Kırpıcı devrelerin sağlaması gereken şartlar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kırpıcı devrelerin sağlaması gereken şartlar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Kırpıcı devrelerin sağlaması gereken şartlar

 2. 2
  RüzgarGülü
  Bayan Üye

  Cevap:
  KIRPICI DEVRELER
  tr
  KIRPICILAR
  De§iŸken dalga Ÿekillerinin istenmeyen ksmlarnn atlmas olayna krpma denir. Bu iŸi yapan devrelere krpc devre denir. Krpc devrelerde genelde krpma eleman olarak diyot kullanlr ve bu diyotun ba§lant Ÿekillerine g”re seri ve paralel olarak isimlendirilir. Bu devreler size aŸa§da anlatlacaktr.
  SERI KIRPICILAR
  Bu devreler diyotun giriŸ sinyaline seri ba§lanmas ile oluŸturulur. Diyot devreye ba§lanma y”nne g”re giriŸ sinyalinin pozitif veya negatif ksmn krpma iŸlemi yapar. Yani diyot do§rutrlarmada ‡kŸa sinyal verir, ters polarmada ise sinyali krpar. Dolays ile seri krpclar pozitif ve negatif olarak ikiye ayrlr.
  POZITIF SERI KIRPICI
  Diyotun anot ucundan ‡kŸ alnarak yaplan krpc devrelerdir. Bu devrelerde sinyal diyotun katot ucuna verilir ve bu durumda diyot zerinden negatif sinyaller ge‡er, pozitifler ise ge‡mez. Dolays ile pozitif krplma iŸlemi yaplmŸ olur. Bu devreler de ”ngerilimli ve ”ngerilimsiz olarak ikiye ayrlr. Daha ”nce anlatt§mz krpclar ”ngerilimsizdirler. AŸa§da ”ngerilimliler incelenecektir.
  ONGERILIMLI POZITIF SERI KIRPICI:
  Ongerilimli krpclar ise diyotun ”nne bir gerilim kayna§ ba§lanmas ile oluŸturulur. Bu kayna§n de§erine g”re giriŸ sinyalinde bir kaydrma yapar ve bu kaydrma sonucu krplma iŸlemi ger‡ekleŸtirilir. Bunlarda istenilen sinyali destekleyen veya engelleyen tipte olacak Ÿekilde dz ve ters ”ngerilimli olarak ikiye ayrlr.
  DUZ ONGERILIMLI POZITIF SERI KIRPICI:
  Bu krpclarda diyotun ”nne ba§lanan gerilim kayna§nn y”n ”nemlidir. Krpc pozitif alternans krpt§ndan ve ‡kŸ sinyalinde desteklenme istendi§inden gerilim kayna§nn negatif ucu diyota bakar. Dolaysyla giriŸ sinyali yokken bile ‡kŸta negatif bir sinyal alnr. Daha sonra devreye giriŸ sinyali uyguland§nda bu sabit ‡kŸ zerinle edilerek daha byk genlikli negatif alternanslar elde edilir.
  TERS ONGERILIMLI POZITIF SERI KIRPICI:
  Bu devrelerde diyotun ”nne ba§lanan gerilim kayna§nn y”nnn giriŸ sinyalini engelleyici y”nde olmas durumunda elde edilir. Yani gerilim kayna§nn pozitif ucu diyota bakar. Dolaysyla giriŸ sinyalindeki gerilim de§eri gerilim kayna§nn gerilim de§erine ulaŸncaya kadar ‡kŸtan sinyal alnmaz. Sonu‡ olarak bu devrenin ‡kŸnda giriŸ sinyalinin gerilim kayna§ kadar k‡ltlmŸ hali g”rlr.
  NEGATIF SERI KIRPICI:
  Diyotun katot ucundan ‡kŸ alnarak yaplan krpc devrelerdir. Bu devrelerde sinyal diyotun anot ucuna verilir ve bu durumda diyot zerinden pozitiftif sinyaller ge‡er, negatifler ise ge‡mez. Dolays ile negatif krplma iŸlemi yaplmŸ olur. Bu devreler de ”ngerilimli ve ”ngerilimsiz olarak ikiye ayrlr. Daha ”nce anlatt§mz krpclar ”ngerilimsizdirler. AŸa§da ”ngerilimliler incelenecektir.
  ONGERILIMLI NEGATIF SERI KIRPICI:
  Bu devreler diyotun ”nne bir gerilim kayna§ ba§lanmasyla oluŸturulur. Bu kayna§n de§erine g”re giriŸ sinyalinde bir kaydrma yapar ve bu kaydrma sonucu krplma iŸlemi ger‡ekleŸtirilir. Bunlarda istenilen sinyali destekleyen veya engelleyen tipte olacak Ÿekilde dz ve ters ”ngerilimli olarak ikiye ayrlr.
  DUZ ONGERILIMLI NEGATIF SERI KIRPICI
  Bu krpclarda diyotun ”nne ba§lanan gerilim kayna§nn y”n ”nemlidir. Krpc negatif alternans krpt§ndan ve ‡kŸ sinyalinde desteklenme istendi§inden gerilim kayna§nn pozitif ucu diyota bakar. Dolaysyla giriŸ sinyali yokken bile ‡kŸta pozitif bir sinyal alnr. Daha sonra devreye giriŸ sinyali uyguland§nda bu sabit ‡kŸ zerine modle edilerek daha byk genlikli pozitif alternanslar elde elde edilir.
  TERS ONGERILIMLI NEGATIF SERI KIRPICI
  Bu devrelerde diyotun ”nne ba§lanan gerilim kayna§nn y”nnn giriŸ sinyalini engelleyici y”nde olmas durumunda elde edilir. Yani gerilim kayna§nn nagatif ucu diyota bakar. Dolaysyla giriŸ sinyalindeki gerilim de§eri gerilim kayna§nn gerilim de§erine ulaŸncaya kadar ‡kŸtan sinyal alnmaz. Sonu‡ olarak bu devrenin ‡kŸnda giriŸ sinyalinin gerilim kayna§ kadar k‡ltlmŸ hali g”rlr.
  PARALEL KIRPICI
  Bu devreler diyotun ‡kŸa paralel ba§lanmasyla oluŸturulur. Diyot devreye ba§lanma y”nne g”re pozitif veya negatif krpc olarak adlandrlr. Diyot do§ru polarmada iken zerinden akm ge‡er ve ‡kŸ ksa devre ederek sinyal ‡kŸn engeller. Dolaysyla krpma iŸlemi ger‡ekleŸtirilir. Ters polarmada ise diyot a‡k devre ”zelli§i g”stererek ‡kŸa giriŸ sinyalini aynen iletir.
  POZITIF PARALEL KIRPICI
  €kŸ diyot zerinden alnr fakat diyotun y”n sinyal pozitif alternansta iken do§ru solarmada olacak Ÿekilde devreye ba§lanr. Dolaysyla pozitif sinyalde diyot ksa devre olur ve ‡kŸ sinyal vermez. B”ylece pozitif alternans krplr.
  ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPCI
  Seri krpclarda oldu§u gibi diyotun ”nnebir gerilim kayna§ ba§lanmasyla oluŸturulur. Bu kaynak ayn Ÿekilde ‡kŸta sabit bir gerilim oluŸturur ve giriŸ sinyali bu sabit ‡kŸ zerine modle edilerek krpma iŸlemi yaptrlr. Bu devrelerde ters ve dz ”ngerilimli olarak ikiye ayrlr.
  DUZ ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPICI
  Krpc devre pozitif alternans krpt§ i‡in bu devre negatif y”nde destekleme yapmas yani giriŸte sinyal yokken bile ‡kŸta negatif bir sinyal olacak Ÿekilde gerilim kayna§ ba§lanmas gerekir. Buda gerilim kayna§nn pozitif ucu diyota bakacak Ÿekilde ba§lanmas ile oluŸturulur. Dolays ile ‡kŸtan daha byk genlikli negatif alternans elde edilir.
  TERS ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPICI
  Devre pozitif alternans krpt§ i‡in ve devre ters ”ngerilimli oldu§u i‡in pozitif y”nde destekleme yapmas yani giriŸte sinyal yokken bile ‡kŸta pozitif bir sinyal olacak Ÿekilde gerilim kayna§ ba§lanmas gerekir. Buda gerilim kayna§nn negatif ucu diyota bakacak Ÿekilde ba§lanmas ile oluŸturulur. Dolays ile ‡kŸtan daha k‡k genlikli negatif alternans elde edilir.
  NEGATIF PARALEL KIRPICI
  €kŸ diyot zerinden alnr fakat diyotun y”n sinyal negatif alternansta iken do§ru polarmada olacak Ÿekilde devreye ba§lanr. Dolaysyla negatif sinyalde diyot ksa devre olur ve ‡kŸ sinyal vermez. B”ylece negatif alternans krplr.
  ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPICI
  Seri krpclarda oldu§u gibi diyotun ”nnebir gerilim kayna§ ba§lanmasyla oluŸturulur. Bu kaynak ayn Ÿekilde ‡kŸta sabit bir gerilim oluŸturur ve giriŸ sinyali bu sabit ‡kŸ zerine modle edilerek krpma iŸlemi yaptrlr. Bu devrelerde ters me dz ”ngerilimli olarak ikiye ayrlr.
  DUZ ONGERILIMLI NEGATIF PARALEL KIRPICI
  Krpc devre negatif alternans krpt§ i‡in bu devre pozitif y”nde destekleme yapmas yani giriŸte sinyal yokken bile ‡kŸta pozitif bir sinyal olacak Ÿekilde gerilim kayna§ ba§lanmas gerekir. Buda gerilim kayna§nn negatif ucu diyota bakacak Ÿekilde ba§lanmas ile oluŸturulur. Dolays ile ‡kŸtan daha byk genlikli pozitif alternans elde edilir.
  TERS ONGERILIMLI NEGATIF PARALEL KIRPICI
  Devre negatif alternans krpt§ i‡in ve devre ters ”ngerilimli oldu§u i‡in negatif y”nde destekleme yapmas yani giriŸte sinyal yokken bile ‡kŸta negatif bir sinyal olacak Ÿekilde gerilim kayna§ ba§lanmas gerekir. Buda gerilim kayna§nn pozitif ucu diyota bakacak Ÿekilde ba§lanmas ile oluŸturulur. Dolays ile ‡kŸtan daha k‡k genlikli pozitif alternans elde edilir.
  SINUSOIDALI KAREDALGA YAPAN KIRPICI
  Bu devre pozitif ve negatif ve negatif paralel krpc devrelerinin paralel ba§lanmasyla oluŸturulur ve giriŸ sinyalinin genli§i byk se‡ilirse ‡kŸta pozitif ve negatif alternanslarda krpma ger‡ekleŸtirilece§i i‡in kare dalgaya benzer sinyal elde edilir.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi