Edebiyat ders notları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Edebiyat ders notları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  ÆSiя
  Özel Üye

  Cevap: Edebiyat Ders Notları

  EDEBİYAT

  Söz sanatları
  1- Teşbih (Benzetme)
  Özellikleri yönüyle zayıf olan varlığın kuvvetli varlığa benzetilmesi sanatıdır

  2- İstiare ( Eğretileme )
  Yalnızca benzeyen ya da benzetilenle kurulan benzetmedir

  3 Mecaz – ı Mürsel
  Bir sözün benzetme özelliği olmaksızın başka bir söz yerine kullanılmasıdır
  Örnek : Sobayı yak ( sobanın içindekileri ) Tencere yandı ( Tencerenin içi yandı )
  Ayağını çıkarda içeri gir ( ayakkabını çıkar ) Burnu akıyor ( Burnunun içindeki salgı)

  4 Kinaye
  Bir sözü hem gerçek hem mecaz anlamı ile kullanma sanatıdır
  Örnek : Şu karşıma göğüs Taştan bağır ( gerçek )ègeren
  Taş bağırlıèTaş bağırlı dağlar mısın olmak ( mecaz )

  5 Teşhis ( Kişileştirme )
  Fabl’ larda görülür Her teşhiste kapalı istiare vardır
  Örnek : Yüce dağlar bir birine göz eder
  Rüzgar ile mektuplaşır naz eder İki sevgili anlamında

  6 Mübalağa ( Abartma )
  Edebiyatta bu bir abartma sanatıdır
  Örnek : Ağzı kulaklarına vardı Gömelim seni tarihe desem sığmazsın

  7 Tezat ( Karşıtlık )
  Bir varlığın ya da bir olayın birbirine zıt karşıt durumlarının bir arada verilmesi sanatıdır
  Örnek : Ne efsunkar imişsin ah, ey didar – ı hürriyet
  Esir – i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

  1 Cinas
  Sesleri aynı anlamları farklı sözcüklerle yaratılan söz sanatıdır
  Örnek : Kader böyle çalınmış yazıma Her nefeste eyledik yüz bin günah
  Yazım kışa uymaz kışım yazıma Bir güne etmedik bir gün ah

  2 Tenasüb
  Anlamca birbirine yakın sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır
  Örnek : Bülbül aşıkmış gül, gül naz eyler bülbüle

  3 Tekrir ( Yineleme )
  Bir şiirde ahenk yaratmak amacıyla anlamın üzerine yüklendiği sözcüğü tekrar etme
  Örnek : Hayata sıfırdan başladı
  Daha sıfır, daha sıfır…
  Şimdi çok sıfırlı bir hesabın sahibi
  Ama hali sıfır

  4 Telmih ( Hatırlatma )
  Herkesçe bilinen bir olayı hatırlatma sanatıdır
  Örnek : Gökyüzünde İsa ile,
  Tur dağında Musa ile,
  Elindeki asa ile,
  Çağırayım Mevla’m seni

  5 Tevrive
  Birden fazla sözcük anlamı olan bir sözcüğün bir dizede en az iki sözlük anlamını ifade edebilecek şekilde kullanılması sanatıdır
  Örnek : Ziya PaşaèSert oldu hava çıkma koyundan kuzucuğum
  Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar
  Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar
  Örnek : Gül renkli yüzün benli de benli
  Göğsün niye bensiz

  13 Tecaül – i Arif ( Bilmezden Gelmek )
  Örnek : Zinhar eline ayine vermen ol kafirin
  Zira suretin görüp büt – perest olur Orhan Veli

  Örnek : Sular mı yandı neden Merdivenè Ahmet Haşim ètunca benziyor mermer
  14Hüsnü Talil ( Güzel Sebep )

  Bu olayı gerçek oluş sebebinin dışındaki bir sebebe bağlama sanatıdır
  Örnek : İşim gücüm budur benim
  Gökyüzünü ben boyarım her sabah Orhan Veli
  Uyanır bakarsınız ki mavi

  Örnek : Güzel şeyler düşünelim diye
  Yemyeşil oluvermiş ağaçlar
  Saksımda ruhumun bütün yası var
  Derdimden soluyor açan gonca


  15 Alli Terasyon
  Aynı sesi taşıyan sözcükler kullanılarak yapılan bir ahenk sanatıdır
  Örnek : Derdimi derin dereye döksem,
  Dere düz olur gider
  Sev seni seveni
  Yar ile yatstan ise
  Sevme seni sevmeyeni
  Mısır’ a sultan ise


  16 Seci ( İç Uyak )

  Örnek : Ey gözlerin nuru, ey gönüllerin sururu, başımızın tacı ehl-i dilin miracı; gönül hanesinin ziyası, dil hastasının şifası… Sinan Paşa

  17 Tariz ( İğneleme )
  Söylenilen sözün tam tersini kast etme sanatıdır
  Örnek : Bir nasihatim var zaman uygun
  Tut sözünü, yattıkça yat uyanma

  18 Terdit
  Sözü beklenmedik bir sona bağlama sanatıdır
  Örnek : Bu gönül gönül otların yanı başında,
  Ağacın gölgesine değdi değecek
  Tam şeftalinin kokusu başlarken,
  Öpüşmeye kıl kadar bitişik,
  Bu zulüm, bu haksızlık, bu işkence… Melih Cevdet ANDAY


  EDEBİ BİLGİLER

  ŞİİR ( NAZIM )

  Vezin ( Ölçü )
  Şiirde mısraların hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre uyum içerisinde olmasıdır
  a Aruz Ölçüsü : Mısraların ses bakımından eşit olması asıl kabul edilir
  b Hece Ölçüsü : Mısralardaki hece sayısının eşitliğine dayanır
  c Serbest Ölçü : Şiirde mısraların sıralanışı bir kurala bağlı değildir


  Kafiye ( Uyak )
  Mısra sonlarındaki ses benzerliklerine kafiye denir
  a Yarım Uyak : Tek ses benzerliğine dayanan kafiyeye denir
  b Tam Uyak : İki ses benzerliğine dayanan kafiyeye denir
  c Zengin Uyak : Üç veya daha fazla ses benzerliğine dayanan kafiyeye denir
  d Hem Zengin hem Tunç UyakèTunç Uyak : ………… Çınla ………… saçınla
  e Cinaslı Uyak : Cinasla yapılan kafiyeye denir


  Kafiye Örgüsü

  1- Düz Uyak


  a a
  a a
  b a
  b a

  2- Çapraz Uyak

  a
  b
  a
  b

  3- Savmal ( Savma ) Uyak

  a
  b
  b
  a

  Redif : Mısra sonlarındaki yazılışları, anlamları ve görevleri aynı olan seslerin tekrarına denir
  İmale : Kısa hecelerin uzun okunmasına denir
  Zihaf : Uzun hecelerin kısa okunmasına denir


  ŞİİR ( NAZIM ) TÜRLERİ

  a Lirik Şiir
  Duygulu, coşkulu, etkileyici, heyecan unsuru taşıyan, şairin iç dünyasını yansıtan söyleyiş olgunluğuyla bütünleşmiş şiirlerdir
  Fuzuli – Baki –èDivan Edb Nedim
  Yunus Emre – KaracaoğlanèHalk Edb
  Yahya Kemal –èY Türk Edb Ahmet Haşim

  b Pastoral Şiir
  Doğa ve kır manzaraları, kırsal kesim insanının ve çobanların yaşamını konu alır
  Faruk NafizèY Türk Edb Çamubel – Kemalettin Kamu – Çoban Çeşmesi – Bingöl Çobanlarına

  c Didaktik Şiir
  Eğitici, öğretici, aydınlatıcı, yol gösterici öğelerin ön plana çıktığı şiirlerdir
  Tevfik Fikret ve Mehmet Akif’ in manzumèY Türk Edb hikayeleri


  d Satirik Şiir
  Eleştiri, yergi ve alay öğelerinin ön plana çıktığı şiirlerdir
  Taşlamalarè Hicivler, Halk Edb èNot : Divan Edb aynı doğrultudadır
  Şeyhi – Bağdatlı Ruhi – Nef-ièDivan Edb
  Y Türk Ziya Paşa – Şair EşrefèEdb

  e Epik ( Epope ) Şiir
  Savaş, dövüş konularını yiğitlik ve kahramanlığı ön plana çıkarıp işleyen şiirlerdir

  f Dramatik Şiir
  Manzum tiyatroya dramatik şiir denir

  1 Trajedya 2 Komedya

  - Konularını mitoloji veya tarihten alır -
  - Kahramanları Tanrılar – Tanrıçalar – Aristokratlar -
  - Kullanılan dil seçkin ve soyludur -
  - Koro ve solo var Koro : Halkın sesidir -
  - Trajedya kahramanı kaderine ve alın yazısına -
  yeniktir
  - Manzum olarak 5 perde halinde yazılır Öldürme -
  yaralama sahnede olmaz İçeriye haberi gelir Yer,
  olay, zaman denilen üç birlik kuralına uyulur  DESTANLAR
  1- Doğal Destanlar

  Türk Destanları

  a Şu Destanı : Saka Türklerinin destanıdır Çin kaynakları
  b Al Er Tonga Destanı : Kaçkarlı Mahmut İran Kaynakları
  c Oğuz Kağan Destanı : Hun Türklerinin destanı
  d Ergenekon – Bozkurt : Göktürk destanları
  e Türeyiş Destanı – Göç Destanı : Uygur destanları ( Arap ve İran Kaynakları )

  Dünya Destanları

  a İlyada ve Odisse : Eski Yunan ( Homeros )
  b Şehname : İran ( Firdevsi )
  c Kalevela : Fin ( Lönrot )
  d İgor : Rus
  e Mahobarata – Ramayona : Hint
  f Manas : Kırgız
  g Elcid : İspanyol
  h Rolan Türküsü : Fransız

  2- Yapma Destanlar

  Türk Yapma Destanları
  a Üç Şehitler Destanı : Fazıl Hüsnü Dağlarca
  b Kurtuluş Savaşı Destanı : Nazım Hikmet

  Dünya Yapma Destanları
  a Kurtarılmış Kudüs : Tasso – İtalyan
  b Çılgın Orlando : Ariosto – İtalyan
  c Kaybolmuş Cennet : Milton – İngiliz
  d Hernani : Victor – Hügo – Alman


  NAZIM ŞEKİLLERİ

  Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri

  a Nazım Birimi Beyit Olan Nazım Şekilleri

  1- Gazel :
  Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir Kafiye düzeni aa – xa – xa – xa … dır Gazelin ilk beytine MATLA son beytine MAKTA en güzel beytine BEYTÜ-L GAZEL denir Konu bütünlüğü yoktur Her beyitte ayrı bir konu vardır Konu olarak aşk, şarap ve güzellik işlenir FUZULİ – BAKİ – NEDİM – TAŞLICALI YAHYA
  2- Kaside :
  33 ile 99 beyit arasında değişir Kafiye düzeni aa – xa – xa – xa … dır Kasideler genelde övgü şiirleridir Dini konular ve övgü işlenir TEVHİD : Allah’ ın birliği ile ilgili şiirlerMÜNACAAT : Allah’ a yalvarı yakarış şiirleridir NAAT : Hz Muhammed’ in büyüklüğü ile ilgili şiirlerdir MEDHİYE : Devrin ileri gelenleri övülür NEF-İ …
  3- Mesnevi :
  Konu olarak klasik halk hikayeleri ve destani konuların işlendiği her beyiti kendi arasında uyaklı nazım birimidir aa – bb – cc – dd … dir Beyit sayıları 25000 e bile ulaşabilirKonusu genelde aşktır FUZULİ – ŞEYHİ – NABİ – ŞEYH GALİP ( Leyla ile Mecnun – Hüsrev ile Şirin … )
  4- Müstezat :
  Müstezat artık mısra anl----- gelir Gazel gibidir Aynı bile denilebilir Kafiye düzeni ax – bx – cx – dx … dir
  5- Kıt’a :
  Genellikle iki beyitten oluşan şiirlerdir Beyit sayısı bazen daha fazla olabilir Kafiye düzeni genelde olduğu gibi aa – xa – xa – xa … dır Kıt’a larda nükte, yergi ve fikir konuları işlenir

  b Nazım Birimi Dörtlük Olan Nazım Şekilleri

  1- Rübia :
  Dört mısradan oluşan ve kendine özgü kuralları olan Rübia’ nın kafiye düzeni aaxa düzenindedir Bu türde az sözle çok söz söylemek sanattır Ömer Hayam
  2- Tuyuğ :
  Divan Edebiyatı’ na Türklerin kazandırdığı 4 mısradan oluşan bir nazım biçimidir Kafiye düzeni aaxa dır Halk Edebiyatı mani’ nin Divan Edebiyatı karşılığıdır KADI BUHRANEDDİN – NESİMİ – ALİ ŞİR
  3- Murabba :
  Felsefe ve aşk konularını inceleyen bir nazım biçimidir Kafiye düzeni aaaa – bbba – ccca dır
  4- Şarkı :
  Şarkılar bestelenmek için yapıldığından fazla uzun değildir Divan Edebiyatı’ na Türklerin kazandırdığı nazım şekillerindendir Değişmez konusu aşktır NEDİM – YAHYA KEMAL
  5- Musammat :

  6- Terkib-i Bent : ZİYA PAŞA – BAĞDATLI RUHİ – BAKİ
  7- Terci-i Bent : ZİYA PAŞA

  HALK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ

  a Anonim Halk Edebiyatı

  1- Mani : 7’ li hece ölçüsü ile söylenen, tek dörtlükten oluşan şiirlerdir aaxa
  2- Ninni : 7’ li 8 veya 9’ lu hece ölçüsü aaaa
  3- Ağıt : Bir kişinin ölümünden duyulan acı abab – cccb – dddb – eeeb …
  4- Türkü : Türküler 8 veya 11’ li hece ölçüsü Aşk, tabiat, sevgi ve güzellik konuları işlenir

  b Aşık Edebiyatı Nazım Şekilleri

  1- Koşma :
  Dörtlük sayısı 3 veya 5 tir 11 li hece ölçüsü kullanılır abab – cccb – dddb … Konu olarak aşk, tabiat, sevgi ve güzellik işlenir GÜZELLEME – KOÇAKLAMA – TAŞLAMA – AĞIT
  2- Semai :
  8 li hece ölçüsü kullanılır 3 veya 5-6 dörtlükten oluşur Güzellik, aşk, tabiat konuları işlenir
  3- Varsağı :
  8 li hece ölçüsü ile söylenir Semai ile benzerlik gösterir Varsağı nın Semai den farkı Varsağı da erkekçe yiğitçe bir söyleyiş vardır Bre – hey gibi ünlemler kullanılır
  4- Destan :
  Dörtlük sayısı sınırlı değildir Hece ölçüsü 11 li kalıbıdır Son dörtlükte şairin mahrası bulunur Konu olarak savaş, kahramanlık, kavga, isyan, yangın gibi konular, ayrıca dalkavukluk, parasızlık ve gülünç olaylar işlenir

  c Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı Nazım Şekilleri
  1- İlahi : Konusu din ve çeşitli insanlardır Allah’ a yalvarma ve onu övme vardır 7 li 8 li 11 li hece ölçüleri ile yazılır İlahiler 3 ile 7 dörtlükten meydana gelir YUNUS EMRE
  2- Nefes : Bektaşi tarikatına ait tekke şairlerinin kendi tarikatlarının düşüncelerini yaymak için söyledikleri şiirlerdir
  3- Deme : Alevi ve Kızılbaş şairlerin kendi düşüncelerini dile getirdikleri bestelenen bir nazım biçimidir 8 li hece ölçüsü kullanılır 3 veya 5 dörtlükten oluşur
  4- Devriye : Vesin, şekil ve kafiye bakımından ilahiye benzer Devriye de insanın Allah’ tan gelip yine Allah’ a gideceği konusu işlenir
  5- Nutuk : Şekil yönüyle koçma ya benzer Tarikata yeni girenlere mürşitlerin bilgi vermek için söyledikleri şiirlerdir
  6- Sathiye : Nefesin bir türüdür Tanrı ile konuşur ve şakalaşırcasına yazılan şiirlerdir  d Batı Edebiyatı’ dan Alınan Nazım Şekilleri

  1- Sone : Edebiyatımıza Servet-i Finun devrinde Fransızlar dan girdi Toplam olarak 14 mısradır Kafiye düzeni abab – abba – ccd – ede dir
  2- Terza – Rima : Bir başka batı edebiyatı nazım biçimidir Kafiye düzeni aba – bcb – cdc – d şeklindedir


  TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

  I İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

  a Sözlü Edebiyat
  Kan, kaman, baskı, ozan adları verilen kişilerle yönettikleri törenlerde söyledikleri SAV ( atasözü ) SAGU ( ağıt ) KOŞUK lardır Sözlü gelenek söz, müzik ve genellikle oyun üçlüsünü içinde taşır Bu dönemde hece ölçüsü ve yarım uyak kullanılmıştır Konuları bakımından insan sevgisi, doğa sevgisi, aşk… Destan : Kağan ve başına gelenler Kahramanlıktan

  a Yazılı Edebiyat

  8 yy da Göktürk yazıtlarında görülür Bu yazıtlar Bilge Kağan, Tonyukuk ve Kültigin adına dikilmiştir En önemli özelliği 1000 kadar sözcükle içten, doğal ve akıcı bir anlatım sağlanmıştır Bu yazıt ulusa seslenir


  II İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI

  İlk Eserler
  1- Kutadgu Bilig : Yusuf Has Hacip tarafından 1070 yılında yazılmıştır Eserin adı “ Mutluluk Veren Kitap “ anl----- gelir Alegorik ve didaktik bir eserdir Konusu ahlak, dilin önemi, devlet idaresi gibi konulardır Türk Edebiyatı nın ilk siyaset namesidir 6600 beyittir 173 dörtlüktür
  2- Divan-ı Lügatit – Türk : Türk dilinin divanı anlamındadır 1072 de Kaşkarlı Mahmut tarafından Araplara Türkçe’yi öğretmek amacıyla yazılmıştır Ansiklopedik bir değer taşırEserin sonunda o devirdeki Türk boylarının yerleşim alanlarını gösteren bir harita vardır
  3- Atabet-ül Hakayık : “ Hakikatlerin Eşiği “ anl----- gelir XII Yüzyılda mesnevi tarzında aruz vezniyle Edip Ahmet Yüknevi tarafından yazılmıştır Didaktik bir eserdirCömertlik, ilim ve doğruluk gibi konuları işler Bir ahlak ve öğüt kitabi niteliğindedir
  4- Divan-ı Hikmet : XII Yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır “ Hikmet “ Ahmet Yesevi’ nin şiirine verdiği isimdir Eser sade bir halk Türkçe’si ile yazılmıştır Hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmıştır Ahmet Yesevi ilk tasavvuf şairidir 63 yaşından sonra kendisine bir mezar yaptırmış kalan ömrünü orada tamamlamıştır Eserde Allah aşkı, ibadet, cennet vb konular işlenir
  5- Muhakemet-ül Lügateyn : İlk sözlüğün karşılaştırılmasıdır Ali – Şir Nevai tarafından yazılmıştır Bu eserde Türkçe ile Farsça dilleri karşılaştırılmıştır Türkçe’ nin Farsça ile başa baş bir dil olduğu kanısına varılır
  6- Kitab-ı Dede Korkut : 12 hikayeden oluşur Destandan halk hikayesine geçiş dönemi eseridir Eserde bir yandan Türklerin İslamiyet öncesi hayatları anlatılırken öte yandan İslamiyet’ e ait özellikler yer almaktadır Eser bu yönüyle de bir geçiş dönemi ürünüdür
  Dede Korkut, hikayelerin içinde adı geçen yaşlı, bilge meçhul bir halk ozanıdır Eser XV Yüzyılda yazıya geçirilmiştir
  Eserde nazım ve nesir iç içedir Kahramanlık, yiğitlik, boylar arasındaki savaşlar, aşk… eserde işlenilen başlıca konular arasındadır
  Not : Yukarıda sıraladığımız 5 eser İslamiyet Dönemi Türk Edebiyatı’ nın ilk yazılı eserleridir Bu eserlerin ortak özelliği HAKANİYE TÜRKÇESİ ile yazılmalarıdır


