Karmaşık sayıların kutupsal gösterimi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Karmaşık sayıların kutupsal gösterimi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Karmaşık sayıların kutupsal gösterimi

 2. 2
  RüzgarGülü
  Bayan Üye

  Cevap:
  KARMAŞIK(KOMPLEKS) SAYILAR


  ax² + bx + c = 0 denkleminin Δ < 0 iken reel kökünün olmadığını daha önceden biliyoruz. Örneğin, x² + 1 = 0 denkleminin reel kökü yoktur. Çünkü,( x² + 1 = 0 &THORN; x² = -1 ) karesi –1 olan reel sayı yoktur.
  Şimdi, bu türden denklemlerin çözümünü mümkün kılan ve reel sayılar kümesini de kapsayan yeni bir küme tanımlayacağız...

  A. TANIM:
  a ve b birer reel sayı ve i = Ö-1 olmak üzere, z = a + bi şeklinde ifade edilen z sayına Karmaşık ( Kompleks ) Sayı denir. Karmaşık sayılar kümesi C ile gösterilir.
  C = { z : z = a + bi ; a, b Î R ve Ö-1 = i } dir.
  ( i = Ö-1 &THORN; i² = -1 dir.)
  z = a + bi karmaşık sayısında a ya karmaşık sayının reel ( gerçel ) kısmı, b ye karmaşık sayını imajiner (sanal) kısmı denir ve Re(z) = a, İm(z) = b şeklinde gösterilir.

  Örnek:
  Z1 = 3 + 4i, Z2 = 2 – 3i, Z3 = Ö3 + i, Z4 = 7, Z5 = 10i sayıları birer karmaşık sayıdır.
  Z1 karmaşık sayısının reel kısmı 3, imajiner kısmı 4 tür.
  Z2 = 2 - 3i &THORN; Re(Z2) = 2 ve İm(Z2) = -3,
  Z3 = Ö3 + i &THORN; Re(Z3) = Ö3 ve İm(Z3) = 1,
  Z4 = 7 &THORN; Re(Z4) = 7 ve İm(Z4) = 0,
  Z5 = 10i &THORN; Re(Z5) = 0 ve İm(Z5) = 10 dur.

  Örnek:
  x² - 2x + 5 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulalım.

  Çözüm:

  Verilen denklemde a = 1, b = -2, c = 5 tir.
  Δ = b² - 4ac = ( -2) ² - 4.1.5 = -16 = 16.i²
  X1,2 = -b ± ÖΔ = -(-2) ± Ö16i² = 2 ± 4i = 1 ± 2i dir.
  2a 2.1 2
  Ç = { 1 – 2i, 1 + 2i } dir.  B. İ ‘NİN KUVVETLERİ

  iº = 1, i¹ = i, i² = -1, i³ = -i, i4 = 1, i5 = i, ...
  Görüldüğü gibi i nin kuvvetleri ; 1, i, -1, - i, değerlerinden birine eşit olmaktadır.

  Buna göre , n Î N olmak üzere,

  i4n = 1
  i4n + 1 = i
  i4n + 2 = -1
  i4n + 3 = -i dir.  Örnek:
  ( i14 + i15 + 1 ).( i99 + i100 – 1) işleminin sonucunu bulalım.

  Çözüm:
  i14 = (i4)3.i2 = 13.(-1) = -1
  i15 = (i4)3.i3 = 13.(-i) = -i
  i99 = (i4)24 .i 3 = 124.(-i) = -i
  i100 = (i4)25 = 125 = 1 olduğu için,

  (i24 + i15 + 1).(i99 + i100 – 1) = (-1 – i + 1).(-i + 1 – 1) = (-i) (-i) = i2 = - 1 dir.

  C. İKİ KARMAŞIK SAYININ EŞİTLİĞİ

  Reel kısımları ve imajiner kısımları kendi aralarında eşit olan iki karmaşık sayı eşittir.


  Z1 = a + bi } olsun. Z1 =Z2 ↔ (a = c ve b = d) dir.
  Z2 = c + di }


  Örnek:
  Z1 = a + 3 + 2bi + 3i
  Z 2 = 8 + (a + b)i
  Z1 = Z2 olduğuna göre, b değerini bulalım.

  Çözüm:
  Z1= (a + 3) + (2b + 3)i, Z2 = 8 + (a + b)i ve Z1 = Z2 olduğundan,
  a + 3 = 8 &THORN; a = 5
  2b + 3 = a + b &THORN; 2b + 3 = 5 + b &THORN; b = 2 dir.

  Örnek:
  Z1 = (a + b + 3) + (a – 2)i
  Z2 = 0
  Z1 = Z2 olduğuna göre, a.b değerini bulalım.


  Çözüm:
  Z1 = Z2 olduğundan,
  a – 2 = 0 &THORN; a =2,
  a + b + 3 = 0 &THORN; 2 + b + 3 = 0 &THORN; b = -5 tir.
  O halde, a.b = 2.(-5) = -10 dur.

  D. BİR KARMAŞIK SAYININ EŞLENİĞİ


  _
  Z = a + bi karmaşık sayı ise Z = a – bi sayısına Z karmaşık sayısının eşleniği denir.  Örnek:
  _
  1) Z1 = 4 + 3i sayısının eşleniği Z1 = 4 - 3i,
  _
  2) Z2 = Ö2 - Ö3i sayısının eşleniği Z2 = Ö2 + Ö3i,
  _
  3) Z3 = -7i sayısının eşleniği Z3 = 7i,
  _
  4) Z4 = 12 sayısının eşleniği Z4 = 12,
  _
  5) Z5 = Ö3 - Ö2 sayısının eşleniği Z5 = Ö3 - Ö2 dir.

  Örnek:
  Z = a + bi olmak üzere,
  _
  3 . Z – 1 = 2(4 – i)
  olduğuna göre, a + b toplamını bulalım.

  Çözüm:
  _
  3 . Z – 1 = 2(4 – i)
  3 . (a – bi) – 1 = 8 – 2i
  3a – 1 – 3bi = 8 – 2i
  olduğundan, 3a –1 = 8 ve -3b = -2 dir.

  3a – 1 = 8 &THORN; 3a = 9 &THORN; a = 3 ve
  -3b = -2 &THORN; b = 2/3 tür.

  O halde, a + b = 3 + 2/3 = 11/3
  Not:

  __
  1) Bir karmaşık sayının eşleniğinin eşleniği kendisine eşittir ( ( z) = z )
  .
  2) Reel katsayılı ikinci dereceden ax2 + bx + c = 0 denkleminin köklerinden biri Z = m + ni
  _
  karmaşık sayısı ise diğeri bu kökün eşleniği olan Z = m – ni sayısıdır.  E. KARMAŞIK SAYILARDA DÖRT İŞLEM

  1) Toplama - Çıkarma

  Karmaşık sayılar toplanırken ( ya da çıkarılırken ) reel ve sanal kısımlar kendi aralarında toplanır ( ya da çıkarılır ).
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi