735 * 1010 cm2
  cm2'yi km2'ye çevirmek gerekir. 735 * 1010 cm2 = 735 km2'dir.
  Haritadaki Alanı Hesaplama
  Haritadaki alan,

  Haritadaki Alan = Gerçek Alan / Ölçek (Payda)2

  formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır.
  Örnek : Gerçek alanı 590.4 km2 olan göl 1 / 1.200.000 ölçekli haritada kaç cm2 gösterilir.


  Orantıyla Çözüm :


  Ölçeğe göre ;
  1 cm 12 km'yi göstermektedir.

  1 cm2 144 km2'yi gösteriyorsa
  x cm2 590.4 km2'yi gösterir.
  --------------------------------------------------------
  x = 590.4 / 144 = 4.1 cm2 dir.

  Formülle Çözüm :
  Haritadaki Alan = Gerçek Alan / Ölçek2 (Payda)
  Haritadaki Alan = 590.4 / (12)2
  Haritadaki Alan = 590.4 / 144 = 4.1 cm2

  UYARI : Haritalardaki alan hesaplanırken ölçek paydasının karesi mutlaka alınmalıdır.


  Ölçek Hesaplama

  Ölçek Hesaplama

  Harita ve arazi üzerindeki alanların verildiği sorularda ölçek

  Ölçek (Payda) = Haritadaki Alan / Gerçek Alan kesrinin karekökü

  formülü ya da doğru orantı kurularak hesaplanır.

  Örnek : Gerçek Alanı 80 km2 olan bir göl, ölçeği bilinmeyen haritada 4 cm2 gösterildiğine göre haritanın ölçeği nedir?


  Ölçek=√4 cm2/16 km2
  Ölçek=√4 cm2/16 0000000000 cm2
  Ölçek=√1 cm2/4 0000000000 cm2
  Ölçek=1/200000
  UYARI : Harita ve arazi üzerindeki alanların verildiği sorularda ölçeği hesaplarken kare kök almayı unutmayınız.

  Eğim Hesaplama :

  Eğim : Topoğrafya yüzeyinin yatay düzlemle yaptığı açıya eğim denir.
  Eğim = Yükseklik (m) * 100 / Yatay Uzaklık

  formülü ile hesaplanır.

  Örnek : A - B arasındaki uzaklık 1 / 600.000 ölçekli haritada 4 cm gösterilmiştir. Aralarındaki yükselti farkı 1200 m. olduğuna göre, A ile B arasındaki eğim binde (%o) kaçtır?

  Çözüm A B arasındaki gerçek uzaklık;
  4 * 6 = 24 km olduğuna göre,

  Eğim = Yükseklik Farkı (m) / Yatay Uzaklık (m) * 1000

  Eğim = 1200 / 24.000 * 1000

  Eğim = %o 50'dir.


  mehmet bekil 3. 3
  Ziyaretçi
  haritadaki alan hesaplamada 80 km2 yi neden 16 km2 die aldıqını anLamadım dstM. Söylersen sewnrm. 4. 4
  Ziyaretçi
  valla kardeş onu bende anlamadım ...

 5. 5
  Ziyaretçi
  yha abi bu çocuk hesabı bilmiyor mantıksız şeyler yazmış hep

 6. 6
  Ziyaretçi
  o 80 km 2 neden 16 km 2 ya ?

 7. 7
  Ziyaretçi
  ya abisi 80km demişsin saçma sapan iş yapmışsın ölçek hesaplama böyle olur

  soru:2500km2 bir yer haritada 25cm2 göre ölçek kaçtır

  çözüm:1.ilk olarak formül Ölçek:haritaalanı/gerçekalanın karekökü
  2.25cm2/2500km2 karekökü sadeleştirince 1/100 olur bunun karekökü :1/10 dur ölçek olduğundan dolayı 5tanede sıfır koyarız 1/1000000

 8. 8
  Ziyaretçi
  birazdaha fazla soru ve cevap isterimm

 9. 9
  Ziyaretçi
  izohipslr cok basıt ama bunlr cok zor hç brşey anlamdım :/

 10. 10
  Ziyaretçi
  güzen bi site

 11. 11
  Ziyaretçi

  Formülleri alın, diğer örnek soruları ------ edin.

 12. 12
  Ziyaretçi
  çok sağol yazılıda işime yarayacak :D

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
coğrafya ölçek hesaplama,  ölçek bulma ile ilgili sorular,  coğrafya alan hesaplama soruları,  coğrafya km hesaplama,  alan hesaplama coğrafya
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 14 kişi