  a Divan Edebiyatı
  1- Kaynağını Arap ve İran kültürlerinden alır Yazılı geleneğe dayanır
  2- Sanatçı yazdıklarını ve söylediklerini değiştirebilir Bunun için işlenmiş ve incelenmiş ürünler verir Ürünlerin hepsi DİVAN denilen defterde toplanır
  3- Şiir ağırlıklıdır ve zamanla asla değişikliğe uğramaz
  4- Şiirlerin adları yoktur Şiirler nazım biçimleri ile adlandırılır
  5- Gazel – Kaside – Rubai – Mesnevi – Murabbaa – Terci-i Bent – Terkib-i Bent
  6- Aruz ölçüsü ile yazılır Nazım birim beyittir Tam ve Zengin uyak kullanılır Redif ve Cinas vardır
  7- Konu olarak sevgi, aşk, özlem, şarap, içki meclisi, tarihten şikayet… işlenir Gerçek doğa yoktur
  8- Divan Edebiyatı’ nda katı kurallar vardır ve bunlar uygulanmıştır


  b Halk Edebiyatı
  1- Kaynağını halkta alır Başlangıcını bilmediğimiz dönemlere kadar uzanır Sözlü geleneğe dayanır
  2- Sanatçıları genellikle okuma – yazma bilmez Okuma – yazma bilenler şiirlerini Cönk’ lere yazarlar
  3- Şiir ağırlıklıdır ve zamanla değişikliğe uğrar
  4- Şiirlerin adları yoktur Nazım biçimleri ile anılırlar
  5- KOŞMA, GÜZELLEME, TAŞLAMA, AĞIT, DESTAN, VARSAĞI, SEMAİ, MANİ …
  6- Türkçe’ nin doğal ölçüsü ve hece ölçüsü ile söylenir Nazım birimi dörtlüktür Yarım ve Tam Uyak Cinas – Radif
  Sevgi, aşk, özlem, gerçek doğa ve toplumsal konular…è7- Konu işlenir
  8- Halk Edebiyatında katı kullar vardır ve bunlar uygulanmıştır

  a Anonim Halk Edebiyatı
  Sahibi olmayan ürünlerdir MASAL, NİNNİ, ATASÖZÜ, BULMACA, TÜRKÜ …
  b Aşık Edebiyatı
  Söyleyeni belli ürünlerdir KOŞMA, TAŞLAMA, AĞIT, SEMAİ, VARSAĞI …
  cTekke Edebiyatı
  İLAHİ, NEFES, DEME, DEVRİYE, NUTUK, ŞATHİYE …

  HALK OZANLARI
  Kaygusuz Abdal : 15 yy Tekke Edebiyatı
  Pirsultan Abdal : 16 yy Tekke Edebiyatı
  Köroğlu : 16 yy Koçaklama ve Güzelleme
  Karacaoğlan : Halk Edebiyatı’ nın en Lirik ozanıdır 17 yy Güzelleme ve Semaileri ile ünlüdür
  Gevheri : 18yy divan şiirine yaklaşmıştır
  Dertli : 18yy Güzelleme, Taşlama
  Dadaloğlu : 19 yy Koçaklama
  Aşık Veysel : 20 yy Türkü ve Lirik Şiirleri ile ünlüdür


  NESİR TÜRLERİ
  Hikaye : Hayatın dar bir bölümünde oluşmuş ya da oluşması mümkün olayları anlatan yazılardır
  Roman : Belirli sebeplerle bir arada bulunan insanların başından geçmiş ve geçmesi olayları anlatan yazılardır
  Masal : Kahramanları olağan üstü varlıklar olan tamamen hayal ürünü olayların anlatıldığı yazı türüdür
  Tiyatro : Dram – Trajedi – Komedi gibi türlere ayrılır
  Fıkra : Bir yazarın günlük olaylarla ilgili görüşlerini kanıtlama yoluna gitmeden anlattığı kısa yazılardır
  Makale : Herhangi bir konuda bir fikri, bir görüşü savunan ve örnek ile kanıtlayan yazılardır
  Söyleşi : Yazarın günlük bir olayı okuyucu ile karşı karşıya imiş gibi anlatmasıdır
  Eleştiri : Bir eser veya düşünce ile ilgili duygu ve düşünce tenkiti yazılarıdır
  Deneme : Herhangi bir konu üzerinde kesin sonuca gitmeden yazarın kendi ile konuşuyorcasına yazdığı tür
  Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Haşim
  Anı : Bir yazarın kendine ya da yakın bir tanıdığına ait geçmiş olayları anlattığı yazı türüdür
  Ziya Paşa, Halit Ziya Uşaklıgil, Falih Rıfkı Atay, Yakup Kadri, Ahmet Rasim
  Gezi : Gezip görülen yerlerin ve aralarla ilgili izlenimlerin anlatıldığı yazı türüdür
  Evliya Çelebi ( SEYAHATNAME ), Cenap Şabettin ( HAC YOLUNDA, AVRUPA MEKTUPLARI ), R Nuri ( ANADOLU NOTLARI )
  Günlük :
  Biyografi :
  Mektup :


  TANZİMAT EDEBİYATI
  I Dönem

  1- Toplumcu bir yaklaşımı vardır Halk şiirini örnek almayı, dili arılaştırmayı düşünmüş fakat başaramamıştır
  2- Divan Edebiyatı nazım biçimleri sürdürülür ( Kaside, Gazel, Murabbaa, Şarkı…)
  3- İçerik Divan’ a göre değildir ( Eşitlik, Özg , Adalet, İns Hakları ) dış aynı iç farklı hale geldi
  4- Dil Divan edebiyatına göre sadeleşti Şiirde konu bütünlüğü sağlandı
  5- Düz yazı önem kazandı Batı edebiyatından alınan türlerde örnek verildi
  6- Romanda Romantizmin etkisinde kalındı İyiler hep iyi, kötüler hep kötü
  7- Esirlik, Görücü Usulü evlilik, Yanlış batılılaşma, -----lik gibi konular işlendi
  8- Yazar romanın akışını keserek bilgiler veriyor Ahmet Mithat Efendi – Namık Kemal
  9- Tanzimat ikiliklerle doludur Yeninin yanında eski sürer Piyano – Ud Kadı – Yargıç Medrese – Okul vb+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi